HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot
 


Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

 


GENERATIE VI: OUDOUDERS
Voorouders: nummers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.
GENERATION VI: 3rd GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.

 

Voorouders van vaderszijde
Generatie VI. 32 – 47.

 

 

 

Generatie VI. kwartierstaatnummer 32. Hendrik KAZENBROOT

VI.32. Hendrik KAZENBROOT
werd geboren te Bergen op 19 november 1799
als zoon van VII. 64. Jacob Bancraszoon CASEMBROOT, ook o.a. genaamd KAZENBROOT,
en diens eerste echtgenote VII.65. Guurtje Hendrikse KAGER, ook o.a. genaamd CAGER.
Hendrik werd gedoopt te Bergen 19 november 1799
als zoon van VII.64. Jacob Pancr. KAASENBROOD en Guurtje H[endrikse] KAGER
(doopgetuigen Gerrit H[endriksz.] KAGER en Adriaantje de JONG).
Hendrik KAZENBROOT was landbouwer in de gemeente SCHOORL,
hij is overleden te Bregtdorp, Schoorl, 30 mei 1874.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.


Het voormalige Raadhuis, Gemeente Bergen in Noord-Holland.
(Foto D. Deden, 2005; collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot)

VI.32. Hendrik KAZENBROOT,
4 Mei 1823 achternaam handtekening /
4 May 1823 surname signature:
KAZENBROOT.


Voormalige Raadhuis met wapen in gevelsteen, Gemeente Bergen, Noord-Holland.
(Foto D. Deden, 2005; collectie M.Ch. Deden-Kazenbroot)

VI.32. Hendrik KAZENBROOT,
geboorteplaats: Bergen, provincie Noord-Holland, Nederland,
(zoon van VII.64 Jacob KAZENBROOT en VII. 65. Guurtje KAGER),
beroep landbouwer, weduwnaar van Anna GROEN,
bij zijn vorige huwelijk in 1822 vermeld als Hendrik KAASENBROOD,
zie website www.genlias.nl, => wiewaswie.nl.
= Een en ander zoals de spelling in de rk doopinschrijving Kaasenbrood,
echter niet zoals de achternaam van zijn vader was vermeld in diens doopakte en huwelijksakten, etc.;
de spelling Kaasenbrood is derhalve officieel vervallen vanaf de huw.datum 4 mei 1823).

Zie ook elders op deze website: http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors06.html

Schoorl, 26 Oktober 1822 en 4 Mei 1823. / Schoorl, 26 October 1822 and 4 May 1823:
In originele documenten, huwelijksregister, akte datum 4 mei 1823 in Schoorl is vermeld,
dat Hendrik Kazenbroot (zoon uit het huwelijk van Jacob Kazenbroot en Guurtje Kager),
hertrouwde als weduwnaar van Anna Groen.
Hij is vermeld 26 oktober 1822 in Schoorl als Hendrik Kaasenbrood
(zoon uit het huwelijk van Jacob Kaasenbrood en Guurtje Kager),
zie ook hierna index-info via website genlias.nl.
In original documents, civil marriage register, record date 4th May 1823 in Schoorl is mentioned,
that Hendrik Kazenbroot (son from the marriage of Jacob Kazenbroot and Guurtje Kager),
re-married as widower of Anna Groen.
He is mentioned 26th October 1822 in Schoorl as Hendrik Kaasenbrood
(son from the marriage of Jacob Kaasenbrood and Guurtje Kager),
see also below index-info via website genlias.nl, => wiewaswie.nl.

Index info, genlias.nl,
=> wiewaswie.nl. Detail resultaat / Detail result :
Bron: Burgerlijke stand - Huwelijk. / Source: Civil register - Marriage. /
Archieflocatie / Archive location: Noord-Hollands Archief.
Algemeen / General: Toegangnr: 358 / Number of finding aid: 358.
Inventarisnr / Item number: 111. Gemeente / Municipality: Schoorl.
Soort akte / Type of record: Huwelijksakte. Aktenummer: 6 / Record number: 6.
Datum: / Registration date: 26-10-1822. (= 26 Okt.1822. / 26th Oct.1822.)
Bruidegom / Groom: Hendrik Kaasenbrood. /
Leeftijd / Age: 22. Geboorteplaats / Place of birth: (Bergen).
Bruid / Bride: Anna Groen. /
Leeftijd / Age: 22. Geboorteplaats / Place of birth: (Haringkarspel).
Vader bruidegom / Father groom: Jacob Kaasenbrood. /
Moeder bruidegom / Mother groom: Guurtje Kager.
Vader bruid / Father bride: Arien Groen. /
Moeder bruid / Mother bride: Maartje Siemonsdr Romeijn.
Nadere informatie / Additional information: beroep bg. (= bruidegom) : boerenknecht.
beroep bruid: boerenmeid; beroep vader bd. (= bruid): watermolenaar. //

Mijn vertaling Nederlands - Engels. My translation Dutch - English.
Beroep bruidegom: boerenknecht. / Profession groom: farm hand (farmer's assistant).
Beroep bruid: boerenmeid. / Profession bride: farmer's maid-servant.
Beroep vader bruid: watermolenaar. / Profession father bride: watermiller.

Voor meer info en indexen, zie websites zoals www.archieven.nl en www.archiefalkmaar.nl
For more info and indexes, see websites such as www.archieven.nl and www.archiefalkmaar.nl

Veel meer (archief-)bronnen, door zoeken via website: www.geneaknowhow.net
Zie ook het belangrijke project: Van Papier Naar Digitaal, website => vpnd.nl
Many more (archive-)sources, by searching via website: www.geneaknowhow.net
See also the important project: From Paper To Pixels, website (Dutch) => vpnd.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Schoonouders van Hendrik KAASENBROOD (handtekening: KAZENBROOT)
Parents-in-law of Hendrik KAASENBROOD (signature: KAZENBROOT)
x(1): gehuwd / married, in Schoorl, 26 Oct.1822: Anna GROEN.

Fam.: GROEN – ROMEIN / GROEN – ROMEIJN / GROEN – ROMIJN, prov. N.-Holland:
Arie(n) (Cornelis[se/sz]/Crelisse) GROEN, beroep watermolenaar / profession watermiller,
x huwelijk / marriage, 4 Feb.1797 in Noord-Scharwoude, Noord-Holland, Nederland:
Maartje/Marijtje/Maria S(i/ie/ij/ÿ)m(e/o)n(s/sd/sdr) ROMEIN / ROMEIJN / ROMEŸN.


Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend, familienaam GROEN (incl. voornoemde Anna GROEN).
From this marriage children are known, surname GROEN (incl. above mentioned Anna GROEN).

(1e kind, 1e zoon / 1st child, 1st son) Cornelis, geb.1797 / born 1797, in Noord-Scharwoude,
vader/father: Arien Cornelisz. Groen, moeder/mother Maartje Simonsd. Romein.
(bron: genlias.nl, huwelijksakte-nummer 5 datum 8 juni 1828 gemeente Oude Niedorp, bruidegom Cornelis Groen,
vader: Arien Cornelisz. Groen; moeder: Maartje Simonsd Romein; zie verder hieronder. /
source: genlias.nl, civil marriage-number 5 date 8th June 1828 municipality Oude Niedorp, bridegroom Cornelis Groen,
father: Arien Cornelisz. Groen; mother: Maartje Simonsd Romein; see further below. //

(2e kind, 2e zoon / 2nd child, 2nd son) Sÿmen, ged./bapt.28 Sep.1798 in Langedijk (Broek op Langedijk, incl. Oudkarspel):
(ouders / parents): vader/father Arien Crelisse Groen, moeder/mother Maria Sÿmens Romeÿn. (bron/source: Inv.3, pag./page:73937.
registers: Noord-Scharwoude & Zuid-Scharwoude. / kerk / church: St. Joannes de Doper.). //

