HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

<= Index kwartierstaat voorouders / pedigree ancestors: Marianne Christina Kazenbroot

GENERATIE VIII: OUDOVERGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.
GENERATION
VIII: 5th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors08.html

Vorige pagina Voorouders vader's vader : VIII. 128.-159.
Previous page Ancestors father's father : VIII. 128.-159.
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.08ff.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Voorouders vader's moeder : VIII. 160-191.
Ancestors father's mother : Generation VIII. 160.-191.
KAZENBROOT.MCh.anc.08fm.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

Zie ook op deze website / See also on this website:
Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Amsterdam, de Amstel, nov.2011, photo M.C. Deden-Kazenbroot.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Voorouders vader's moeder kwartierstaat generatie VIII. 160-191.
Ancestors father's mother pedigree generation VIII. 160.-191.
KAZENBROOT.MCh.anc.08fm.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 160. Sijmon de WIT
(?; zoon van IX.320. NN de WIT x IX.321. NN NN)
van Oostzaan; x<1752, in Monnikendam?, huw. met:
Gen. VIII. 161. Trijntje Pieters SPELT
(?; dochter van IX.322. Pieter SPELT x IX.323. NN NN)
van Monnickendam, geboren ca.1728.
Uit dit huwelijk is bekend, zoon: VII.kw.80. Pieter de WIT, *3 jun.1753 Monnikendam, +2 mei 1824 aldaar;
hij tr. VII.kw.81. Christina KATER, *9 sept.1756 te Monnikendam
(dochter van VIII.162. Symon KATER x VIII.163. Annetje Pieterse BLEIJ of BLEY).

Gen. VIII. 162. Symon KATER
(?; zoon van IX.324. NN KATER x IX.325. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 163. Annetje Pieterse BLEIJ of BLEY
(?; dochter van IX.326. Pieter BLEIJ of BLEY x IX.327. NN NN)
Uit dit huwelijk is bekend, dochter: VII.kw.81. Christina KATER, *9 sept.1756 te Monnikendam;
zij tr. VII.kw.80. Pieter de WIT, *3 jun.1753 Monnikendam, +2 mei 1824 aldaar
(zoon van VIII.160. Sijmon de WIT x VIII.161. Trijntje Pieters SPELT).

Gen. VIII. 164. Claas Cornelisz. SEYP / SIJP / ZIJP
(?; zoon van IX.328.Cornelis Pietersz. SEYP / SIJP / ZIJP,
*ca.1682 te Beemster, x IX.329. NN NN), *ca.1706;
x huw. met:
Gen. VIII. 165. Trijntje ADRIAANSE of ADRIAENS
(dochter van IX.330. NN NN x IX.331. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend, zoon: VII.kw.82. Cornelis Claasz. SEYP / SIJP / ZIJP, *ca.1736 te Edam,
later vermeld te Amsterdam (mogelijk dezelfde: Cornelis SYP, overlijdensakte Amsterdam 30 nov.1837);
tr. met: VII.kw.83. Neeltje Cornelisse OUD, *21 mrt.1745 te Ilpendam
(dochter van VIII.166. Cornelis Jacobs OUD x VIII.167. Alida of Aeltje PIETERS).

Gen. VIII. 166. Cornelis Jacobs OUD
(?; zoon van IX.332. Jacob OUD x IX.333. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 167. Alida of Aeltje PIETERS
(?; dochter van IX.334. NN NN x IX.335. NN NN)
Uit dit huwelijks is bekend, dochter: VII.kw83. Neeltje Cornelisse OUD, *21 mrt.1745 Ilpendam;
zij tr. met: VII.kw.82. Cornelis SEYP / SIJP / ZIJP, **ca.1736 te Edam, later vermeld te Amsterdam
(zoon van VIII.164. Claas Cornelisz. SEYP / SIJP ZIJP x VIII.165. Trijntje ADRIAANSE of ADRIAENS).

Gen. VIII. 168. (?) Wilhelm? RUYTENAAR
(?; zoon van IX.336. NN ? RUYTENAAR x IX.337. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 169. (?) NN NN
(dochter van IX.338. NN NN x IX.339. NN NN)
Uit dit huwelijk, zoon: VII.kw.84. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR, + na 1 okt.1845 [te ?Amsterdam?]
x tr. met: VII.kw.85. NN NN (dochter van VIII.170. NN NN x VIII.171. NN NN).

Gen. VIII. 170. (?) NN NN
(?; zoon van IX.340. NN NN x IX.341. NN NN)
x huw. met:
Gen VIII. 171. (?) NN NN
(?, dochter van IX.342. NN NN x IX.343. NN NN).
Uit dit huwelijk, dochter: VII.kw.85. NN NN (dochter van VIII.170 NN NN x VIII.171. NN NN);
zij x met VII.kw.84. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR.

