HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< stambomen - vorige pagina (11) / family trees - previous page (11).

< stambomen - index pagina / family trees - index page

===============================================


Zie ook stamboom van de Familie De CASEMBROOT – De JONGH:

Bron: CBG, dossier (de) Casembroot; div. genealogische aantekeningen
(vermoedelijk: 'Nav'.; vermoedelijk afkorting van tijdschrift Navorscher).

Jhr. Eduard Cornelis de Casembroot (Utrecht 1803 – Semarang 1859)
zijn tweede huwelijk, (2e) te Batavia in 1853 met:
Jacoba Anna Maria de Jongh (Batavia 1818 – Batavia 1891).
Uit dit tweede huwelijk is een zoon bekend:
Jhr. Carel Joost de Casembroot, geboren te Batavia 28 juni 1855,
overleden aldaar te Batavia op 22 december 1856.

==================================================

 

De voornamen Carel en Joost komen meer voor bij fam. de Casembroot,
bijv. => Jhr. Theodorus Carel Joost de Casembroot (7 aug.1855 - 13 jan.1933),
ouders: Jhr François de Casembroot (Luik 26 jul.1817 - 's-Gravenhage 14 apr.1895),
Agneta Theodora Johanna van de Poll ('s-Gravenhage 16 okt.1826 - ald.21 mei 1915),
echtelieden gehuwd op 8 sep.1852. / Zie verder Nederland's Adelsboek, uitg.CBG.De buitenlandse huwelijksakte van vnd. Jhr. Theodorus Carel Joost de Casembroot,
werd ingeschreven bij gemeente 's-Gravenhage 2 nov.1883 huw.akte nummer 825,
bruidegom Theodor Carl Joost de Casembroot, 28 jr, beroep vrijgoedbezitter met:
bruid Sophie Ida Henriette Elsbeth Trautvetter, 20 jr (13 jun.1863 - 15 aug.1927).

===========================================================

Zie ook fam. De CASEMBROOT met onder andere zoon:
Jhr. Carel Joost de Casembroot (2 apr.1811 - 7 mei 1892)Jhr. Carel Joost de Casembroot, luitenant-ter-zee 1e klasse:
geb. Wijk bij Doorstede 2 apr.1811, overleden te Stuttgart op 7 mei 1892;

hij is vermeld in de stamboom > genealogie De CASEMBROOT:
zoon van Jhr. Leonard de Casembroot (1772–1832) en diens 2e echtgenote
Adriana Johanna van Neukirchen genaamd Nijvenheim (1783–1835).
Dit gezin is vermeld in Nederland's Adelsboek, uitg. CBG te Den Haag
zie website CBG, Centraal Bureau voor Genealogie > www.cbg.nl
.

Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Collectie microfiches: Bloys van Treslong Prins; Landsarchief Batavia.
(datum-volgorde op deze pagina div. archiefbronnen: 19e – 20e eeuw)

• (geen datum) Batavia
de Casembroot, jhr Carel Joost:
Zijn geboorteplaats: Wijk bij Duurstede.
Na deze geboorteplaats is vermeld: Nr.41.
Betr.: Beroep op geldelijke omstandigheden der Ouders
- landhuurder.
(Bron: Register, Solo, nr.2 f.)

Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Collectie microfiches: Bloys van Treslong Prins; Landsarchief Batavia.
(datum-volgorde op deze pagina div. oude archiefbronnen: 19e eeuw)

• (geen datum) Batavia
Casembroot, Carel Joost
Zijn geb.oort: plaats: Bojolali Landaard
der Ouders v. Nederl. / Nr.41.
Betr.: Beroep op geldelijke omstandigheden der Ouders
- landhuurder.
(Bron: Register, Solo, nr.2 f.) //


(Bron genlias.nl, overlijdensakte.) Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand.
Archieflocatie: Het Utrechts Archief. / Algemeen Toegangnr: 481. Inventarisnr: 468.
Gemeente: Utrecht. / Soort akte: Overlijdensakte. Aktenummer: 2107.
Aangiftedatum: 19-11-1892.
[= 19 november 1892.]
Overleden man: Carel Joost de Casembroot.
Overlijdensdatum 7 mei 1892, plaats Stuttgart, leeftijd 81.
Vader: Leonhard de Casembroot.
Moeder: Johanna van Neukirchen Neywenheim. //

