HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (5);
previous page (5).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

===============================================================

• TANAP Database of VOC documents: Overgekomen Brieven en Papieren
Voor de volledige inhoud met teksten en bronvermeldingen zie verder:
website => http://databases.tanap.net/vocrecords/

• 20 sept.1615. Nicolaes CASEMBROOTT; op de reede van Cabo de Lopo Gonsalves.
betr.: Section: Afrika rest.

• 1 juli 1620. Nicolaes CASEMBROOT; uijt Atchijn.
betr.: Section: Sumatra.

• 15 febr.1622. oppercoopman CASEMBROOT; uijt Attchijn.
betr.: Section: Sumatra.

• 29 okt.1624. d'Ed. Nicolaes CASEMBROOTT.
betr.: Section: Sumatra.

====================================================================

LEIDEN: In het Album van de Akademie te Leiden, studentenregister.
N.B. = Gegevens: Studentenregister inschrijvingen periode 1575 - 1875.

Zie ook de publicatie in tijdschrift: Navorscher, jaartal 1888, blz.177.

1640 Academie te Leiden:
Johannes CASEMBROOT
Nav.1888, blz.176 = Johannes C., zoon van Samuel, uit Vlaanderen, 20 j.;
Wijsbegeerte, 9 Oct. 1640.
(N.B. = Johannes Casembroot, student inschr. blz.318.
Mijn berekening 1640 - 20 j. = vermoedelijk geboren in 1620.)

======================================================================


Op 29 november 1664 is bruidegom Jan Evertszen Kaesenbroot, jongman,
(geboren in Groll, is Groenlo, Gelderland) vermeld in Nieuw Amsterdam-New York
met bruid Grietje Jaspers (geboren in Tiel, Gelderland), jongedochter, als volgt:

Website www.genlias.nl => Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw
Archieflocatie Nationaal Archief / Algemeen Soort bron: Trouwboek /
Kerkgemeente: Collegiate Church of New York
Proclamatie: 29-11-1664 / Gezindte: NDG / Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
Bruidegom Jan Evertszen Kaesenbroot / Geboorteplaats: Groll / Jongman: J
Bruid Grietje Jaspers / Geboorteplaats: Tiel / Jongedochter: J
Vorige partner bruidegom - / Vorige partner bruid -.

Zie ook verder op website www.genealogiedomein.nl => Personen afkomstig uit de Achterhoek.
- Ingeschreven in het trouwregister van "the Reformed Dutch Church" in Nieuw Amsterdam / New York -

• Periode 1649-1684; onder andere: Jaar 1664. Naam: Evertszen. Herkomst: Groenlo. Omschrijving:
29 Nov. 1664 : Jan Evertszen Kaesenbroot, j. m. Van Groll, en Grietje Jaspers, j. d. Van Tiel.
• Periode 1649-1684; onder andere: Jaar 1664. Naam: Kaesenbroot. Herkomst: Groenlo. Omschrijving:
29 Nov. 1664 : Jan Evertszen Kaesenbroot, j. m. Van Groll, en Grietje Jaspers, j. d. Van Tiel.

MCDK; Mijn opmerkingen. Betreft 29 Nov. 1664: bruid en bruidegom niet eerder gehuwd zijn geweest.
Nog meer informatie over plaatsnamen op websites zoals http://nl.wikipedia.org/wiki/Nieuw-Nederland
Betreft de plaats Grol of Groll, dat is de oude spelling voor Groenlo, provincie Gelderland, Nederland;
zie ook deze website www.archieven.nl => Groenlo vermeld op oude kaarten Groll, ook Grolla,
zie http://nl.wikipedia.org/wiki/Groenlo en ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Oost_Gelre
De gemeente Oost Gelre is een gemeente in de regio Achterhoek, provincie Gelderland, Nederland.
Betreft de Slag om Grolle zie www.slagomgrolle.nl en ook www.groenlovestingstadpromotion.nl
Zie ook Genealogie in de Achterhoek => www.genealogiedomein.nl en www.achterhoeksarchief.nl
De bruid is ook geboren in de Nederlandse provincie Gelderland; Tiel, een oude Hanzestad,
zie ook websites zoals http://nl.wikipedia.org/wiki/Tiel

