HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright ©1963-2015: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

 

index: genealogie/genealogy

< vorige pagina / previous page

Index: Plaatsnamen & de oudste generaties voorouders

Index: Names of places & the oldest generations ancestors

Hieronder vermoedelijk de kinderen van # 0. Pieter en zijn onbekende relatie(s):
vermeld in de regio van Bakkum, Castricum en Heemskerk in Noord-Holland.
Below probably the children of # 0. Pieter and his unknown relation(s):
mentioned in the region of Bakkum, Castricum and Heemskerk in North-Holland.

Pieter PIETERSE(N)/PIETERSZ. (DUYNMEYER)
Pieter Pietersz. is vermoedelijk RK gedoopt als: Petrus, hij is later bekend als:
Pieter Pietersz. Duynmeyer = beroep 'duinmeier'; zie hieronder, Generatie I.
Pieter Pietersz. is probably baptized R.Cath. as: Petrus; he is later known as:
Pieter Pietersz. Duynmeyer = profession 'duinmeier'; see below, Generation I.

Laurentius/Laurius PIETERSE(N)/PIETERSZ.,
overleden na 13 juni 1681 / deceased after 13th June 1681.
Hij is doopgetuige te Castricum op 13 juni 1681 van zijn neef Simon PIETERSZ. (zie I.-5.)
zoon van Pieter PIETERSZ. (Duynmeyer) en Aecht MEIJNSE, echtelieden, > Generatie I.

Laurius PIETERSE, vermoedelijk dezelfde als voornoemde 0.b. Laurentius PIETERSEN,
is getuige bij het huwelijk in de RK-kerk te Heemskerk op 15 februari 1707 van:
Jannitje JANS x Crijn CLAESZ. (= identiek aan Cornelis ["Crijn"] Claesz. SCHOORL,
herbergier, eigenaar van herberg 'de Star' te Heemskerk, schepen van Heemskerk, etc.
(in die aktes wordt de toenaam of familienaam SCHOORL wel vermeld.
Laurius PIETERSE is samen met nog een getuige bij dit kerkelijk huwelijk in 1707:
Poulis JASPERSE.

Vergelijk ook anderen in deze plaatsen waar families niet met bij-/toe-/familienamen
vermeld worden in de kerkregisters; om die reden worden deze overige namen verder
tussen haakjes vermeld bij algemene mededelingen; bij relevante stukken overgenomen
zoals in de betreffende akte. Alleen wanneer de identiteit duidelijk is vastgesteld d.m.v.
overige archiefstukken, is het mogelijk om meer bijzonderheden te vermelden.
Van Crijn CLAESZ. is bekend, dat hij dezelfde is als Cornelis Claesz. SCHOORL
vanwege zijn beroep en overige functies, zoals schepen van Heemskerk, zeer frequent
vermeld in aktes en overige documenten in Heemskerk en omgeving.

 

Anna PIETERS, overleden na 23 oktober 1685 / deceased after 23rd October 1685.
Zij is doopgetuige bij de kinderen van Pieter Pietersz. (Duynmeyer)
en Aeght MEIJNSE, echtelieden, hierna vermeld bij Generatie I, te weten:

I.-3. Pieter, gedoopt RK te Castricum 20 augustus 1677
(zie ook verder I.-3. volgt bij II. Pieter Pietersz. CASEMBROOT / DUYNMEYER.
I.-7. Duijfie / Duijfje PIETERSE, gedoopt RK te Castricum 23 oktober 1685).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Generatie / Generation I. Pieter Pietersz.
(Duynmeyer: beroep/profession duinmeier)

 

