HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Casembroot: vorige pagina (8); previous page (8).

< Casembroot, etc.: Index fam.-pagina/page

CASEMBROOT
en alle andere spellingsvariaties van deze naam;
and all other variations of spelling of this name:


CAASEMBROOD – KAZENBROOT

Een familienaam met diverse schrijfwijzen vanaf de middeleeuwen in Europa:
van personen en families wonende in steden en dorpen met allerlei beroepen,
vooral welbekend door publicaties, genealogie en heraldiek
over oude adellijke families van Europa.

A surname with various spelling since the middle ages in Europe:
of persons and families living in cities and towns with various occupations,
especially well-known because of publications, genealogy and heraldry
concerning old noble families of Europe.

 

=====================================================================


Betreft Familie HOOGEBOOM–KAZENBROOT:

Het huwelijk van Johan Jacobus HOOGEBOOM en Elisabeth KAZENBROOT
is vermeld in de archieven van de gemeente Haarlem, provincie Noord-Holland.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 27 augustus 1896; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1896, nummer 333.
(Opmerking: Huwelijk per volmacht.)
Bruidegom Johan Jacobus Hoogeboom.
Leeftijd: 25. Geboorteplaats: Haarlem. Beroep: spoorweg ambtenaar.
Bruid Elisabeth Kazenbroot.
Leeftijd: 30. Geboorteplaats: Assendelft.
Vader bruidegom Johannes Jacobus Hoogeboom. Moeder bruidegom Maria Elisabeth Zwitser.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elisabeth Pruot.
(Mijn opmerking: Familienaam van moeder bruid is juister: Praat.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Het echtpaar HOOGEBOOM–KAZENBROOT woonde in 1911 te Soerabaja op Java.
Volgens gegevens op website Ellis Island vanuit Rotterdam per schip Noordam vertrokken,
d.d. 23 september 1911 (als passagier; categorie: saloon, cabin & steerage alien passengers)
reis van Rotterdam naar New York met bestemming Paterson in N.J. [= New Jersey] naar:
de broer, resp. zwager Dhr. Pancratius KAZENBROOT, vermeld in de archieven als:
"Mr. P. KAZENBROOT, in Paterson, N.J.; aankomst in New York d.d. 3 oktober 1911.
De volgende bijzonderheden over de passagiers: Place of Residence = Josel.
Het adres in Nederland (waarschijnlijk van familie Mr. J.J. Hoogeboom):
Oranjestr.120 te Haarlem.
• Mr. Johan J. Hoogeboom, leeftijd 40, geboorteplaats Haarlem, beroep railing clerck,
uiterlijke kenmerken:fair complexion, blond hair, grey eyes; lengte: 5 feet 9 inches.
• Mrs. Elisabeth Hoogeboom, leeftijd 45, geboorteplaats Assendelft, echtgenote van vnd.;
uiterlijke kenmerken:fair complexion, blond hair, grey eyes; lengte: 5 feet 1 inch.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zie ook website Gemeentearchief Haarlem over de familie in Paterson, New Jersey in 1911.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 10 augustus 1898; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruidegom; Vader bruidegom)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1898, nummer 254.
Bruidegom Pancratius Kazenbroot.
Leeftijd: 33. Geboorteplaats: Assendelft. Beroep: schilder.
Bruid Johanna van Bavel.
Leeftijd: 24. Geboorteplaats: Zevenbergen.
Vader bruidegom Jacob Kazenbroot. Moeder bruidegom Elisabeth Praat.
Vader bruid Aart van Bavel. Moeder bruid Dingena van Aalst.
(Mijn opmerking: Zevenbergen, provincie Noord-Brabant.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ook andere familieleden zijn op bezoek geweest bij deze broer in Paterson, onder andere:
De weduwe Hermina van Duijnhoven-Kazenbroot; zij was de derde echtgenote van
Johannes van Duijnhoven; na terugkeer in Nederland vanuit Paterson is Hermina
hertrouwd; verdere bijzonderheden zijn vermeld in de genealogie fam. KAZENBROOT,
elders op deze website over de nakomelingen van familie Casembroot Duynmeyer,
in de familietak A zie oudste nageslacht fam. KAZENBROOT–PRAAT.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: http://www.haarlem.digitalestamboom.nl
Kazenbroot, 29 november 1899; huw. in Haarlem, prov. Noord-Holland
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (> zie Bruid; Vader bruid)
Kennemerland, Haarlem; akte jaar 1899, nummer 447.
Bruidegom Johannes van Duijnhoven.
Leeftijd: 56. Geboorteplaats: Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Beroep: landbouwer.
Opm.: Bruidegom is weduwnaar van Antje Dam.
Bruid Hermina Kazenbroot.
Leeftijd: 48. Geboorteplaats: Assendelft.
Vader bruidegom Hendrik van Duijnhoven. Moeder bruidegom Willemijntje Mos.
Vader bruid Jacob Kazenbroot. Moeder bruid Elizabeth Praat.