Uit het huwelijk van Jan Evertszen Kaesenbroot en Grietje Jaspers zijn de volgende kinderen bekend;
de gegevens zijn gevonden op website www.genlias.nl => Bron: Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop:
Archieflocatie Nationaal Archief / Algemeen > Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
Kerkgemeente: Collegiate Church of New York / Soort bron: Doopboek / Gezindte: NDG.
(De namen van de ouders zijn niet exact vermeld zoals in het trouwregister op 29 november 1664.)

(1e kind, 1e zoon) Evert. / geslacht: M. / Doopdatum 14 aug.1665.
vader Jan Evertszen. / moeder Grietje Jaspers.
Getuigen: (1e) Lambert de Sneijder. (2e) Annetje Gerrits.

(2e kind, 1e dochter) Grietie. / geslacht: V. / Doopdatum 10 mei 1676.
vader Jan Evertsz Karseboom. / moeder Grietie Jaspers.
Getuigen: (1e) Roelof de Slachter. (2e) Jannetie Breestede.

(3e kind, 2e zoon) Jan. / geslacht: M. / Doopdatum 4 sep.1678.
vader Jan Evertsz Kerseboom. / moeder Grietie Jaspers.
Getuigen: (1e) Rutgerd Willemszen. (2e) Saertie Rutgers.

(4e kind, 2e dochter) Jannetie. / geslacht: V. / Doopdatum 18 feb.1682.
vader Jan Evertsz Karsenboom. / moeder Grietie Jaspers.
Getuigen: (1e) Elias Provoost. (2e) Catalijntie de Lanoij.

---

Na het overlijden van Jan Evertszen Kaesenbroot op nog niet bekende datum,
is zijn weduwe hertrouwd; zijn naam is dan vermeld als Jan Evertszen Karsseboom.
Website www.genlias.nl => Bron: Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw
Archieflocatie Nationaal Archief / Algemeen Soort bron: Trouwboek
Kerkgemeente: Collegiate Church of New York / Trouwdatum: 19-01-1692 [= 19 jan.1692.]
Gezindte: NDG / Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
Bruidegom Francisco Anthonij / Woonplaats: New York / Weduwnaar: J
Bruid Grietje Jaspers / Woonplaats: New York / Weduwe: J
Vorige partner bruidegom Geertie Theunis / Vorige partner bruid Jan Evertszen Karsseboom.

Het vorige huwelijk van Francisco Anthonij met Geertie Theunis volgens website genlias.nl
Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw / Archieflocatie Nationaal Archief
Algemeen Soort bron: Trouwboek / Kerkgemeente: Collegiate Church of New York
Trouwdatum: 20-05-1685. [= 20 mei 1685.] / Gezindte: NDG / Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
Bruidegom Francisco Anthonij / Weduwnaar: J / Bruid Geertie Theunis / Weduwe: J
Vorige partner bruidegom Leonora Haldrinck / Vorige partner bruid Hans Carelszen.

Het vorige huwelijk van Geertie Theunis met Hans Carelszen als volgt vermeld in genlias.nl
Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Trouw / Archieflocatie Nationaal Archief
Algemeen Soort bron: Trouwboek / Kerkgemeente: Collegiate Church of New York
Proclamatie: 01-04-1671 [= 1 apr.1671.] / Gezindte: NDG / Plaats: Nieuw Amsterdam-New York
Bruidegom Hans Careleij / Weduwnaar: J / Bruid Geertje Theunis / Weduwe: J
Vorige partner bruidegom Neeltje Cornelis / Vorige partner bruid Cors Janszen

