HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / GENERATIE V: EXTRA PAGINA'S - GENERATION V: EXTRA PAGES :

MarCh.-gen.Vff. / • MarCh.-gen.Vfm. / • MarCh.-gen.Vmf. / • MarCh.-gen.Vmm. /

=========================================================================

MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

==========================================================================

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

==========================================================================

GENERATIE V: BETOVERGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 16-19, 20-23 & 24-27, 28-31.
GENERATION V: 2nd GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 16-19, 20-23 & 24-27, 28-31.


==========================================================================

Voorouders van moederszijde Generatie V. 24 – 31.
Op deze websitepagina: moeder's moederszijde: V. 28–31.

Gen. V.-28. Pieter BEKKER
(zoon van VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER, molenaar van de houtzaagmolen De Liefde,
standplaats: Op 't Stadsrietland, buiten de Muiderpoort te Amsterdam,

x VI.-57. Anna HEIL / HEIJL / HEYL, echtelieden te Amsterdam; handtekening: HEIJL.)
geboren te Amsterdam 31 juli 1819, groentenhandelaar te Amsterdam, signaal- en barrièrewachter,
oud-ambtenaar Ned. Spoorwegen, tevens groentenkweker en kleinveehouder (Zuid-Holland),
overleden in zijn laatste woonplaats Warmond 17 juni 1874, oud 54 jaar,
echtgenoot van Christina LOOPER (zie ook hierna bij kwartierstaatnummer V.-29.)
V.-28. Pieter BEKKER is vermeld in het oud-archief Collectie personeel- en pensioengegevens Nederlandse Spoorwegen,
bij Het Utrechts Archief te Utrecht, NS microfiche "5+": Inventarisnr.2, (v/a blz.102) blz.113:
Pieter BEKKER, geboren 1819; gehuwd; 5 kinderen, [daarna is vermeld:] 6 kinderen. /
Zijn tegenwoordige betrekking en salaris: signaal- en barrièrewachter, IIe Sectie, paal O, tusschen Mijlpaal 40–41
[salaris:] fl.5,95 per week (vroeger beroep: vlotter).
Datum van aanstelling en in diensttreding in welke betrekking en op welk traktement:
24 mei 1847 als wachter op . Sectie. / Verplaatsingen, veranderen, enz.: 26 mei 1848 arbeider
Station 's Hage [= 's-Gravenhage]; 21 apr.1849 wachter IIe Sectie;
1 aug.1852 arbeider IIe Sectie; 7 febr.1854 wachter IIe Sectie.
//

V.-28. Pieter BEKKER
(Amsterdam 31 jul.1819 – Warmond 17 jun.1874)
huwde in zijn woonplaats Amsterdam op 12 mei 1841 met:
Gen. V.-29. Christina LOOPER

(dochter van VI.-58. Johannes LOOPER
x VI.-59. Christina TIJTHOFF, echtelieden te Amsterdam)
geboren te Amsterdam op 24 juni 1819 (geboorteakte Amsterdam: 6/53[=folio 53] datum 27 jun.1819,
Christina LOOPER, dochter van Johannes LOOPER [handtekening: J. Looper] en Christina TIJTHOFF, echtelieden te Amsterdam),

van beroep winkelierster.
(V.-29.) Christina LOOPER is overleden in haar laatste woonplaats Katwijk aan den Rijn op 7 juli 1899 als 2x weduwe;
haar nakomelingen alleen uit het eerste huwelijk met V.-28. Pieter BEKKER (Amsterdam 31 jul.1819 – Warmond 17 jun.1874)
alleen met familienaam BEKKER (spellingsvarianten zijn mogelijk door fouten in indexen van namen o.a.: Bakker).

Uit het huwelijk van V.-28. Pieter BEKKER en V.29. Christina LOOPER, te Amsterdam op 12 mei 1841,
hun kinderen zijn geboren in Amsterdam, Lisse en Sassenheim, o.a. mijn voorouder overgrootvader van moederszijde,
een van hun zonen:
IV.-14. Johannes BEKKER, geboren te Amsterdam 18 februari 1848;
hij huwde te Warmond 5 sept.1873 met mijn voorouder overgrootmoeder van moederszijde
IV.-15. Agatha HARTVELD, geboren te Voorhout 27 febr.1851
(handtekening: Agatha Hartveldt; dochter van V.-30. Jacobus HARTVELD 1821-1913
x V.-31. Anna HOVENIER 1820-1876, echtelieden). /

De familienamen in officiële documenten, burgerlijke standaktes, oude indexen voor aktes en later getypte indexen,
familiedrukwerk en oude krantenberichten zijn met allerlei naams- en spellingsvarianten mogelijk.
Familienaam Bakker volgens indexen is juister Bekker; zie spelling geboorteaktes
(originele aktes zijn in duplo te vinden bij de overheidsarchieven in Nederland,
details hieronder zijn in bewerking):

Hieronder een overzicht van de kinderen uit het huwelijk van Pieter BEKKER en Christina LOOPER,
vanaf 12 mei 1841 te Amsterdam; daarna Rotterdam - alwaar het derde kind is overleden 16 juni 1847,
vervolgens weer terug naar Amsterdam - alwaar het vierde kind is geboren op 18 februari 1848.
Daarna vanaf 1850 tot en met 1853 zijn het vijfde, zesde, en het zevende kind, geboren te Lisse.
Het gezin verhuisde naar Sassenheim - geboorteplaats van het achtste tot en met het elfde kind,
(geboren in de jaren) het 8e kind 1855, het 9e kind 1856, het 10e kind 1858, het 11e kind 1860.
In totaal zijn elf kinderen bekend met familienaam BEKKER, vijf zonen en zes dochters,
geboorteaktes zijn gevonden in de gemeentearchieven: Amsterdam, Lisse, Sassenheim.

• 1e kind, 1e zoon: Hermanus Benjamin BEKKER, geboren te Amsterdam op 31 jul.1841
des n.m. vijf ure, woonadres ouders:
Kleine Oostenburgerstraat Kanton 1 Nr.28 te Amsterdam (bron: geb.akte 2 aug.1841; Rijksarchief Noord-Holland,
BurgStand der stad Amsterdam, microfiches: geb.akte: nr.5/189v.: zoon van: Pieter BEKKER en Christina LOOPER,
echtelieden te Amsterdam; geb.aangifte door de vader Pieter BEKKER, sjouwer, leeftijd 22 jaar (akte niet ondertekend:
verklarende niet te kunnen schrijven), moeder Christina BEKKER-LOOPER: beroep: geen. /
Hermanus Benjamin BEKKER, is met zijn ouders als gezinslid verhuisd van Amsterdam naar Lisse;
daarna naar Sassenheim: ingeschreven 23 mrt.1854, uitgeschreven te Sassenheim in tijdvak 1856–1861
[in die periode gehuwd 20 aug.1865 in de gemeente Oegstgeest, huw.akte met bijlagen:
Hermanus Benjamin BAKKER, leeftijd 24 jaar, etc.]),
hij volgt hierna op deze websitepagina:
=> Fam. BEKKER-SMIT- ook foutief genaamd BAKKER-SMIT;
met nakomelingen familienamen BEKKER. //

• 2e kind, 1e dochter:
Johanna Christina BEKKER, geboren te Amsterdam 3 jan.1844
om elf ure n.m. [=23 uur] (bron: Rijksarchief van Noord-Holland; burg.stand geboorteakte Amsterdam:
1844/1/18v.; datum 4 jan.1844; dochter van Pieter Bekker, beroep geen, 25 jaar, en Christina Looper, beroep geen,
echtelieden, wonende Groote Oostenburgerstraat, kanton 1, huisnr.71 te Amsterdam; aangifte door de vader
en twee getuigen: Gerardus Hendrikus Duval, beroep geen, 40 jaar, wonende Kleine Oostenburgerstraat
kanton 1, N.13 te Amsterdam, en Aart Schouten, beroep geen, 27 jaar, wonende Kerkstraat N.11 te Amsterdam;
geboorteakte ondertekend door de twee getuigen: G: H: Duval, A. Schouten, en de ambtenaar burg.stand: Deutz.
- De vader verklarende niet te kunnen schrijven. //

De oudste dochter Johanna Christina BEKKER, is overleden in Amsterdam 15 aug.1846
ten acht ure n.m. [= 20 uur] in het huis Kleine Oostenburgerstraat kanton 1, huisnr.50,
wonende aldaar [te Amsterdam], overleden in de ouderdom van twee jaren, geboren alhier [Amsterdam],
dochter van Pieter Bekker en Christina Looper, echtelieden te Amsterdam
(bron: Rijksarchief van Noord-Holland; burg.stand overlijdensakte Amsterdam: 1846/4/141 d.d.17 aug.1846:
aangifte door de vader Pieter Bekker, beroep vlotter, oud 27 jaren, wonende sterfhuis: voornoemd;
en Hermanus Franciscus Vroons, beroep sjouwer, 30 jaren, wonende als de ouders N.47
[= Kleine Oostenburgerstraat, kanton 1., huisnummer 47], oom van de overledene.
(Mijn opm.: Deze getuige Hermanus Franciscus VROONS is elders vermeld op deze website;
gehuwd met een zuster van Christina BEKKER–LOOPER; zie verder bij voorouders en gezin:
LOOPER, met name te Amsterdam.), de achternaam VROONS, ook spelling zoals VROENS.

• 3e kind, 2e zoon:
Gerardus Hendrikus BEKKER, geboren te Amsterdam 24 juni 1845
ten een ure v.m. [= 01.00 uur] (bron: Rijksarchief van Noord-Holland; indexen burg.stand geboorteaktes:
10 j.index: Gerardus Hendricus Bekker, 1 j.-index en geb.akte: Gerardus Hendrikus Bekker;
burg.stand geb.akte Amsterdam: 1845./4./65v. d.d.25 jun.1845; zoon van Pieter Bekker,
van beroep vlotter, 26 jaar, en Christina Looper, beroep geen, echtelieden,
wonende Kleine Oostenburgerstraat nr.50 te Amsterdam; geboorteaangifte door de vader
en twee getuigen wonende te Amsterdam: Gerardus Hendricus Duval, metselaar, leeftijd 42 jaar,
wonende Oostenburgervoorstr.13; en: Hermanus Franciscus Vroons, beroep geen, 29 jaar,
wonende als boven huisnr.47 [Kleine Oostenburgerstraat huisnr.47]. //

(Het gezin BEKKER–LOOPER is daarna verhuisd van Amsterdam naar Rotterdam.)

Gerardus Hendrikus BEKKER, 3e kind, 2e zoon, is overleden te Rotterdam, 16 juni 1847,
des voormiddags ten elf ure, in het hus staande Beugeldijkscheweg [=> Beukeldijkseweg],
oud een jaar, elf maanden en 22 dagen, geboren te Amsterdam, gedomicilieerd alhier [Rotterdam],
zoon van: Pieter Bekker, wachter aan den spoorweg, en van Christina Looper, beiden wonende alhier [Rotterdam],
overlijdensaangifte op 17 juni 1847 gemeente Rotterdam, door Pieter Bekker, beroep wachter aan de spoorweg,
oud 29 jaren, wonende Beugeldijkscheweg, vader van de overledene, en Jan Hendrik Dijkman, beroep bediende,
oud 31 jaren, wonende Botersloot 9, 551, goede bekende van de overledene. / De is ondertekend door Dijkman,
en door de ambtenaar, hebbende Bekker verklaard niet te kunnen teekenen. (w.g.: J.H.Dijkman.) /
(Rotterdam, overlijdensaktenr.1918, aktedatum 17 jun.1847, familysearch.org, image 255/516.) //

(Het gezin BEKKER–LOOPER is daarna verhuisd van Rotterdam, terugverhuisd naar Amsterdam.)

• 4e kind, 3e zoon:
Johannes BEKKER, geboren te Amsterdam 18 febr.1848 (bron: Geboorteakte 21 febr.1848 gemeente Amsterdam: blz.175: zoon van Pieter Bekker, geëmploijeerde, leeftijd 28 jaar, en van Christina Looper, beroep geen, huisvrouw van Pieter Bekker (thans afwezig) echtelieden, wonende Kleine Oostenburgerstraat Nr.50 te Amsterdam; geboorteaangifte door: Catharina Elizabet Nees, beroep vroedvrouw, leeftijd 40 jaar, wonende Kadijk Nr.6 te Amsterdam (welke heeft verklaard, dat in hare tegenwoordigheid op 18 dezer des voormiddags ten tien ure, is geboren op voornoemd adres van de ouders: hun zoon met voornaam Johannes, geslachtsnaam Bekker; geboorteaangifte met twee getuigen [van moederszijde]: Johannes Looper, beroep geen, leeftijd 62 jaar, wonende als de moeder [op voornoemd adres: Kleine Oostenburgerstraat Nr.50 te Amsterdam] en Johannes Looper, beroep geen, leeftijd 23 jaar, wonende als boven [Kleine Oostenburgerstraat Nr.50 te Amsterdam. Deze geboorteakte is ondertekend door (de aangeefster) C: Eliz. Nees, (de getuigen) J: Looper, J. Looper, (ambtenaar burg.stand) Deutz.)
Johannes BEKKER huwde en volgt hierna; zie ook bij kwartierstaat generatie IV.: MarCh.-gen.IV.

(Het gezin BEKKER–LOOPER is daarna verhuisd van Amsterdam naar Lisse.)

• 5e kind, 2e dochter:
Anna Christina BEKKER, geb. Lisse 30 apr.1850
(bron: bev.reg. Sassenheim, tijdvak 1856-1861)
,
zij is overleden 22 apr.1860: Sassenheim
(bron: bev.reg. Sassenheim, tijdvak 1856-1861)
.

• 6e kind, 4e zoon:
Pieter BEKKER, geb. Lisse 4 juli 1851 (bron: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856-1861);
hij huwde, volgt: => Fam. Bekker - de Groot, vermeld op deze pagina met nakomelingen familienaam BEKKER. /
Voor details en meer bijzonderheden over voorouder Christina Looper (zie verder bij dit gezin te Katwijk aan den Rijn,
waar zij woonde tot haar overlijden en begraven aldaar 2x weduwe, eerst vermeld als de weduwe Christina Bekker-Looper
en daarna bekend als de weduwe Christina Paling-Looper in de plaatsen Leiden en Katwijk aan den Rijn).

• 7e kind, 3e dochter:
Elisabeth Johanna BEKKER, geb. Lisse 12 apr. 1853.
(bron: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856-1861),

(Het gezin BEKKER–LOOPER is daarna verhuisd van Lisse naar Sassenheim.)

Elisabeth Johanna BEKKER, 7e kind, 3e dochter, voornoemd,
zij is overleden 5 nov.1854: Sassenheim (bron: bev.reg. Sassenheim, tijdvak 1856-1861).

• 8e kind, 4e dochter:
Elisabeth Christina BEKKER, geb. Sassenheim 5 mrt.1855
(bron: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856-1861)
,
zij is overleden 16 mrt.1874: Warmond
(bron: bev.reg. Warmond, tijdvak 1860–1880)
; zie overlijdensakte leiden.digitalestamboom.nl,
Overledene:
Elizabeth Johanna BEKKER, plaats Warmond [akte-]datum overlijden 17-03-1874. /
Overlijdensacte Nr.30: Gemeente Warmond: Elisabeth Johanna Bekker: overleden op 16 maart 1874,
ongehuwd, 19 jaar, geboren te Sassenheijm, wonende te Warmond Nr.124 [ouderlijk huis,
zie overlijdensacte vader], ouders: Pieter Bekker, en Christina Looper, zonder beroep, wonende te Warmond.
Getuigen: Johannes Bekker, broeder en spoorwegarbeider, en Simon Jacobus Oudshoorn, goede bekende
en winkelier, beiden wonende te Warmond.)

• 9e kind, 5e dochter:
Jeannetta Maria BEKKER, geb. Sassenheim 31 aug.1856 (bron: bev.reg. Sassenheim
tijdvak 1856-1861)
, zij is overleden 18 okt.1860: Sassenheim (bron: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856-1861).

• 10e kind, 6e dochter:
Christina BEKKER, geb. Sassenheim 14 jan.1858
zij is overleden 14 aug.1860: Sassenheim (bronnen o.a.: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856-1861).

• 11e kind, 5e zoon:
Gerardus BEKKER, geb. Sassenheim 26 jan.1860
(bronnen o.a.: bev.reg. Sassenheim tijdvak 1856–1861);

hij huwde, volgt: => Fam. BEKKER–KRANENBURG:
hierna vermeld met familienaam BEKKER. //

(Het gezin BEKKER–LOOPER is daarna verhuisd naar Warmond,
de plaats van overlijden van het gezinshoofd V.-28. Pieter BEKKER,
geboren te Amsterdam, overleden te Warmond 17 juni 1874,
oud 54 jaren, echtgenoot van V.-29. Christina LOOPER.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

V.-29. Christina LOOPER hertrouwde (na ondertrouwen te Leiden / Katwijk aan den Rijn 25 juni 1881, / 1 juli 1881):
Huw.aktenr.31, Gemeente Katwijk provincie Zuid-Holland, 7 juli 1881;
Bruid: Christina LOOPER, leeftijd 62 jaar
(geboren in de plaats Amsterdam op 24 jun.1819, dochter van Johannes LOOPER, en Christina TIJTHOFF, echtelieden),
weduwe, eerdere partner van de bruid: Pieter BEKKER (V.-28.).