=======================================================


Photo D. Deden, 2006; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

• 1818 Batavia
Casembroot, Leonard:
Hij is vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind
met familienaam Van Meverden, te Soerabaja op 11-1-1818
[= 11 januari 1818]. (Bron: B.S., Soerabaja, nr.30.)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Jhr Leonard de Casembroot, geb.28 mei 1809 te Wijk bij Duurstede,
beroep: Kapitein der Infanterie, overleden 3 nov.1850 te Muntok,
eiland Banka, Ned.Indië; uit zijn relatie met een inlandse vrouw,
(CBG-coll. BvTP: Bloys van Treslong Prins, microfichenr.2613)
is een zoon bekend vermeld als Leonard de Casembroot,
later en verdere archiefbronnen zonder adellijke titel, met
nakomelingen niet-adellijke tak fam. de Casembroot.
CBG: Centraal Bureau voor Genealogie, collecties o.a. dossiers,
en microfiches collecties Indische Fiches-collectie 1822-1923,
familienamen onder andere: Casembroot, de.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Leonard de Casembroot, geb.13 sep.1846 te Res. Padangse Bovenl.,
(bron: Alm. 1847, blz.351; "Almanak en Naamregister van Ned.-Indië,
Batavia, Ter Lands Drukkerij.); volgt fam. de Casembroot - Lassing.

• Een zuster van Constantia Susanna de Casembroot-Lassing,
overledene: Agnes Maria Lassing, zij is overleden 18 sep.1931,
geboren in Soerabaja, plaats overlijden Djokjakarta, leeftijd 63 jaar,
haar beide ouders overleden, vader Carel Felix Lassing, moeder Johanna.
De partner van de overledene: Herman Maurits van Blommestein.
(roosjeroos.nl, burg.stand Ned.-Indië, aktenr.40, filmnr.1357869.) //


FAM. DE CASEMBROOT - LASSING:

• 1846, 1884 (2x), 1885, 1886, 1888 Batavia
de Casembroot, Leonard, geb.13 sep.1846 te Res. Padangse Bovenl.,
Commies Post- en Telegraafdienst te Buitenzorg, later gep. commies,
hij is overleden in zijn laatste woonplaats, Nederlands-Indië.

Leonard de Casembroot, bruidegom, huwde 8 okt.1877 te Cheribon,
Ned.Indië, (BSt-bron, o.a. CBG, Alm.: 1879, blz.206) met bruid:
Constantia Susanna Lassing
, geb. 1859 Pasoeroean
(dochter van Carel Felix Lassing en de inlandse vrouw Johanna).


Uit het huwelijk van Leonard de Casembroot en Constantia Susanna Lassing,
zijn in totaal zeven kinderen bekend, vijf zonen en twee dochters, familienaam
de Casembroot, geboren in verschillende plaatsen in Nederlands Indië,
gegevens zijn incompleet, niet alle archieven zijn bewaard gebleven.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1e kind, 1e dochter) Leonore Constance Johanna de Casembroot,
geb.13 maart 1879 te Soemedang. (bronnen: CBG, Alm.1880, blz.243).
Zij is verloofd op 30 mei 1898, vermeld in een famieliebericht in de krant,
Bataviaasch nieuwsblad uitgave 31 mei 1898, delpher.nl, (pag.4/12.)

VERLOOFD :
J. OBERWEIS
, Adj. Onderofficier
en
L. DE CASENBROOT
.
Eenige en algemeene kennisgave.
MR.-CORNELIS / WELTEVREDEN ) 30 Mei 1898.

In de krant: Sumatra-courant : nieuws- en advertentieblad, (p.2/8.)
uitgavedatum 15 juni 1898, (delpher.nl.) kolom VERLOOFD :
J. Oberweis en L. De Casenbroot.

Zij is later vermeld bij haar huwelijk op 7 juli 1898 te Batavia,
(bron: CBG, Alm. 1899, blz.307) Leonora Constance Johanna
de Casembroot,
bruid, met bruidegom: Jean Oberweis. //
Verdere gegevens fam. Oberweis - de Casembroot.

(bron Rotterdamsch nieuwsblad, website kb.nl, historische kranten)
Rotterdamsch Nieuwsblad, 24ste jaargang,nr.7158: Zaterdag, 20 Juli 1901,
blz.7, kolom Koloniën. Familieberichten uit de Indische bladen.
L. Oberweis – De Casembroot, bevallen van een dochter.

Jean Oberweis, overleden 21 jan.1911 te Batavia (stad en voorsteden),
(roosjeroos.nl, burg.stand Nederlands-Indië, RA jaar/bladzij 1912/110)
- geen leeftijd of verdere details, nagaan mogelijk dezelfde zie bruidegom.

N.B.: Soemedang, ook Sumedang, ca 35 km tnv Bandung, eiland Djawa,
bij Garoet, ook Garut, vergeleken historische atlassen Ned.Indië,
moderne atlassen Indonesië, aardrijkskundige namen varianten.
Batavia > Djakarta, eiland Djawa.