I. Pieter PIETERSZ. (DUYNMEYER / Pieter PIETERSE / PIETERSEN, PIETERSZ. DUYNMEYER)
(indien RK gedoopt dan is zijn doopnaam waarschijnlijk vermeld als: "Petrus", vermoedelijke voornaam van zijn vader is tot nu toe alleen bekend als Pieter, geen achternaam of toenaam ook geen patroniem bekend van die vader, gegevens van de moeder zijn tot nu toe niet bekend bij archivarissen in Nederland en ook niet bij het CBG cbg.nl.)
,
de vermoedelijke geboortedatum van deze oudstbekende voorouder is geschat, circa 1645 (geboorteplaats en plaats van dopen is onbekend). Deze oudstbekende (generatie I.) Pieter Pieters([e/en/s/sz/szoon) is vermeld in de regio Bakkum, Castricum, Heemskerk e.o., van beroep duinmeier, regio duinen van de eigenaren van de kastelen Marquette en Assumburg; hij is overleden voor 24 juni 1728. Zijn echtgenote (lees weduwe) is in 1731(uiterlijk 1733) vermeld in het verpondingsregister van de plaats Castricum, bewoonster van het duinhuis van dhr Deuts (welbekend van de serie "rode boekjes", uitgave CBG te Den Haag: Centraal Bureau voor Genealogie, zie Nederland's Adelsboek met onder andere de adellijke fam. DEUTZ, resp. DEUTZ VAN ASSENDELFT; betr. toevoeging "van Assendelft" is de plaats Assendelft. Voornoemde eigenaar Deuts is in archief-/genealogie publicaties, o.a. in CBG-collecties vermeld als "De heer: A".

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie verder op de volgende pagina. / See further on the next page:

Genealogie voorouders / Genealogy algemeen:
> vervolg: algemeen pagina 01 / continued: general page 01.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

De oudste generaties van onze voorouders met nakomelingen woonden in Nederland,
met connecties in de steden zoals Amsterdam. / The oldest generations of our ancestors
with descendants lived in the Netherlands, with business connections in the cities
such as Amsterdam, prov. Noord-Holland / North-Holland (the Netherlands).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Bakkum, municipality of Castricum,
prov. N.-Holland, the Netherlands:


"In de duinen, Bakkum", postcard
uitg. B. Kazenbroot, Netherlands.
(coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot)


Herv. Kerk Castricum, uitg. B. Kazembroot, Castricum.
(ansichtkaarten-collectie: M.C. Deden-Kazenbroot.)
Bidprentje van / Memorial card of: PANCRATIUS KAZENBROOT
(widower of Maria Louter), his place of birth Schoorl 10 April 1866,
deceased in Castricum 19 February 1947, age (80) nearly 81 years,
buried 24 February 1947 R.C. cemetery in Castricum, Netherlands.
(Kazenbroot, collection: M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Bancras of Pancratius ("Bank") Kazenbroot woonde in Castricum met zijn gezin in het bekende "Huis met de Kogel",
een dorpshuis met winkel, etc.; als winkelier verkocht "Bank" ook zijn eigen drukwerk, ansichtkaarten en bidprentjes.
Het jaar 1799 is in Nederlandse geschiedenisboeken welbekend door de "Slag bij Castricum". Een oude kanonskogel
is nog te zien in de buitenmuur van deze winkel in Castricum met de volgende informatie:
"kogel uit de slag bij kastricum zondag 6 okt. 1799".

De familienaam van Bancras Kazenbroot is officieel zoals in de burgerlijke standaktes (zijn geboorteakte, huwelijksakte en overlijdensakte) Kazenbroot, dus niet zoals in secundaire archiefbronnen en overige bronnen in die periode in drukwerk, publicaties van journalisten in kranten ook onder andere vermeld als: Casembroot, Kaasenbrood, Kazembroot of Kazenbrood. Hij is vermeld in deze genealogie Casembroot (Duynmeyer) op de pagina's bij de oudste familietak nakomelingen met familienaam Kazenbroot:

VI.a.3. Bancras Kazenbroot (1866–1947)
begraven als Pancratius Kazenbroot te Castricum, weduwnaar van de winkelierster Maria Kazenbroot-Louter en stiefvader van kinderen met familienaam de Graaf: 3 kinderen uit het huwelijk van Jacob de Graaf, winkelier, en Maria of Maartje de Graaf-Louter (later na haar tweede huwelijk bekend als: Mevr. M. Kazenbroot-Louter). De enige erfgename van "Bank" Kazenbroot: zijn enige van de drie stiefkinderen: Maria de Graaf, overleden te Castricum zonder nakomelingen.