Bruidegom:
Johannes Teunis Hendrik PALING (ook Jan Teunis Hendrik PALING),
leeftijd 69 jaar (geboren in de plaats Aarlanderveen op 1 jan.1812,
zoon van Hendrik PALING, en Harmina Francina MARÉE, ook o.a. MAREE, MAZEE, echtelieden),
meester brood- en banketbakker te Leiden; Jan ook genaamd Johannes of Johannis Teunis Hendrik PALING
was eerder gehuwd en weduwnaar van:
Geertrui Sackolina RIJK. /
Uit het huwelijk PALING - LOOPER geen nakomelingen. //

Christina LOOPER woonde daarna op het adres: "Tevelingshof" te Leiden (zie foto)
en na het overlijden van haar tweede echtgenoot als 2x weduwe verhuisde zij van Leiden
naar Katwijk aan den Rijn, - aldaar inwonend bij een van haar zonen met zijn gezin,
familie Bekker-de Groot; zie verder hierna bij de fam. BEKKER aldaar. //


• 01-01-1812 / 03-01-1812:
Aarlanderveen (tijdvak 1812-1816) Geboorteakte 3 jan.1812 bladzijde: folio 2v.
naam Johannis Teunis Hendrik PALING, zoon: geboortedatum 1 jan.1812 om 01:00 uur te Aarlanderveen;
vader Hendrik PALING (35 jaar, beroep bakker, Aarlanderveen), moeder Hermina Francina MARÉE;
aangever Hendrik PALING, vader; getuigen: 1e getuige Hendrik KELDERMAN (22 jaar, schoenmaker,
Aarlanderveen; 2e getuige Pierre van NOORD (37 jaar, dagloner, Aarlanderveen). De familienamen MARÉE
en PALING zijn o.a. vermeld in de Digitale Stamboom van het Regionaal Archief Leiden; www.leidenarchief.nl/
Zie ook met spellingvariaties van deze namen de websites zoals www.genlias.nl en www.groenehartarchieven.nl/

Overzicht verhuizingen van het gezin BEKKER–LOOPER (incl. de periode na het overlijden van het gezinshoofd:
Pieter BEKKER is overleden te Warmond 17 juni 1874, leeftijd 54 jaar; zijn weduwe Christina BEKKER–LOOPER
is daarna vermeld als hoofd van het gezin in de bevolkingsregisters van Zuid-Holland: Voor het overlijden van
Pieter BEKKER is het gezin BEKKER–LOOPER verhuisd van hun woonplaats Amsterdam naar woonplaats Lisse
(> zie tijdvak: mrt.1848–mrt.1850.).
Daarna van woonplaats Lisse naar woonplaats Sassenheim, ingeschreven 23 mrt.1854 te Sassenheim:
(Dorp; Huisnr.130.a., Bevolkingsregister blz.140, volgnr.2.: bron CBG, Centraal Bureau voor Genealogie,
microfichenr.4. Bev. Sassenheim tijdvak 1856–1861:
(Hoofd van het gezin:
Pieter BEKKER, geb.1819 Amsterdam, gehuwd, ned.herv.[gezin: idem], spoorwegwachter.
(Echtgenote:
Christina LOOPER, geb.1819 Amsterdam, gehuwd, beroep geen. /

Het echtpaar BEKKER–LOOPER is verhuisd met vijf kinderen verhuisd van woonplaats Lisse
naar woonplaats Sassenheim: drie zonen, twee dochters, allen ongehuwd, familienaam BEKKER:

(1e kind: 1e zoon)
Hermanus Benjamin BEKKER, geb.1841 Amsterdam [inschrijving doorgehaald te Sassenheim];
(4e kind: 3e zoon)
Johannes BEKKER, geb.1848 Amsterdam; [=> zie ook deze websitepagina: MarCh.-gen.IV.]
(5e kind: 2e dochter)
Anna Christina BEKKER, geb.30 apr.1850 Lisse, + 22 apr.1860 [+ in bev.reg. Sassenheim];
(6e kind: 4e zoon)
Pieter BEKKER, geb.4 jul.1851 Lisse; //
(7e kind: 3e dochter)
Elisabeth Johanna BEKKER, geb.12 apr.1853 Lisse, + 5 nov.1854 [+ in bev.reg. Sassenheim];
(8e kind: 4e dochter)
Elisabeth Christina BEKKER, geb.5 mrt.1855 Sassenheim; //
(9e kind: 5e dochter)
Jeannetta Maria BEKKER, geb.31 aug.1856 Sassenheim, + 18 okt.1860 [+ bev.reg. Sassenheim];
(10e kind: 6e dochter)
Christina BEKKER, geb.14 jan.1857 Sassenheim, + 14 aug.1860 [+ bev.reg. Sassenheim];
(11e kind: 5e zoon)
Gerardus BEKKER, geb.26 jan.1860 Sassenheim. ///

N.B.: De regels zijn doorgehaald in het bevolkingsregister van Sassenheim wegens vertrek uitgeschreven
in tijdvak 1856–1861 gemeente Sassenheim betreft de oudste zoon, van enkele andere kinderen na overlijden
in vnd. tijdvak; voor de juistheid van deze geschreven tekst zie verder burgerlijke standaktes, indien bij de
+ = overlijdensdatum geen andere plaatsnaam is vermeld, zie Sassenheim overlijdensaktes.
Uit andere gegevens is gebleken dat de oudste zoon elders is gehuwd, namelijk in de gemeente Oegstgeest
op 20 aug.1865: bruidegom: Hermanus Benjamin BEKKER (fout: BAKKER); betreft deze familietak BEKKER:
(familienaam met spellingsvarianten in o.a. archief-indexen Bakker, dat is fout, lees: Bekker). //

De volgende verhuizing in Zuid-Holland: van woonplaats Sassenheim naar woonplaats Warmond, ingeschreven
op datum 30 mei 1870 te Warmond: (Dorp:) Huisnr.124.b., Bevolkingsregister blz.8: bron CBG, microfichenr.2.
Bev. Warmond tijdvak 1860-1880: (Hoofd van het gezin:)
Pieter BEKKER, geb.1819 Amsterdam, gehuwd,
ned.herv.[gezin: idem], beroep: zonder, + 17 jan.1874 [= overleden te Warmond op 17 jan.1874, leeftijd 54 jr.]
(Echtgenote:)
Christina LOOPER, geb.1819 Amsterdam, gehuwd, beroep geen; uit Warmond vertrokken op
17 sept.1875 naar: Voorschoten (met een kind, zoon: Pieter BEKKER, zie verder hierna).
Van het echtpaar BEKKER-LOOPER zijn de volgende vier kinderen als gezinslid meeverhuisd op 30 mei 1870:
(4e kind, 3e zoon)
Johannes BEKKER, geb.18 febr.1848 Amsterdam, ongehuwd, beroep bouwknecht;
aanm.: "overgebragt naar blz.9." [=> zBev.register Warmond op blz.9.] => MCDK-kwartierstaat: MarCh.-gen.IV.
(6e kind, 4e zoon)
Pieter BEKKER, geb.4 jul.1851 Lisse; vertr. van Warmond 17 sept.1875 naar Voorschoten met moeder.
(8e kind, 4e dochter)
Elisabeth Christina BEKKER, geb.5 mrt.1855 Sassenheim; overleden 16 mrt.1874 [bev.reg.Warmond].
(11e kind, 5e zoon)
Gerardus BEKKER, geb.26 jan.1860 Sassenheim; 6 jul.1875 verhuisd van Warmond naar Hazerswoude.
N.B.: Uit andere gegevens betreft mijn overgrootouders:
[kw.st.IV.-14.] Johannes BEKKER (geb.18 febr.1848 te Amsterdam), leeftijd 25 jr.,
huwde in woonplaats Warmond 5 sept.1873 met: [kw.st.IV.-15.] Agatha HARTVELD;
=> zie websitepagina overgrootouders auteur kwartierstaat vierde generatie: MarCh.-gen.IV.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Fam. BEKKER–SMIT: (zoon) Hermanus Benjamin BEKKER (*31 jul.1841 Amsterdam)
• 31 jul.(akte 2 aug.)1841:
Hermanus Benjamin BEKKER, geboren te Amsterdam 31 juli 1841
(bron: zie boven; geb.akte 2 aug.1841 fam.naam BEKKER), zie o.a. Sassenheim, Warmond; ;
in huwelijksakte familienaam BAKKER (Archiefbron > www.genlias.nl/ :
Huw.aktenr.6 Gemeente Oegstgeest, datum 20 aug.1865: zie hierna.

• 20 aug.1865:
(bruidegom) Hermanus Benjamin BEKKER,
leeftijd 24 jaar, geb.Amsterdam (zoon van V.28. Pieter BEKKER en V.29. Christina LOOPER);
huwde in de gemeente Oegstgeest op 20 augustus 1865 met
(bruid) Geertruida SMIT, leeftijd 24 jaar, geb.plaats Oegstgeest
(dochter van Dammes SMIT EN Grietje TURNHOUT).
Geertruida SMIT is geboren te Oegstgeest 24 febr.1841
(aktenr.6 Gemeente Oegstgeest 26 febr.1841, bron genlias.nl/
> Burgerlijke stand; archieflocatie Gemeentearchief Oegstgeest).

Geertruida SMIT is overleden in de plaats Ede op 27 mei 1931,
oud 90 jaar, geboorteplaats Oegstgeest, zonder beroep;
weduwe van Hermanus BEKKER;
(dochter van: Dammes SMIT, geen beroep vermeld, en Grietje TURNHOUT, geen beroep vermeld).
(Bron www.genlias.nl/ > Gemeente Ede; overlijdensaktenr. 158 aangiftedatum 27-05-1931.) /
Betreft Hermanus Benjamin BEKKER, en Geertruida SMIT:
Uit dit zijn nakomelingen bekend, met familienaam BEKKER; uit archiefbronnen,
o.a. > www.genlias.nl/ en website met plaatsen (regio Kennemerland) provincie Noord-Holland
> www.haarlem.digitalestamboom.nl/

Hieronder een overzicht van de kinderen uit dit huwelijk
(voor zover bekend webpagina nog in bewerking):


• 1e kind, 1e dochter: Christina BEKKER, geb.31 okt.1865 te Vogelenzang, gemeente Bloemendaal (Noord-Holland);
zij huwt met: Hendrik van MALDE, zie verder hierna: => fam. Van MALDE–BEKKER.

• 2e kind, 1e zoon: Dammis BEKKER, geb.13 dec.1866 te Vogelenzang, gemeente Bloemendaal (Noord-Holland);
Dammes BEKKER huwt met: Johanna BORSTEL, zie verder hierna: => fam. BEKKER–BORSTEL.

• 3e kind, 2e zoon: Pieter BEKKER, geb.11 okt.1868 te Vogelenzang, gemeente Bloemendaal (Noord-Holland);
hij huwt met: Johanna GERWIG, zie verder hierna: => fam. BEKKER–GERWIG.

• 4e kind, 2e dochter: Margaretha BEKKER, geb.15 dec.1869 te Warmond (akte 16 dec.1869 Warmond, Zuid-Holland);
Margaretha BEKKER
huwt met: Jacob van SANTEN, zie verder hierna: => fam. Van SANTEN–BEKKER.

• 5e kind, 3e dochter: Anna Christina BEKKER, geb.30 okt.1871 te Warmond (akte 31 okt.1871 Warmond, Zuid-Holland);
zie ook Index website http://leiden.digitalestamboom.nl > Anna Christiana BEKKER);

Anna Christina BEKKER
huwt met: Jan SMIT, zie verder hierna: => fam. SMIT–BEKKER.

• 6e kind, 3e zoon: Hermanus Benjamin BEKKER, geb.ca.1876 te Voorschoten (akte nagaan Voorschoten, Zuid-Holland);
hij huwt met: Ludolfiena Barbara BURG, zie verder hierna: => fam. BEKKER–BURG.

• 7e kind, 4e dochter: Maria BEKKER, geb.ca.1877 te Voorschoten (akte nagaan Voorschoten, Zuid-Holland);
zij huwt met: Sijtze de JONG, zie verder hierna: => fam. De JONG–BEKKER.

• 8e kind, 5e dochter: Cornelia BEKKER, geb.27 sept.1879 te Voorschoten, overleden 3 mrt.1966 te Wassenaar;
zij huwt met: Willem George SCHEERES, zie verder hierna: => fam. SCHEERES–BEKKER.

• 9e kind, 4e zoon: Johannes BEKKER, geb.11 febr.1882 te Voorschoten (akte nagaan Voorschoten, Zuid-Holland);
Johannis BEKKER huwt met: Jansje Louisa Alberta ten BROEKE, zie verder hierna: => fam. BEKKER–ten BROEKE.

10e kind, 6e dochter: Geert.a Elisabeth Johanna BEKKER, geb.19 sep.1884 te Voorschoten
(bron Bev.reg.'s-Gravenhage periode 1913-1939; met haar ouders uit Velsen 7 okt.1908
ingeschreven te 's-Gravenhage 19 okt.1908 (periode 1895-1913: boekdeel 13 folionr.30.)
woonadres 13-3-1910: de la Reijkade 54; drie personen gezinskaart:
Bekker, Hermanus Benjamin, gezinshoofd, geb.21-7-'41 Amsterdam; gehuwd; gepensioneerd;
overlijdensdatum: 28-7-'14. / Kerkgenootschap van het gezin: Ger.K. //
Zijn echtgenote, resp. weduwe: Smit, Geertruida, geb.24-2-'41 te Oegstgeest; gepensioneerd;
O.R.(Ouderdomdsrente) Nr.42371. // De weduwe is verhuisd op 27-3-1920 met haar dochter
naar Beverwijk (Groenelaan 42.) //


•• 1865 & 17 dec. 1890: Christina BEKKER,
geboren 31 okt.1865 in de plaats Bloemendaal
(Vogelenzang: Gemeente Bloemendaal, provincie Noord-Holland; geboorteakte Kennemerland
Bloemendaal akte jaar 1865 nummer 19v. > www.haarlem.digitalestamboom.nl/ ;
(transcr.bekn.MCDK) familysearch.org, Netherlands, Civil registration, 1792-1952,
Noord-Holland, Bloemendaal, geboorten 1864-1882, Image 59 of 551:
"Heden den Eersten November 1865, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Bloemendaal verschenen: Hermanus Benjamin Bekker, van beroep spoorwegwerker oud 24 jaren, wonende in deze gemeente welke ons heeft verklaard, dat van hem op den 31sten october jongsleden des voormiddags ten half een ure, in het huis staande te Vogelenzang C Nr.49 is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Geertruida Smit wonende als voren, oud 24 jaren, zijne echtgenoote, welk kind zal genaamd worden Christina. / Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader. Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Dirk van Beek, van beroep arbeider oud 52 jaren, wonende in deze gemeente, en van Jan Knijf, van beroep veldwachter oud 57 jaren, wonende als voren; en is deze akte na voorlezing door ons, den vader en de getuigen onderteekend. (w.g.: H.B. Bekker, D. van Beek, J. Knijp.) //

(Zie bron: Ned.Spoorwegen archieven personeel en pensioenen te Utrecht; vermeld is een oud-werkneemster, Christina BEKKER, geboortejaar 1863, beroep wachteres, standplaats: Veenb.-Haag; benoeming 7 dec.1881, op 12 jan.1891 op verzoek eervol ontslagen. Bron: microfichenr.47, blad 351; Folio 351. Nr.701.Christina BEKKER; dezelfde?)
Hendrik van MALDE, bruidegom, leeftijd 27, geboorteplaats Amsterdam (= *ca 1863/4; zoon van: Gijsbertus van Malde en Barendje Seegers) met: bruid Christina BEKKER, leeftijd 25, geboorteplaats Bloemendaal (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). Bron www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.19 d.d. 17 dec. 1890 Gemeente Voorschoten, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland). //
Hendrik van MALDE, bruidegom, leeftijd 26, geboorteplaats Amsterdam (= *ca 1863/4; zoon van: Gijsbertus van Malde en Brendje Seegers) met: bruid Christina BEKKER, leeftijd 25, geboorteplaats Bloemendaal (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). Bron www.leidenarchief.nl, > Huw.aktenr.19 d.d. 16 dec.1890 Gemeente Voorschoten, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland). //
Opmerking: Familienaam Seegers is in de archieven van Kennemerland ook vermeld als Zeegers; volgens website: www.haarlem.digitalestamboom.nl/ => Overledene Christiaan Benjamin van Malde, leeftijd 38, plaats Bloemendaal, datum overlijden 16-06-1899 (= 16 jun.1899, Bloemendaal [= prov.Noord-Holland]; vader Gijsbertus van Malde, moeder Barendje Zeegers), weduwe/weduwnaar Petronella LANDSAAT. / Overlijdensakte Kennemerland Bloemendaal akte jaar 1899 nr.87. //
Hendrik van Malde is overleden te Rotterdam 16 sep.1920 (aktenr.4409; bron Rotterdam 1920, nr.g070.) //

Uit het huwelijk van Hendrik van Malde, en Christina Bekker, zijn de volgende kinderen bekend (bron: Gemeentearchief Rotterdam, digitale stamboom, burgerlijke stand indexen van aktes):

• Barendina van Malde, geb. Rotterdam 13 jun.1891, ouders Hendrik van Malde, Christina Bekker (zie geb.aktenr.3407, Rotterdam 1891, f065.) // Barendina van Malde, overleden Rotterdam 27 mrt.1892, leeftijd 9 maanden, ouders idem (zie overl.aktenr.1502, Rotterdam 1892, c093.) //

• Hermanus Benjamin Gijsbertus van Malde, geb. Rotterdam 31 jul.1892, ouders Hendrik van Malde, Christina Bekker (zie geb.aktenr.4414, Rotterdam 1892, g119v.) // Hij is gehuwd op 25-j. leeftijd te Rotterdam 4 apr.1918 (huw.akte f13v) met: Lena Hendrika Maria Borst, 27 jr, geb. Rotterdam, dochter van Jacob Borst, en Kaatje de Bruijn. //

• Gijsbertus van Malde, geb. Rotterdam 18 mrt.1895, ouders Hendrik van Malde, Christina Bekker (zie geb.aktenr.548, Rotterdam 1895, d138v.) //

• Geertruida Christina van Malde, geb. Rotterdam 1 okt.1897, ouders Hendrik van Malde, Christina Bekker (zie geb.aktenr.7876, Rotterdam 1897, k190v.) //

=> in bewerking, zie verder Digitale Stamboom Gemeentearchief Rotterdam voor hierboven en hierna.


