HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (6);
previous page (6).

< Casembroot, etc.
index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

=====================================================================

PIETER CASEMBROOT / CASENBROOT (* geboren/born in 1658, in/ca Mei/May 1658);
vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1672-1674-1676;
voor zijn vertrek naar Duitsland (leeftijd 18, in 1676) / before his departure to Germany (age 18, in 1676).
PIETER CASEMBROOT (vermeld in Den Haag / mentioned in The Hague: in 1677?, 1705 = 47 jaar oud/years old:
zie akte, is dit Pieter geboren in 1658?; see document, is this Pieter born in 1658?).

N.B.: Betreft waarschijnlijk vier aktes van dezelfde persoon te Den Haag;
zie ook overige archiefbronnen op deze website en elders in de archieven
en publicaties, betr.: de adellijke familie (de) Casembroot / Casenbroot.
(Mogelijk in aug.1676 naar Duitsland bijv. voor academische studie?
Men studeerde ook vroeger niet alleen in Nederland doch ook elders;
vermoedelijk later weer terug in Den Haag of omgeving in Nederland.

Bij het Haags Gemeentearchief  e.e.a. nagaan in oud-notarieel archief.)

Haags Gemeentearchief, index oud-notarieel archiefperiode 1670 - 1842
(Casembroot, Casenbroot: div. schrijfwijzen).

Betr. (vermoedelijk): stamboom adellijke familie (de) CASEMBROOT
(zie ook op deze website stamboom: genealogie nr.D.-2. / V.d.):

CASENBROOT, Pieter (leeftijd 14 jaar).
> akte = Testament / van Pieter Casenbroot, oud 14 jaar.
(Bron: F = Folio 293, d.d. 16-5-1672, Nr. 392.)
(mijn opmerking: hij is dus geboren omstreeks 1658).

CASEMBROOT, Pieter (oud 15 jaar, 7 mnd., 26 dagen).
> akte = Codicilla tot een testament.
Kwal(iteit) = Testateur Comparant.
(Bron: F = Folio 187, d.d. 7-1-1674, Nr.393.)

CASENBROOT, Pieter ("op punt van vertrek naar Deutschland").
> akte = Testament.
Kwal(iteit) = Testateur.
(Bron: F = Folio 175, d.d. 1-8-1676, Nr.394.)
(mijn opmerking: hij is dus op die datum 18 jaar oud.)

• CASEMBROOT, Pieter.
> ONA Den Haag:
(Blz. 49v., e.v. = d.d. 9-9-1705, Nr.998.
260 = d.d. 30-6-1677, Nr.394.)

=====================================================

Bron: CBG, Dossier (de) Casembroot, losse aantekeningen;
door J.Ch.J. Kazenbroot:

Dordrecht: datum 6 April 1702. Attestatie gegeven: Godevaert Casembroot,
j.m. [= jonge man: ongehuwd] vertrek na Batavia. [= [= Vertrek naar Batavia.]
vermeld in het archief van de VOC is plaats herkomst Uijtregt
(dat is oude spelling voor Utrecht), vertrekdatum 25 apr.1702
vanuit Nederland voor de VOC Kamer in de stad Rotterdam,
de datum van aankomst is 14 jan.1703 in Batavia.]

=======================================

Godevaert CASEMBROOT is ook vermeld in andere archiefbronnen,
zoals:
Uitgevaren voor de VOC-Kamers 700.000 mensen over zee.
Bij de naam van het schip JERUSALEM is hij te vinden op de 2e regel als:
Godewaard CASEMBROOD (gevonden door niet exact zoeken bij namen);
hij is vermeld na de 1e regel (naam van de schipper:) Fredrik BICHON.

Bron: VOC, Nationaal Archief gegevens op website
> voc.mindbus.nl (copyright Nationaal Archief) & nationaalarchief.nl
=> VOC - Opvarenden (details later aangevuld, bijgewerkt nov.2010)

• Persoonsgegevens van Godewaard CASEMBROOD, herkomst = uit: Uijtregt.
Rang / Functie bij indiensttreding: Assistent. [= helper van de (opper)boekhouder.]
Datum einde verbintenis / uit dienst: 00/00/1706. /
Reden uit dienst: Gerepatrieerd [= Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.]
Gerepatrieerd via schip: DONKERVLIET; met DASnr: 6136.
Gegevens van de vaart:
Schip: JERUSALEM. / Kamer: Rotterdam. / Uitreis ; Vertrek: 25/04/1702. /
DAS- en reisnr.1888.3. / Inventarisnr.: 14105. / Folionr.3. / Bestemming: Batavia. /
Kaap: 17-09-1702, 14-10-1702. / Aankomst: 14-01-1703 [= 14 jan.1703.] Batavia.