(3e kind, 1e dochter / 3rd child, 1st daughter) Anna, geb./born in (Haringkarspel), ged./bapt. 8 Sep.1800 in Langedijk.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77594; dopen/baptism in Langedijk: Broek op Langedijk, incl. Oudkarspel;
kerk/church: St. Joannes de Doper, register: Noord-Scharwoude & Zuid-Scharwoude):
vader/father Arie Groen; moeder/mother Maartje Sÿmens Romÿn; /
Anna Groen, bruid, leeftijd 22, vader Arien Groen, watermolenaar, moeder Maartje Siemonsdr Romeijn; zie verder hieronder. /
Anna Groen,
bride, age 22, father Arien Groen, watermiller, mother Maartje Siemonsdr Romeijn; see further below. //

(4e kind, 3e zoon / 4th child, 4th son) Simon, geb./born in (Haringkarspel), ged./bapt. 9 Dec.1802 in Langedijk,
vader/father Arien Crelisse Groen; moeder/mother Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77617; dopen/baptism in Langedijk: Broek op Langedijk, incl. Oudkarspel).
(bron/source: genlias.nl/): bruidegom/groom: Simon Ariensz Groen, leeftijd / age: 23, beroep: landman / profession: farmer. /
ouders/parents: vader/father: Arien Cornelisz Groen, moeder/mother: Maartje Simonsd Romein.
(zie verder hieronder / see further below). //

(5e kind, 4e zoon / 5th child, 4th son) Pieter; ged./bapt. Pieter, ged./bapt. 28 Sep.1804 in Langedijk,
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: (nv.23; pagina/page:77632; dopen/baptism in Langedijk: Broek op Langedijk (incl. Oudkarspel). //

(6e kind, 5e zoon / 6th child, 5th son) Pieter; ged./bapt. Pieter, ged./bapt. 27 Jan.1809 in Langedijk,
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77676; dopen/baptism in Langedijk: Broek op Langedijk (incl. Oudkarspel).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Voor informatie over Parochie Sint Jan de Doper in Langedijk, zie website => www.sintjandedoper.nl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nakomelingen schoonouders van Hendrik KAASENBROOD, sinds 1823 officieel: KAZENBROOT,
de watermolenaarsfamilie GROEN - ROMEIN / ROMEIJN / ROMIJN, provincie Noord-Holland.
Descendants parents-in-law of Hendrik KAASENBROOD, since 1823 officially: KAZENBROOT,
the watermillersfamily GROEN - ROMEIN / ROMEIJN / ROMIJN, province North-Holland:

(1e kind, 1e zoon / 1st child, 1st son): Cornelis GROEN, geb. Noord-Scharwoude ca.1796;
Bron website www.genlias.nl  => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk /
Archieflocatie Noord-Hollands Archief / Algemeen / Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95  /
Gemeente: Oude Niedorp.  / Soort akte: Huwelijksakte.  / Aktenummer: 5.  / Datum: 08-06-1828 (= 8 Jun.1828.) /
Bruidegom Cornelis Groen.  / Leeftijd: 31 / Geboorteplaats: Noord-Scharwoude. (= geboren ca.1796.)
Bruid Grietje Langedijk. / Leeftijd: 28 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp. (= geboren ca.1799.)
Vader bruidegom Arien Cornelisz. Groen / Moeder bruidegom Maartje Simonsd Romein
Vader bruid Cornelis Langedijk / Moeder bruid Geertje Bleeker
Nadere informatie beroep Bg.: dagloner; beroep moeder Bd.: boerin. //

Na het overlijden van Cornelis Groen hertrouwde Grietje Langedijk met de weduwnaar Pieter de Jong:
Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 1 / Datum: 07-01-1841 (= 7 Jan.1841.) /
Bruidegom Pieter de Jong / Leeftijd: 43 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Grietje Langedijk / Leeftijd: 41 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Jacob Ariensz de Jong / Moeder bruidegom Maartje Jans Weever
Vader bruid Cornelis Sijmons Langedijk / Moeder bruid Geertje Cornelis Bleeker
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep Bd.: ventster;
weduwnaar van Aaltje de Groot; weduwe van Cornelis Groen. //

Bijzonderheden over het eerste huwelijk van Pieter de Jong met Aaltje de Groot:
Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4 / Datum: 09-05-1819 (= 9 Mei 1819 / 9 May 1819.) /
Bruidegom Pieter de Jong / Geboortedatum: 09-06-1797 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Aaltje de Groot / Geboortedatum: 06-06-1799 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Vader bruidegom Jacob de Jong / Moeder bruidegom Maartje Wever
Vader bruid Cornelis de Groot / Moeder bruid Geertje Wit
Nadere informatie beroep Bg.: dagloner; voogd van de bruid Abraham Heijmoolen. /

• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp /Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 7 / Datum: 29-04-1853 (= 29 Apr.1853.) /
Bruidegom Arien de Jong / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Trijntje Volkers / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Vader bruidegom Pieter de Jong / Moeder bruidegom Aaltje de Groot
Vader bruid Ike Volkers / Moeder bruid Teunisje Molenaar
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider;
beroep vader Bd.: watermolenaar. //

Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 3 / Datum: 14-05-1826 (= 14 Mei 1826. / 14 May 1826.) /
Bruidegom Iken Volkers / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Teunisje Molenaar / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Hoogwoud
Vader bruidegom Pieter Volkers / Moeder bruidegom Grietje Nijhof
Vader bruid Gerrit Molenaar / Moeder bruid Trijntje Koopman
Nadere informatie beroep Bg.: dagloner. //

• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 49 / Gemeente: Harenkarspel / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4 / Datum: 04-05-1842 (= 4 Mei 1842. / 4 May 1842.) /
Bruidegom Pieter Volkerts / Leeftijd: 29 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Marijtje Vervailje / Leeftijd: 20 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Vader bruidegom Pieter Volkerts / Moeder bruidegom Grietje Nijhof
Vader bruid Jacob Vervailje / Moeder bruid Arijaantje Luit
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar. //

Uit het huwelijk van Cornelis Groen en Grietje Langedijk zijn de volgende nakomelingen bekend:

• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 4. / Datum: 30-04-1852 (= 30 Apr.1852.)
Bruidegom Cornelis Tijm. / Leeftijd: 30. / Geboorteplaats: Sint Maarten.
Bruid Maartje Groen. / Leeftijd: 20 / Geboorteplaats: Oude Niedorp (= geboren ca.1831.)
Vader bruidegom Jan Tijm. / Moeder bruidegom Trijntje Lievendag.
Vader bruid Cornelis Groen. / Moeder bruid Grietje Langedijk.
Nadere informatie beroep Bg.: bouwknecht; beroep moeder Bg.: werkster. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 1. / Datum: 18-01-1878 (= 18 Jan.1878.)
Bruidegom Elbert Frederiks / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Oterleek
Bruid Trijntje Tijm / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Lodewijk Frederiks / Moeder bruidegom Maartje Boots
Vader bruid Cornelis Tijm / Moeder bruid Maartje Groen
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 110 / Gemeente: Schermerhorn. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 5. / Datum: 19-05-1884 (= 19 Mei 1884 / 19 May 1884.)
Bruidegom Antonius Konijn / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Schermerhorn
Bruid Cornelia Tijm / Leeftijd: 20 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Hendrik Konijn / Moeder bruidegom Antje Roos
Vader bruid Cornelis Tijm / Moeder bruid Maartje Groen
Nadere informatie beroep bg.: arbeider. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 4 / Gemeente: Alkmaar / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 91 / Datum: 09-11-1887 (= 9 Nov.1887.) /
Bruidegom Jan Tijm / Leeftijd: 34 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Guurtje van Dam / Leeftijd: 50 / Geboorteplaats: Oterleek
Vader bruidegom Cornelis Tijm / Moeder bruidegom Maartje Groen
Vader bruid Louwerens van Dam / Moeder bruid Teunisje Zuurbier
Nadere informatie beroep bg.: landman; weduwe van Pieter Buren. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.130 / Gemeente: Warmenhuizen / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 6 / Datum: 25-11-1889 (= 25 Nov.1889.) /
Bruidegom Jan Tijm / Leeftijd: 36 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Geertruida van Hanxleden / Leeftijd: 42 / Geboorteplaats: Sint Maarten
Vader bruidegom Cornelis Tijm / Moeder bruidegom Maartje Groen
Vader bruid Cornelis van Hanxleden / Moeder bruid Cornelia Blokdijk
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep Bd.: dienstbode; beroep vader Bd.: landbouwer;
weduwnaar van Guurtje van Dam; weduwe van Arie Kok. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 3 / Gemeente: Akersloot / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 4 / Datum: 10-05-1892 (= 10 Mei 1892 / 10 May 1892.)
Bruidegom Cornelis Tijm / Leeftijd: 34 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Bregje Terluin / Leeftijd: 31 / Geboorteplaats: Akersloot
Vader bruidegom Cornelis Tijm / Moeder bruidegom Maartje Groen
Vader bruid Jan Terluin / Moeder bruid Wilhelmina Dekker
Nadere informatie beroep bg.: timmerman; beroep vader bd.: timmerman. //

••• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 4 / Gemeente: Alkmaar / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 137 / Datum: 10-11-1915 (= 10 Nov.1915.) /
Bruidegom Martinus Nicolaas Hermanus Timmermans / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Amsterdam
Bruid Maria Tijm / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Oterleek
Vader bruidegom Martinus Timmermans / Moeder bruidegom Maria Johanna Josephina Gielingh
Vader bruid Cornelis Tijm / Moeder bruid Bregje Terluin
Nadere informatie beroep bg.: kapper; beroep vader bg.: kapper; beroep vader bd.: timmerman. //

••• Bron / Source: website genlias.nl => Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 4 / Gemeente: Alkmaar / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 116 / Datum: 22-08-1918 (= 22 Aug.1918.) /
Bruidegom Roelf Elslo / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Noordhorn
Bruid Wilhelmina Tijm / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Alkmaar
Vader bruidegom Jan Elslo / Moeder bruidegom Martje van der Veer
Vader bruid Cornelis Tijm / Moeder bruid Bregje Terluin
Nadere informatie beroep bg.: slager; beroep vader bg.: machinist; beroep vader bd.: timmerman. //

• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 5. / Datum: 04-02-1853 (= 4 Feb.1853.)
Bruidegom Pieter Noordstrand / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Veenhuizen
Bruid Geertje Groen / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Oude Niedorp (= geboren ca.1828.)
Vader bruidegom Arien Noordstrand / Moeder bruidegom Maria Stoop
Vader bruid Cornelis Groen / Moeder bruid Grietje Langedijk
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep Bd.: dienstbare. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.125 / Gemeente: Ursem. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 9. / Datum: 20-11-1881 (= 20 Nov.1881.)
Bruidegom Joseph Kuipers / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Berkhout
Bruid Cornelia Noordstrand / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Willem Kuipers / Moeder bruidegom Catharina Krom
Vader bruid Pieter Noordstrand / Moeder bruid Geertje Groen
Nadere informatie beroep Bg.: smid; beroep vader Bd.: arbeider. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Overlijden / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen / Gemeente: Berkhout. / Soort akte: Overlijdensakte. / Aktenummer: 3. /
Aangiftedatum: 20-02-1934 (= 20 Feb.1934.) / Overledene Cornelia Noordstrand /
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 19-02-1934 (= 19 Feb.1934.) / Leeftijd: 74 / Overlijdensplaats: Berkhout. /
Vader Pieter Noordstrand / Moeder Geertje Groen /
Partner Joseph Kuipers / Relatie: wd /
Nadere informatie geboortepl.:Oude Niedorp. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 6. / Datum: 29-04-1883 (= 29 Apr.1883.)
Bruidegom Arien Noordstrand / Leeftijd: 29 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Trijntje Koomen / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Winkel
Vader bruidegom Pieter Noordstrand / Moeder bruidegom Geertje Groen
Vader bruid Gerrit Koomen / Moeder bruid Trijntje Jans
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: landman. //

••• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 85 / Gemeente: Nieuwe Niedorp / Soort akte: Huwelijksakte
Aktenummer: 11 / Datum: 19-05-1912 (= 19 Mei 1912 / 19 May 1912.) /
Bruidegom Pieter Noordstrand / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Heerhugowaard
Bruid Cornelia Maria Kroone / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Oudorp
Vader bruidegom Arie Noordstrand / Moeder bruidegom Trijntje Komen
Vader bruid Cornelis Kroone / Moeder bruid Jansje Schrijver
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep vader bg.: arbeider. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.95 / Gemeente: Oude Niedorp. / Soort akte: Huwelijksakte. /
Aktenummer: 3. / Datum: 15-02-1889  (= 15 Feb.1889.)
Bruidegom Jacob de Jong / Leeftijd: 28 / Geboorteplaats: -
Bruid Marijtje Noordstrand / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: -
Vader bruidegom Cornelis de Jong / Moeder bruidegom Taatje Bijpost
Vader bruid Pieter Noordstrand / Moeder bruid Geertje Groen
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider. //

•• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 49 / Gemeente: Harenkarspel / Soort akte: Huwelijksakte /
Aktenummer: 19 / Datum: 21-11-1893 (= 21 Nov.1893.)
Bruidegom Cornelis Noordstrand / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Maartje Koomen / Leeftijd: 19 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Pieter Noordstrand / Moeder bruidegom Geertje Groen
Vader bruid Aris Koomen / Moeder bruid Trijntje Plak
Nadere informatie beroep bg.: arbeider. //

• Bron / Source: website genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.130 / Gemeente: Warmenhuizen / Soort akte: Huwelijksakte /
Aktenummer: 3 / Datum: 08-02-1869 (= 8 Feb.1869.)
Bruidegom Cornelis Groen / Leeftijd: 33 / Geboorteplaats: Oude Niedorp (= geboren ca.1835.)
Bruid Reining Stet / Leeftijd: 31 / Geboorteplaats: Warmenhuizen
Vader bruidegom Cornelis Groen / Moeder bruidegom Grietje Langedijk
Vader bruid Cornelis Stet / Moeder bruid Dieuwertje Hoek
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep Bd.: winkelierster. //

 

(2e kind, 2e zoon / 2nd child, 2nd son) Sÿmen, ged./bapt. 28 Sep.1798;
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maria Sÿmens Romeÿn.
(bron/source: Inv.3; pagina/page:73937; dopen/baptism in Langedijk: Broek op Langedijk
(kerk: St. Joannes de Doper, kerkregister van: Noord-Scharwoude & Zuid-Scharwoude).
church: St. Joannes de Doper, churchregister of: Noord-Scharwoude & Zuid-Scharwoude). //

(jong overleden? voor Dec.1802:?, prov. Noord-Holland, Nederland;
zie ook verder 4e kind, 3e zoon: Simon, ged. 9 dec.1802./
died young? before Dec.1802:?, prov. Noord-Holland, the Netherlands;
see also 4th child, 3rd son: Simon, bapt.9 Dec.1802.) //

(3e kind, 1e dochter / 3rd child, 1st daughter) Anna, ged./bapt. 8 Sep.1800,
vader/father: Arie Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77594; dopen/baptism in Langedijk:
Broek op Langedijk, incl. Oudkarspel (kerk/church: St. Joannes de Doper,
kerk/church-register: Noord-Scharwoude & Zuid-Scharwoude). //

Website: www.genlias.nl  => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief /
Algemeen / Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 111. / Gemeente: Schoorl. / Soort akte: Huwelijksakte.  /
Aktenummer: 6. / Datum: 26-10-1822 (= 26 Okt.1822.) /
Bruidegom Hendrik Kaasenbrood.  / Leeftijd: 22. / Geboorteplaats: (Bergen). [= geboren/born in 1799.]
Bruid Anna Groen. / Leeftijd: 22. / Geboorteplaats: (Haringkarspel).
Vader bruidegom Jacob Kaasenbrood. / Moeder bruidegom Guurtje Kager.
Vader bruid Arien Groen. / Moeder bruid Maartje Siemonsdr Romeijn.
Nadere informatie beroep bg. (= bruidegom): boerenknecht; beroep bruid: boerenmeid;
beroep vader bd. (= vader bruid): watermolenaar. //