==============================================================================


Uit de archieven van website "Ellis Island", haven van New York > http://www.ellisisland.org
> bron, original ship manifest, paginanummer 0400, regels 3, 4, 5 (geschreven en getypte tekst):

Familie "de Casembroot", gezin van drie personen uit Brussel per schip Kroonland,
reis van Antwerpen haven op 28 oktober 1905 naar New York haven op 8 november 1905;
in de archieven van "Ellis Island" (passagierslijst blz.56, regels 3, 4 en 5: de Casembroot)

met eindbestemming: "Final Destination: State, City, or Town: Mount Pleasant Terrace,
near Nashville."; Belgische nationaliteit; in de index van deze website zie: Casembroot, James;
de Casembroot, Auguste; di Casembroot, Alice: in de tekst met spellingvariaties van de naam:
de Casembroot (zoals wel juist te lezen op het originele exemplaar op regel 3 van gezinshoofd;
echtgenote en hun zoontje zijn hieronder door mij overgenomen van de geschreven lijst);

de laatste woonplaats van het gezin: Brussel in België. (Een en ander in Amerikaans-Engels;
bijzonderheden met gegevens zoals: ethnicity Belgium French; place of residence Brussels.)

Auguste de Casembroot, leeftijd 39 jaar en 6 maanden; beroep "engineer"; gezinshoofd.
Alice de Casembroot, zijn echtgenote, geen beroep, leeftijd 29 jaar en 11 maanden.
James de Casembroot, hun zoon met leeftijd 1 jaar en 11 maanden.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 30 januari 1912 huw. inschr. (*) in Doorn, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Vader bruidegom, Bruidegom)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 39 Gemeente: Doorn
Soort akte: Huwelijksakte Aktenummer: 3 Datum: 30-01-1912
Bruidegom Robert François Gerard de Casembroot.
Leeftijd: 33 Geboorteplaats: Cannes (F)
Bruid Maximilienne Marie Louise (Jonkvrouwe) van Eijs.
Leeftijd: 27 Geboorteplaats: 's-Gravenhage
Vader bruidegom Bernard Guillaume de Casembroot.
Moeder bruidegom Katherine Jaqueline Laure de Bruin
Vader bruid Jan Constantin Nicolaas van Eijs.
Moeder bruid Cecilia Johanna D''Hanges Baronesse d''IJvoij
Nadere informatie: Huwelijksakte van Wiesbaden dd.18-05-1911,
Echtscheiding Ar.Utrecht 26-02-1912.

(Uit Archiefbron / From Archivesource: GENLIAS > http://www.genlias.nl/)
de Casembroot, 11 maart 1912 sch.inschr. (**) in Doorn, prov. Utrecht
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk (Bruidegom)
Archieflocatie Het Utrechts Archief.
Algemeen Toegangnr: 463 Inventarisnr: 39 Gemeente: Doorn
Soort akte: Echtscheidingsakte Aktenummer: 7 Datum: 11-03-1912
Bruidegom Robert Francois Gerard de Casembroot
Bruid Maximilienne Marie Louise (Jonkvrouwe) van Eijs.

Archiefwebsite in Provincie Utrecht: www.genealogiezuidoostutrecht.org
Uit het huwelijksregister van de gemeente Doorn, aktenummer 3
blijkt dat op 30-01-1912 is gehuwd:
Bruidegom: Robert François Gerard (Jonkheer) de Casembroot
geboren te: Cannes (F). Leeftijd: 33
Zoon van: Bernard Guillaume de Casembroot
en: Katherine Jaqueline Laure de Bruin
Bruid: Maximilienne Marie Louise (Jonkvrouwe) van Eijs
geboren te: ''s-Gravenhage. Leeftijd: 27
Dochter van: Jan Constantin Nicolaas van Eijs
en: Cecilia Johanna D''Hanges Baronesse d''IJvoij.
Opmerkingen: Huwelijksakte van Wiesbaden dd.18-05-1911,
Echtscheiding Ar.Utrecht 26-02-1912.

===========================================================================

N.B.: Deze websitepagina's zijn niet compleet; alleen voor mijn onderzoek genealogie Casembroot
alle spellingvariaties (incl. fouten). Voor meer informatie over genealogie fam. (De) CASEMBROOT,
ook voor heraldiek, etc., zie websites > http://www.cbg.nl
http://www.ngv.nl
Note: These websitepages are not complete; only for my research genealogy Casembroot
all spellingvariations (incl. mistakes). For more information concerning genealogy fam.
(De) CASEMBROOT, also for heraldry, etc., see websites > http://www.cbg.nl
http://www.ngv.nl

========================================================================================

> CASEMBROOT, vervolg op blz.10; continued on page 10.

=================================================

home