website www.inghist.nl > www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/92948
The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795:

Details of voyage 1888.3 from Goeree to Batavia. / Name of ship JERUSALEM.
Master: BICHON, Hendrik. / Tonnage: 622. / Type of ship: fluit; built: 1693. / Yard: Rotterdam.
Chamber: Rotterdam. / Date & place of departure: 25-04-1702 Goeree.
Arrival at Cape: 17-09-1702; departure from Cape: 14-10-1702.
Date of arrival at destination: 14-01-1703, place of arrival: Batavia.
Particulars / Next homeward voyage: 6115.3. //

• Gegevens van de terugvaart: Schip: DONKERVLIET. / Vertrek: 01-12-1705.
Kamer: Rotterdam. / Kaap: 03-02-1706, 04-04-1706. / Aankomst: 26-07-1706.
DAS- en reisnr.: 6136.4. //

• website www.inghist.nl > www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/97022
The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795:

Details of voyage 6136.4 from Batavia to Texel. / Name of ship DONKERVLIET.
Master: KROON, Paulus. / Tonnage: 794. / Type of ship; built: 1696. / Yard: Zeeland.
Chamber: Rotterdam. / Date & place of departure: 01-12-1705 Batavia.
Arrival at Cape: 03-02-1706; departure from Cape: 04-04-1706;
Date of arrival at destination: 26-07-1706, place of arrival: Texel.
Chamber for which cargo is destined and Invoice value: Rotterdam (230,825). /
Particulars: Commandeur of the return fleet (6134-6147) was Jan de WIT
aboard the HOEDEKENSKERKE (6141); vice-commandeur was Pieter BOGAARD
aboard the ZUIDDORP (6140); Willem Elshoek, master of the SCHOONDERLOO (6138),
was schout-bij-nacht. / Previous outward voyage: 1958.4. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Meer over deze bijzondere voornaam, met spellingvariaties; zie website www.meertens.nl/
zie Godevaart > grondvormd: Godfried. (kerk.feestdag: 7 november / 14 november).

=============================================================

Website nationaalarchief.nl > VOC - Opvarenden: vocopvarenden.nationaalarchief.nl
Detailgegevens. / Gegevens van Leonard KAASENBROOD, uit Uijtrecht.

Datum indiensttreding: 28-04-1703. / Functie bij indiensttreding: Adelborst
[Adelborst = rangbenaming van militairen die tot zeeofficier worden opgeleid.]
Uitgevaren met het schip: Drie Kronen. / Maandbrief: Nee. / Datum uit dienst: 00-00-1706. /
Reden uit dienst: Gerepatrieerd. [= Teruggekeerd naar Nederland en afgemonsterd.]
Waar uit dienst: Zuiddorp. / Schuldbrief: Nee. / Gegevens van de vaart : Schip: Drie Kronen. /
Kamer: Amsterdam. / Inventarisnr.5516. / Folio 218. / DAS- en reisnr.: 19019.4. /
Vertrek: 28-04-1703. / Kaap: 28-08-1703, 15-10-1703. / Aankomst: 09-12-1703 Batavia.

Website www.inghist.nl => http://www.inghist.nl/Onderzoek/Projecten/DAS/detailVoyage/92979
The Dutch East India Company's shipping between the Netherlands and Asia 1595-1795:

Details of voyage 1919.4 from Texel to Batavia: Number 1919.4 / Name of ship: DRIE KRONEN.
Master : Boer, Meindert de [= Meindert de Boer.] / tonnage 1075 / type of ship: pinas. / built: 1693.
Yard: Amsterdam. / Chamber: Amsterdam. / Date of departure 28-04-1703. Place of departure Texel. /
Arrival at Cape: 28-08-1703. Departure from Cape: 15-10-1703. / Date of arrival at destination: 09-12-1703.
Place of arrival: Batavia.
// Particulars: The ship sailed for the first time on 21-12-1701. Because of the loss
of the masts the ship took refuge at Milfort from 20-03-1702 till 16-05-1702. At Milfort: Meindert de Boer
succeeded Gerrit Gerritsz. who went over the IJSSELMONDE (1887). The DRIE KRONEN was back at
Texel on 24-06-1702 and set sail again on 28-04-1703. The ship was laid up at Batavia in 1708.

=============================================================

Zie ook o.a.: websitepagina betreft de plaats Den Haag > Casembroot.NL.ZH.DenHaag
Hieronder het vervolg van de vorige website-pagina met gegevens 17e eeuw.