•• 1866 & 5 jun. 1891: Dammis BEKKER / Dammes BEKKER: •• Dammis BEKKER, geboren 13 dec.1866 in de plaats Bloemendaal (kind: Dammis Bekker; vader Hermanus Benjamin Bekker, moeder Geertruida Smit; plaats Bloemendaal, geboortedatum 13-12-1866; Vogelenzang; Bron: Gemeente Bloemendaal, provincie Noord-Holland; Geboorteakte Kennemerland Bloemendaal akte jaar 1866 nr.20v. > www.haarlem.digitalestamboom.nl/ ; •• Dammes BEKKER, bruidegom leeftijd 24 jaar, geboorteplaats Bloemendaal (zoon van: Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit) met: bruid Johanna BORSTEL, leeftijd 22 jaar, geboorteplaats Gorinchem [= *ca 1868] (dochter van NN NN en Helena Borstel). Nadere informatie: Een erkend kind van het vrouwelijk geslacht genaamd Geertruida Johanna [=> dochter: Geertruida Johanna BEKKER.]. (Bron: www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.43 d.d. 5 jun. 1891 Gemeente Gorinchem, archieflocatie Stadsarchief Gorinchem.) / De kinderen uit dit huwelijk zijn vermeld in diverse plaatsen; te Gorinchem (bron: www.genlias.nl/), te Rotterdam en Schiedam (bron: www.gemeentearchief.rotterdam.nl/), familienaam BEKKER:
••• ca 1888 & 25 mei 1910: Geertruida Johanna BEKKER, geboren te Gorinchem ca 1888;
dochter van Dammes BEKKER en Johanna BORSTEL. (Bron: www.genlias.nl/ & www.gemeentearchief.rotterdam.nl/)
Huw.akte 25 mei 1910 Rotterdam (Bron: Rotterdam akte jaar 1910 nr.f86; >
bruidegom: Christiaan Jacobus Cornelis PIETERS, Alkmaar, leeftijd 27 (*ca 1882; vader Christoffel Pieters, moeder Jacoba Roskam) met bruid:
Geertruida Johanna BEKKER,
Gorinchem, leeftijd 21 (*ca 1888; vader Dammis Bekker, moeder Johanna Borstel).
••• 4 sept.1892 & 9 apr.1913: Helena Maria BEKKER, geboren te Rotterdam 4 sept.1892, dochter van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL (Opmerkingen: aktenr.5028; Bron: Rotterdam akte jaar 1892 nr.h074v.) / Huw.akte 9 apr.1913 Rotterdam (Bron: Rotterdam akte jaar 1913 nr.f18; > bruidegom: Matthijs HENNINK, Kralingen, leeftijd 22 (*ca 1890; vader Hermanus Hennink, moeder Hendrika van der Velden) met bruid: Helena Maria BEKKER, Rotterdam, leeftijd 20 (*1892; vader Dammis Bekker, moeder Johanna Borstel).
••• 3 aug.1894 & 20 aug.1919: Hermanus Benjamin BEKKER, geboren op 3 aug.1894 te Rotterdam, zoon van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL (Opmerkingen: aktenr.4256; Bron: Rotterdam akte jaar 1894 nr.g070v. ) / Huw.akte 20 aug.1919 Rotterdam (Bron: Rotterdam akte jaar 1919 nr.066.; bruidspaar): bruidegom: Hermanus Benjamin BEKKER, Rotterdam, leeftijd 25 (*1894; vader Dammis Bekker, moeder Johanna Borstel) met bruid: Johanna LEPPERS, Rotterdam, leeftijd 24 (*ca 1894/1895; vader Johannes Cornelis Leppers, moeder Agatha Elizabeth van der Sloot). /
••• 5 mei 1895: Johanna LEPPERS, geboren op 5 mei 1895 te Rotterdam, dochter van Johannes Cornelis Leppers en Agatha Elizabeth van der Sloot. (Bron: Rotterdam akte jaar 1895 nr.f063.)
••• 22 jun.1896: Dammis BEKKER, geboren op 22 jun.1896 te Rotterdam, zoon van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL (Opmerkingen: aktenr.4915; Bron: Rotterdam akte jaar 1896 nr.h019v.)
••• ca 1898 & 28 apr.1926: Pieter BEKKER, geboren ca 1898 te Schiedam, zoon van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL. (Bron Huw.akte te Rotterdam 28 apr.1926; akte jaar 1926 nr.f6v.): bruidegom: Pieter BEKKER, Schiedam, leeftijd 27 (*ca 1898; vader Dammis Bekker, moeder Johanna Borstel) met bruid: Dina de VOS, Hillegersberg, leeftijd 23 (*ca 1902; vader Willem de Vos en Geertje Smit). / ••• 25 mei 1902: Dina de VOS, geboren op 25 mei 1902 te Hillegersberg, dochter van Willem de Vos en Geertje Smit. (Bron: Rotterdam akte jaar 1902 nr.1902-104.)
••• 30 okt.1901: Gerrit BEKKER, geboren op 30 okt.1901 te Rotterdam, zoon van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL (Opmerkingen: aktenr.10388; Bron: Rotterdam akte jaar 1901 nr.0107.)
••• 19 feb.1905 & 6 jun.1923: Christina BEKKER, geboren op 19 feb.1905 te Rotterdam, dochter van Dammis BEKKER en Johanna BORSTEL (Bronnen: Gemeentearchief Rotterdam, geb.aktenr.1920 bron Rotterdam 1905, d042v., en Huw.akte Rotterdam 6 juni 1923; akte jaar 1923 nr.h27v.):
bruidegom: Jan ROODENBURG, Rotterdam, leeftijd 22 (*ca 1900; vader Leendert Roodenburg, moeder Gerardina Angelina van Ede) met bruid: Christina BEKKER, Rotterdam, leeftijd 18 (*ca 1904; vader Dammis Bekker, moeder Johanna Borstel). / ••• 14 nov.1900: Jan ROODENBURG, geboren op 14 nov.1900 te Rotterdam, zoon van Leendert Roodenburg en Gerardina Angelina van Ede. (Opmerkingen: aktenr.10560; Bron: Rotterdam akte jaar 1900 nr.0128v.)

•• 11 okt.1868 & 18 jul.1890: Pieter BEKKER, geboren 11 okt.1868 in de plaats Bloemendaal
(Vogelenzang: Gemeente Bloemendaal, provincie Noord-Holland; geboorteakte Kennemerland Bloemendaal
akte jaar 1868 nummer 19r. > www.haarlem.digitalestamboom.nl/ )

Pieter BEKKER,
bruidegom leeftijd 21, geboorteplaats Bloemendaal (zoon van: Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit) gehuwd op 18 juli 1890 in de plaats Voorschoten met bruid: Johanna GERWIG, leeftijd 21, geboorteplaats Utrecht ( = *ca 1868; dochter van Dirk Nicolaas Gerwig en Hendrika Cornelia van Oost).
Bronnen www.leidenarchief.nl / www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.15 d.d. 18 juli 1890 Gemeente Voorschoten,
archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland).
••• ca nov.1890 (17-11-1890) & 29 mei 1914: Hermanus Benjamin BEKKER, geboren ca nov.1890 te Voorschoten, zoon van Pieter Bekker, tuinman, en Johanna Gerwig, echtelieden; gezin adres: wijk A huisnr.182–1. te Voorschoten (geb.plaats Voorschoten geb.akte 17-11-1890; bron Leiden aktenr.70 jaar 1893 => www.leidenarchief.nl/) Hermanus Benjamin BEKKER, bruidegom, leeftijd 23 (zoon van Pieter Bekker en Johanna Gerwig, echtelieden) huwde op 29 mei 1914 in de plaats Pijnacker, met bruid: Teuna SLUITER, leeftijd 27 (= *ca 1886/7; vader Abraham Sluiter, moeder Neeltje Scheurwater). (bron: Pijnacker, huw.akte 1914 nr.4; website delft.digitalestamboom.nl/)
•••ca jul.1893 (06-07-1893) & 2 jan.1914: Hendrika Cornelia BEKKER, geboren ca jul. 1893 in de plaats Voorschoten, dochter van Pieter Bekker, arbeider, en Johanna Gerwig, echtelieden; gezin adres: wijk A huisnr.64–2. te Voorschoten. (geb.plaats Voorschoten, geb.akte datum 06-07-1893; bron Leiden aktenr.49 => www.leidenarchief.nl/) Johannes Elias TESKE, bruidegom, leeftijd 22, geboren te Voorschoten (= ca 1891/2; zoon van Elias Johannes Teske en Hendrika van Iterson) huw. 02-01-1914 in de plaats Voorschoten met bruid: Hendrika Cornelia BEKKER, leeftijd 20; dochter van Pieter Bekker en Johanna Gerwig. (Bronnen: www.genlias.nl/ en website Leiden huw.aktenr.1. jaar 1914. => www.leidenarchief.nl/)
•••ca in 1896 & 19 nov.1915: Geertruida BEKKER, geboren ca in 1896 in de plaats 's-Gravenhage, dochter van Pieter Bekker en Johanna Gerwig, echtelieden. (Bron: zie huw.akte hierna. www.leidenarchief.nl/)
Jan VERMEULEN, bruidegom, leeftijd 21, geboren te Hazerswoude (= ca in 1894; zoon van Frans Vermeulen en Jansje de Bruin) huw. 19-11-1915 in de plaats Voorschoten met bruid: Geertruida BEKKER, leeftijd 19, geboren te 's-Gravenhage; dochter van Pieter Bekker en Johanna Gerwig. (Bron: Leiden huw.aktenr.20. jaar 1915. => www.leidenarchief.nl/ en www.genlias.nl/)
•••ca mei 1900 (23-05-1900) & 17 sept.1920: Johanna BEKKER,
geboren ca mei 1900 in de plaats Voorschoten, dochter van Pieter Bekker, arbeider, en Johanna Gerwig, echtelieden; gezin adres: wijk C huisnr.75 te Voorschoten. (geb.plaats Voorschoten, geb.akte datum 23-05-1900; bron Leiden aktenr.35 => www.leidenarchief.nl/) Adriaan ZUIDERDUIN, bruidegom, leeftijd 22, geboren te Voorschoten (= ca 1897/8; zoon van Pieter Zuijderduin en Sara Mabelis) huw. 17-09-1920 in de plaats Voorschoten met bruid: Johanna BEKKER, leeftijd 20, geboren te Voorschoten; dochter van Pieter Bekker en Johanna Gerwig. (Bron: Leiden huw.aktenr.21. jaar 1920. => www.leidenarchief.nl/ en www.genlias.nl/)
•••ca mrt.1903 (12-03-1903): Dirk Nicolaas BEKKER,
geboren ca mrt.1903 in de plaats Voorschoten,
zoon van Pieter Bekker, arbeider, en Johanna Gerwig, echtelieden; gezin adres: wijk C huisnr.83 te Voorschoten.
(geb.plaats Voorschoten, geb.akte datum 12-03-1903; bron Leiden aktenr.17 => www.leidenarchief.nl/)

•• 15/16 dec.1869 & 24 jan.1895 & 4/7 mei 1947: Margaretha BEKKER (Burg.stand Warmond akte 16 dec.1869.) Margaretha BEKKER, geboren 15 dec.1869 in de plaats Warmond. (Bron: Bev.register Warmond & www.genlias.nl/ => Huw.aktenr.1 d.d. 24 jan.1895 Gemeente Voorschoten, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland): bruidegom Jacob van SANTEN, leeftijd 41, geboorteplaats Voorschoten [*ca 1853] (zoon van: Jacob van Santen en Maria van Os) met: bruid Margaretha BEKKER, leeftijd 25, geboorteplaats Warmond [= *ca 1869] (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). //
4/7 mei 1947: Margaretha BEKKER, zij is overleden te Ede 4 mei 1947, oud 77 jaar, zonder beroep, geboorteplaats Warmond (vader Hermanus Benjamin Bekker, geen beroep vermeld, moeder Geertruida Benjamin Smit, geen beroep vermeld), partner Jacob van Santen, relatie: weduwe. (bron genlias, archieflocatie Gelders Archief, toegangnr:0207, inv.nr:32589; Gemeente: Ede, overlijdensaktenr.169, aangiftedatum 7 mei 1947.) //


•• 30 okt.1871 & 11 sept.1902: Anna Christina BEKKER /
30 okt.1871:
(kind) Anna Christina BEKKER, geboren 30 okt.1871 te Warmond. (Bron: Bev.reg.Warmond.) / Anna Christiana BEKKER: geb.akte 31 okt.1871, bronnen o.a.: leiden.digitalestamboom.nl/ > Leiden akte jaar 1871.) /
11 sept.1902:
bruidegom Jan SMIT, leeftijd 32, geboorteplaats Oegstgeest [*ca 1869/1870] (zoon van: Jacobus Smit en Catharina van Leeuwen), gehuwd in de gemeente Watergraafsmeer op 11 sept.1902 met: bruid Anna Christina BEKKER, leeftijd 30, geboorteplaats Warmond (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). Nadere informatie: beroep bruidegom: bakker; weduwnaar van Wilhelmina ZWART. (Bron www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.29 d.d. 11 sept.1902 Gemeente Watergraafsmeer, archieflocatie Noord-Hollands Archief) / Jan SMIT, geboren te Oegstgeest als zoon van Jacobus Smit en Catharina van Leeuwen, is overleden in zijn laatste woonplaats Velsen op 13 sep.1933, weduwe/weduwnaar Anna Christina BEKKER. (bron: Kennemerland Velsen akte jaar 1933 nr.264; website www.haarlem.digitalestamboom.nl/).

•• ca 1876 & 29 okt. 1908: Hermanus Benjamin BEKKER, geboren ca 1876 in de plaats Voorschoten. (Bron www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.67 d.d. 29 okt. 1908 Gemeente Gorinchem, archieflocatie Stadsarchief Gorinchem.) bruidegom Hermanus Benjamin BEKKER, leeftijd 32, geboorteplaats Voorschoten [*ca 1876] (zoon van: Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit) met: bruid Ludolfiene Barbara BURG , leeftijd 27, geboorteplaats Leeuwarden [= *ca 1881] (dochter van Rienk Burg en Adriaantje Theol). / • 1873: bruidegom Rienk Burg, gehuwd te Leeuwarden op 21 mei 1873 met bruid: Adriaantje Thoel. / Huw.aktenr.81 Leeuwarden, jaar 1873 (bron: www.tresoar.nl/). Kinderen uit dit huwelijk, o.a. dochter: Ludolfiene Barbara Burg, geb.19 febr.1881, dochter van Rienk Burg en Adriaantje Thoel. / Geb.aktenr.132 Leeuwarden 1881; aangiftedatum 21 febr.1881 (bron: www.tresoar.nl/).

•• ca 1877 & 14 nov. 1906: Maria BEKKER, geboren ca 1877 in de plaats Voorschoten. (Bron: huw.akte 14 nov.1906 http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen huw.akte jaar 1906 nummer 113.) •• 14 nov.1906: bruidegom Sijtze de JONG, leeftijd 33, geboorteplaats IJlst [*ca 1873], boekhouder (zoon van: Evert de Jong, scheepstimmerman, en Grietje Postma); gehuwd in de gemeente Velsen met: bruid Maria BEKKER, leeftijd 29, geboorteplaats Voorschoten [= *ca 1877] (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). (Zie ook www.genlias.nl/ > Huw.aktenr.113 d.d. 14 nov. 1906 Gemeente Velsen, archieflocatie Noord-Hollands Archief) / Website www.tresoar.nl > IJlst: geb.akte 1873 volgnr.0005 (index: Sytze de Jong): geboorteakte van Sijtze de Jong, geboren 16 apr.1873 te IJlst; aktenr.16, aktedatum 17 apr.1873 zoon van Evert de Jong en Grietje Postma, echtelieden wonende te IJlst, aangifte door de vader: Evert de Jong, 34 jaren, scheepstimmerknecht; getuigen Hinne Pool, 43 jaar, scheepstimmerknecht wonende te IJlst, en Johan Haantjes, 24 jaar, scheepstimmerknecht wonende te IJlst. //

•• 1879 & 7 sept. 1905: Cornelia BEKKER (27 sept.1879 Voorschoten – 3 mrt.1966 Wassenaar)
(Cornelia BEKKER: overleden op 3 maart 1966, leeftijd 86 jaar, echtgenote van W.G. SCHEERES; in buitenlandse publicaties, bronnen CBG, NGV en website www.familysearch.org vermeld als: Cornelia BECKERT / Nellie BECKERT.) >
Cornelia BEKKER huwde te Velsen 7 sept.1905: (Huwelijksakte, bron http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen akte jaar 1905 nummer 81.; www.genlias.nl/ Huw.aktenr.81 datum 7 sept. 1905 Gemeente Velsen, archieflocatie Noord-Hollands Archief): bruidegom Willem George SCHEERES, leeftijd 23, geboorteplaats Velsen, beroep electricien
(zoon van: Jacob Scheeres, winkelier, en Johanna Geertruda Elisabeth Rikkert) met: bruid Cornelia BEKKER, leeftijd 25, geboorteplaats Voorschoten (dochter van Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit). /
Willem George Scheeres
(zoon van Jacob Scheeres x Johanna Geertruida Elisabeth Rikkert) geboorteplaats Velsen, geboortedatum 7 febr.1882 (Velsen; website www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen akte jaar 1882 nummer 29.)
Willem George SCHEERES, Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, is overleden op 27 aug.1971, leeftijd 89 jaar, weduwnaar van Cornelia BEKKER. (bronnen o.a. CBG, NGV en website: www.familysearch.org) Uit het huwelijk van Cornelia BEKKER en Willem George SCHEERES zijn kinderen bekend: familienaam SCHEERES. (Bronnen o.a.: HGA, bev.reg.; CBG, NGV, fam.annonces.)
=> Verdere bijzonderheden fam. Scheeres - Rikkert; naaste familie:

(bron genlias, Velsen 27 sep.1894, huw.aktenr.50.) bruidegom Jacob Wilhelm Scheeres, leeftijd 22, kruidenier, geboorteplaats Velsen (zoon van Jacob Scheeres, kruidenier, Johanna Geertruida Elisabeth Rikkert) met bruid: Maria Weeda, leeftijd 26, geboorteplaats Klundert (dochter van Krijn Arnoud Weeda, Aafje Hendrika Ploeg). //

(bron genlias, Velsen 30 nov.1899, huw.aktenr.81.) bruidegom Bastiaan de Koning, leeftijd 21, kruidenier, geboorteplaats Hellevoetsluis (zoon van Cornelis de Koning, Maria Stevina de Waal) met bruid: Johanna Christina Elisabeth Scheeres, leeftijd 24, geboorteplaats Velsen (dochter van Jacob Scheeres, kruidenier, Johanna Geertruida Elisabeth Rikkert). //

(bron genlias, Velsen 29 okt.1902, huw.aktenr.79.) bruidegom Jacob Scheeres, leeftijd 61, winkelier, geboorteplaats Amsterdam (vader NN NN, moeder Geertruijda Jacoba Scheeres), met bruid: Johanna Cornelia Maria Rikkert, leeftijd 50, geboorteplaats Amsterdam (vader bruid Johan Wilhelm Frederik Rikkert, moeder bruid Maria Pieternella Ditmarsch). Nadere informatie: Bruidegom is weduwnaar van: Johanna G.E. Rikkert; Bruid is weduwe van: Jan Willem Bouhuijs. //
Jacob Scheeres, geboorteplaats Amsterdam, hij is overleden te Ede 11 mei 1931, oud 90 jaar, zonder beroep (vader Nn, moeder Geertruijda Jacoba Scheeres), partner: Johanna Cornelia Maria Rikkert, relatie weduwnaar; hij was eerder gehuwd en wedn.v. Johanna Geertruida Elisabeth Rikkert. (bron genlias, overl.aktenr.140, gemeente Ede, aangiftedatum 11 mei 1931; archieflocatie: Gelders Archief) //


•• 11 febr.1882 & 27 jan. 1910: Johannes BEKKER / Johannis BEKKER,
geboren op 11 febr.1882 in de plaats Voorschoten; Johannes BEKKER van beroep 2e machinist waterleiding, woonde voor zijn huwelijk in Katwijk aan den Rijn, ingeschreven aldaar op 4 nov.1909 vorige woonplaats Velsen tot 29 okt.1909; na zijn huwelijk met echtgenote vertrokken uit Katwijk aan den Rijn naar Velsen op 26 juli 1910. Zijn echtgenote is in Katwijk aan den Rijn ingeschreven op 19 mrt.1910, zie hierna voor haar juiste naam, geboortedatum en verdere gegevens: gemeente Velsen. (bronnen, o.a.: bevolkingsregister Katwijk aan den Rijn, tijdvak 1880-1920).
•• 27 jan.1910: Huw.aktenr.7 d.d. 27 jan.1910 Gemeente Velsen, archieflocatie Noord-Hollands Archief. / www.genlias.nl; zie ook Bron Kennemerland Velsen akte jaar 1910 nr 7 > haarlem.digitalestamboom.nl/
bruidegom Johannis BEKKER, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats Voorschoten, van beroep machinist
(zoon van: Hermanus Benjamin Bekker en Geertruida Smit) met: bruid Jansje Louisa Alberta ten BROEKE,
leeftijd 24 jaar, geboorteplaats Velsen (dochter van: Jan Godhardt ten Broeke, beroep timmerman, en Sara Glaser)./
Jansje Louisa Alberta ten Broeke
(dochter van Jan Godhardt ten Broeke en Sara Glaser; geboorteplaats Velsen, geboortedatum 20 jun.1885 (www.haarlem.digitalestamboom.nl/ > Kennemerland Velsen akte jaar 1885 nr.126.) Uit dit huwelijk is nageslacht bekend: familienaam BEKKER. (Bronnen o.a. CBG, NGV en uit particuliere bronnen met name: Familie-Archief & Genealogie BEKKER; André Bekker, genealoog.)