 

(4e kind, 3e zoon / 4th child, 3rd son) Simon, ged./bapt. 9 Dec.1802,
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77617; dopen/baptism in Langedijk:
Broek op Langedijk (incl. Oudkarspel). //

In www.genlias.nl => Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358  / Inventarisnr: 88  / Gemeente: Noord-Scharwoude / Soort akte: Huwelijksakte  /
Aktenummer: 3  / Datum: 30-04-1826 (= 30 Apr.1826.)
Bruidegom Simon Ariensz Groen  / Leeftijd: 23  / Geboorteplaats: Harenkarspel. (= geboren ca.1802.)
Bruid Grietje Schouten  / Leeftijd: 22  / Geboorteplaats: Egmond
Vader bruidegom Arien Cornelisz Groen / Moeder bruidegom Maartje Simonsd Romein
Vader bruid Gerrit Schouten / Moeder bruid Antje Hoppe
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep bruid: dienstmeid. //

Uit het huwelijk van Simon (Ariensz) Groen, x Grietje (Gerrits) Schouten, zijn bekend (zie o.a.: genlias.nl):

(kind / dochter) Maartje Groen, geboren te Oudkarspel, 21 apr.1828 (bron genlias > huw. gemeente Winkel, 4 feb.1859
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.358.144, huw.aktenr.2 gemeente Winkel, genlias.nl/):
bruidegom: Jan Melten, (weduwnaar van Trijntje Timmerman), beroep landman, geboorteplaats Nieuwe Niedorp 11 jul.1816
(zoon van Simon Melten, beroep arbeider, Helena Rietmeier);
bruid: Maartje Groen, beroep dienstmeid, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland) 21 apr.1828
(dochter van vader: Simon Groen, beroep landbouwer, en van moeder: Grietje Schouten). //

(kind / dochter) Antje Groen, geboren te Oudkarspel, ca. 1829); huw. Harenkarspel 12 mei 1855
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.358.95, huw.aktenr.13 gemeente Oude Niedorp, genlias.nl/):
bruidegom: Klaas Bastiaan Wiering, leeftijd 26, beroep arbeider, geboorteplaats Oude Niedorp (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1828)
(zoon van vader: NN NN, en van moeder: Neeltje Wiering).
bruid: Antje Groen, leeftijd 25, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb.ca.1829)
(dochter van vader: Simon Groen, beroep bouwer, en van moeder: Grietje Schouten). //

(kind / zoon) Ariën Groen, geboren te Oudkarspel, ca. 1831); huw. Harenkarspel 30 apr.1857
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.49, huw.aktenr.6 gemeente Harenkarspel, genlias.nl/):
bruidegom: Ariën Groen, leeftijd 25, beroep landman, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1831)
(zoon van Simon Groen, beroep landbouwer, Grietje Schouten).
bruid: Antje de Vries, leeftijd 22, geboren te Oude Niedorp (prov. Noord-Holland, geb.ca.1834)
(dochter van Johannes de Vries, beroep arbeider, Aagje Groot). //

(kind / dochter) Wilhelmina Groen, geboren te Oudkarspel, ca. 1833); huw. Oude Niedorp 21 jan.1859
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.358.95, huw.aktenr.1 gemeente Oude Niedorp, genlias.nl/):
bruidegom: Cornelis Baij, leeftijd 26, beroep rietdekker, geboorteplaats Oude Niedorp (= prov. Noord-Holland, geb.ca.1832)
(zoon van Jan Baij, beroep rietdekker, Marijtje Goudsblom);
bruid: Wilhelmina Groen, leeftijd 25, beroep dienstbare, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb.ca.1833)
(dochter van Simon Groen, beroep landbouwer, Grietje Schouten). //

(kind / dochter) Marijtje Groen, geboren te Oudkarspel, ca. 1837); huw. Harenkarspel 8 jun.1866
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.49, huw.aktenr.12 gemeente Harenkarspel, genlias.nl/):
bruidegom: Dirk Bruin, leeftijd 21, beroep landbouwer, geboorteplaats Harenkarspel (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1844)
(zoon van Dirk Bruin, Neeltje Glas);
bruid: Marijte Groen, leeftijd 28, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb.ca.1837)
(dochter van Simon Groen, beroep landbouwer, Grietje Schouten). //

(kind / zoon) Gerrit Groen, geboren te Oudkarspel, ca. 1839); huw. Harenkarspel 6 feb.1864
(archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.49, huw.aktenr.4 gemeente Harenkarspel, genlias.nl/):
bruidegom: Gerrit Groen, leeftijd 24, beroep arbeider, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1839)
(zoon van Simon Groen, beroep landbouwer, Grietje Schouten).
bruid: Maartje Leek, leeftijd 28, geboorteplaats Alkmaar (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1835)
(dochter van Cornelis Leek, Grietje Kloet). //
Gerrit Groen hertrouwde als weduwnaar van Maartje Leek, in de gemeente Harenkarspel 3 feb.1866, huw.aktenr.3 (genlias):
bruidegom: Gerrit Groen, leeftijd 26, beroep landman, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1839)
(zoon van Simon Groen, beroep landman, Grietje Schouten).
bruid: Marijtje Mans, leeftijd 27, geboorteplaats Medemblik (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1838)
(dochter van Jan Mans, Geertje Keijzer). //
Gerrit Groen hertr., weduwnaar van Marijtje Mans, eerder weduwnaar van Maartje Leek,
zijn derde huwelijk (bron genlias.nl/) huw.aktenr.1, gemeente Nieuwe Niedorp 23 jan.1881:
bruidegom: Gerrit Groen, leeftijd 41, beroep landbouwer, geboorteplaats Oudkarspel (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1839)
(zoon van Simon Groen, Grietje Schouten).
bruid: Margaretha Theresia Eeken, leeftijd 21, geboorteplaats Zwaag (= prov. Noord-Holland, geb. ca.1859)
(dochter van Cornelis Eeken, Ida Stokman). //


• (5e kind, 4e zoon / 5th child, 4th son) Pieter, ged./bapt. 28 Sep.1804,
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77632; dopen/baptism in Langedijk:
Broek op Langedijk (incl. Oudkarspel). //

(jong overleden? voor 27 Jan.1809:?, prov. Noord-Holland, Nederland;
zie ook 6e kind, 5e zoon: Pieter, ged.27 Jan.1809./
died young? before 27th Jan.1809:?, prov. Noord-Holland, the Netherlands;
see also 6th child, 5th son: Pieter, bapt.27 Jan.1809.) //


• (6e kind, 5e zoon / 6th child, 5th son) Pieter, ged./bapt. 27 Jan.1809,
vader/father: Arien Crelisse Groen; moeder/mother: Maartje Sÿmens Romÿn.
(bron/source: Inv.23; pagina/page:77676; dopen/baptism in Langedijk:
Broek op Langedijk (incl. Oudkarspel). //

(jong overleden? voor 1824:?, prov. Noord-Holland, Nederland;
zie verder kinderen van: Arie Groen (weduwnaar), x2: Aagje Komen.
died young? before 1824:?, prov. Noord-Holland, the Netherlands;
see further children from the marriage: Arie[n] Groen (widower),
x2: Aagje Komen / Aagtje Koomen:

 

Arie Groen (zn.v. Arien Groen, Aagtje Koomen), geb. Harenkarspel, ca.1815:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 49 / Gemeente: Harenkarspel,
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 6 / Datum: 20-05-1838 (= 20 mei 1838):
Bruidegom Arie Groen / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Harenkarspel (= geb.ca.1815)
Bruid Maartje Schoen / Leeftijd: 21 / Geboorteplaats: Oude Niedorp (= geb. ca.1816)
Vader bruidegom Arien Groen / Moeder bruidegom Aagtje Koomen
Vader bruid Jan Schoen / Moeder bruid Aafje Veldman
Nadere informatie beroep bg.: arbeider //