Maria de Graaf,
de stiefdochter van / the stepdaughter of:
VI.a.3. Bancras Kazenbroot 1866-1947,
Castricum, N.-Holland, the Netherlands.
(photo-coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

Bancras or Pancratius ("Bank") Kazenbroot lived in Castricum with his family in the well-known "Huis met de Kogel",
a townhouse with shop, etc.; as shopkeeper "Bank" also sold his own printed matter, postcards and memorial-cards.
The year 1799 is well-known in Dutch historybooks because of the "Slag bij Castricum" (the "Battle near Castricum").
An old canonball is still to be seen in the wall of this shop in Castricum ("Huis met de Kogel": "House with the Cannonball"),
with the following information [in Dutch, translated]: "cannonball from the battle near kastricum sunday 6th October 1799".
The familyname of Bancras Kazenbroot is also mentioned as: Kaasenbrood, Kazembroot or Kazenbrood.
He is mentioned in this genealogy Casembroot (Duynmeyer) on the pages with the oldest familybranch descendants
with familyname Kazenbroot:
VI.a.3. Bancras Kazenbroot (1866–1947), buried as Pancratius Kazenbroot in Castricum, widower of the shopkeeper
Maria Kazenbroot-Louter; "Bank" was stepfather of children with familyname de Graaf: the children from the marriage
of Jacob de Graaf, shopkeeper, and Maria or Maartje de Graaf-Louter (later: Mrs. M. Kazenbroot-Louter).
In the twenteenth century the last survivor of the familybranch Kazenbroot x de Graaf-Louter lived in Castricum,
the only heir of "Bank" Kazenbroot: his stepdaughter Maria de Graaf, deceased without descendants.
(See photo of Maria de Graaf above.)


Castricum: "kogel uit de slag bij kastricum
zondag 6 okt. 1799". (Photo © D.Deden;
coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot.)

 

Ten zuiden van Castricum en Heemskerk is de gemeente Velsen, provincie Noord-Holland.
Nakomelingen van onze voorouders Casembroot / Kasenbroodt - de Wit
(genealogie > generatie III. Casembroot (Duynmeyer)
worden na Heemskerk vermeld in Velsen en omgeving in Kennemerland,
waar ook familie van hun moeder woonde: Fam. De WIT (de Widt, de Wit, de Witt.)

South of Castricum and Heemskerk is the municipality Velsen, province Noord-Holland.
Descendants of our ancestors Casembroot / Kasenbroodt - de Wit
(genealogy > generation III. Casembroot (Duynmeyer)
are mentioned after Heemskerk in Velsen and surrounding area in Kennemerland,
where also family of their mother lived: Fam. De WIT (de Widt, de Wit, de Witt.)


Jan Janz. de Witt, groom born in Velsen, married in Velsen
to Tryntie Jacobz Sonneveld, bride born in Heemskerk,
marriage tax categorie pro Deo. (The ancestors of:
M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

(below) Jan de Widt, widower of Trijntje Jacobs Sonneveld,
residence in Velsen, groom mentioned in marriage tax document
of Velsen in the category of three florins, he remarries in 1750
bride Antje Sijmons, also residence Velsen, tax pro Deo.

Archive document photo's by M.Ch. Deden-Kazenbroot,
document collections: Rijksarchief van Noord-Holland.

For genealy info fam. de Wit ancestors see further
on this website kazenbroot.nl, my ancestors,
mentioned in the pedigree of the author,
=> generation number I, pedigree 1.
http://www.kazenbroot.nl

=====================================================

Zie ook op deze website, pagina / See also on this website, page:
Various.Casembroot.1.

Casembroot, genealogie / Casembroot, genealogy:
> zie: Casembroot, pagina 1 / see: Casembroot, page 1.

===========================================================

Genealogie voorouders / Genealogy algemeen:
> vervolg: algemeen pagina 01 / continued: general page 01.

=========================================================

 

index: genealogie/genealogy

home