• Fam. BEKKER–HARTVELD: (zoon) Johannes BEKKER (*1848 Amsterdam: kwartierstaatnr.IV.-14.),
• 18 februari 1848: Johannes BEKKER is geboren te Amsterdam 18 februari 1848; tijdvak 1868–1873:
Johannes BEKKER, militaire diensttijd Korps 4e Regiment Huzaren: "Paspoort" & "Certificaat van Goed Gedrag"
(Koninkrijk der Nederlanden; stamboeknr. 8822), uitgereikt te Deventer op 13 mei 1873 door Kolonel Tengnagel,
de Kommanderende Officier van het Korps 4e Regiment Huzaren, aan Johannes Bekker wegens geëindigde Militie diensttijd
sedert 1868: Paspoort & Certificaat van Goed Gedrag van IV.-14. Johannes BEKKER Pzn., te Deventer 13 mei 1873.
(coll. TENZER–BEKKER: M.Ch. Deden-Kazenbroot)
zie verder IV.-14. Johannes BEKKER >pagina: MarCh.-gen.IV.
• 5 september 1873: Johannes BEKKER huwde te Warmond 5 sept.1873 met:
Agatha HARTVELD
(kw.nr.IV.-15.), geboren te Voorhout 27 febr.1851 (ondertekende: Agatha Hartveldt)
dochter van (V.-30.) Jacobus HARTVELD 1821-1913;
en van (V.-31.) Anna HOVENIER 1820-1876, echtelieden te Lisse, later te Voorhout. [Zie ook website www.genlias.nl/
Gemeente Warmond, Burgerlijke stand: huwelijksaktenr.10; Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland):

bruidegom Johannes BEKKER, leeftijd 25, geboorteplaats Amsterdam
(vader bruidegom Pieter BEKKER, moeder bruidegom
Christina LOOPER); bruid Agatha HARTVELD, leeftijd 22, geboorteplaats Voorhout
(vader bruid Jacobus HARTVELD, moeder bruid Anna HOVENIER).] /
Zie verder hierna bij: V.-30. Jacobus HARTVELD x V.-31. Anna HOVENIER.

Uit dit huwelijk kinderen met familienaam BEKKER;
de zonen met deze familienaam zijn ongehuwd overleden zonder nageslacht;
van de dochters zijn twee gehuwd waarbij nakomelingen (o.a. de auteur van deze kwartierstaat
vermeld bij de eerste generatie mw M.C. Deden-Kazenbroot) zie verder voor bijzonderheden
bij de vierde generatie mijn overgrootouders in deze kwartierstaat
IV.-14. Johannes BEKKER x IV.-15. Agatha HARTVELD
met hun gezin =>: MarCh.-gen.IV.• Fam. BEKKER–De GROOT: Pieter BEKKER (*4 juli 1851 Lisse)
• 4 jul.1851: Pieter BEKKER,
geboortedatum 4 jul.1851, zoon van Pieter BEKKER en Christina LOOPER.
(Bron: Burg.stand, geb.aktenr.31 gemeente Lisse 04-07-1851, Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland); www.genlias.nl/)
/
Pieter BEKKER woonde met zijn ouders in Lisse, Sassenheim, Warmond en Voorschoten (na het overlijden van zijn vader
in Warmond op 17 juni 1874 vertrokken naar Voorschoten uit Warmond 17 september 1875 met zijn moeder: de weduwe
Christina BEKKER–LOOPER weduwe van Pieter BEKKER: deze pagina > generatie V. > kwartierstaatnrs. V.28. x V.-29.).
• 01-06-1876:
Huwelijksaktenr.12 gemeente Katwijk / Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland; www.genlias.nl/):
bruidegom Pieter BEKKER, geboortedatum 04-07-1851, leeftijd 24 jaar, geboorteplaats Lisse (zoon van Pieter BEKKER
en Christina LOOPER); bruid Emmetje Willemina de GROOT, geboortedatum 11-05-1853, leeftijd 23 jaar,
geboorteplaats Katwijk (dochter van Jan de GROOT en Naatje van EGMOND).
Hierna uit bron genlias.nl/ Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Huw.aktenr.24 Gemeente Edam, 18 jun. 1852):

bruidegom Jan de GROOT, leeftijd 27, geboorteplaats Broek in Waterland, beroep koopman, weduwnaar van
Jannetje SCHUURMAN, (zoon van Cornelis de GROOT, beroep winkelier, en Emmetje Willemina van der TAK), met:
bruid Naatje, ook genaamd Johanna, van EGMOND, leeftijd 23, geboorteplaats Pijnacker
(dochter van Willem van EGMOND, en Jannetje van PUTTEN). / Bijzonderheden eerste huwelijk bruidegom Jan de GROOT:
(Bron genlias.nl/ Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Huw.aktenr.8 Gemeente Broek in Waterland, 5 aug.1849):
bruidegom Jan de GROOT, leeftijd 24, geboorteplaats Broek in Waterland, beroep koopman,
(zoon van Cornelis de GROOT, beroep winkelier, en Willemina van der TAK), met:
bruid Jannetje SCHUURMAN, leeftijd 24, geboorteplaats
Broek in Waterland (dochter van Willem SCHUURMAN en Grietje HOLLEMAN).

Uit het huwelijk van Pieter BEKKER en Emmetje de GROOT zijn nakomelingen bekend
(Bron: Familie-Archief & Genealogie BEKKER; André Bekker, genealoog; zie ook o.a. website GenLias > genlias.nl/):

•• 1878: Christina BEKKER, dochter, geboortedatum 03 september 1878, geboorteplaats Oegstgeest (geboorte-aktenr.58
datum 4 september 1878: Gemeente Oegstgeest; dochter van Pieter BEKKER en Willemina de GROOT);
+ 8 sept.1915 (bron: Bevolkingsregister Katwijk aan den Rijn tijdvak 1880-1920).
•• 1882 & 1909: Jan Pieter BEKKER, zoon, geboren op 23 september 1882,
geboorteplaats gemeente Katwijk, prov. Zuid-Holland (bron: Bevolkingsregister Katwijk aan den Rijn
tijdvak 1880-1920),
overleden aldaar in 1934;
Jan Pieter BEKKER is gehuwd te Noordwijk in 1909 met:
Neeltje van der WIEL
, geboren te Noordwijk in 1883, overleden te Katwijk in 1940.
Uit dit huwelijk kinderen: familienaam BEKKER
(bron: Bevolkingsregister Katwijk aan den Rijn tijdvak 1880-1920).

(nagaan => huw. Voorschoten 21 sep.1922 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.18):
Piet van der Niet,
bruidegom 37 jaar, geb. Noordwijk (zn.v. Dirk van der Niet, Heintje Duijndam),
eerder gehuwd en weduwnaar van: Neeltje van der Wiel. //• Fam. BEKKER–KRANENBURG: Gerardus BEKKER (* 26 januari 1860 Sassenheim)
• 26 jan.1860: Gerardus BEKKER
, geboren 26 jan.1860 te Sassenheim
(zoon van Pieter BEKKER en Christina LOOPER; bron: bevolkingsregisters o.a.: Sassenheim),
ambtenaar Ned. Spoorwegen [archief personeel en pensioenen Nederlandse Spoorwegen in Utrecht:
Gerardus BEKKER, geb.: 1860; inv.58, bladnr.508.].

Gerardus BEKKER werd ingeschreven in het bevolkingsregister van Warmond met zijn ouders en hun gezin;
voor zijn huwelijk ongehuwd, vertrokken uit Warmond naar Hazerswoude op 6 juli 1875.
Gerardus BEKKER, beroep spoorwegwerker, wonende te Voorschoten Wijk A Huisnr.104,
overleden aldaar te Voorschoten 31 juli 1885 ten vijf ure des voormiddags (aktenr.29 Voorschoten 31 jul.1885;
Gerardus BEKKER is vermeld in zijn overlijdensakte: geboorteplaats Sassenheim, geboortejaartal 1860,
leeftijd 25 jaar, echtgenoot van Petronella KRANENBURG, zonder beroep, wonende te Voorschoten;
zoon van Pieter BEKKER, overleden, en van Christina LOOPER, zonder beroep wonende te Leiden;
aangifte door: Hermanus Benjamin BEKKER, spoorwegwerker, leeftijd 44, wonende te Voorschoten,
broeder van de overledene; en door Hendrik Jacobus VERLINT, horlogemaker, leeftijd 38, wonende te Katwijk (Z.-H.),
bekende van de overledene (w.g.: H.B. Bekker, H.J. Verlint); zie ook overlijdensaktenr.29 Leiden akte jaar 1885
=> www.leidenarchief.nl/)
• 1 nov.1883 Lisse: Gerardus BEKKER
(zoon van V.28. Pieter BEKKER en V.29. Christina LOOPER)
huwde met: Petronella KRANENBURG: *25 apr.1862 Lisse
(dochter van Hugo KRANENBURG, schipper, en Catharina KLEYWEG of KLEIJWEG, echtelieden te Lisse;
zij hertrouwde als weduwe van Gerardus BEKKER, op 13 sept.1893 te Lisse, leeftijd 31 jaar, zonder beroep,
geboren en wonende te Lisse (aktenr.25: bron CBG-huw.aktecoll.microfichenr.1 Lisse, tijdvak 1893-1902,
index; akte: microfichenr.2) met Martinus MIJLAND, leeftijd 20 jaar, arbeider, geboren te Sassenheim,
wonende te Lisse (zoon van Maria MIJLAND, zonder beroep, wonende te Lisse).

•• Uit dit huwelijk zijn drie kinderen bekend, twee zonen en een dochter met familienaam BEKKER
geboren te Voorschoten (bron: NGV-Weesp; collectie documenten familienaam BEKKER te Voorschoten,
boek:2351–7497, p.7043, 7044, 7046; zie ook verder website, incl. spellingsvarianten bij indexen van namen
=> www.leidenarchief.nl/ ):

•• (zoon):
Pieter BEKKER, geb.14 jan.1884 te Voorschoten
(zoon van Gerardus Bekker, spoorwegwerker, en Petronella Kranenburg; geboorteakte 14 jan.1884 gemeente Voorschoten;
bronnen: NGV-Weesp, documentenboek 2351-7497: doc.7043; Geboorteaktenr.3. Leiden akte jaar 1884 => www.leidenarchief.nl/).

•• (zoon): Hugo BEKKER, geb.30 jan.1885 te Voorschoten
(zoon van Gerardus Bekker, arbeider, en Petronella Kranenburg; geboorteakte 31 jan.1885 gemeente Voorschoten;
bron NGV-Weesp, documentenboek 2351-7497: doc.7044; Geboorteaktenr.11 Leiden akte jaar 1885 = www.leidenarchief.nl/).

•• (dochter):
Gerada BEKKER, geb.4 mrt.1886 te Voorschoten
(dochter van de weduwe G. Bekker: Petronella Kranenburg; geboorteakte 5 maart 1886 gemeente Voorschoten;
bron NGV-Weesp, documentenboek 2351-7497: doc.7046).
De geboorteakte van de bruid Petronella KRANENBURG op website www.genlias.nl/
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen. Gemeente: Lisse; Soort akte: Geboorteakte; Aktenummer: 26; Aangiftedatum: 28-04-1862;
Kind: Petronella Kranenburg; Geslacht: V; Vondeling: N; Geboortedatum: 25-04-1862;
Vader Hugo Kranenburg; Moeder Catharina Kleijweg. /
Petronella MIJLAND -KRANENBURG (MEYLAND / MYLAND)
is later vermeld met woonplaats Rotterdam (op website: www.ellisesland.org/) leeftijd 62 jaar
(familie in Nederland, haar dochter A?.C. Hempiuk Myland, Asterstr.49, Rotterdam),
op bezoek naar haar zoon in de USA: bootreis van Southampton 21 jun.1924
naar haar zoon Antonio MYLAND, woonadres: 1 River Road in Kalamazoo, Mich. [= Michigan].
Uit het huwelijk Martinus MIJLAND [ook: MEYLAND / MYLAND / NIJLAND] x Petronella KRANENBURG
zijn kinderen bekend met familienaam MIJLAND geboren te Lisse (zie website http://www.genlias.nl/)
en in andere bronnen met spellingvariaties > MEYLAND of MYLAND (o.a. in de USA: website www.ellisisland.org/ ).

•• 09 mrt.1894 (geb.akte: 10 mrt.1894 Lisse): Martinus MIJLAND, geboren op 9 maart 1894
(Bron Burgerlijke stand - Geboorte Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen. Gemeente: Lisse; Soort akte: Geboorteakte; Aktenummer: 30; Aangiftedatum: 10-03-1894;
Kind: Martinus Mijland; Geslacht: M; Vondeling: N; Geboortedatum: 09-03-1894;
Vader: Martinus Mijland; Moeder: Petronella Kranenburg).


•• 24 okt.1895 (geb.akte: 25 okt.1895 Lisse): Antonius MIJLAND, geboren op 24 okt.1895
(Bron: Burgerlijke stand - Geboorte; Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland);
Algemeen. Gemeente: Lisse; Soort akte: Geboorteakte; Aktenummer: 124; Aangiftedatum: 25-10-1895;
Kind: Antonius Mijland; Geslacht: M; Vondeling: N; Geboortedatum: 24-10-1895;
Vader: Martinus Mijland; Moeder: Petronella Kranenburg.) [Zie ook hierboven, en gegevens m.b.t.: USA.]

•• 25 mei 1898 (geb.akte: 26 mei 1898 Lisse): Anna Catharina MIJLAND, geboren op 25 mei 1898
(Bron: Burgerlijke stand - Geboorte; Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland);
Algemeen. Gemeente: Lisse; Soort akte: Geboorteakte; Aktenummer: 62; Aangiftedatum: 26-05-1898;
Kind: Anna Catharina Mijland; Geslacht: V; Vondeling: N; Geboortedatum: 25-05-1898;
Vader: Martinus Mijland; Moeder: Petronella Kranenburg.)

•• 22 okt.1901 (geb.akte: 23 okt.1901 Lisse): Pieter Gerardus MIJLAND, geboren op 22 okt.1901
(Bron: Burgerlijke stand - Geboorte; Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland);
Algemeen. Gemeente: Lisse; Soort akte: Geboorteakte; Aktenummer: 147; Aangiftedatum: 23-10-1901;
Kind: Pieter Gerardus Mijland; Geslacht: M; Vondeling: N; Geboortedatum: 22-10-1901;
Vader: Martinus Mijland; Moeder: Petronella Kranenburg.)

- - - - - - - - - - - - - - - -
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. V.-30. Jacobus HARTEVELD / HARTEVELDT, HARTVELD, HARTVELDT,
inr.-kath. kerk doopakte Jacobus VISSCHER, gedoopt op 16 juli 1821 te Lisse.

(zoon uit de relatie van VI.-60. Joannis VISSCHER, wonende te Hillegom, geen lid r.k.-kerk,
en VI.-61. Johanna HARTVELD / HARTVELDT, wonende te Lisse, lid van de r.k.-kerk aldaar.)


Doopakte van V.-30. Jacobus VISSCHER, 16 juli 1821, r.kath. kerk te Lisse,
onwettige zoon van Joannis [VISSCHER], niet (rooms) katholiek te Hillegom, en Joanna HARTEVELT, te Lisse,
doopgetuige: Catharina Croon, te Lisse [= Catharina Croon] / Kroon, echtgenote van Riemer / Riemert Smakman,
zie geboorteakte van Jacobus HARTVELD hieronder. Bijzonderheden over zijn vader ontbreekt in de geboorteakte
van V.-30. Jacobus HARTVELD, aangifte bij de gemeente Lisse op 17 juli 1821 door onder andere voornoemde
Riemert Smakman, handtekening Riemer Smakman. Zie verder geboorteakte van Jacobus Hartveld hieronder:V.-30. Jacobus HARTVELD is geboren te Lisse op 16 juli 1821,
schippersknecht, spoorwegbeambte, timmerman, later tuinman & adviseur land- en tuinbouw;
na het overlijden van zijn echtgenote (V.-31.) als weduwnaar wonende o.a. te Veur/Leidschendam
en Voorschoten bij zijn zoon Jacobus HARTVELD en gezin: familie HARTVELD-SPIERENBURG.
V.-30. Jacobus HARTVELD is overleden in zijn laatste woonplaats Voorschoten op 27 dec.1913,
oud 92 jaar, niet-hertrouwde weduwnaar van V.-31. Anna HOVENIER (1820–1876).

In burgerlijke standaktes en andere documenten, bevolkingsregisters: diverse spellingvariaties
van zijn familienaam: HARTEVELD, HARTEVELDT, HARTVELT, HARTVELD, HARTVELDT.
Uit bevolkingsregisters van Zuid-Holland, o.a.: Lisse, Voorhout, Voorschoten, Veur/Leidschendam
(de voormalige gemeente Veur is vanaf 1938 samen met Stompwijk: gemeente Leidschendam)
hieronder een selectie uit het bevolkingsregister gemeente Leidschendam:
Jacobus HARTVELD, geboren op 16 juli 1821 te Lisse (doorgehaald: Lisse; erboven geschreven: Hillegom),
in het bevolkingsregister van Veur/Leidschendam; ingeschreven 19 sept.1885:
vorige woonplaats tot 18 sept.1885 Voorhout, weduwnaar, Ned.Herv.,
vertrokken uit Veur/Leidschendam op 30 okt.1896 naar Voorschoten
(samen verhuisd met het gezin HARTVELD–SPIERENBURG: vermeld hierna);
vader van het gezinshoofd:
Jacobus HARTVELD, geb. 2 jun.1847 Voorhout, Ned.Herv. [gezin idem], beroep o.a.: tuinman,
wonende met zijn gezin te Leidschendam, Veur; ingeschreven aldaar met echtgenote en twee zonen
op 21 mei 1878, komende uit Voorschoten 18 mei 1878; later vertrokken uit Veur/Leidschendam
met zijn gezin: echtgenote, vier kinderen en zijn vader (V.-30.), naar Voorschoten op 30 okt.1896.
[Voor meer gegevens over de familietak HARTVELD–SPIERENBURG,
zie verder hierna bij deze zoon: (V.-30.d.) Jacobus HARTVELD.]

