HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (9); previous page (9).

< Casembroot, etc.: Index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

=====================================================================

 

Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Collectie microfiches: Bloys van Treslong Prins; Landsarchief Batavia.
(datum-volgorde op deze pagina div. oude archiefbronnen: 17e eeuw)


• 1625 Batavia
Casembroot, Nicolaas
- Beroep: opperkoopman, j.m. [ jonge man] geboorteplaats Amsterdam.
Nicolaas Casembroot x [= huwde] in Batavia d.d. 19-6-1625 [= 19 juni 1625.]
met: Catharina Jansdr., geboorteplaats Amsterdam, eerder gehuwd en weduwe
van de heer fiscaal Augustianus Strobanus.
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nr.53.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1626 Batavia
de Casembroot, Nicolaas; zijne huisvr. Catharina Jans.
- getuige bij doop van een kind met de naam [vermoedelijk familienaam]:
Molineux.
Dopen in Batavia d.d. 8-11-1626 [= 8 nov.1626.]
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nrs. 2 en 3.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1632 Batavia
Casembroot, Jan
- Gedoopt in de Holl. Kerk van Batavia d.d. 4-3-1632 [= 4 maart 1632.];
Zijn ouders: Nicolaas Casembroot en Trijntje Jans.
Doopgetuigen: Dirk Jenning, Hendrik Nachtegaal, de hr. van kap. majoor Meyne Egberts.
(bron: Register nr. > B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nrs. 2 en 3.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1634 Batavia
de Casembroot, Nicolaas.
- Burger met zijn familie naar 't Vaderland verlost.
datum 13-6-1634 [= datum 13 juni 1634.]
(bron: Personalia I.)Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

 

• 1634 Batavia
Casembroot, Reynier
- Gedoopt in de Holl. Kerk van Batavia d.d. 21-12-1634 [= 21 dec.1634.];
Zijn ouders: Jr. [= Jonkheer] Nicolaas Casembroot, van Amsterdam [= zijn geboorteplaats],
en Catharina Jansdr. van Amsterdam [= haar geboorteplaats Amsterdam].
Doopgetuigen: de baljuw Nicolaas Cleef van Utrecht [= wsch. de plaats Utrecht];
Jr. [= Jonkheer] Daniel de Bucquoy van Keulen [= wsch. de plaats Keulen, Duitsland];
Hr. [= de Heer] Roelof Eldertsz. van Leeuwarden [= wsch. de plaats Leeuwarden].
(bron: Register nr. > B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nrs. 2.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1635 Batavia
de Casembroot, Nicolaas.
- Kinderen van Nicolaas de Casembroot;
W.G.B.: 1635.
(bron: blz.106.: f. 1295. / 10.2.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1636 Batavia
Casembroot, Barbara
- Gedoopt in de Holl. Kerk van Batavia d.d. 7-12-1636 [= 7 dec.1636.];
(mijn opm.: de datum 12 niet goed leesbaar: kan ook zijn 11 = nov.)
Haar ouders: Nicolaas Casembroot en Catharina Jans.
Doopgetuigen: Andreas Duraens, Wibout Aelbertsz, Bertis Pinto.
Daaronder is ook nog vermeld de naam: Jannetie Rijnenburg.
(bron: Register nr. > B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nrs. 2 en 3.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

 


Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

 

• 1655, 1659 Batavia
Casembroot, Jan
- geboren in Batavia, burger aldaar.
Jan x [= huwde] in Batavia d.d. 24-4-1655 [= 24 apr.1655.]
- Zijn testament in het Testamentenregister 1659/62, folio 59v/o [=verso]
Betreft: testament in Batavia d.d. 18-11-1659 [= 18 nov.1659.]

• 1658, 1661, 1664 Batavia
Casembroot, Jacob
- in rade van justitie te gebruiken. (Res.: 30-7-1658 [= 30 juli 1658.])
- Landdrost op Formosa 10-6-1661 [= 10 juni 1661.];
- Baljuw van Batavia 31-3-1664 [= 31 maart 1664.]

• zonder datum (vermoedelijk 17e eeuw?) Batavia
Casembroot, Jacob
- Zie: Fam. > Q 142.
> ongedateerd [= ?; afk. Q = ? bijv.: Quitantie nr.142].

• 1660, 1662 Batavia
Casembroot, Jan
- (Verscheyde Instrumenten: Not. [= afk. vermoedelijk: Notaris] Huysman.)
- Quitantie van 22-6-1661 [= 22 juni 1661.]

