HOME

CONTACT: EMAIL

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.


< Casembroot: vorige pagina;
previous page.

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page


CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 ===================================================================

INDEX

FAMILIENAMEN / SURNAMES

DEZE PAGINA IS IN BEWERKING /

THIS PAGE IS UNDER CONSTRUCTION

================================================================

 

> CASEMBROOT, vervolg op blz.1; continued on page 1.

=======================================================

home