---

Bijzonderheden over getuigen hierboven vermeld op website www.genlias.nl
Roelof de Slachter zie boven 10 mei 1676; ook vermeld als volgt:

Bron Doop-, trouw- en begraafboeken - Doop / Archieflocatie Nationaal Archief
Algemeen Plaats: Nieuw Amsterdam-New York / Kerkgemeente: Collegiate Church of New York
Soort bron: Doopboek / Gezindte: NDG / Doopdatum: 28-01-1671 [= 28 jan.1671.] /
Kind Maria / Geslacht: V / Vader Jan van Gelder / Moeder Tanneken Montanac
Getuige Roelof de Slachter / Getuige Marritie Cornelis

===============================================================

• TANAP Database of VOC documents: Overgekomen Brieven en Papieren
Voor de volledige inhoud met teksten en bronvermeldingen zie verder:
website => http://databases.tanap.net/vocrecords/

• 1668. Jan CASEMBROODT.
=> Twee verbandt schriften aan den Neijck van Canara verleent
bij de geommitteerdens Govert de Bruijn en Jan Casembroodt
van dato 15 en 6 Maij 1668.

betr.: Section: Ceylon.

===============================================================

• TANAP Database of VOC documents: Overgekomen Brieven en Papieren
Voor de volledige inhoud met teksten en bronvermeldingen zie verder:
website => http://databases.tanap.net/vocrecords/

• 1 febr. en 20 juni 1676. (....door) den coopman CASEMBROOT
hooft in Spahan. /
betr.: Section: Perzië.

• 11 en 13 dec.1677. (....aenden) oppercoopman Reijnier CASEMBROOT
tot Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 27 dec.1677 en 16 febr.1678: (....aenden) oppercoopman Reijnier CASEMBROOT
tot Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 22 mrt.1678: (....vanden) oppercoopman Reijnier CASEMBROOT
uijt Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 23 jan.1678: Extract (....van) Reijnier CASEMBROOT
(te Spahan).
/ betr.: Section: Perzië.

• 17 febr.1678: Extract (....van) Reijnier CASEMBROOT
uijt Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 2 mrt.1678: Copie (....van) Reijnier CASEMBROOT
uijt Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 3 Apr.1679: (....door den) edele Reinier CASEMBROOT
en raet (....).
/ betr.: Section: Perzië.

• 5 apr.1678: (....vanden) oppercoopman Reijnier CASEMBROOT
uijt Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• 26 mei 1678: (....vanden) resident Reijnier CASEMBROOT
(tot Spahan).
/ betr.: Section: Perzië.

• 26 mei 1678: Extract (....door den) oppercoopman Reijnier CASEMBROOT
uijt Spahan.
/ betr.: Section: Perzië.

• dato primo Jun.1679: (....voor d'heer directeur Frederick BENT in Gamron
aen sijn vervanger Reijnier CASEMBROOT (....)
/ betr.: Section: Perzië.

• dato primo Jun.1679: (....) van de Ed. Reijnier CASEMBROOT
uijt Gamron (....)
/ betr.: Section: Perzië.

• in dato Juli 1679: (....door den) provisioneel directeur Reijnier CASEMBROOT
en den raet uijt Gamron in Persien (....).
/ betr.: Section: Perzië.

• 15 Juli 1679: (....door den) directeur Reijnier CASEMBROOT
en raet (....).
/ betr.: Section: Perzië.

• dato primo Sept.1679: (....) van den heer directeur Reijnier CASEMBROOT
en raat tot Gamron (....)
/ betr.: Section: Perzië.

• in dato primo Sept.1679: Copia (....door den) plaatselijke directeur Reijnier CASEMBROOT
(....).
/ betr.: Section: Perzië.

• 13 Mrt.1680: Extract uijt de Spahans missive door den oppercoopman
en secunde der directie in dato 13 Maert 1680 aen den directeur Casembroot
[en den raet tot Gamron] geschreven.
/ betr.: Section: Perzië.