Jacobus, Jakob of Jakobus HARTEVELD / HARTEVELDT / HARTVELD / HARTVELDT (1821– 1913):
V.-30. Jacobus Hartveld, bruidegom, leeftijd 20, geboorteplaats Lisse,
vader bruidegom NN, moeder bruidegom Johanna Hartveld;
hij is gehuwd in de gemeente Lisse op 19 februari 1842
(bron: genlias.nl, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) burgerlijke standaktenr.3) met:
Antje Hovenier,
bruid, leeftijd 21, geboorteplaats Lisse, vader bruid Sijbrand Hovenier, moeder bruid Neeltje Bieren. //
N.B.: Zie hierna ook bij hun zoon Jacobus, in diens geboorteakte is de voornaam van de vader (= V.30.)
fout vermeld als Cornelis, familienaam Hartveld, de moeder (zie V.31.) zij is vermeld als: Anna Hovenier. //

Gen. V.-31. Anna HOVENIER (1820– 1876) voornaam en achternaam met varianten zoals:
Anna / Antje / Joanna / Johanna, Sijbrands, HOEVENIER / Sijbrands, HOVENIER.

(dochter van VI.-62. Sijbrand HOVENIER, ook genaamd Sybrand Eliaszoon HOVENIER
of o.a. HOEVENIER, bouwman & karreman te Venhuizen, later te Lisse, x VI.-63. Neeltje BIERE
(ook o.a. familienaam: BIER / BIEREN), echtelieden te Venhuizen, later te Lisse en omgeving)
geboren te Lisse 29 maart 1820, naaister (klederdracht), huisvrouw;
overleden te Voorhout in de provincie Zuid-Holland op 10 maart 1876.

Adressen fam. HARTVELD / HARTVELDT - HOVENIER in Lisse (Zuid-Holland), Voorhout (Zuid-Holland):

Voorhout, adres: niet vermeld in de index; bijzonderheden:
• 3 nov.1843: geboorte van Cornelia Hartveldt, dochter van Jacobus Hartveldt, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1843 nr.19.)
• 13 nov.1845: geboorte van Jansje Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1845 nr.26.)

Voorhout, adres: Huis 38-b; bijzonderheden:
• 2 jun.1847: geboorte van Jacobus Hartveld, zoon van Cornelis Hartveld, 25 jaar, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1847 nr.10.)
• 22 aug.1848: geboorte van Simon Hartveld, zoon van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Johanna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1848 nr.17.)
• 1 nov.1849: geboorte van Dina Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1849 nr.26.)
• 27 feb.1851: geboorte van Agatha Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1851 nr.8.)

• 27 nov1852: geboorte van Antje Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1852 nr.16.)


Uit dit huwelijk kinderen, o.a. dochter: IV.15. Agatha HARTVELD (handtekening: Agatha HARTVELDT
=> MarCh.-gen.IV.), geboren 27 febr.1851 te Voorhout; zij huwde te Warmond 5 sept.1873
met IV.14. Johannes BEKKER, geboren te Amsterdam 18 febr.1848
(zoon van V.-28. Pieter BEKKER x V.29. Christina LOOPER, echtelieden te Amsterdam, later o.a. te Warmond).

De volgende kinderen zijn bekend van V.-30. Jacobus HARTVELD (spellingvarianten o.a. HARTVELDT)
en Anna / Antje / Johanna HOVENIER zijn kinderen bekend in Noord-Holland en Zuid-Holland, Nederland.
(Indien meer kinderen van dit echtpaar worden gevonden in de archieven, dan volgt wijziging kwartierstaat-
nummers zoals thans vermeld), voorlopige (kwartierstaat)nummers:


1e kind, 1e zoon: V.-30.a.) Joannes HARTVELD, geb. Lisse 11 juli 1842 (geb.akte Lisse 12.07.1842),
( deze zoon met voornaam Joannes is kennelijk vernoemd naar de grootvader van vaderszijde wellicht toch bekend),
hij volgt: V.-30.a. Joannes HARTVELD / HARTVELDT, fam. HARTVELD of HARTVELDT–HASSELMEIJER.

2e kind, 1e dochter: V.-30.b.) Cornelia HARTVELDT, geb. Voorhout 3 nov.1843, zij volgt:
V.-30.b. Cornelia HARTEVELDT / HARTVELDT, fam. KORPELSHOEK–HARTEVELDT of HARTVELDT /
fam. KORPERSHOEK-HARTEVELDT of HARTVELDT.
• 3 nov.1843 Voorhout: geboorte van Cornelia Hartveldt, dochter van Jacobus Hartveldt,
beroep arbeider, Anna Hovenier.(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1843 nr.19.)

3e kind, 2e dochter: V.-30.c.) Jansje HARTVELD, geb. Voorhout 14 nov.1845,
zij volgt: V.-30.c. Jansje HARTEVELDT / HARTVELD.
• 13 nov.1845 Voorhout: geboorte van Jansje Hartveld,
dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1845 nr.26.)

4e kind, 2e zoon: V.-30.d.) Jacobus HARTVELD, geb. Voorhout 2 jun.1847:
• 2 jun.1847 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Jacobus Hartveld,
zoon van Cornelis Hartveld, 25 jaar, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1847 nr.10.) /
(De voornaam Cornelis is fout, zie ook handtekening van de vader in alle aktes),
hij volgt: V.-30.d. Jacobus HARTVELD / HARTVELDT,
betreft fam. HARTVELD / HARTVELDT–SPIERENBURG. //

5e kind, 3e zoon: V.-30.e.) Simon HARTVELD, geb. Voorhout 22 aug.1848:
• 22 aug.1848 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Simon Hartveld,
zoon van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Johanna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1848 nr.17.)

6e kind, 3e dochter: V.-30.f.) Dina HARTVELD, geb. Voorhout 1 nov.1849:
• 1 nov.1849 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Dina Hartveld,
dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1849 nr.26.)

7e kind, 4e dochter: V.-30.g.) Agatha HARTVELD, geb. Voorhout 27 febr.1851,
zij volgt kwartierstaatnr. IV.-15. Agatha HARTVELD, (ook o.a.: HARTVELDT),
=> fam. BEKKER–HARTVELD (zie ook o.a.: HARTVELDT, HARTVELT).
• 27 feb.1851 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Agatha Hartveld,
dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier, echtelieden.
(website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1851 nr.8.)

8e kind, 5e dochter: V.-30.h.) Antje HARTVELD, geb. Voorhout 27 nov.1852:
• 27 nov.1852 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Antje Hartveld,
dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1852 nr.16.)

 

(1e kind, 1e zoon: V.-30.a.) Joannes HARTVELD,
geboren in de gemeente Lisse op 11 juli 1842 (geb.aktenr.40, gemeente Lisse, d.d.12-07-1842;
vermoedelijk oudste kind, zoon van Jacobus Hartveld, en Antje Hovenier;
bron geb.akte > www.genlias.nl, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland);
zowel voornaam als achternaam bekend met spellingsvarianten zoals hierna te Haarlem:

• 01-06-1870: (bruidegom) Joannes HARTVELDT, leeftijd 27 jaren, beroep timmerman,
wonende te Haarlem, onlangs te Amsterdam, geboren te Lisse (vermoedelijk in 1842; meerderjarige zoon van:
(V.30.) Jacobus HARTVELDT, spoorwegarbeider, en (V.31.) Antje HOVENIER, zonder beroep,
wonende beide te Voorhout [= Prov.Zuid-Holland])
huw. te Haarlem 1 jun.1870 met:
(bruid) Maria HASSELMEIJER, leeftijd 30, beroep naaister, wonende te Haarlem,
geboren te Haarlem (vermoedelijk in 1839; meerderjarige dochter van:
Hermanus HASSELMEIJER, spoorwegbeambte, en Willemina van der KRAAIJ, zonder beroep,
wonende beide te Haarlem).
Bij dit huwelijk zijn ook verschenen de ouders van de bruidegom,
die verklaarden hunne toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verlenen.
Huwelijksbijlagen: 1. hunne geb.akten;
2. Een Certificaat van den Ambtenaar Burgerlijken Stand van Amsterdam,
waaruit blijkt, dat ook aldaar de beide afkondigingen zonder stuiting hebben plaatsgehad.
Vervolgens is door bruidegom en bruid verklaard, dat zij erkennen:
als hunne dochter het kind genaamd Alberta Frederika, geboren Amsterdam 23 okt.1867
uit haar moeder Maria HASSELMEIJER voornoemd. / De huwelijksgetuigen zijn:
1. Hermanus HASSELMEIJER, oud 67 jr., spoorwegbeambte, vader;
2. Hermanus Jacobus HAVER, oud 40 jr., tapper, behuwd broeder van de bruid;
3. Hermanus MIELEN, oud 23 jr., koopman; 4. Nicolaas VOGELS, oud 50 jr., voerman;
bekenden van bruidegom en bruid, wonende allen te Haarlem.
(Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1870 Nr.109. /
website www.haarlem.digitalestamboom.nl/).

d.d.15-02-1854 Haarlem: Bijzonderheden Hermanus Jacobus HAVER, getuige bij het huwelijk van V.30.a.; betreft het eerste huwelijk van de bruidegom (later hetrouwd te Haarlem op 2 dec.1863 als weduwnaar, hertrouwd met Elisabeth HASSELMEIJER op 2 dec.1863 te Haarlem: een jongere zuster van Maria HARTVELDT-HASSELMEIJER, echtgenote van V.30.a. Joannes HARTVELDT):
Bruidegom Hermanus Jacobus HAVER, oud 25 jr., geboren te Bloemendaal (ca 1828), beroep timmerman, wonende te Bloemendaal (meerderjarige zoon van Jacobus HAVER, beroep werkman, en Christina Wilhelmina SMITS, zonder beroep, echtelieden wonende als voren: Bloemendaal), gehuwd te Haarlem op 15 febr.1854 met bruid: Wilhelmina VLEK, oud 25 jr., geboren te de Bilt (ca 1828), beroep winkelierster, wonende aan de Kleine Houtweg te Haarlem (meerderjarige dochter van Johannes VLEK en Johanna HAVER, beiden overleden, indertijd echtelieden). De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad te Haarlem en te Bloemendaal: op 5 febr. en 12 febr.1854. / Voorts zijn de ouders van de bruidegom aanwezig, die verklaarden toestemming te verlenen.
Huw.getuigen: 1. Wilhelmus Gerardus KUENE, oud 25 jr., bloemistknecht wonende te Overveen gemeente Bloemendaal, neef; 2. Bernardus Philippus Jacobus FLORIE, oud 24 jr., metselaar wonende in de Heksteeg te Haarlem, bekende van de bruidegom; 3. Joannes Franciscus HAGEMAN, oud 53 jr., werkman wonende te Overveen gemeente Bloemendaal, oom; Bernardus VRENEGOOR, oud 63 jr., pluimgraaf wonende te Velsen, behuwd oom van de bruid. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1854, Nr.20: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)
• Datum 30-04-1826 Gemeente Velsen, archieflocatie Noord-Hollands Archief; Algemeen: Toegangnr.358; Inventarisnr.358.127. Gemeente Velsen; Huwelijksaktenr.7 d.d.30 apr.1826. Bruidegom Joannes VLECK, leeftijd 24, geboorteplaats Utrecht, beroep kleermaker (zoon van Arie VLECK, beroep tuinman, en Elisabeth AALBER).
Bruid Jansje HAVER, leeftijd 24, geboorteplaats Velsen, beroep dienstbaar (dochter van Willem HAVER, beroep werkman, en Lijsje SCHAVEMAKER). Bron: GenLias, website www.genlias.nl/
• Datum 04-05-1832 Gemeente De Bilt, archieflocatie Het Utrechts Archief; Algemeen: Toegangnr.481; inventarisnr.1048; Overlijdensaktenr.10 d.d. 4 mei 1832: bron: website www.genlias.nl/
overledene: Johannes VLEK, geslacht m., overlijdensdatum 02-05-1832 (= 2 mei 1832) leeftijd 30, overlijdensplaats: De Bilt. / Vader: Arie VLEK. Moeder: Elsje AALBERSE. / Partner: Jansje HAVER. Relatie: gehuwd met. [= de overledene Johannes VLEK was gehuwd met Jansje HAVER.]
• 12-02-1834 Burg.stand huwelijk Gemeente Utrecht: Bron: website GENLIAS, www.genlias.nl/
Archieflocatie Het Utrechts Archief. / Algemeen: Toegangnr.481. / Inv.nr.948. Gemeente Utrecht huw.aktenr.47. d.d. 12 febr.1834. Bruidegom Witt Willemz LACLAIR VERHOEFF, leeftijd 29, geboorteplaats Culenburg (zoon van Witt Willemz VERHOEF en Emerentia LACLAIR). Bruid Jansje HAVER, leeftijd 29, geboorteplaats Velsen, weduwe van Johannes VLEK (dochter van Willem HAVER en Lijsje SCHAVEMAKER).
• Datum 04-09-1834 Gemeente De Bilt, archieflocatie Het Utrechts Archief; Algemeen: Toegangnr.481; inventarisnr.1048; Overlijdensaktenr.16 d.d. 4 sept.1834: bron: website www.genlias.nl/
overledene: Jansje HAVER, geslacht v., overlijdensdatum 03-09-1834 (= 3 sept.1834) leeftijd 30,
overlijdensplaats: De Bilt. / Vader: Willem HAVER. Moeder: Elisabeth SCHAVENMAKER. /
Partner: Witte Willemse Laclair Verhoeff. Relatie: gehuwd met. / Nadere informatie: Eerder weduwe van Johannes Vlek.
• Datum 25-10-1834 Gemeente Utrecht, archieflocatie Het Utrechts Archief; Algemeen: Toegangnr.481; inventarisnr.1182; Overlijdensaktenr.924 d.d. 25 okt.1834: bron: website www.genlias.nl/
overledene: Witt Willemz Verhoeff, geslacht m., overlijdensdatum 24-10-1834 (= 24 okt.1834) leeftijd 0, overlijdensplaats: Utrecht. / Vader: Witt Willemz Laclair Verhoeff. Moeder: Jansje Haver.
Nadere informatie: 11 wkn. [= Een zoon overleden, elf weken oud.]

d.d.11-04-1855 Haarlem: Bijzonderheden vnd. Hermanus Jacobus HAVER, getuige bij het huwelijk van V.30.a.; betreft het huwelijk van een jongere zuster, Catharina Maria HAVER met Bernardus Philippus Jacobus FLORIE, op 15 febr.1854 te Haarlem bekende van Hermanus Jacobus HAVER en vanaf 11 apr.1855 zijn zwager:
Bruidegom Bernardus Philippus Jacobus FLORIE, oud 25 jr., geboren te Haarlem (ca 1829), beroep metselaar wonende aan de Sint Jansweg (meerderjarige zoon van Adam FLORIE, beroep timmerman wonende in de Korte Houtstraat te Haarlem, en Anna LENTERMAN, overleden, indertijd echtelieden), gehuwd te Haarlem op 11 apr.1855 met bruid: Catharina Maria HAVER, oud 24 jr., geboren te Bloemendaal (ca 1830), beroep dienstbode, wonende in de Sint Jansstraat te Haarlem (meerderjarige dochter van Jacobus HAVER, beroep werkman, en Christina Wilhelmina SMITS, zonder beroep, echtelieden wonende te Bloemendaal). De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad te Haarlem op 1 apr. en 8 apr.1855. De vader van de bruidegom en de ouders van de bruid zijn bij het huwelijk aanwezig en toestemming verleend. Huwelijksgetuigen: 1. Johannes van HESTEREN, oud 30 jr., postiljon wonende in de Sleutelstraat te Haarlem, behuwd broeder; 2. Hendrik BIERMAN, oud 25 jr., bloemistknecht wonende aan de Sint Jansweg te Haarlem, bekende van de bruidegom; 3. Hermanus Jacobus HAVER, oud 26 jr., timmerman wonende aan de Kleine Houtweg te Haarlem, broeder; 4. Joannes Franciscus HAGEMAN, oud 53 jr., werkman wonende te Overveen gemeente Bloemendaal, behuwd oom van de bruid. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1855, Nr.31: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

d.d.02-12-1863 Haarlem: Huwelijk van een schoonzuster van V.30.a., t.w. een jongere zuster van zijn echtgenote: Elisabeth HASSELMEIJER x Hermanus Jacobus HAVER (huw.getuige v. V.30.a. te Haarlem 1 jun.1870.; betreft eerste huwelijk Hermanus Jacobus HAVER te Haarlem, zie 15 febr.1854, met Wilhelmina VLEK):
Bruidegom Hermanus Jacobus HAVER, oud 34 jr., geboren te Bloemendaal (ca 1829), kastelein wonende te Haarlem, weduwnaar van Wilhelmina VLEK (meerderjarige zoon van Jacobus HAVER, beroep landwerker wonende te Bloemendaal, en Christina Wilhelmina SMITS, overleden, indertijd echtelieden), gehuwd te Haarlem op 2 dec.1863 met bruid: Elisabeth HASSELMEIJER, oud 24 jr. [wsch. in de akte: 21 jr.], geboren te Haarlem (vermoedelijk ca 1842), zonder beroep wonende te Haarlem (minderjarige dochter van Hermanus HASSELMEIJER, spoorwegwachter, en Willemina van der KRAAIJ, zonder beroep, echtelieden wonende als voren: te Haarlem). De beide afkondigingen hebben zonder stuiting plaats gehad alhier te Haarlem, te Bloemendaal en te Hillegom, op 22 en 29 nov.1863. / Voorts zijn de ouders van de bruid aanwezig, die verklaarden toestemming te verlenen. / Huw.getuigen: 1. Jacobus HAVER, oud 69 jr., arbeider, wonende te Bloemendaal, vader; 2. Christiaan BROSI, oud 61 jr., smid, wonende te Haarlem, bekende van de bruidegom; 3. Wilhelmus SCHOONDERBEEK, oud 45 jr., koopman; 4. Cornelis Johannes van DIJK, oud 46 jr., voermansknecht; wonende beiden te Haarlem, bekenden van de bruid. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1863, Nr.222: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