• Jan Groen (zn.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1839:
huw.aktenr.8 Harenkarspel 4 mei 1866 (genlias):
• Bruidegom Jan Groen / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Maartje Brussel / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Zaandam
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Pieter Brussel / Moeder bruid Petronella van Doorn
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer //

• Arie Groen (zn.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1841:
huw.aktenr.10 Harenkarspel 16 mei 1868 (genlias):
• Bruidegom Arie Groen / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Aaltje Brussel / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Zaandam
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Pieter Brussel / Moeder bruid Petronella van Doorn
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer //

• Aafje Groen (dr.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1843:
huw.aktenr.2 Harenkarspel 13 feb.1868 (genlias):
• Bruidegom Pieter Doodeman / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Nibbixwoud
Bruid Aafje Groen / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Dirk Doodeman / Moeder bruidegom Maartje Wiering
Vader bruid Aris Groen / Moeder bruid Maartje Schoen
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer //

• Aagje Groen (dr.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1844:
huw.aktenr.8 Nieuwe Niedorp 1 mei 1874 (genlias):
• Bruidegom Jan Noordstrand / Leeftijd: 30 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Bruid Aagje Groen / Leeftijd: 29 / Geboorteplaats: Haringkarspel
Vader bruidegom Jan Noordstrand / Moeder bruidegom Antje Groenveld
Vader bruid Aris Groen / Moeder bruid Maartje Schoen
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar //
• Aagje Groen (weduwe van Jan Noordstrand), hertrouwt in de gemeente Nieuwe Niedorp,
datum 10 aug.1887, huw.aktenr.12 (bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
• Bruidegom Pieter de Moel / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Barsingerhorn
Bruid Aagje Groen / Leeftijd: 42 / Geboorteplaats: Haringkarspel
Vader bruidegom Pieter de Moel / Moeder bruidegom Guurtje Hoedjes
Vader bruid Aris Groen / Moeder bruid Maartje Schoen
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar; beroep vader bg.: watermolenaar;
weduwe van Jan Noordstrand //

• Pieter Groen (zn.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1845:
huw.aktenr.14 Harenkarspel 8 mei 1875 (genlias):
• Bruidegom Pieter Groen / Leeftijd: 29 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Jantje Broersen / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Jan Broersen / Moeder bruid Jantje Hoek
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep moeder bg.: landbouwster;
beroep vader bd.: landbouwer //
• Pieter Groen (weduwnaar van Jantje Broersen), hertrouwt in de gemeente Oude Niedorp,
datum 6 feb.1895, huw.aktenr.1 (bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
• Bruidegom Pieter Groen / Leeftijd: 49 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Maartje Hoedjes / Leeftijd: 31 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Jacob Hoedjes / Moeder bruid Antje Koomen
Nadere informatie beroep Bg.: landbouwer; weduwnaar van Jantje Broersen //

• Cornelis Groen (zn.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1848:
huw.aktenr.18 Harenkarspel 25 mei 1877 (genlias):
• Bruidegom Cornelis Groen / Leeftijd: 28 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Gerritje Meijring / Leeftijd: 31 / Geboorteplaats: Zijpe
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Jelle Meijring / Moeder bruid Guurtje Zut
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep bruid: dienstbode; beroep moeder bg.: landbouwster;
beroep vader bd.: landbouwer //

• Maartje Groen (dr.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1851:
Maartje Groen, geboren te Harenkarspel, is overleden te Hensbroek 30 aug.1903, leeftijd 52,
echtgen: Hermanus Insing (bron genlias.nl, overl.aktenr.20 gemeente Hensbroek aktedatum 31 aug.1903). /
Maartje Groen huwde op 20-jarige leeftijd in de gemeente Obdam 12 feb.1872 (huw.aktenr.1, genlias):
• Bruidegom Hermanus Insing / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: De Rijp
Bruid Maartje Groen / Leeftijd: 20 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Gerrit Insing / Moeder bruidegom Hester Rietvoort
Vader bruid Aris Groen / Moeder bruid Maartje Schoen
Nadere informatie beroep bg.: boerenknecht; beroep bruid: dienstmeid //

•• Gerrit Insing (zn.v. Hermanus Insing, Maartje Groen), geb. Obdam, ca.1873:
hij hertr. (wedr.v. Elisabeth Luitjes) in de gemeente Ursem 1 mei 1905, huw.aktenr.5 (genlias):
•• Bruidegom Gerrit Insing / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: Obdam
Bruid Antje van Baar / Leeftijd: 27 / Geboorteplaats: Obdam
Vader bruidegom Hermanus Insing / Moeder bruidegom Maartje Groen
Vader bruid Tamis van Baar / Moeder bruid Grietje Schoen
Nadere informatie beroep Bg.: arbeider; beroep vader Bg.: arbeider; beroep vader Bd.: arbeider;
weduwnaar van Elisabeth Luitjes; weduwe van Dirk Scholten //

• Simon Groen (zn.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1856:
huw.aktenr.16 Harenkarspel 20 mei 1882 (genlias):
• Bruidegom Simon Groen / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Neeltje Mak / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Aris Groen / Moeder bruidegom Maartje Schoen
Vader bruid Jacob Mak / Moeder bruid Neeltje Glas
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep vader bd.: landbouwer //

• Elizabeth Groen (dr.v. Aris Groen, Maartje Schoen), geb. Harenkarspel, ca.1859;
Elizabet Groen, geboren te Harenkarspel, is overleden te Heerhugowaard 15 dec.1938,
leeftijd 79 (dr.v. Aris Groen, Maartje Schoen), partner: wd.: Klaas Komen.
(bron genlias.nl, NHA, overl.aktenr.43 gemeente Heerhugowaard aktedatum 15 dec.1938);
zij is gehuwd op 24-jarige leeftijd; huw.aktenr.4 Heerhugowaard 22 jan.1884 (genlias):
• Bruidegom Klaas Komen / Leeftijd: 22 / Geboorteplaats: Heerhugowaard
Bruid Elizabeth Groen / Leeftijd: 24 / Geboorteplaats: Haringkarspel
Vader bruidegom Albertus Komen / Moeder bruidegom Teunisje Trompetter
Vader bruid Aris Groen / Moeder bruid Maartje Schoen
Nadere informatie beroep bg.: landbouwer; beroep vader bg.: landbouwer //

- - - - - - - -

Pieter Groen (zn.v. Arie Groen, Aagje Komen), geb. Harenkarspel, ca.1822:
Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 358.98 / Gemeente: Oudkarspel
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 4 / Datum: 04-05-1851 (= 4 mei 1851):
Bruidegom Pieter Groen / Leeftijd: 28 / Geboorteplaats: Harenkarspel (= geb.ca.1822)
Bruid Trijntje Halfschepel / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Oudkarspel (= geb.ca.1824)
Vader bruidegom Arie Groen / Moeder bruidegom Aagje Komen
Vader bruid Pieter Halfschepel / Moeder bruid Trijntje Klaver
Nadere informatie beroep Bg.: landman; beroep vader Bd.: baardscheerder //

• Arie Groen (zn.v. Pieter Groen, Trijntje Halfschepel), geb. Harenkarspel, ca.1853/4:
• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 85 / Gemeente: Nieuwe Niedorp
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 14 / Datum: 19-09-1880
Bruidegom Arie Groen / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Haringkarspel
Bruid Catharina Terbeek / Leeftijd: 20 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Vader bruidegom Pieter Groen / Moeder bruidegom Trijntje Halfschepel
Vader bruid Dirk Terbeek / Moeder bruid Antje Ligthart
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar; beroep vader bg.: landbouwer;
beroep vader bd.: landbouwer //

• Trijntje Groen (dr.v. Pieter Groen, Trijntje Halfschepel), geb. Harenkarspel, ca.1856:
• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk /  Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 49 / Gemeente: Harenkarspel
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 14 / Datum: 31-05-1878
Bruidegom Pieter Noordstrand / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Nieuwe Niedorp
Bruid Trijntje Groen / Leeftijd: 21 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Jan Noordstrand / Moeder bruidegom Antje Groenveld
Vader bruid Pieter Groen / Moeder bruid Trijntje Halfschepel
Nadere informatie beroep bg.: watermolenaar; beroep bruid: naaister;
beroep vader bd.: landbouwer //