Gen. VIII. 172. (?) Jurgen? SCHUSLER
(?; zoon van IX.344. NN ? SCHUSLER x IX.345. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 173. (?) NN NN
(?; dochter van IX.346. NN NN x IX.347. NN NN).
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.86. Hans Jurgen SCHUSLER;
hij x met: VII.kw.87. Christina PIELAT of PIELET
(dochter van VIII.174. NN PIELAT of PIELET x VIII.175. NN NN).

Gen. VIII. 174. (?) NN PIELAT of PIELET
(?; zoon van IX.348. NN ? PIELAT of PIELET, x IX.349. NN NN);
x huw. met:
Gen. VIII. 175. (?) NN NN
(?; dochter van IX.350. NN NN x IX.351. NN NN).
Uit dit huwelijk dochter: VII.kw.87. Christina PIELAT of PIELET ;
zij x met: VII.kw.86. Hans Jurgen SCHUSLER
(zoon van VIII.172. NN SCHUSLER ? X VIII.173. NN NN).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VIII. 176. (?) Hendrik? HAVEKOST of HAAVEKOST
(?; zoon van IX.352. NN HAVEKOST x IX.353. NN NN),
x huw. met:
Gen. VIII. 177. (?) NN NN
(?; dochter van IX.354. NN NN x IX.355. NN NN).
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.88. Hendrik HAAVEKOST ook HAVEKOST HZH,
begr. Amsterdam 17 apr.1799 (St.Anthonius Kerkhof); x vermoedelijk voor 1782 met
VII.kw.89. Catharina FREDERIKS of FREDRIKS, vis[koop]vrouw te Amsterdam en/of omgeving
(dochter van VII.-178. NN FREDRIKS ? x VIII.-179. NN NN).

VIII.-178. .. FREDERIKS
(zoon van IX.356., x IX.357.)
x huw. met : VIII.-179. .. /
(dochter van IX.358., x IX.359.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-180. .. van der HEIDEN
(zoon van IX.360., x IX.361.)
x huw. met: VIII.-181. .. /
(dochter van IX.362., x IX.363.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-182. .. van den BERG
(zoon van IX.364., x IX.365.)
x huw. met:
VIII.-183. ..
/
(dochter van IX.366., x IX.367.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-184. .. van der FEEN
(zoon van IX.368., x IX.369.)
x huw. met:
VIII.-185. ..
? /
(dochter van IX.370., x IX.371.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-186. .. WITKOP
(zoon van IX.372., x IX.373.)
x huw. met: VIII.-187. .. ? /
(dochter van IX.374., x IX.375.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-188. .. MOOLEMANS
(zoon van IX.376., x IX.377.)
x huw. met: VIII.-189. .. /
(dochter van IX.378., x IX.379.)
} woonplaats / place of residence : Amsterdam //

VIII.-190. .. van den BERG
(zoon van IX.380., x IX.381.)
x huw. met: VIII.-191. . /
(dochter van IX.382., x IX.383.)
} woonplaats / residence : Amsterdam //

=============================================================

---> zie verder volgende pagina / see further next page :

GENERATIE VIII: OUDOVERGROOTOUDERS => • MarCh-gen.VIII.
Voorouders: nummers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.
GENERATION
VIII: 5th GREAT-GRANDPARENTS =>• MarCh-gen.VIII.
Ancestors: numbers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;
vervolg ancestors / continued voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

generatie VIII. moeder's voorouders / generation VIII. mother's ancestors;
nummers 192-223 en 224-255. / numbers 192-223 and 224-255.

VIII. 192-223. moeder's vader voorouders / mother's father ancestors:
KAZENBROOT.MCh.anc.08fm.html

VIII. 224-255. moeder's moeder voorouders / mother's moeder ancestors:
KAZENBROOT.MCh.anc.08mm.html

===========================================================

Marianne Christina KAZENBROOT > generaties kwartierstaat / generations pedigree :

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. /

Volgende pagina voorouders kwartierstaat / Next page ancestors pedigree :

MarCh.-gen.IX. = Generatie IX. (negende generatie) / Generation IX. (ninth generation)

voorouders kwartierstaat : OUDBETOVERGROOTOUDERS = IX. 256.-511.
ancestors pedigree : 6th great-grandparents = IX. 256.-511.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

MarCh.-gen.X. = generatie X : tiende generatie / generation X : tenth generation

voorouders kwartierstaat : STAMOUDERS 512.-1023.
ancestors pedigree : 7th GREAT-GRANDPARENTS 512.-1023.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

===============================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

==========================================================home


w