• 1661 Batavia
Casembroot, Jacob
- getuige bij doop van een kind met familienaam Hartman; J. Casembroot.
Dopen in Batavia d.d. 4-1-1660 [= 4 jan.1660.]; 30-4-1662 [= 30 apr.1662.]
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nr.6.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1661 Batavia
Casembroot, Jan
- getuige bij doop van een kind: C. Mol.
Dopen in Batavia d.d. 7-10-1660 [= 7 okt.1660.]
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nr.6.)

• 1662 Batavia
Casembroot, Anna Pieternella
- Gedoopt in de Holl. Kerk van Batavia d.d. 30-4-1662 [= 30 apr.1662.];
Haar ouders: Jan Casembroot x Catarina Sijmen van Masulapatam.
Doopgetuigen: d' Hr. Rogier van Heijningen, in plaats van:
de Hr. Jacob Casembroot en d' Hr. Ludolff van Coulster.
(daaronder is ook nog vermeld: mejuffr.)
Dopen in Batavia d.d. 7-10-1660 [= 7 okt.1660.]
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nr.6.)
> Nav. [= betr.: vermoedelijk tijdschrift Navorscher].

• 1675, 1676, 1679, 1683 (2x) Batavia
Casembroot, Reynier
- In Persia tot koopman garandeert 23-8-1675 [= 23 aug.1675];
hij wordt absoluut secunde aldaar en tot opperkoopman verbeterd
op 26-8-1676 [= 26 aug.1676.]; Directeur 15-9-1679 [= 15 sept.1679.];
zal om eenige gereesene onkosten te slissen weder als directeur
derwaarts gaan en na verrigten ter zake de Directie
aan den Opperkoopman Van den Heuvel overige geven
7-9-1683 [= 7 sept.1683.];
Met den titel van commissaris Directeur vereerd 10-11-1683 [= 10 nov.1683].
(bron: Personalia I.)

• 12 sept.1684 Batavia
Casembrood, Anna; x Pieter Rijke:
- bij doop van een kind d.d. 12-9-1684.
(bron: B.S. [= Burgerlijke Stand] Bat. [= Batavia] nr.6.)

• 1685, 1686 Batavia
Casembroot, Reynier
- Commissaris en Directeur te Gamron.
> Zon: 9-4-1685.
(Bron: Bijl.[= Bijlagen] Res. Bat.[=Batavia] 1686, blz.351.)

• zonder datum, Batavia
>Betreft: niet vermeld; vermoedelijk na vnd. aantekening:
Zijn tante = Sophia Casembroot, weduwe van:
Mr. Jacob de Sille, te 's-Gravenhage.

• 1685, 1686 Batavia
Casembroot, Reynier
- Commissaris en Directeur te Gamron.
> Zon: 9-4-1685.
(Bron: Bijl.[= Bijlagen] Res. Bat.[=Batavia] 1686, blz.351.)

• 1686 Batavia
Casembroot, Jacob
- Baljuw van Batavia.
- Zijn testament in het Testamentenregister 1686/88/Bat., folio 48.

• 1685, 1686 Batavia
Casembroot, Jacob
- Baljuw van Batavia.
- Zijn testament in het Testamentenregister 1686/88/Bat., folio 391;
Betreft: testament in Batavia d.d. 21-6-1685 [= 21 juni 1685.]
voor Notaris J. Maurus de jonge [familienaam niet goed leesbaar Mar..s.]

• 1685, 1686 Batavia
Casembroot, Reynier
- van Rheenen [= de plaats: Rheenen];
extra Com. [= Commissaris] & Directeur van de Persische Directie;
x [zijn echtgenote: weduwe] Agatha Blom, van A'dam [= van Amsterdam].
Hun testament in het Testamentenregister 1686/88/Bat.[= Batavia],
folio 47 (Batavia): Gameron Sieperser, datum 30-7-1685 [= 30 juli 1685] voor:
Cornelis Renshagen,
Ons en negotie boekh. te Gameron [doorgehaald: Gameroen].
- Zijn vader: Jacob Casembroot, Baljuw van Batavia.
Testament: test.ged.7-8-1686. [= 7 aug.1686.]

• 1688, 1689 Batavia
Casembroot, Reynier
- Directeur in Perzië: +.
x [zijn echtgenote: weduwe] Agatha Blom.
Haar testament in het Testamentenregister 1688/90/Bat.[= Batavia],
folio 319 (Batavia) datum 2-6-1689 [= 2 juni 1689] voor de notaris:
Notaris Regulett; test.ged.20-7-1689 [= 20 juli 1689.].
[> mijn opm.: 20 mogelijk slecht leesbaar, vraagteken genoteerd bij: 20.]

• 1693 Batavia
Casembroodt, Anna Maria; x Abraham Goossens:
- betreft een testament d.d. 1693
(bron: Bat. [=Batavia]; folio nr.643.)

===================================================

 


Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

 

==============================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.11; continued on page 11.

=================================================

home