• 25 Mrt.1680: (....door den) directeur Reijnier CASEMBROOT
en den raet tot Gamron (....)
/ betr.: Section: Perzië.

• 13 Apr. en 21 Mei 1680: (....door den) directeur CASEMBROOT
en den raet tot Gamron (....)
/ betr.: Section: Perzië.

• 2 Jul.1680: (....door den) directeur CASEMBROOT
en den raet tot Gamron (....)
/ betr.: Section: Perzië.

etcetc. wordt vervolgd./ to be continued.

===============================================================

Website nationaalarchief.nl => VOC - Opvarenden; vocopvarenden.nationaalarchief.nl

• Detailgegevens:
Gegevens van Rijnier CASENBROOT, uit Cijlon.
Datum indiensttreding: 27-07-1692. / Functie bij indiensttreding: Assistent.
[Assistent = Helper van de (opper)koopman.] / Uitgevaren met het schip: Huis te Dieren. /
Gegevens van de vaart: Schip: Huis te Dieren. / Kamer: Amsterdam. / Inventarisnr.5393.
Folio: 3. / DAS- en reisnr.: 1644.1. / Vertrek: 27-07-1692. / Kaap: 21-12-1692, 18-01-1693.
Aankomst: 06-04-1693 Batavia. / Maandbrief: Nee. / Schuldbrief: Nee. /
Datum uit dienst: 06-08-1694. / Reden uit dienst: Overleden. / Waar uit dienst: Azie. //

• website www.inghist.nl => www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/92704
The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795:

Details of voyage 1644.1 from Texel to Batavia: Number 1644.1. /
Name of ship: HUIS TE DIEREN. / Master: KOOL, Jacob. /
Tonnage: 603. / Type of ship: fluit. / Built: 1691. / Yard: Amsterdam.
Chamber: Amsterdam. / Date & Place of departure: 27-07-1692 Texel.
Arrivat at Cape: 21-12-1692. / Departure from Cape: 18-01-1693.
Date of arrival at destination: 06-04-1693. / Place of arrival: Batavia.

Particulars: Via S. Tiago (27-09 till 02-10-1692).
Next homeward voyage: 5951.1.

===============================================================

PIETER CASEMBROOT / CASENBROOT (* geboren/born in 1658, in/ca Mei/May 1658);
vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1672-1674-1676;
voor zijn vertrek naar Duitsland (leeftijd 18, in 1676) / before his departure to Germany (age 18, in 1676).
PIETER CASEMBROOT (vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1677?, 1705 = 47 jaar oud/years old:
zie akte, is dit Pieter geboren in 1658?; see document, is this Pieter born in 1658?).

Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
(Casembroot, Casenbroot: div. schrijfwijzen).

Betr. (vermoedelijk): stamboom adellijke familie (de) CASEMBROOT
(zie ook op deze website stamboom: genealogie nr.D.-2. / V.d.):

CASENBROOT, Pieter (leeftijd 14 jaar).
> akte = Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar.
(Bron: F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.)
(mijn opmerking: hij is dus geboren omstreeks 1658).

CASEMBROOT, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen).
> akte = Codicilla tot een testament.
Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
(Bron: F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.)

CASENBROOT, Pieter ("op punt van vertrek naar Deutschland").
> akte = Testament.
Kwal(iteit) = Testateur.
(Bron: F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.)
(mijn opmerking: hij is dus op die datum 18 jaar oud.)

• CASEMBROOT, Pieter.
> ONA Den Haag:
(Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.)

=====================================================

{Deze aantekeningen worden vervolgd met de 18e eeuw op de volgende websitepagina.}
Zie ook o.a.: websitepagina betreft de plaats Den Haag > Casembroot.NL.ZH.DenHaag

===============================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.7; continued on page 7.

===============================================

home