• Aagje Groen (dr.v. Pieter Groen, Trijntje Halfschepel), geb. Harenkarspel, ca.1860:
• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 49 / Gemeente: Harenkarspel
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 8 / Datum: 30-04-1886
Bruidegom Cornelis Bleeker / Leeftijd: 26 / Geboorteplaats: Oude Niedorp
Bruid Aagje Groen / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Jacob Bleeker / Moeder bruidegom Trijntje Jans
Vader bruid Pieter Groen / Moeder bruid Trijntje Halfschepel
Nadere informatie beroep bg.: arbeider; beroep vader bg.: landbouwer;
beroep vader bd.: landbouwer //

• Pieter Groen (zn.v. Pieter Groen, Trijntje Halfschepel), geb. Harenkarspel, ca.1868:
• Bron Burgerlijke stand - Huwelijk / Archieflocatie Noord-Hollands Archief
Algemeen Toegangnr: 358 / Inventarisnr: 52 / Gemeente: Heerhugowaard
Soort akte: Huwelijksakte / Aktenummer: 9 / Datum: 22-04-1892
Bruidegom Pieter Groen / Leeftijd: 23 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Bruid Antje Kruijer / Leeftijd: 25 / Geboorteplaats: Harenkarspel
Vader bruidegom Pieter Groen / Moeder bruidegom Trijntje Halfschepel
Vader bruid Gerrit Kruijer / Moeder bruid Jantje Busscher
Nadere informatie beroep bg.: landman; beroep vader bg.: landman;
beroep moeder bd.: landvrouw //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VI. 34. Arie PRAAT (zoon van VII. 68. Joannes PRAAT x 69. Trijntje Dirkse RINKEL, echtelieden te Schoorl),
geboren te Schoorl ca. 1794, RK, gedoopt te Schoorl 28 februari 1794, landman te Schoorl, overleden na mei 1850.

VI.34. Arie PRAAT, 23 jaar oud, geboren te Schoorl, werkbode, huwt op 27 april 1817 in de gemeente Schoorl
(huw.aktenr.6; bron: GenLias toegangsnr.358 inv.111; zoon van Joannes PRAAT, dagloner, en Trijntje Dirksd. RINKEL) met:
Gen. VI. 35. Elizabeth van ESCH (ook Elizabet; dochter van VII. 70. Adrianus van ESCH x 71. Anna van TONNINGEN),
geboren te Amsterdam ca. 1791, RK, gedoopt te Amsterdam op 8 november 1791, overleden te Schoorl 8 december 1833
(als echtgenote van VI.34.);
bij haar huwelijk vermeld als Elizabeth van ESCH, 25 jaar oud, dienstbode (geboorteplaats Amsterdam,
dochter van Adrianus van Esch, timmerman, en Anna van Tonningen). //
Kinderen, o.a. V.17. Elisabeth PRAAT, (*) geboren te Schoorl 14 september 1824.

De Familie / The Family "PRAAT - Van ESCH":

Kinderen van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elizabet(h) van ESCH (met enkele nakomelingen incl. naaste familie en overige relaties) [in bewerking = mogelijk nog meer kinderen uit dit huwelijk];
Children of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elizabet(h) van ESCH (with several descendants incl. next-of-kin and other relations)
(overzicht in bewerking, nog meer kinderen?, zie bijv. http://www.genlias.nl; under construction = more children?: see for instance, http://www.genlias.nl )

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH = VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT (*): VI.34.a. = V.17. Elizabet PRAAT, geboren te Schoorl (= geboren 14 september 1824); zij huwt op 25-jarige leeftijd op 5 mei 1850 (aktenr.6, gemeente Schoorl; bron: GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Jacob KAZENBROOT (V.16.) leeftijd 25 jaar oud (= geboren 20 maart 1825), geboorteplaats Schoorl, zoon van de echtelieden (VI.32.) Hendrik KAZENBROOT en (VI.33.) Erkje DRIESSEN.

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH = Jongere zuster van VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT: VI.34.b. Maria PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1825-1826, zij huwt op 33-jarige leeftijd op 7 mei 1859 te Sint Maarten (provincie Noord-Holland; aktenr.11; bron: GenLias, toegangsnr.114 inv.114) met: Cornelis BUTTER, 36 jaar oud, geboren ca. 1822-1823 te Bergen (provincie Noord-Holland), zoon van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN.

• Zoon van / Son of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH = Jongere broer van VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT: VI.34.c. Pieter PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1827, bij zijn huwelijk vermeld met beroep landman, hij huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl op 30 nov. 1854 (aktenr.15, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Trijntje HOEBE, geboren te Sint Pancras ca.1834 , huwt op 20-j. leeftijd (dochter van Klaas HOEBE, grofsmid, en Grietje SCHOUTEN).

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH = Jongere zuster van VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT: VI.34.d. Dorotea PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1833, zij huwt op 25-jarige leeftijd te Schoorl op 1 mei 1858 te Sint Maarten (prov. N.-Holland; aktenr.7, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.114) met: Pieter STROOPER, 25 jaar oud, geboren te Sint Maarten ca. 1833, landbouwer (zoon van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER).

• Daughter van: VI.34.d. Dorothea PRAAT x Pieter STROOPER; = huwelijk van hun dochter / marriage of their daughter Jansje STROOPER x Cornelis Willem de BOER in 1899: VI.34.d.1. Jansje STROOPER, leeftijd 24, beroep dienstbode, geboorteplaats Heerhugowaard (dochter van Pieter STROOPER, landbouwer, en Dorothea PRAAT); zij huwt op 30 april 1899 in de gemeente Alkmaar (huw.aktenr.26) met: Cornelis Willem de BOER, leeftijd 30, schoenmaker, geboorteplaats Alkmaar (zoon van Willem de BOER, klerenbleker, en Johanna Geertruijda BRIEFJES). [Bron: GenLias, toegangnr.358, inv.4.; archieflocatie: Noord-Hollands Archief.]

• Huwelijk van Willem de BOER x Johanna Geertruijda BRIEFJES, zie boven: VI.34.d.1.: Bruidegom: Willem de BOER, kleerbleker, leeftijd 28, geboorteplaats Alkmaar (zoon van Arie de BOER, en Hendrica BOL, kleerbleekster) huwt. Gemeente Alkmaar op 15 aug.1858 met Bruid: Johanna Geertruijda BRIEFJES, leeftijd 29, geboorteplaats Alkmaar (dochter van Cornelis BRIEFJES en Geertruijda STRAATEMANS, turftonster). [Bron: GenLias, toegangnr.358, inv.4; huw.aktenr.55; archieflocatie: Noord-Hollands Archief.]

========================================================================================

• Dochter van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH = Jongere zuster van VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT:
VI.34.b. Maria PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1825-1826, bij haar huwelijk van beroep dienstmeid, zij huwt op 33-jarige leeftijd op 7 mei 1859 te Sint Maarten (provincie Noord-Holland; aktenr.11; bron: GenLias, toegangsnr.114 inv.114) met: Cornelis BUTTER, 36 jaar oud, geboren ca. 1822-1823 te Bergen (provincie Noord-Holland), arbeider (zoon van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN).

• Betr. de schoonouders van VI.34.b. Maria BUTTER-PRAAT = echtelieden Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN, zij huwden op 25-02-1816 te Bergen (prov. N.-Holland): Jan Pietersz BUTTER, geboren te Akersloot ca. 1785-1786, (zoon van Pieter BUTTER en Agie OPDAM), hij huwt op 30-jarige leeftijd te Bergen 25 februari 1816 (aktenr.2; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Geertje HENNEMAN, leeftijd 23 jaar, geboren te Bergen ca. 1792-1793 (dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Huw. te Alkmaar 04-05-1851 van Antje BUTTER, dochter van vnd. echtelieden BUTTER-HENNEMAN, jongere zuster van vnd. Cornelis BUTTER (echtgenoot van VI.34.b. Maria PRAAT): Hendrik KLAVER, geb. te Alkmaar ca. 1824-1825 (zoon van Jacob KLAVER en Sijtje SCHEERMAN), hij huwt op 26-j. leeftijd te Alkmaar op 4 mei 1851 (aktenr.45; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met: Antje BUTTER, 24 jaar oud, geb. te Heiloo (prov. N.-Holland) circa 1826-1827, dochter van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN.

