HERALDIEK http://www.kazenbroot.nl/Marianne-heraldiek.html

contact, copyright, disclaimer & privacy

index: heraldiek / heraldry

home kazenbroot.nl


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

All rights reserved. Copyright ©1963-2014: M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

  


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

Een van de kinderen was niet vermeld in de brief van 6 mei 1964
afkomstig van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, Nederland;
One of the children was not mentioned in the letter of 6 May 1964
from archive: Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, the Netherlands:

zoon/son: Roelof, datum/date 8 Jul.1775 in Heemskerk,
3x vermeld in doopboeken van de R.-Katholieke kerk in Heemskerk;
3x mentioned in the baptism books of the R.-Catholic church in Heemskerk:
2x in doopboek nummer 3A (origineel met kopiepagina's van 3A),
1x in doopboek nummer 4 (kopie van de kopiepagina's in boek 3A) /
2x in baptism-book number 3A (original with copy-pages of 3A),
1x in baptism-book number 4 (copy of the copypages in book 3A).
Uit de collecties van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem,
hieronder drie doopinschrijvingen betreft Roelof Casenbrood;
below three bapt.records concerning Roelof Casenbrood.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (origineel/original doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopie-copy doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopieboek/copy-book doc., arch.4.).

 


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Document 7 Jun.1729, Heemskerk, Rijksarchief van Noord-Holland.
Betreft Anna Jans, weduwe van wijlen Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
nalatenschap met onroerend goed; incl. vermelding van hun kinderen.
Concerning Anna Jans, widow of Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
inheritance with real-estate; incl. mentioning their children.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

 Hierboven uit het particulier archief van kasteel Marquette, stadsarchief Amsterdam;
above from the private archive of castle Marquette, city archive Amsterdam.
(Part.arch.,Marquette, doc.15aug1754; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot)

 

In de duinen, Bakkum; In the dunes, Bakkum:
ansichtkaart/postcard, publ.: B. Kazenbroot, Castricum;
coll.: M.C.Deden-Kazenbroot)

Bakkum is bij de kust in de gemeente Castricum, ten noorden van Heemskerk.
Bakkum is near the coast in the municipality of Castricum, north of Heemskerk.

 

 


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

 


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

 

 

 

 

Heemskerk, 24 Nov.1761. (Bron / Source: DTB: Begr.; RANH, Haarlem.)
Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 


contact, copyright, disclaimer & privacy

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

VOLGENDE PAGINA / NEXT PAGE :

index: heraldiek / heraldry

= = = = = = = = = = = = = =

HOME