d.d.20-04-1892 Haarlem: Huwelijk van Antje HARTVELDT (dochter van V.30.a. en kleindochter van V.30 x V.31.) met Nicolaas SPRENGERS (*ca 1869 Amsterdam); zie ook getuigen van de bruid onder andere: haar grootvader (V.30.) Jacobus HARTVELD, oud 71 jaar): Bruidegom Nicolaas SPRENGERS, oud 22 jr., geboren te Amsterdam (ca 1869), metaaldraaier wonende te Haarlem (minderjarige zoon van Nicolaas SPRENGERS, beroep smid, en Matthea ROELOFS, zonder beroep, beiden wonende te Haarlem), gehuwd te Haarlem op 20 apr.1892 met bruid (V.30.a.1.): Antje HARTVELDT, oud 21 jr., geboren te Haarlem (ca 1870), zonder beroep wonende te Haarlem (minderjarige dochter van (V.30.a.) Joannes HARTVELDT, timmerman, en Maria HASSELMEIJER, wonende beiden te Haarlem). Bij dit huwelijk zijn de ouders van het bruidspaar aanwezig, die verklaarden toestemming te verlenen. Huw.getuigen: 1. Jan Arnold ROELOFS, oud 67 jr., kantoorbediende, grootvader des bruidegoms; 2. Eduard Alexander de FAUNE [?], oud 34 jr., koffiehuisbediende, aangehuwd en oom des bruidegoms; 3. Jacobus HARTVELDT (=V.30.), oud 71 jr., zonder beroep, wonende te Veur (= in Zuid-Holland), grootvader van de bruid; 4. Cornelis KORPERSHOEK, oud 54 jr., tuinder wonende te Katwijk, aangehuwd en oom van de bruid. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1892, Nr.91: website www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

d.d.20-03-1902 Haarlem: Huwelijk van een schoonzuster van Antje HARTVELDT (dochter van V.30.a. en kleindochter van V.30. x V.31.), een van de jongere zusters van haar echtgenoot Nicolaas SPRENGERS:
Bruidegom Jan KLABOU, oud 25 jr., geboren te Haarlem (ca 1876), loodgieter wonende te Haarlem  (meerderjarige zoon van Jan KLABOU, loodgieter, en Maria Engelina Theresie de GRAAFF, zonder beroep, wonende beiden te Haarlem), gehuwd te Haarlem op 20 maart 1902 met bruid: Matthea SPRENGERS, oud 23 jr., geboren te Amsterdam (ca 1878), zonder beroep wonende te Haarlem (meerderjarige dochter van Nicolaas SPRENGERS , smid, en Matthea ROELOFS, zonder beroep, wonende beiden te Haarlem). Bij dit huwelijk zijn de ouders van het bruidspaar aanwezig, die verklaarden toestemming te verlenen. / Huwelijksgetuigen: 1. Wilhelmus de GRAAFF, oud 62 jr., agent eener levensverzekeringmaatschappij, oom des bruidegoms; 2. Andries van ZANTEN, oud 37 jr., bouwkundige; 3. Henricus VERHAGEN, oud 26 jr., loodgieter;      4. Hendrik van KEIZERSWAARD, oud 24 jr., smid; allen woonachtig in de Haarlem, zijnde de laatstgemelde drie getuigen bekenden van bruidegom en bruid. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1902, Nr.73: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

d.d.18-02-1915 Haarlem: Huwelijk van een schoonzuster van Antje HARTVELDT (dochter van V.30.a. en kleindochter van V.30. x V.31.), een van de jongere zusters van haar echtgenoot Nicolaas SPRENGERS:
Bruidegom Johann Conrad BOLLER, oud 31 jr., geboren te Haarlem (ca 1883), vleeschhouwer wonende te Haarlem  (meerderjarige zoon van Johann Conrad BOLLER, overleden, en Jannetje van VELZEN, zonder beroep, wonende te Haarlem), gehuwd te Haarlem op 18 febr.1915 met bruid: Anna Maria SPRENGERS, oud 32 jr., geboren te Amsterdam (ca 1882), zonder beroep wonende te Haarlem (meerderjarige dochter van Nicolaas SPRENGERS , overleden, en Matthea ROELOFS, zonder beroep, wonende te Haarlem).
Huwelijksgetuigen: 1. Jacob Jan de KLERK, 39 jr., fruithandelaar, behuwdbroeder des bruidegoms; 2. Casper Wilhelmus SPRENGERS, oud 34 jr., monteur; 3. Jan Arnold SPRENGERS, oud 26 jr., kantoorbediende; broeders der bruid; 4. Jan KLABOU, oud 39 jr., loodgieter, behuwdbroeder der bruid; allen woonachtig in de Haarlem. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1915, Nr.53: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)

d.d.27-05-1915 Haarlem: Huw. v. een zwager v. Antje HARTVELDT (dochter v. V.30.a.; kleindochter v. V.30.xV.31.), jongere broer van haar echtgenoot Nicolaas SPRENGERS:
Bruidegom Casper Wilhelmus SPRENGERS, oud 34 jr., geboren te Amsterdam (ca 1880), bankwerker wonende te Haarlem  (meerderjarige zoon van Nicolaas SPRENGERS, overleden, en Matthea ROELOFS, zonder beroep wonende te Haarlem), gehuwd te Haarlem op 27 mei 1915 met bruid: Hermina Ernestina van HEMERT, oud 29 jr., geboren te Haarlem (ca 1885), zonder beroep wonende te Haarlem (meerderjarige dochter van Pieter Mat van HEMERT, oud 63 jr., besteller van goederen, wonende te Haarlem, en Hermina Hendrika GANS, overleden). Bij dit huwelijk is de vader van de bruid verschenen die verklaarde toestemming tot het aangaan van dit huwelijk te verleden. / Huwelijksgetuigen (twee): 1. Jan Arnold SPRENGERS [of: SPRINGERS ?], oud 27 jr., kantoorbediende, broeder des bruidegoms;  en: 2. Jan KLABOU, 38 jr., loodgieter, behuwdbroeder des bruidegoms; wonende beiden te Haarlem. (Bron: Kennemerland, Haarlem, huw.akte jaar 1915, Nr.218: www.haarlem.digitalestamboom.nl/)


• (2e kind, 1e dochter: V.30.b.) Cornelia HART(E)VELDT,
geboren 3 nov.1843 te Voorhout, prov..Zuid-Holland:
• 3 nov.1843: geboorteplaats Voorhout geboortedatum 3 november 1843,
vermoedelijk tweede kind en oudste dochter van de echtelieden V.30. Jacobus HARTVELDT en V.31. Anna HOVENIER;
bronnen: geb.akte: leiden.digitalestamboom.nl, huw.akte: genlias.nl); Cornelia HARTEVELDT
huwde in Katwijk (prov. Zuid-Holland) op 27 januari 1869 met Cornelis KORPERSHOEK:

• 27 jan. 1869 Katwijk (Z-H): Cornelis KORPERSHOEK, bruidegom, leeftijd 32 jaren,
geboorteplaats Katwijk aan den Rijn, geboortedatum 27-09-1836 (= 27 sep.1836;
zoon van Arie Korpershoek, en Fijtje Schaap), hij is gehuwd in de gemeente Katwijk met:
Cornelia HARTEVELDT
, bruid, leeftijd 25, geboorteplaats Voorhout geboortedatum datum 3-11-1843 (= 3 nov.1843,
dochter van Jacobus HARTEVELDT, en Anna HOVENIER. /
Nadere informatie: "Familienaam moeder bruid komt ook voor als Horenier". = lees: Hovenier. //
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend; met spellingvariaties van namen (nagaan); zie hierna website:
genlias.nl => familienaam Korpershoek is ook vermeld als Korpelshoek:

•• Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen > Gemeente: Katwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 23 Datum: 24-05-1894

Bruidegom Arie Korpelshoek Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Katwijk (=geb.1869)
Bruid Egbertien de Bruin Leeftijd: 24 Geboorteplaats: Katwijk
Vader bruidegom Cornelis Korpelshoek Moeder bruidegom Cornelia Harteveldt
Vader bruid Johannes de Bruin Moeder bruid Maria Judina Swiesereijn
 
•• Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland) /
Algemeen > Gemeente: Katwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 4 Datum: 10-01-1895
Bruidegom Bartholomeus Steijger Leeftijd: 23 Geboorteplaats: Katwijk
Bruid Antje Korpelshoek Leeftijd: 22 Geboorteplaats: Katwijk (=geb.1872)
Vader bruidegom Willem Steijger Moeder bruidegom Elisabeth Antoinetta Carton
Vader bruid Cornelis Korpelshoek Moeder bruid Cornelia Harteveldt

•• Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Rijnlands Midden
Algemeen > Gemeente: Benthuizen Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 1 Datum: 21-01-1909
Bruidegom Cornelis Korpelshoek Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Katwijk (= geb.1877)
Bruid Engeltje Bleijleven Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Benthuizen
Vader bruidegom Cornelis Korpelshoek Moeder bruidegom Cornelia Harteveldt
Vader bruid Mattheus Johannes Bleijleven Moeder bruid Hinke van der Hoeven

Bron Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen > Gemeente: Katwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 13 Datum: 17-02-1905
Bruidegom Cornelis van Zuilen Leeftijd: 31 Geboorteplaats: Katwijk
Bruid Sophia Korpelshoek Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Katwijk (=geb.1879)
Vader bruidegom Cornelis van Zuilen Moeder bruidegom Maike van der Jagt
Vader bruid Cornelis Korpelshoek Moeder bruid Cornelia Hartveldt

Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk Archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland)
Algemeen > Gemeente: Katwijk Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 7 Datum: 18-02-1915
Bruidegom Johannes Korpelshoek Leeftijd: 28 Geboorteplaats: Katwijk (=geb.1886)
Bruid Lijdia Agatha Minnee Leeftijd: 25 Geboorteplaats: Katwijk
Vader bruidegom Cornelis Korpelshoek Moeder bruidegom Cornelia Hartveldt
Vader bruid Jan Minnee Moeder bruid Alida Maria den Haan. //

• (3e kind, 3e dochter: V.30.c.) Jansje HART(E)VELD,
Jansje HARTVELD is geboren 14 nov.1845 te Voorhout /
ook o.a.: Jansje SUIJKER-HARTVELD, 2e huw. > Jansje BOUTER-HARTVELD,
vanaf 3e huw. > Jansje BOER-HARTVELD (verm. 3e kind, 2e dochter van V.30.x V.31.):

• 25 nov.1863–15 dec.1864: Hazerswoude (Bevolkingsregister 1861-1880; deel DB1 blz.30.) [DB=Dienstboden] /
website www.groenehartarchieven.nl/ > naam Jansje HARTVELD, geboren 14 nov.1836, religie N.Herv., beroep dienstbode;
ingekomen 25 nov.1863 van Voorhout; vertrokken 15 dec.1864 naar Alphen. / copyright 2007 Streekarchief Rijnlands Midden.
[Betreft plaatsen in Zuid-Holland.]
• 00 dec.1864–00 apr.1867: Alphen (Bevolkingsregister 1862–1870; deel 6 blz.14.) / website www.groenehartarchieven.nl/
naam Jansje HARTEVELD, geboren 14 nov.1836 te Voorhout, religie N.Herv., beroep dienstbode;
ingekomen in december 1864 van Hazerswoude; vertrokken in april 1867 naar Koudekerk. [Betreft plaatsen in Zuid-Holland.]


• 7 sept.1867–7 jan.1868 & 20 jan.1873–12 okt.1874: Hazerswoude (Bev.reg. 1861–1880; deel 4 blz.143 en deel DB1 blz.32.) /
groenehartarchieven.nl/ > naam Jansje HARTVELD, geboren 14 nov.1845, religie N.Herv., beroep dienstbode;
partner: Leendert SUIKER; adres Dorp 313 te Hazerswoude; ingekomen 7 sept.1867 van Koudekerk,
vertrokken op 7 jan.1868 van Hazerswoude naar Leiderdorp; weer terug in Hazerswoude ingekomen 20 jan.1873 van Leiderdorp,
vertrokken uit Hazerswoude op 12 okt.1874 naar Koudekerk. /
[Betreft plaatsen in Zuid-Holland.
Zie verder bij echtgenoot van V.30.c. > Leendert SUIKER:]

• (1861–)12 okt.1874: Hazerswoude (Bevolkingsregister 1861–1880; deel 1 blz.78 en deel 4 blz.143. /
website www.groenehartarchieven.nl/ > naam Leendert SUIKER, geboren 9 nov.1841, religie N.Herv., beroep schoenmaker;
partner Jansje HARTVELD; adres Dorp 313 te Hazerswoude; vertrokken op 12 okt.1874 naar Koudekerk /
[= verhuisd van Hazerswoude naar Koudekerk in de provincie Zuid-Holland].
Uit het huwelijk van Leendert SUIJKER x Jansje HARTVELD, een zoon achternaam SUIJKER:


• 24-12-1874 / 26-12-1874: Koudekerk aan den Rijn (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/
> inventarisnr.D9.; aktenr.60; naam (zoon): Cornelis Jacobus Suijker; aktedatum 26 dec.1874;
geboortedatum 24 dec.1874 om 18:00 uur te Koudekerk, wijk B nr.246;
vader Leendert Suijker (33 jaar, schoenmaker, Koudekerk), moeder Jansje Hartveld;
aangever, vader: Leendert Suijker; getuigen: 1e getuige Jan van Heiningen (51 jaar, ijzersmid, Koudekerk),
2e getuige Klaas de Jong (40 jaar, schipper, Koudekerk).

•• 27-01-1876: gemeente Koudekerk (Huwelijk) bruid Jansje HARTEVELD,
30 jaar oud, geboren te Voorhout (dochter van V.30. Jacobus HARTEVELD en V.31. Antje HOVENIER)
weduwe van Leendert SUIJKER; zij huwt op 27 januari 1876 in de Gemeente Koudekerk (Provincie Zuid-Holland) met:
bruidegom Willem BOUTER, 23 jaar oud, geboren te Moordrecht (zoon van Pieter BOUTER en Adriana van der POEL).
Bron genlias.nl = Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Rijnlands Midden. / Gemeente: Koudekerk. / Huwelijksaktenr.1 d.d.27-01-1876. //

Bron: groenehartarchieven.nl = Burgerlijke stand - huwelijken Koudekerk aan den Rijn 1873-1882:

bruidegom Willem Bouter (23 jaar, schoenmaker, geboren te Moordrecht, wonende te Koudekerk).
bruid Jansje Harteveld (30 jaar, schoenmakersaffaire uitoefenende, geboren te Voorhout, wonende te Koudekerk;
weduwe van Leendert Suijker); vader bruidegom Pieter Bouter (overleden), moeder bruidegom Adriana van der Poel (overleden);
vader bruid Jacobus Harteveld (spoorwegbeamte, Voorhout), moeder bruid Antje Hovenier (zonder beroep, Voorhout);
getuigen: 1e getuige Pieter Mooij (66 jaar, aanspreker, Koudekerk),
2e getuige Hubertus Wilhelmus Optenberg (52 jaar, veldwachter, Koudekerk),
3e getuige Klaas van den Bosch (51 jaar, weesvader, Koudekerk),
4e getuige Arie Bekker (34 jaar, kuiper, Koudekerk);
annotatie: afkondigingen 16 jan.1876 en 23 jan.1876 te Koudekerk. /
Copyright 2007: Streekarchief Rijnlands Midden. //

Uit het huwelijk van Willem BOUTER x Jansje HART(E)VELD, kinderen met familienaam BOUTER:

• circa 1876 & 17-07-1896(26-11-1912) & 20-05-1914 & 18-10-1915, etc.:
Gemeente Moerkapelle (Bron: Huwelijksaktenr.6 d.d. 17 jul.1896.) / www.genlias.nl/
> naam (dochter): Antje Adriana Bouter; vader Willem Bouter, moeder Jansje Hartveld;
Antje Adriana Bouter, leeftijd 19 jaar, geboorteplaats Moerkapelle, huwde op 17 juli 1896 in de gemeente Moerkapelle:
Arie Vermeulen, leeftijd 20 jaar, geboorteplaats Benthuizen, zoon Willem Vermeulen en Cornelia Rademaker.
(Echtscheidingsvonnis Arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage datum 26 nov.1912.) /

Antje Adriana Bouter hertrouwde daarna te Delft in 1914:
Plaats Delft: Huwelijksaktenr.96 jaar 1914, huwelijksdatum 20 mei 1914; www.delft.digitalestamboom.nl/ >
bruidegom
Joannes Fredericus de Bruin
, geboren te Nootdorp, leeftijd 31 (vader Nicolaas de Bruin, moeder Lucia Catrina Richers)
huw.: bruid Antje Adriana Bouter, geboren te Moercapelle, leeftijd 37 (vader Willem Bouter, moeder Jansje Hartveld).
Overlijdensakte Vrijenban akte jaar 1915 nr.42:
overledene Antje Adriana Bouter, leeftijd 39 (vader Willem Bouter,
moeder Jansje Hartveld) echtgenoo/te Joannes Fredericus de Bruin; plaats Vrijenban datum overlijden 18 okt.1915.
(bron: website http://delft.digitalestamboom.nl/) / Joannes Fredericus de Bruin hertrouwde te Vrijenban 31 mei 1916:
Johanna Cornelia van der Drift, 35 jr./ Hij is overleden 3 jan.1939 te Delft, 55 jr.; laatste woonplaats Pijnacker.
• 04-02-1878: Moerkapelle (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/ > aktenr.4; geboortedatum 4 febr.1878:
naam (zoon): Willem Bouter; vader Willem Bouter (25 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (39 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Jan van Driel (37 jaar, bode).
• 03-08-1879: Moerkapelle (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/ > aktenr.17; geboortedatum 3 aug.1879:
naam (zoon): Pieter Bouter; vader Willem Bouter (26 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (41 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Jan van Driel (38 jaar, bode).
• 08-11-1880: Moerkapelle (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/ > aktenr.14; geboortedatum 8 nov.1880:
naam (zoon): Sijbrand Bouter; vader Willem Bouter (27 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (42 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Jan van Driel (40 jaar, bode).
• 08-05-1882 & 28-03-1907:
Moerkapelle (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/ > aktenr.7; geboortedatum 8 mei 1882:
naam (dochter): Guurtje Bouter; vader Willem Bouter (29 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (44 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Hugo Versloot (70 jaar, zonder beroep).
Gemeente Moerkapelle (Bron: Huwelijksaktenr.2 d.d. 28 maart 1907.) / www.genlias.nl/
naam (bruid): Guurtje Bouter; leeftijd 24 jaar, geboorteplaats Moerkapelle;
vader Willem Bouter, moeder Jansje Hartveld; huw. met: Daniël Leget, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats Leiden,
zoon van Adrianus Leget en Gerritje van der Doels.