(2e kind, 1e zoon) Carel Louis Theodoor de Casembroot,
geb.25 mei 1880 te Soemedang. (bron: CBG, Alm.1881, blz.247),
volgt:?.

(3e kind, 2e zoon) Gustaaf Ferdinand de Casembroot,
geb.26 aug.1881 te Soemedang. (bron CBG, Alm.1883, blz.258);
hij is overleden 14 okt.1881 aldaar te Soemedang.
(bron: CBG, Alm.1883, blz.323).

In deze periode is het gezin verhuisd van Soemedang naar Garoet.

(4e kind, 3e zoon) Frederik Charles Ferdinand de Casembroot,
geb.5 apr.1884 te Garoet, Indon. (bron: CBG, Alm.1885, blz.232),
het geboortejaar 1884 is later in Amsterdam genoteerd als 1883;
van beroep lichtopziener, 2e klas, te Padang. Hij volgt.


(5e kind, 4e zoon) Gustaaf Emanuel Oscar de Casembroot,
geb.26 apr.1885 te Limbangan, Garoet. (CBG, Alm.1886, blz.263);
hij is overleden 31 mei 1885 aldaar (CBG, Alm.1886, blz.340).
N.B.: Woonadres gezin De CASEMBROOT, Garoet 35-d.,
vader van beroep Commies 2e kl. P. en Tel.; bronnen, o.a.:
fam.annonces, krantenberichten: Burgerlijke Stand, Garoet.


• 1885 (3x) Batavia
de Casembroot, Leonard:
Commies 2e kl., P. en Tel. [= Post- en Telegraafdienst te Buitenzorg.]
In 1885 vermeld in de Burgerlijke Stand archieven van Garoet
met zijn echtgenote huisvrouw: Constantia Susanna Lassing.
Hun zoon Gustaaf Emanuel Oscar de Casembroot,
geboren te Garoet (B.S. Garoet: nr.35-d.);
overleden aldaar te Garoet 31 mei 1885.
(Bron: B.S. Garoet).(6e kind, 2e dochter) Wilhelmina Gerardina de Casembroot,
geb.9 juni 1886 te Garoet;
zij huwde met den 1en Klerk ter Algem. Secretarie te Buitenzorg:
J.G. Hogendorp.
// Zij is ook hierna vermeld in andere bronnen.

• 1903, 1904 Batavia
de Casembroot, W. G.:
Huw. te Welt 14 dec.1903, Buitenzorg 21 jan.1904.
met: J. G. Hogendorp. (Bron: Landsarchief Batavia.) //
Zie ook hierboven Wilhelmina Gerardina de Ca bs bsuzbs@bs`#@bs>(7e kind, 5e zoon) Eduard Huybrecht de Casembroot,
geb.9 nov.1888 te Garoet. (bron: CBG, Alm.1890, blz.292).
Deze zoon is later anders vermeld in de burgerlijke stand van Garoet:
hij is thans in de cultures zich zich noemende:
Casembroot Goudman.
(bron CBG, Wap.1911, p.441.) DE CASEMBROOT GOUDMAN:
EDUARD HUYBRECHT DE CASEMBROOT heeft 9 April 1912
uit Soerabaja de Goeverneur-Generaal vergunning gevraagd, om zich
DE CASEMBROOT GOUDMAN te noemen, blijkens de Ned. Staatsc.
van 5 Okt. d.a.v. [= 5 oktober 1912, Nederlandse Staatscourant].


Frederik Charles Ferdinand, de Casembroot, geb.5 apr.1883/4;
zijn geboortejaar is niet in alle archiefbronnen hetzelfde vermeld;
van beroep lichtopziener, 2e klas, te Padang; woonde aldaar met
zijn huisvrouw: Saini, ook Sainie, Sainier, en hun nageslacht,
(zoon) Reinier de Casembroot, geb.17 sep.1906 te Batavia,
Nederlands (bron o.a. CBG, coll., dossiers, etc.); hij volgt. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Reinier de Casembroot, geb.17 sep.1906 te Batavia, Ned.Ind.,
van beroep kantoorhoofd Ministerie van Sociale Zaken, Indon.,
overleden 22 apr.1969 in zijn laatste woonplaats Amsterdam;
gehuwd 2 nov.1933 (otr.21 okt.) Batavia (fam.annonce krant,
Batavia Centr./Kemajoran 66, 21 October 1933.
Uit dit huwelijk nakomelingen; privacy.
Geen verdere details niet vermeld.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Photo D. Deden, the Netherlands, 2006;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

Fam. GOUDMAN - LASSING:

N.B.: Volgens mondelinge overleveringen is Constantia Susanna Lassing,
later bekend met familienaam Goudman. Volgens andere mondelinge
overleveringen is mogelijk dat familienaam Goudman ook voorkomt
in de stamboom van moederszijde Lassing, haar moeder Johanna.
Zie verder Centraal Bureau voor Genealogie collecties dossiers
met deze familienamen en voorts de archieven bij verenigingen,
publicaties en collecties, dossiers voorouders: Nederlands-Indië.
Uit het bovenstaande en verder onderzoek in archieven collecties
zoals van het Algemeen Rijksarchief, later Nationaal Archief,
te Den Haag, website gahetna.nl,
blijkt inderdaad dat het
huwelijk De Casembroot - Lassing waarschijnlijk door
echtscheiding was ontbonden; vermoedelijk in 1888.
Zij hertrouwde met: Willem Huybrecht Goudman,
vermeld als: Constancia Suzanna Lassing,
verdere details zie nageslacht: Goudman.

Willem Huijbrecht Goudman is vermoedelijk overleden in Nederlands-Indië,
mogelijk dezelfde als hierna vermeld in de Burgerlijke Stand Nederlands-Indië,
bron Almanak, AR jaar 1909, blz.120, zie verder website roosjeroos.nl,
overledene: Willem Huijbrecht Goudman, plaats: Soerabaja, datum: 23-07-1908
(= datum 23 juli 1908). In andere archiefbronnen: Willem Huybrecht Goudman.
Het huwelijk Goudman - Lassing (nog) niet gevonden via sites zoals roosjeroos.nl.
Volgens mondelinge overlevering mogelijk bij CBG of genealogieveregingen.

Uit het huwelijk van Willem Huybrecht Goudman en Constancia Suzanna Lassing,
hierboven met andere spelling van haar voornamen: Constantia Susanna Lassing,
is een zoon bekend, familienaam Goudman, geboren vermoedelijk 10 mei 1903,
waarschijnlijk in Nederlands Indië, hij volgt hierna fam. Goudman-v.d.Kruk.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(1e kind, 1e zoon) Emile Huybrecht Goudman
geb.10 mei 1903, in Ned.-Indië., beroep werktuigkundige,
hij was gehuwd; zijn echtgenote vermeld in archieven
(bron website gahetna.nl, Ministerie van Binnenlandse Zaken,
collectie: Stichting Administratie Indische Pensioen (SAIP),
Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse Interneringskaarten,
periode 1942-1996, Inventarisnr.430. Scan: 154, kaart voor/achterzijde.)
Place of Origin: Garoet. / Rank: Burger. / Unit: M.L. vliegveld, Madioen.
Destination of Report, (vermeld op archiefkaart, echtgenote)
Mevr. D. Goudman-v.d.Kruk, [adres] Klegen, Madioen.
/
Remark [= Opmerkingen kaart voorzijde nr] 13588.

Meer details op scan kaart 154, website gahetna.nl.
Huwelijk Goudman - v.d.Kruk, niet op roosjeroos.nl,
zoeken online Burgerlijke Stand Nederlands-Indië. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Photo D. Deden, the Netherlands, 2006;
coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.

Overige archiefbronnen, collecties en uitgaven, o.a. CBG, Indisch Repertorium:
Index op familienamen welke voorkomen in genealogische en aanverwante publikaties
betreffende Oost- en West-Indië.

> Janssen's Indisch Repertorium op de website van de Indische Genealogische Vereniging
website > http://www.igv.nl

See also Indisch Repertorium:
Index of family names on website http://www.igv.nl
familienamen bijv. / familynames e.g.: Casembroot, de
familienaam/familyname: Goudman, de Casembroot. //

================================================================

Relevant voor familierelaties fam. (de) Casembroot
elders vermeld op website kazenbroot.nl
zie Den Haag / 's-Gravenhage,
familienaam Quevelerius of De la Quellerie
(in oude archiefbronnen Haags Gemeentearchief);
hieronder ter aanvulling bronnen:

Bron/Source www.cbg.nl => http://194.171.109.12/download/cbg_index_regnrs_oib.pdf
p.644van712 = Index registratienummers (Oost-Indische bronnen) Blad: 643
Registratienr. / Titel / Datum/Uitgifteplaats:
VIBDNIO18645. Kopie van een krantenartikel uit de "Haagsche Courant",
betreffende de zoektocht naar de grafzerk van de stichter van de Kaap, Joan van Riebeeck,
eerst gehuwd met Maria Quevelerius of De la Quellerie, later met Maria Isaacz Scipio,
en betreffende de levensloop van hem en zijn zoon Abraham van Riebeeck.
03-10-1932/'s-Gravenhage.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

< Casembroot, etc.: index fam.-pagina/page

=================================================

home