• Betr. huw. te Alkmaar 26-05-1822 van Jacob KLAVER x Sijmetje SCHEERMAN = ouders v. vnd. Hendrik KLAVER e.v. Antje BUTTER: Jacob KLAVER, geb. Heerhugowaard ca. 1788-1789 (zoon van Dirk Pietersz KLAVER en Antje Jacobsd VLAMING), hij huwt op 33-jarige leeftijd te Alkmaar 26 mei 1822 (aktenr.35; bron GenLias toegangsnr.358 inv.4) met: Sijmetje SCHEERMAN, 33 jaar oud, geboren te Beverwijk ca. 1788-1789 (dochter van Hendrik SCHEERMAN en Christina MAKKE). [Nadere informatie: wed.v. Pieter BACKUM.]

• Betr. huw. te Alkmaar 10-05-1863 Dirk KLAVER (zn.v. vnd. echtelieden KLAVER-SCHEERMAN) met Willemeijntje GROOT: Dirk KLAVER, geb. Alkmaar ca. 1823-1824 (zoon van Jacob KLAVER en Sijtje SCHEERMAN), huwt op 39-j. leeftijd te Alkmaar 10 mei 1863 (aktenr.51; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met: Willemeijntje GROOT, 36 jr oud, geboorteplaats: Bergen (prov. N.-Holland; dochter van Pieter GROOT en Antje Jansd van DUIN).

• Betreft naaste familie van voornoemd bruidspaar, huwelijk te Bergen (prov. Noord-Holland) 30-01-1814 Maartje Cornelis HENNEMAN, x Jan Tewis BRASSER; oudere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN: Jan Tewis BRASSER, geb. te Akersloot ca. 1782-1783 (zoon van Tewis Jansz BRASSER en Antje Barends KORS), hij huwt op 31 j.-leeftijd te Bergen (prov. N.-Holland) op 30 januari 1814 (aktenr.1; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Maartje Cornelis HENNEMAN, leeftijd 24 jaar, geb. te Bergen ca. 1789-1790 (dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje Cornelis KLOOSTER).

• Betreft naaste familie van voornoemd bruidspaar, huwelijk te Egmond-Binnen (provincie Noord-Holland) op 31-12-1815 Eduarda V.D. HENNEMAN, x Louwerens GROOT; jongere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN: Louwerens GROOT, geb. circa 1787 te - (geboorteplaats niet vermeld; zoon van Rijnier GROOT en Ariaantje BOMMER), hij huwt op 28-jarige leeftijd te Egmond-Binnen 31 dec. 1815 (aktenr.16; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.38) met: Eduarda Vulga Diewertje HENNEMAN, leeftijd 20 jaar, geboren te Bergen (prov. N.-Holland) circa 1795 (dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Betr. naaste familie van voornoemd bruidspaar; huwelijk te Bergen (provincie Noord-Holland) 23-04-1820 Pieter HENNEMAN, x Wilhelmina DUIN; jongere broer van vnd. Geertje HENNEMAN: Pieter HENNEMAN, geboren te Bergen ca. 1797-1798 (zoon van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER), hij huwt op 22-j. leeftijd te Bergen 23 april 1820 (aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Wilhelmina DUIN, leeftijd 23 jaar, geboren te Heemskerk ca. 1796-1797 (dochter van Wouter Dirksz DUIN en Heijntje Andriese HEISTEK).

• Betr. naaste familie van vnd. bruidspaar; huw. te Bergen (prov. N.-Holland) 28-04-1825 Klaas HENNEMAN, x Ariaantje STUIJFBERGEN; jongere broer van vnd. Geertje HENNEMAN: Klaas HENNEMAN, geboren te Bergen ca. 1799-1800 (zoon van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER), hij huwt op 25-j. leeftijd te Bergen 28 april 1825 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Ariaantje STUIJFBERGEN, leeftijd 26 jaar, geb. circa 1798-1799, geboorteplaats: (Castricum, dochter van Jacob STUIJFBERGEN en Dievertje Jans MENTE).

• Betr. naaste familie van vnd. bruidspaar; huw. te Bergen (prov. N.-Holland) 25-12-1825 Sigabertha HENNEMAN, x Kees ZONNEVELD; jongere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN: Kees ZONNEVELD, geb. cira 1803, geboorteplaats: (Enkhuizen; zoon van Thijs ZONNEVELD en Grietje SCHARLINGER), hij huwt op 22-jarige leeftijd te Bergen 25-12-1825 (aktenr.12; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Sigabertha HENNEMAN, leeftijd 19 jaar, geb. circa 1806, geboorteplaats: (Bergen, dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Betr. vnd. Sigabertha HENNEMAN, zij hertrouwt te Alkmaar 03-05-1840 met Joannes van ZEELAND (verdere bijzonderheden niet vermeld of zij bijvoorbeeld weduwe is): Joannes van ZEELAND, geboren ca. 1793-1794 (zoon v. Johannes van ZEELAND en Catharina van ZUMMEREN), geboorteplaats: Onbekend; hij huwt op 46-jarige leeftijd te Alkmaar op 3 mei 1840 (aktenr.18; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met: Sigebertha HENNEMAN, leeftijd 34 jaar, geb. circa 1806, geboorteplaats: Onbekend (dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Zoon van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH = Jongere broer van VI.34.a. = V.17. Elisabeth PRAAT:
VI.34.c. Pieter PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1827, hij huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl op 30 nov. 1854 (aktenr.15, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Trijntje HOEBE, geboren te Sint Pancras, huwt op 20-j. leeftijd, dochter van Klaas HOEBE en Grietje SCHOUTEN.

• Dochter van VI.34.c. Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE (nicht van V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT, betreft haar naamgenote): VI.34.c.1. Elizabet PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1856-1857, huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 27 april 1884 (aktenr.5; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met: Jan LOUTER, 28 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1855-1856, zoon van Gerrit LOUTER en Maartje BAKKER.

• Zoon van Jan LOUTER en VI.34.c.1. Elizabeth PRAAT (de naamgenote en nicht van V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT): VI.34.c.1.a. Gerhardus LOUTER, geb. te Schoorl ca. 1885, huwt op 23-j. leeftijd te Schoorl 8 okt. 1908 (aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Cornelia Maria LOUWE, 25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1883, dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS.

• Betr. oudere zuster van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE = Alida LOUWE x huw. te Schoorl 10-11-1902 met Stephanus KAMPERS: Stephanus KAMPERS, geb. te Schoorl ca. 1878 (zoon van Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER), hij huwt op 24-j. leeftijd te Schoorl 10 november 1902 (aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Alida LOUWE, 24 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1878 (dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS).
[De familienaam KAGER is ook vermeld = zie deze pagina voorouders van M.Ch. Deden-Kazenbroot. / The familyname KAGER is also mentioned = see this page ancestors of M.Ch. Deden-Kazenbroot.]

• Betr. voornoemde oudere zuster = Alida LOUWE, weduwe van vnd. Stephanus KAMPERS, zij hertr. te Schoorl 16-07-1908 met familie van haar overleden echtgenoot, Hendricus Johannes DIJKMAN, weduwnaar van Maria KAMPERS: Hendricus Johannes DIJKMAN, geb. te Buiksloot ca. 1872-1873 (zoon van Jacobus DIJKMAN en Guurtje RIJSER), huwt op 35-j. leeftijd te Schoorl op 16 juli 1908 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr. 358 inv.111) met: Alida LOUWE, 29 jr., geb. te Schoorl ca. 1878 (dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS).