••• 27-01-1886: gemeente Moerkapelle (Huwelijk) bruid Jansje HARTVELD,
40 jaar oud, geboorteplaats Voorhout (dochter van V.30. Jacobus HARTVELD en V.31. Antje HOVENIER)
weduwe van Willem BOUTER; zij huwt op 27 januari 1886 in de Gemeente Moerkapelle (Provincie Zuid-Holland)
met: bruidegom Leendert BOER, 25 jaar oud, geboorteplaats Zevenhuizen
(zoon van Cornelis BOER en Adriana ROMEIJN). Bron 1: website www.genlias.nl = Burgerlijke stand -
Huwelijksaktenr.1 d.d.27-01-1886. Archieflocatie: Streekarchief Midden-Holland.
[Mijn opm.: kennelijk het derde huwelijk van de bruid; de geboorteplaats van de bruidegom Zevenhuizen
is waarschijnlijk in de omgeving plaats huwelijk in Zuid-Holland.]

Bron 2: website www.groenehartarchieven.nl = Burgerlijke stand - huwelijken Moerkapelle 1886:
bruidegom Leendert Boer (25 jaar, schoenmaker; geboorteplaats Zevenhuizen, wonende te Moerkapelle).
bruid Jansje Hartveld (40 jaar, zonder beroep; geboorteplaats Voorhout, wonende te Koudekerk;
weduwe van Willem Bouter); vader bruidegom Cornelis Boer (overleden), moeder bruidegom Adriana Romeyn (overleden);
vader bruid Jacobus Harteveld (zonder beroep, wonende te Veur), moeder bruid Antje Hovenier (overleden);
getuigen (allen wonende te Moerkapelle): 1e getuige Jan van Tol (44 jaar; broodbakker),
2e getuige Frans Zyderhand (42 jaar; arbeider), 3e getuige Marinus Boeren (33 jaar; metselaar),
4e getuige Jan van Driel (45 jaar; bode). / Copyright 2007: Streekarchief Rijnlands Midden.

Uit het huwelijk van Leendert BOER x Jansje HARTVELD, kinderen met familienaam BOER:

• 21-08-1886 & 21-01-1909: Moerkapelle (Geboorteakte)/ groenehartarchieven.nl/ > aktenr.14; geboortedatum 21 aug.1886:
naam (dochter): Adriana Antje Boer; vader Leendert Boer (25 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (48 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Hugo Versloot (75 jaar, zonder beroep).
Gemeente Moerkapelle (Bron: Huwelijksaktenr.2 d.d. 21 jan.1909.) / www.genlias.nl/ > Streekarchief Midden-Holland:
naam (bruid): Adriana Antje Boer; leeftijd 22 jaar, geboorteplaats Moerkapelle; dochter van Leendert Boer, Jansje Hartveld;
huw. met: Jan Bontenbal, leeftijd 24 jaar, geboorteplaats Waddinxveen, zoon van Cornelis Bontenbal, Pietje Pauk.

• 09-11-1887 & 16-05-1918: Moerkapelle (Geboorteakte)/ www.groenehartarchieven.nl/ > aktenr.25; geboortedatum 9 nov.1887:
naam (zoon): Pieter Boer; vader Leendert Boer (27 jaar, schoenmaker), moeder Jansje Hartveld (zonder beroep);
getuigen: 1e getuige Adrianus van den Bosch (49 jaar, hoofdonderwijzer), 2e getuige Hugo Versloot (75 jaar, zonder beroep).
Gemeente Nieuwerkerk aan den IJssel (Bron: Huwelijksaktenr.7 d.d.16 mei 1918.) / www.genlias.nl/ > Streekarchief Midden-Holland:
naam (bruidegom): Pieter Boer; leeftijd 30 jaar, geboorteplaats Moerkapelle;zoon van Leendert Boer, Jansje Hartveld; huw. met:
Jannigje Leentje van Vliet,
leeftijd 26 jaar, geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel, dochter van Leendert van Vliet, Alida van Sprang.


• (4e kind, 2e zoon: V.-30.d.) Jacobus HARTVELD,
geboren 2 jun.1847 te Voorhout; beroep o.a.: tuinman te Veur/Leidschendam, overleden te Voorschoten 4 febr.1914.
Jacobus Hartveld, leeftijd 66, geboren in de plaats Voorhout (zoon van Jacobus Hartveld, Antje Hoevenier)
is overleden 4 feb.1914, echtgenoot van: Jansje Spierenburg (bron: leidenarchief.nl, index overlijdensaktenr.5 jaar 1914 plaats Voorschoten). //
• 2 jun.1847 Voorhout, adres: Huis 38-b.: geboorte van Jacobus Hartveld, zoon van Cornelis Hartveld, 25 jaar, beroep arbeider,
Anna Hovenier. (bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1847 nr.10.) /
Mijn opmerking, nagaan voornaam vader fout in aktes, voornaam vader Cornelis, lees: Jacobus) //

Jacobus Hartveld, bruidegom leeftijd 28, geboorteplaats Voorhout (zoon van Cornelis Hartveld, Anna Hovenier)
hij is gehuwd te Voorschoten 5 mei 1876 met: Jansje Spierenburg, bruid leeftijd 23, geboorteplaats Katwijk
(dochter van Gerrit Spierenburg, Catharina van Egmond). (bronnen: genlias.nl, archieflocatie Nationaal Archief
(Rijksarchief Zuid-Holland), gemeente Voorschoten, burgerlijke stand huwelijksaktenr.5 datum 05-05-1876;
en website leidenarchief.nl, index huw.akte, inv.nr.5, jaar 1876, plaats Voorschoten datum 5 mei 1876). //
Jansje Spierenburg
, geboren 20 nov.1854 te Katwijk (provincie Zuid-Holland). [nagaan elders 1852?]
Jansje Spierenburg, leeftijd 82, geboorteplaats Katwijk (dochter van Gerrit Spierenburg, Catharina van Egmond)
is overleden 28 maart 1935, weduwe van: Jacobus van Hartveld (bron: leidenarchief.nl, index overlijdensaktenr.13
jaar 1935 plaats Voorschoten). // Mijn opm.: De vader is vermeld als Cornelis Hartveld, dat is dus niet correct,
is juister voornaam Jacobus met familienaam Hartveld echtgenoot van Anna Hovenier. //

• 5 mei 1876 Voorschoten (Huw.aktenr.5 burgerlijke stand Voorschoten, bron index huw.akte website leiden.digitalestamboom.nl, zie evt. scan, inv.5.)
bruidegom Jacobus Hartveld, geboorteplaats Voorhout, leeftijd 28; vader Cornelis Hartveld, moeder Anna Hovenier.
bruid Jansje Spierenburg, geboorteplaats Katwijk, leeftijd 23; vader Gerrit Spierenburg, moeder Catharina van Egmond.
(N.B.: Mijn opmerking; de voornaam van de vader Cornelis Hartveld was foutief vermeld in geboorteakte bruidegom, is juister zie: Jacobus.)

• 18/21 mei 1878 tot 30 okt.1896 te Veur/Leidschendam:
(V.-30.d.
) Jacobus HARTVELD, geb. 2 jun.1847 Voorhout, Ned.Herv. [gezin idem],
beroep: arbeider, tuinman, wonende met zijn gezin, echtgenote, vier kinderen en zijn vader, te Veur/Leidschendam;
ingeschreven met echtgenote en twee zonen op 21 mei 1878, vanuit Voorschoten 18 mei 1878;
later uit Veur/Leidschendam vertrokken met zijn gezin: echtgenote, 4 kinderen en zijn vader

Jacobus HARTVELD
(= de oudste Jacobus HARTVELD, genealogienr.V.-30.),
op 30 okt.1896 naar hun vorige woonplaats Voorschoten.
//

V.-30.d. Jacobus Hartveld / Hartveldt, x Jansje Spierenburg:
Uit het huwelijk van Jacobus Hartveld / Hartveldt, x Jansje Spierenburg, zijn de volgende kinderen bekend
(bron: bev.reg.Veur/Leidschendam)
fam.naam HARTVELD / HARTVELDT:

V.-30.d.1. Jacobus Hartveldt, geb. Voorschoten 14 febr.1877,
zoon van Jacobus Hartveldt, arbeider, Jansje Spierenburg. (bron: leidenarchief.nl, index geb.akte, inv.8,
Voorschoten datum 14 feb.1877). / Jacobus Hartveldt, leeftijd 58, geboren in de plaats Voorschoten
(zoon van Jacobus Hartveldt, Jansje Spierenburg) is overleden 18 juli 1935
(bron: leidenarchief.nl, index overl.akte Voorschoten, aktenr.30 jaar 1935;
opm.: Uittreksel uit het Overlijdensregister der Gemeente Leiden d.d. 23 juli 1935).
{nagaan div. aktes en spelling familienamen}

Hij is later zilversmid te Voorschoten, wonende te Veur/Leidschendam;
daarna adres: Leidseweg 88 te Voorschoten. //

Lina Smittenaar, geboren te Voorschoten is overleden aldaar 22 jan.1935, oud 56 jaar
(dr.v. Johannes Smittenaar, Arendje Jonker), echtgenoot: Gerrit Hartveld.
(bron: leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.5 Voorschoten 1935). //

V.-30.d.2. Gerrit Hartveldt, geb. Voorschoten 19 jan.1878,
zoon van Jacobus Hartveldt, arbeider, Jansje Spierenburg.
(bron: leidenarchief.nl, index geb.akte, inv.3, Voorschoten datum 19 jan.1878). //
Gerrit Hartveldt,
beroep zilversmid, is overleden in de gemeente 's-Gravenhage 1 maart 1937
op 59 jarige leeftijd, geboorteplaats Voorschoten, zoon van Jacobus Hartveldt, Jansje Spierenburg),
weduwnaar van: Lena Smittenaar.
(bronnen: www.leidenarchief.nl, getypte index overl.aktenr.16, jaar 1937, Uittreksel uit het Overlijdensregister
der Gemeente 's-Gravenhage, d.d. 4 maart 1937). // Haags Gemeentearchief, gemeente 's-Gravenhage,
overlijdensaktenr.498; transcr.bekn.MCKD): "Heden den tweeden Maart negentienhonderd zeven en dertig
verscheen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente 's-Gravenhage:
Korswagen, Nicolaas Albertus,
oud acht en vijftig jaren, begrafenisondernemer, wonende te Voorschoten
die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den eersten dezer,
des namiddags ten tien ure, dertig minuten, in deze gemeente is overleden:
Hartveldt, Gerrit,
oud negen en vijftig jaren, zilversmid, geboren en wonende te Voorschoten,
weduwnaar van: Smittenaar, Lina, zoon van: Hartveldt, Jacobus, en van: Spierenburg, Jansje, beiden overleden. /
Hiervan is deze akte opgemaakt, welke overeenkomstig de Wet is voorgelezen." //

(V.-30.d.) Gerrit Hartveldt, bruidegom, leeftijd 25, geboren te Voorschoten
(zoon van Jacobus Hartveldt, Jansje Spierenburg);
huw. Voorschoten 22 mei 1903 met:
Lina Smittenaar,
bruid, leeftijd 24, geboren te Voorschoten
(dochter van Johannes Smittenaar, Arendje Jonker). /
bronnen: leidenarchief.nl, index huw.akte, inv.14. jaar 1903 plaats Voorschoten datum 22 mei 1903;
genlias.nl, archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland). /

Bijzonderheden ouders van Lina Smittenaar => Johannes / Jan Smittenaar, x Arendje Jonker:
Johannes / Jan Smittenaar, geb. Voorschoten, overl. aldaar 3 jul.1924, oud 74 jaar

(zn.v. Hendrik Smittenaar, Neeltje Kranenburg), echtgenoo/te:
Arendje Jonker
(bron: leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.20).

Huwelijk te Voorschoten 7 mei 1876 (bron leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorschoten huw.akte 1876 nr.7):
Johannes Smittenaar, bruidegom, 26 jaar, geb. Voorschoten 1849
(zoon van Hendrik Smittenaar, Neeltje Kranenburg);
Arendje Jonker,
bruid: 25 jaar, geb. Katwijk ca.1850 (dochter van Jacob Jonker, Leuntje Ouwehand). /

Van de schoonouders van voornoemde (V.-30.d.2.) Gerrit Hartveldt,
zijn de volgende kinderen bekend familienaam Smittenaar:


Hendrik Jacobus Smittenaar, geb. Voorschoten 23 feb.1877,
vader Johannes Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.10 Voorschoten). //
Hendrik Jacobus Smittenaar is overleden op 27 nov.1938, oud 61 jr (vader Johannes Smittenaar, moeder Arendje Jonker),
zijn partner: Hanna van Barneveld, relatie: Echtgenoot. (bron genlias, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg,
burgerlijke stand overlijdensaktenr.304, Gemeente: Voorburg, aangiftedatum 29-11-1938.) //

Lina Smittenaar, geb. Voorschoten 27 aug.1878,
vader Johannes Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.49 Voorschoten). //
Zij volgt hierboven zie verder V.-30.d.2. Gerrit Hartveldt. //

Neeltje Smittenaar, geb. Voorschoten 31 mrt.1880,
vader Johannes Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.15 Voorschoten). //
Neeltje Smittenaar,
bruid 41 jaar, geb. Voorschoten
(dr.v. Johannes Smittenaar, Arendje Jonker)
huw. Voorschoten 17 nov.1921 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.30):
Hubertus Jacobus Beijleveld,
bruidegom 45 jaar, geb. Voorschoten
(zn.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, Wilhelmina van Wijk),
eerder gehuwd en weduwnaar van Geertruida Wilhelmina Molenbeek. //

Betreft de echtgenoot van Neeltje Smittenaar, zijn eerste huwelijk te Voorschoten 18 mei 1899:
Hubertus Jacobus Beijleveld,
bruidegom 23 jaar, geb. Voorschoten
(zn.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, Wilhelmina van Wijk),
huw.(1e) Voorschoten 18 mei 1899 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.9.):
Geertruida Wilhelmina Molenbeek,
bruid 24 jaar, geb. Leiden
(dr.v. Johannes Molenbeek, Willemijntje Wolters). /
Uit het huwelijk van Hubertus Jacobus Beijleveld, zilversmid,
x(1e) Geertruida Wilhelmina Molenbeek, is bekend te Voorschoten, familienaam: Beijleveld:
Wilhelmijntje Geertruida Beijleveld, geb. Voorschoten 12 feb.1900 ,
dr.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, beroep zilversmid, Geertruida Wilhelmina Molenbeek;
echtelieden wonende te Voorschoten adres wijk B huisnr.145. (bron leiden.digitalestamboom.nl,
geb.aktenr.10 Voorschoten 1900.) . //

Betreft de schoonouders van Neeltje Smittenaar, huw. Voorschoten 16 nov.1873:
Hubertus Jacobus Beijleveld,
x Willemijntje van Wijk, echtelieden:
Hubertus Jacobus Beijleveld,
geb. Voorschoten 24 nov.1844,
zoon van Jacobus Beijleveld, tuinman, Petronella Passchier.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.56 Voorschoten jaar 1844).
Huw. Voorschoten 16 nov.1873 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.25):
bruidegom Hubertus Jacobus Beijleveld, 28 jr, geb. Voorschoten
(zn.v. Jacobus Beijleveld, Petronella Passchier);
bruid Willemijntje van Wijk, 25 jr, geb. Katwijk (dr.v. Klaas van Wijk, Maartje Keijzer).

Huw.16 jul.1847 gemeente Katwijk, betr. ouders van de schoonmoeder van Neeltje Smittenaar:

De ouders van
Willemijntje van Wijk zijn gehuwd in de gemeente Katwijk 16 juli 1847 (bron genlias.nl, Huw.aktenr.33 Katwijk 16 juli 1847; archieflocatie Nationaal Archief (Rijksarchief Zuid-Holland): bruidegom Klaas van Wijk, leeftijd 28 jr, geb. Katwijk aan den Rijn 6 nov.1818, zoon van Jan van Wijk, Willemina Vermeer. /
bruid Maartje Keijzer, leeftijd 25 jaar, geb. Katwijk aan den Rijn 26 mei 1822,
dochter van Gerrit  Andriesz Keijzer, Klaasje van Duijn. /

Willemijntje van Wijk, geb. Katwijk ca.1848, overleden te Voorschoten 4 jun.1924, oud 76 jaar (dr.v. Klaas van Wijk, Maartje Keijzer), echtgenote van: Hubertus Jacobus Beijleveld. (bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.18 Voorschoten 1924).
Hubertus Jacobus Beyleveld, geb. Voorschoten, overleden aldaar 5 okt.1928, oud 83 jaar
(zn.v. Jacobus Beyleveld, Petronella Peschier) weduwnaar van: Willemijntje van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.53 Voorschoten 1928).

Uit het huwelijk van Hubertus Jacobus Beijleveld / Beyleveld / Bijleveld, tuinder/tuinman,
en Wilhelmina van Wijk, zijn de volgende kinderen bekend:

Petronella Maria Beijleveld, geb. Voorschoten 28 feb.1875, dr.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, tuinder, Wilhelmina van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.9.).
Petronella Maria Bijleveld,
overleden aldaar 30 jun.1875, adres Huisnr.125, oud 4 maanden,
dr.v. Hubertus Jacobus Bijleveld, Wilhelmina van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.36.)

Hubertus Jacobus Beijleveld, geb. Voorschoten 13 apr.1876, zn.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, tuinman, Wilhelmina van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.16.); hij volgt hierboven gehuwd met Neeltje Smittenaar.

Nicolaas Beijleveld, geb. Voorschoten 18 jun.1878, zn.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, tuinman, Wilhelmina van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.34.) //
Nicolaas Bijleveld,
overleden aldaar 6 okt.1878, adres Huisnr.107, oud 3 maanden,
zn.v. Hubertus Jacobus Bijleveld, Wilhelmina van Wijk. (bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.41.)