Bron: CBG, Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag.
Collectie microfiches: Bloys van Treslong Prins; Landsarchief Batavia.
(datum-volgorde op deze pagina div. oude archiefbronnen: 18e eeuw)


• 1724, 1725, 1729 Batavia
Casembroodt, Athonia Anna
x [= echtgenote van]: J. W. van der Brugghen
Zij is hieronder 3x vermeld als voren en als doopgetuige bij het dopen
van een kind te Batavia in de jaren 1724, 1725 en 1729, als volgt:
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• datum: 16-1-1724 [= 16 jan.1724.] / B.S. Bat.: nr.19.
• datum: 29-5-1725 [= 29 mei 1725.] / B.S. Bat.: nr.19.
• datum: 24-4-1729 [= 24 apr.1729.] / B.S. Bat.: nr.28.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1743 Batavia
Casembroodt, Athonia Anna
x [= weduwe van]: Jacob Willem van der Brugghen
Zij is hieronder 1x vermeld als weduwe en doopgetuige bij het dopen
van een kind te Batavia in het jaar 1743 (incl. alle aantekeningen, als volgt):
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• wed.Emants / 16-12-1753 [= 16 dec.1753] / B.S. Bat.: nr.28.
• wed. Van Goens / 3-11-1748 [= 3 nov.1748] / B.S. Bat.: nr.28.
wed. Van der Brugghen / ..-2-1743 [= in febr.1743] / B.S. Bat.: nr.28.
• wed. Lambrechts / 28-9-1768 [= 28 sept.1768] / B.S. Bat.: nr.39.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1746 Batavia
Casembroodt, Anna Anthonia;
weduwe van kap. mil.: Jacob Willem van der Brugghen
te Rembang [? Rem?...: moeilijk leesbaar, daarna jaartal=] 1746.
(bron: ? [NOI? vermoedelijk ? Not part.? of port.] ald. nr.59.)
(Ook genoteerd, nog meer bronnen of publicaties: Nav. L.)

 w@%xx00r /> weduwe Van der Brugghen
- Jaartal: 1749, te Batavia;
Brieven hand. [= ?].
(Bron: Fam. nr.186, nr.77, 79.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1750 Batavia
Casembroot, Anthonia;
weduwe Jacob Willem van der Brugghen
- Testament in Testamentenregister van Batavia: 1751/3, folio 150
d.d. 10-1-1750 [= 10 januari 1750.]
> van haren zoon Dirk Willem van der Brugghen x C.E. Ribbens.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1750 Batavia
Casembroodt, Anthonia Anna
- attestatie de vita: Notaris Domburg;
datum 20-10-
1750 [= 20 okt.1750] nr.4948.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1753 Batavia
de Casembroot, Petronella
(in Holland).
Zij is 1x vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind te Batavia
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• wed.Emants / 16-12-1753 [= 16 dec.1753] / B.S. Bat.: nr.28.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1766, 1768 Batavia
Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
Zij is 2x vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind te Batavia
Getuige doop kind: / Batavia: / Bron B.S. Bat.[= Burgerlijke Stand Batavia]:
• Datum 16-4-1766 [= 16 apr.1766] / B.S. Bat.: nr.39.
• Datum 28-5-1768 [= 28 mei 1768] / B.S. Bat.: nr.39.
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1768 Batavia
de Casembroot, Jan Hendrik
Hij is vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind
met familienaam Van Santen, te Batavia op 28-5-1768 [= 28 mei 1768].
(Bron: B.S., Bat. [= Burgerlijke Stand Batavia] nr.39.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1768 Batavia
de Casembroot, Jan Louis
Hij is vermeld als doopgetuige bij het dopen van een kind
met familienaam Van Santen, te Batavia op 28-5-1768 [= 28 mei 1768].
(Bron: B.S., Bat. [= Burgerlijke Stand Batavia] nr.39.)
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1784, 1785 Batavia
de Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
- Testament in Testamentenregister 1784 Landsarchief Batavia:
Semarang: folio 85, datum 20-6-1785 [= 20 juni 1785].
(Ook genoteerd: Nav.; mogelijk afkorting van tijdschrift: Navorscher.)

• 1786, 1787 Batavia
de Casembroot, Anna Constantia Elisabeth;
x [= echtgenote van] Jacobus van Santen
Zij is dood 21-2-1787 [= haar overlijdensdatum 21 febr.1787.]
- Testament in Testamentenregister 1786/7 Landsarchief Batavia:
Semarang: folio 65, datum 30-6-1786 [= 30 juni 1786].
(Mogelijk ook in bron als boven: Nav.; afk.?: tijdschrift: Navorscher.)

{Deze aantekeningen worden vervolgd met de 19e eeuw op de volgende websitepagina.}
Zie ook o.a.: websitepagina betreft de plaats Den Haag > Casembroot.NL.ZH.DenHaag

===================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.8; continued on page 8.

===============================================

home