HOMEKAZENBROOT.NL
CONTACT: EMAIL

VARIA: Mijn familiegeschiedenis en genealogie.
My family history and genealogy

PUBLICATIES / PUBLICATIONS WEBSITE KAZENBROOT.NL
All rights reserved. Copyright ©1963-2014: M.C. Deden-Kazenbroot.

Deze website wordt regelmatig vernieuwd.
Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly.
Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

Voorouders & Genealogie; Ancestors & Genealogy.

De voorouders van mijn vader's oudste voorouders met hun nakomelingen van zonen en dochters.
The ancestors of my father's oldest ancestors
with all descendants of sons and daughters.
Informatie achternamen, incl. bijnamen, beroep en/of locaties (gebouwen/plaatsen).
Information surnames incl. nicknames, profession and/or location (buildings/places).

Petrus : Pieter / Peter

De Nederlandse naam Pieter is vertaald in Engels hetzelfde als Peter.
The Dutch name Pieter is translated in English the same as Peter.

In de Nederlandse taal is het woord peter een zelfstandig naamwoord.
De betekenis van het woord peter, dat is eigenlijk ook bijvoorbeeld:
peetvader, peetoom, peet, naamgever.
The Dutch word peter is actually also the noun peter,
translated Dutch-English, peter - godfather.

Hieronder een zoon of nakomeling van mijn voorouder Pieter.
Below a son or descendant of my ancestor Pieter.


Nr. I. Pieter Pieters/Pieterse/Pietersen,
gehuwd met / married to: Aagt/Agatha Meyns,
dochter van / daughter of : Meyns Simons.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Petrus = Pieter / Peter

In R.-Cath. doopregisters is Pieter vermeld in Latijn: Petrus
In R.-Cath. baptism records in Latin: Petrus.

Nederlandse afkortingen van Pieter, bijv.: Piet.
Dutch abbreviations of Pieter, e.g.: Piet.

Pieters, Pieterse, Pietersen, Pietersz, Pieterszn, Pieterszoon,
geen achternaam, soms met beroep bijv.: Duynmeyer.
sometimes with occupation, e.g.: Duynmeyer.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

I. Pieter Pieterse[n] (Duynmeyer) x Agatha Meyns ("Aagt": dochter van/daughter of: Meyns Simons)
•• (zoon) Petrus Pieterse[n] Casembroot Duynmeyer: C.II. Pieter Pieterse[n] Kaasenbroot, leenman,
handelaar & eigenaar onr. goederen, (mede-)eigenaar van kasteel huize Poelenburgh in Heemskerk
(~ Castricum 20 Aug.1677 – Heemskerk 16 Jan.1728) x 1708 [nicht 4de graad; cousin 4th degree]
Antje/Anna Jans (haar oom en voogd / her uncle and guardian: Bancras Jans [van] C/Kroonenburg,
onroerend goed eigenaar vermeld in Castricum tot en met 1708 met zijn familie, nicht Antje/Anna).

••• (kleinzoon) Pancras Pieterse[n] Casembroot Duynmeyer / C.III. Banckeris Pieterse Kasenbroodt
(Caasenbrood / Kaasenbrood), leenman, eigenaar huize Jagtrust (Hengstenburg) en onr. goederen
(~  Heemskerk 16 Apr.1723 - Heemskerk 2 Mrt./March 1790) x 1762 Grietje de Wit, */~ in Velsen,
+ Heemskerk 26 Mrt./March 1796 (dochter van/daughter of: Jan de Wit, x1. Trijntje Sonneveld)

(Casembroot: III.7.) IV.a. Japik Bancr./Pancr. Casembrood => Jacob Kazenbrood > Kazenbroot
(fam. § 1.a.) Jacob Casembrood: ~ 24 Jun.1772 Heemskerk, + Velsen 24 Jan.1814: Jacob Kasenbrood.

(Casembroot: III.9.) IV.b. Roelof Bancr./Pancr. Casenbrood => Roelof Caasenbrood / Kaasenbrood
(fam. § 1.b.) Roelof Casenbrood: ~ 8 Jul.1775 Heemskerk, + Velsen 1 Apr.1817: Roelof Kaasenbrood.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

GESCHIEDENIS - HISTORY: NEDERLAND = THE NETHERLANDS
http://nl.wikipedia.org/wiki/Tijdlijn_van_de_Nederlandse_geschiedenis
http://nl.wikipedia.org/wiki/Geschiedenis_van_Nederland
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Netherlands
http://nl.wikipedia.org/wiki/Koninkrijk_der_Nederlanden
http://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_the_Netherlands
http://nl.wikipedia.org/wiki/Gouden_Eeuw_(Nederland)
http://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_Golden_Age


Mijn achternaam met oude spelling vanaf de middeleeuwen, bijvoorbeeld: Casembroot, Casenbroot.
My surname with old spelling since the middle ages, for instance: Casembroot, Casenbroot.
Zie verder / See further => website Meertens Instituut http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/
See further, also in the English language => http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/

naamkunde (onderzoek incl. namen); onomastics (research incl. names) kazenbroot.nl.

varia: genealogie, heraldiek; various: genealogy, heraldry; familienamen / family names:
Casembroot / Casenbroot; de Casembroot (incl. alle varianten C./K.; incl. all variations C./K.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Den Haag, gemeente 's-Gravenhage, / municipality 's-Gravenhage,
oude/old spelling 'S GRAAVENHAAGE , later : 's-Gravenhage.
Info => http://nl.wikipedia.org/wiki/'s-Gravenhage
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Hague

Voorouders van mijn moeder uit Den Haag in Nederland, Europa:
Fam. SIMONS - PALAIRET woonde in de gemeente 's-Gravenhage.
Ancestors of my mother from The Hague in the Netherlands, Europe:
Fam. SIMONS - PALAIRET lived in the municipality 's-Gravenhage.

Meer algemene informatie zie bijvoorbeeld sites van wikipedia.
=> 13 April 1598: http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict_van_Nantes
(Latijn/Nederlands) Edict => http://nl.wikipedia.org/wiki/Edict
http://nl.wikipedia.org/wiki/Bartholomeusnacht
http://nl.wikipedia.org/wiki/Hugenotenoorlogen
More information see for instance wikipedia.

Families SIMONS & PALAIRET => deze website / this website KAZENBROOT.NL
In mijn stamboom voorouders in Nederland, England en Frankrijk: Hugenoten-families.
In my family tree ancestors in the Netherlands, England and France: Hugunenot-families.

Varia : Voorouders. / Various: Ancestors
Voor mijn onderzoek familiegeschiedenis en genealogie.
For my research family history and genealogy.
Marianne (M.C. Deden-Kazenbroot.)


Zie ook mijn kwartierstaat met voorouders
See also my pedigree with ancestors
=> http://www.kazenbroot.nl/Marianne-voorouders.html

home: website kazenbroot.nl

Free counter and web stats