Maria Wilhelmina Beijleveld, geb. Voorschoten 14 jul.1882, dochter van Hubertus Jacobus Beijleveld, tuinman, Wilhelmina van Wijk. (bron: leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.45 Voorschoten jaar 1882.) /
Maria Wilhelmina Beijleveld, bruid 23 jr, geb. Voorschoten
(dr.v. Hubertus Jacobus Beijleveld, Wilhelmina van Wijk)
huw. Voorschoten 21 jun.1906 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.8):
Stephanus Jacobus Rutgers, bruidegom 23 jaar, geb. Voorschoten
(zn.v. Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie). /
Stephanus Jacobus Rutgers, geb. Voorschoten 19 jun.1883,
zoon van Jacobus Rutgers, beroep zilversmid, en Trijntje Sollie.
(bron: leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.45 Voorschoten akte jaar 1883). /
Stephanus Jacobus Rutgers,
hij is overleden oud 47 jaar, beroep horlogemaker
(zn.v. Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie), echtgenoo/te: Maria Wilhelmina Beijleveld.
(bron: Burgerlijke Stand, website leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.34 jaar 1930, Voorschoten;
opm.: Uittreksel uit het Overlijdensregister der Gemeente Leiden d.d.14 okt.1930.) //

Betreft de familie Rutgers, hierna met meer bijzonderheden:

Steven Rutgers,
bruidegom 25 jr, geb. Hazerswoude (zn.v. Jacobus Rutgers, Aaltje Opmeer);
huw. Voorschoten 13 aug.1854 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.8 jaar 1854 Voorschoten):
Alida Jacoba Voorthuijsen,
bruid 29 jr, geb. Stompwijk
(dr.v. Pieter Voorthuijsen, Alida Hardenbrouwer). /

Uit het huwelijk van Steven Rutgers en Alida Jacoba Voorthuijsen
(Aaltje, van Voorthuizen / van Voorthuijzen) zijn de volgende kinderen bekend
(bron, o.a.: leiden.digitalestamboom.nl):

Jacobus Rutgers, geb. Voorschoten 21 mei 1855,
zoon van Steven Rutgers, timmerman, Alida Jacoba van Voorthuizen.
(bron: leiden.digitalestamboom.nl, aktenr.23 jaar 1855 Voorschoten). //
Huw. Voorschoten 11 mei 1879 (bron: leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.7.):
bruidegom Jacobus Rutgers, 23 jr, geb. Voorschoten
(zoon van Steven Rutgers, Alida Jacoba van Voorthuizen). /
bruid Trijntje Sollie, 23 jr, geb. Zoeterwoude
(dochter van Johannes Jacobus Sollie, Jannetje Dreef). //
Trijntje Sollie,
geboren te Zoeterwoude, overleden Voorschoten 7 dec.1934, oud 78 jaar
(dochter van Johannes Jacobus Sollie, Jannetje Dreef), echtgenote van Jacobus Rutgers.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.48 jaar 1934 Voorschoten). //
Jacobus Rutgers, oud 80 jaar, beroep zilversmid, geb. Voorschoten
(zoon van Steven Rutgers, Alida Voorthuijzen) weduwnaar van: Trintje Sollie.
(leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.22 jaar 1936 Voorschoten). /
Trijntje Sollie, geb. Zoeterwoude 8 jan.1856, dochter van Johannes Sollie, Jannetje Dreef.
(bron geb.aktenr.2; leiden.digitalestamboom.nl/). //


De volgende kinderen zijn bekend uit het huwelijk op 11 mei 1879 van Jacobus Rutgers, zilversmid, en Trijntje Sollie (bron, o.a.: leiden.digitalestamboom.nl/):

Alida Jacoba Rutgers,
geb. Voorschoten 3 jan.1880, dr.v. Jacobus Rutgers, zilversmid, Trijntje Sollie. (bron geb.aktenr.1.) / Alida Jacoba Rutgers, bruid 22 jr, geb. Voorschoten, (dr.v. Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie) huw. Voorschoten 17 jul.1902 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.18 jaar 1902 Voorschoten) met: Willem Hendrik Diephuizen, bruidegom, 25 jr, geb. Voorschoten, zn.v. Willem Pieter Diephuizen, Hillegonda Zwaan. /

Johannes Jacobus Rutgers, geb. Voorschoten 10 feb.1881, zn.v. Jacobus Rutgers, zilversmid, Trijntje Sollie. (bron geb.aktenr.11.) / Johannes Jacobus Rutgers, bruidegom 24 jr, geb. Voorschoten (zn.v. Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie), huw. Voorschoten 19 mei 1905 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.14 jaar 1905 Voorschoten) met: An€¾’€¾’ t°‰{辒 ¾’@ ¾’enburg). / Zie hierna: V.-30.d.3. Antje (Anna) Hartveld / Antje Hartveldt, geb. Veur 23 apr.1880. //

Stephanus Jacobus Rutgers, geb. Voorschoten 19 jun.1883, zn.v. Jacobus Rutgers, zilversmid, Trijntje Sollie. (bron geb.aktenr.45.); hij volgt hierboven zie verder Maria Wilhelmina Beijleveld (geb. Voorschoten 14 jul.1882). /

Margaretha Catharina Rutgers, geb. Voorschoten ca.1895, zij is overleden te Voorschoten 29 nov.1897, oud 1 jr 6 mnd, adres: wijk B nr.147; dr.v. Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie. (bron: leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.40 jaar 1897 Voorschoten.) //Pieter Rutgers, geb. Voorschoten 1 nov.1857,
zoon van Steven Rutgers, timmerman, Alida Jacoba van Voorthuijzen.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.55 jaar 1857 Voorschoten). /
Pieter Rutgers,
beroep zilversmid, geboren te Voorschoten, overleden aldaar 3 apr.1919, oud 62 jr
(zn.v. Steven Rutgers, Aaltje Voorthuizen), weduwnaar/weduwe: Wilhelmina Frederika Ratser.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.22 jaar 1919 Voorschoten;
opm.: Uittreksel uit het Overlijdensregister der Gemeente Leiden d.d.16 apr.1919). /
Pieter Rutgers,
bruidegom 26 jr, geb. Voorschoten
(zn.v. Steven Rutgers, Alida Jacoba van Voorthuizen);
huw. Voorschoten 30 dec.1883 (bron leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.19):
Wilhelmina Frederika Ratzer,
bruid 29 jr, geb. Oegstgeest
(dr.v. Willem Ratzer, Adriana Rodenburg).

Steven Rutgers, geb. Voorschoten 2 nov.1859,
zoon van Steven Rutgers, timmerman, Alida Jacoba van Voorthuizen.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.59 jaar 1859 Voorschoten). /
Steven Rutgers,
overleden te Voorschoten 5 sep.1863, oud 4 jaar, adres: Huisnr.371 Voorschoten,
zoon van Steven Rutgers, Alida Jacoba van Voorthuijzen. (bron leiden.digitalestamboom.nl,
overl.aktenr.71 jaar 1863 Voorschoten). /

Aaltje Rutgers, geb. Voorschoten 30 jan.1863,
dochter van Steven Rutgers, timmermanskn., Alida Jacoba van Voorthuijzen.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.5 jaar 1863 Voorschoten).

Margaretha Rutgers, geb. Voorschoten 10 mei 1865,
dochter van Steven Rutgers, timmerman, Alida Jacoba van Voorthuijzen.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.35 jaar 1865 Voorschoten).

Steven Rutgers, geb. Voorschoten 17 dec.1868,
zoon van Steven Rutgers, timmerman, Alida Jacoba van Voorthuijzen.
(bron leiden.digitalestamboom.nl, geb.aktenr.77 jaar 18 Voorschoten). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

(vervolg) Van de schoonouders van voornoemde (V.-30.d.2.)
Gerrit Hartveldt, zijn de volgende kinderen bekend familienaam Smittenaar:


(kind: zoon) Jakob Smittenaar, geb. Voorschoten 29 aug.1882,
vader Johannes Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.61 Voorschoten). /
Jacob Smittenaar,
geb. Voorschoten, overleden 14 apr.1929, oud 46 jaar, beroep hoefsmid,
zoon van Johannes Smittenaar, Arendje Jonker.
(bron: leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.22 Voorschoten;
opm.: Uittreksel uit het Overlijdensregister der Gemeente Leiden d.d.17 apr.1929). //

• (kind: dochter) Elisabeth Smittenaar, geb. Voorschoten 5 jan.1885,
vader Jan Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.2 Voorschoten);
zij volgt hierna zie verder: V.-30.d.4. Willem Gerard Hartveldt,
geb. Veur 26 dec.1881,
zoon van Jacobus Hartveldt, Jansje Spierenburg.

• (kind: dochter) Nelletje Smittenaar, geb. Voorschoten 21 sep.1887,
vader Johannes Smittenaar, arbeider, Arendje Jonker (geb.aktenr.76 Voorschoten).
Nelletje Smittenaar,
bruid 35 jaar, geb. Voorschoten
(dr.v. Johannes Smittenaar, Arendje Jonker)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

V.-30.d.3. Antje Hartveldt, geb. Veur 23 apr.1880,
vader (V.-30.d.) Jacobus Hartveldt, moeder Jansje Spierenburg.
(bron genlias, archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg,
gemeente Veur, aangiftedatum 24 apr.1880, geb.aktenr.7.):

(V.-30.d.3.) Antje Hartveldt,
bruid 25 jaar, geb. Veur (dochter van Jacobus Hartveldt, Jansje Spierenburg)
huw. Voorschoten 19 mei 1905 (bron: leiden.digitalestamboom.nl, huw.aktenr.14):
Johannes Jacobus Rutgers, bruidegom 24 jaar, geboren te Voorschoten (zoon van Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie). //
Johannes Jacobus Rutgers, geb. Voorschoten 10 feb.1881, overleden te Voorschoten 21 nov.1908,
oud 27 jaar, beroep draaier, woonadres: wijk B nr.173 Voorschoten
(zoon van Jacobus Rutgers, Trijntje Sollie), echtgenoo/te: Antje Hartveldt. (bron: leiden.digitalestamboom.nl, overl.aktenr.34 jaar 1908 Voorschoten). /
(V.-30.d.3.) Antje Hartveldt, zij is later vermeld te Voorschoten, wonende te Veur/Leidschendam,
later adres: Leidseweg 88 te Voorschoten (fam. RUTGERS, voorts vermeld op woonadres Leidseweg 90 te Voorschoten.
//

V.-30.d.4. Willem Gerard Hartveldt, geb. Veur 26 dec.1881, zoon van Jacobus Hartveldt, en Jansje Spierenburg
(bron genlias.nl, geb.aktenr.45, Gemeente Veur, aangiftedatum 27 dec.1881; archieflocatie: Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). //
Willem Gerard Hartveldt,
oud 32 jaren, beroep bloemist, geboren te Veur, wonende te Voorschoten
(meerderjarige zoon van Jacobus Hartveldt, overleden, en van Jansje Spierenburg, zonder beroep wonende te Voorschoten)
is gehuwd in de gemeente 's-Gravenhage op 3 juni 1914 (bron huw.aktenr.210, Haags Gemeentearchief) met:
Elisabeth Smittenaar,
oud 29 jaren, zonder beroep, geboren te Voorschoten, wonende alhier
(meerderjarige dochter van Jan Smittenaar, oud 64 jaren, en van Arendje Jonker, oud 63 jaren,
beiden zonder beroep en wonende te Voorschoten, alhier tegenwoordig en consenteerende)
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk,
waarvan afkondiging zonder verhindering alhier heeft plaats gehad alsmede te Voorschoten op den 23sten mei dezes jaars. /
De comparanten hebben ons overgelegd de bij de Wet voorgeschreven akten en bescheiden,
zij verklaarden elkander aan te nemen tot echtgenooten en getrouwelijk te zullen vervullen alle de plichten
door de Wet aan den huwelijken staat verbonden, waarna wij in naam der Wet hebben verklaard dat hun huwelijk is voltrokken. /
Als getuigen waren tegenwoordig:
Gerrit Hartveldt,
oud 36 jaren, zilversmid, broeder van den bruidegom, wonende te Voorschoten,
en Jacob Smittenaar, oud 31 jaren, smid, broeder der bruid, wonende te Vlaardingen. /
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, hare ouders en de getuigen.
(w.g.: W.G. Hartveld, E. Smittenaar, J. Smittenaar, A. Jonker, G. Hartveldt, J. Smittenaar.) //

Elisabeth Smittenaar, geb.5 jan.1885 Voorschoten,
dochter van Jan Smittenaar, beroep arbeider, en Arendje Jonker
(bron: leidenarchief.nl, index geb.akte, inv.nr.2, aktejaar 1885, plaats Voorschoten datum 5 jan.1885). /
zie verder hierna: V.-30.d.4. Willem Gerard HARTVELD / HARTVELDT (familienaam incl. varianten):

(V.-30.d.4.) Willem Gerard HARTVELD,
hij is in het oudere bevolkingsregister in zijn woonplaats Veur vermeld met familienaam spelling: HARTVELD,
geboorteplaats Veur 24 dec.1881.(Zie boven, als gezinslid, zoon van V.-30.d. Jacobus HARTVELD
(geb. Voorhout 1847, overl. Voorschoten 1914). / 18/21 mei 1878 tot 30 okt.1896 te Veur/Leidschendam:
V.-30.d.
Jacobus HARTVELD, geb. 2 jun.1847 Voorhout, Ned.Herv. [gezin idem],
beroep: arbeider, tuinman, wonende met zijn gezin, echtgenote, vier kinderen, en zijn vader, te Veur/Leidschendam;
ingeschreven met echtgenote en twee zonen op 21 mei 1878, vanuit Voorschoten 18 mei 1878;
later uit Veur/Leidschendam vertrokken met zijn gezin: echtgenote, 4 kinderen,
en zijn vader:
Jacobus HARTVELD (zie: V.-30.),
op 30 okt.1896 naar hun vorige woonplaats Voorschoten.
/

Uit het huwelijk van Willem Gerard Hartveldt (ook hierna, o.a. Hartveld) en Elisabeth Smittenaar (ook hierna, o.a. Smettenaar)
zijn de volgende kinderen bekend (rekening houdende met privacy beperkt tot overleden personen):

• (dochter)
Jacoba Hartveld, overleden te Leiden 3 apr.1923, leeftijd 10 maanden,
dochter van Willem Gerard Hartveld, Elisabeth Snuittenaar (bron genlias.nl, overlijdensaktenr.13 Gemeente Veur,
aangiftedatum 6 apr.1923; archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). /
Mijn opm.: Fam.naam van de moeder is hierboven eerder vermeld:
Smittenaar. //
• (zoon)
Jacobus Hartveldt, overleden 16 aug.1931, leeftijd 1,
zoon van Willem Gerard Hartveldt, Elisabeth Snuitenaar
(bron genlias.nl, overlijdensaktenr.14 Gemeente Veur, aangiftedatum 17 aug.1931;
archieflocatie Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg). /
Mijn opm.: Fam.naam van de moeder is hierboven eerder vermeld:
Smittenaar. //
Uit het bevolkingsregister van Veur, gezin met fam.naam: HARTVELDT,
gezin, incl. 2 dochters met geboorteplaats Veur.
//
Betreft inschrijvingsdatum 16 Jun.1914:
Willem Gerard HARTVELDT,
gezinshoofd, geboren op 26 dec.1881 te Veur, gehuwd, beroep tuinman, bloemist,
ingeschreven in het Bevolkingsregister van Veur (1900, e.v.) op 16 jun.1914 met zijn echtgenote;
op 16 jun.1914 komende uit Voorschoten, zijn echtgenote op 16 jun.1914 komende uit 's-Gravenhage;
het echtpaar woont in het dorp Veur o.a.: Veurschestraatweg 224 met 2 dochters.
//
Dit betreft dus (V.-30.d.) Willem Gerard Hartveldt met zijn gezin te Veur, provincie Zuid-Holland. //

Zie verder V.-30. Jacobus HARTVELD, geb. 2 juni 1847 te Voorhout,
en zijn ouders (V.-30.) Jacobus HARTVELD, gehuwd 19 febr.1842 te Lisse
met (V.-31.) Antje HOVENIER; namen met spellingvarianten
zoals ook hierna te Voorhout in de provincie Zuid-Holland.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(5e kind, 3e zoon: V.-30.e.) Simon HARTVELD, geb. Voorhout 22 aug.1848:
adres: Huis 38-b.: geboorte van Simon Hartveld, zoon van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Johanna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1848 nr.17.) //

(6e kind, 3e dochter: V.-30.f.) Dina HARTVELD, geb. Voorhout 1 nov.1849:
adres: Huis 38-b.: geboorte van Dina Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1849 nr.26.) //

(7e kind, 4e dochter: V.-30.g.) Agatha HARTVELD, geb. Voorhout 27 febr.1851: adres: Huis 38-b.:
geboorte van Agatha Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1851 nr.8.) //
Zij volgt kwartierstaatnr. IV.-15. Agatha HARTVELD (handtekening familienaam: Hartveld);
=> fam. BEKKER–HARTVELD (zie ook o.a.: HARTVELDT, HARTVELT). /
Agatha HARTVELD volgt bij de voorouders van de auteur: kwartierstaatnr. IV.15.;
handtekening: Agatha HARTVELDT),
zij huwde te Warmond op 5 september 1873 met (kwartierstaatnr. IV.14.)
Johannes BEKKER
, geboren te Amsterdam 18 februari 1848
(zoon van V.-28. Pieter BEKKER en V.29. Christina LOOPER, echtelieden te Amsterdam en later vermeld te Warmond). //
Uit het huwelijk van Pieter BEKKER en Agatha HARTVELD volgt een groot gezin met familienaam BEKKER te Warmond:
(kwartierstaatnr. IV.-14.) Johannes BEKKER (1848–1931) x Warmond 1873 met: (IV.-15. Agatha HARTVELD (1851–1926);
zie ook kwartierstaat voorouders auteur op deze site kazenbroot.nl, kwartierstaat-generatie IV. = MarCh.-gen.IV.
N.B.: Diverse archiefbronnen zijn vermeld op website leiden.digitalestamboom.nl, zie verschil index-bronnen en inhoud aktes, etc.
(verm.: 7e kind, dochter): Agatha HARTVELD, geb. Voorhout 27 febr.1851, adres: Huis 38-b.:
dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1851 nr.8.)
• 5 sep.1873 Warmond (burgerlijke stand, huw.aktenr.10, website leiden.digitalestamboom.nl, getypte index met spellingsvarianten)
bruidegom: Johannes Bekker, Amsterdam, 25; vader Pieter Bekker, moeder Christina Looijer, (= Looper).
b
ruid: Agatha Harteveld, (= Hartveld), Voorhout, 22; vader Jacobus Harteveld (= Hartveld), moeder Anna Hovenier. /
Huw.plaats Warmond, huwelijksdatum 5 sep.1873. / Opmerkingen: Beroep bruidegom spoorwegarbeider,
hij woont te Warmond; de bruid woont in de plaats Voorhout. // Betreft archiefbronnen in de provincie Zuid-Holland. //
zie verder kwartierstaat voorouders auteur op deze site kazenbroot.nl, kwartierstaat-generatie IV. = MarCh.-gen.IV.

(8e kind, 5e dochter: V.-30.h.) Antje HARTVELD, geb. Voorhout 27 nov.1852:
adres: Huis 38-b.: geboorte van Antje Hartveld, dochter van Jacobus Hartveld, beroep arbeider, Anna Hovenier.
(bron: website leiden.digitalestamboom.nl, BS Voorhout, akte jaar 1852 nr.16.) //

N.B.: Verdere onderzoeksresultaten volgen; deze pagina is nog in bewerking.
Note: Further research results follow; this page is still under construction.


===========================================================================

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. /

MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

==========================================================================

Volgende pagina generatie VI. / Next page generation VI => • MarCh.-gen.VI.

============================================================

home