• Betr. de ouders van vnd. Stephanus KAMPERS = Hendrikus KAMPERS x Neeltje KAGER, betr. huw. te Schoorl 17-05-1863: Hendrikus KAMPERS, geb. te Schoorl ca. 1839-1840 (zoon van Steven KAMPERS en Maria van den HEUVEL), hij huwt op 23-j. leeftijd te Schoorl 17 mei 1863 (aktenr.12; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met Neeltje KAGER, 25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1837-1838 (dochter van Gerrit KAGER en Maartje MORSCH).
[De familienaam KAGER is ook vermeld = zie deze pagina voorouders van M.Ch. Deden-Kazenbroot. / The familyname KAGER is also mentioned = see this page ancestors of M.Ch. Deden-Kazenbroot.]

• Betr. Maartje KAMPERS (dr.v. vnd. Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER) x te Schoorl 16-05-1888 Adr. DAPPER: Adrianus DAPPER, geb. te Schoorl ca. 1860 (zoon van Jan DAPPER en Aaltje DEELIS), huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 16 mei 1888 (aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Maartje KAMPERS, 24 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1863-1865 (dochter van Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER).
[De familienaam KAGER is ook vermeld = zie deze pagina voorouders van M.Ch. Deden-Kazenbroot. / The familyname KAGER is also mentioned = see this page ancestors of M.Ch. Deden-Kazenbroot.]

• Betr. oudere zuster van Cornelia LOUTER-LOUWE = Adriana LOUWE x huw. te Schoorl 3-5-1906 Gerrit ROOZENDAAL: Gerrit ROOZENDAAL, geb. te Schoorl ca. 1876-1877 (zoon van Cornelis ROOZENDAAL en Grietje van DAM), hij huwt op 29-j. leeftijd te Schoorl 3 mei 1906 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Adriana LOUWE, 32 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1873-1874 (dochter van Jan LOUWE en Trijntje MAAS). [Trijntje = afkortring van Catharina; Trijntje = vnd. Catharina MAAS].

• Betr. oudere broer van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE = Cornelis LOUWE x huw. te Schoorl 25-04-1907 Catharina SPAANSEN: Cornelis LOUWE, geb. te Schoorl ca. 1881-1882 (zoon van Jan LOUWE en Catharina MAAS), hij huwt op 25-j. leeftijd te Schoorl 25 april 1907 (aktenr.4; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Catharina SPAANSEN, 25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1881-1882, dochter van Johannes SPAANSEN en Alida POLLE.

• Naaste familie, huw. te Schoorl 30-04-1865 Arie LOUWE (zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER) x Maria Anna KAMPERS: Arie LOUWE, geboren te Bergen (prov. N.-Holland) ca. 1834-1835 (zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER), hij huwt op 30-j. leeftijd te Schoorl 30 april 1865 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Maria Anna KAMPERS, 27 jaar oud, geboren te Amsterdam ca. 1837-1838, dochter van Steven KAMPERS en Maria van den HEUVEL.
[De familienaam KAGER is ook vermeld = zie deze pagina voorouders van M.Ch. Deden-Kazenbroot. / The familyname KAGER is also mentioned = see this page ancestors of M.Ch. Deden-Kazenbroot.]

• Betreft de ouders van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE: Haar vader Jan LOUWE, geboren te Bergen (prov. N.-Holland) ca. 1843-1844 (zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER) hertrouwt (als weduwnaar van Catharina MAAS), op 44-jarige leeftijd te Schoorl 11 april 1888 (aktenr.4; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Aaltje POLLE, 26 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1861-1862 (dochter van Jan POLLE en Willemijntje LOUTER).
[De familienaam KAGER is ook vermeld = zie deze pagina voorouders van M.Ch. Deden-Kazenbroot. / The familyname KAGER is also mentioned = see this page ancestors of M.Ch. Deden-Kazenbroot.]

• Naaste familie, huw. te Schoorl 26-04-1894 Cornelis LOUWE x Willemijntje POLLE: jongere zuster van Aaltje LOUWE-POLLE: Cornelis LOUWE, geboren te Schoorl ca. 1869-1870 (zoon van Cornelis LOUWE en Cornelia Maria KAANDORP), huwt op 24-j. leeftijd te Schoorl 26 april 1894 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Willemijntje POLLE, 26 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1867-1868 (dochter van Jan POLLE en Willemijntje LOUTER).

• Naaste familie, huw. te Schoorl 28-04-1898 Jacobus POLLE (broer van vnd. Aaltje LOUWE-POLLE en Willemijntje LOUWE-POLLE) x Cornelia LOUWE (zuster van vnd. Cornelis LOUWE, echtgenoot van vnd. Willemijntje LOUWE-POLLE), de bruidegom is: Jacobus POLLE, geboren te Schoorl ca. 1869-1870, huwt op 28-j. leeftijd te Schoorl 28 april 1898 (aktenr.3; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Cornelia LOUWE, 22 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1875-1876 (dochter van Cornelis LOUWE en Cornelia Maria KAANDORP).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en VI.34.c.1. Elizabet PRAAT
(naamgenote en nicht van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT):

VI.34.c.1.b. Petrus Jozef LOUTER, geboren te Schoorl ca. 1886-1887, huwt op 26-jarige leeftijd te Schoorl 5 juni 1913 (aktenr.10; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Klasina DEKKER, 21 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1891-1892 (dochter van Gerardus DEKKER en Trijntje IJPELAAN).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en VI.34.c.1. Elizabet PRAAT (naamgenote en nicht van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT): VI.34.c.1.c. Adrianus LOUTER, geboren te Schoorl ca. 1889-1890, huwt op 29-jarige leeftijd te Heiloo 1 mei 1919 (prov. N.-Holland; aktenr.11; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.53) met: Marijtje van der PEET, 26 jaar oud, geboren te Heiloo ca. 1892-1893 (dochter van Simon van der PEET en Cornelia MORSCH).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en VI.34.c.1. Elizabet PRAAT (naamgenote en nicht van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT): VI.34.c.1.d. Johannes Maria LOUTER, geboren te Schoorl ca. 1892, huwt op 29-jarige leeftijd te Schoorl 6 okt. 1921 (aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met: Catharina DEKKER, 28 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1893 (dochter van Gerardus DEKKER en Trijntje IJPELAAN).

• Zoon van de echtelieden VI.34.c. Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE, neef van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT: VI.34.c.2. Klaas PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1858-1859, huwt op 26-j. leeftijd te Schoorl 3 mei 1885 (aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met Maartje DEKKER, 27 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1857-1858 (dochter van Cornelis DEKKER en Jannetje ROOSLOOT).

• Zoon van de echtelieden VI.34.c. Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE, neef van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT: VI.34.c.3. Adrianus PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1861, huwt op 30-j. leeftijd te Schoorl 3 nov. 1891 (aktenr.11; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met: Maria Cornelia LEIJDEKKERS, 28 jaar oud, geboren te Middelburg ca. 1863 (dochter van Johannes LEIJDEKKERS en Helena KANIE).

• Dochter van de echtelieden VI.34.c. Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE, nicht van VI.34.a. = V.17. Elisabeth KAZENBROOT-PRAAT: VI.34.c.4. Cornelia PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1865-1866, huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 13 april 1893 (aktenr.3; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met: Jacobus Gerardus LEIJDEKKERS, 26 jaar oud, geboren te Middelburg ca. 1867 (zoon van Johannes LEIJDEKKERS en Helena KANIE).

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Dochter van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH = Jongere zuster van VI.34.a. > V.17. Elisabeth PRAAT:
VI.34.d. Dorotea / Dorothea PRAAT = VI.34.d. Dorotea PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1833, zij huwt op 25-jarige leeftijd te Schoorl
op 1 mei 1858 te Sint Maarten (prov. Noord-Holland; aktenr.7, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.114) met: Pieter STROOPER,
25 jaar oud, geboren te Sint Maarten ca. 1833 (zoon van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER).

• Dochter van de echtelieden VI.34.d. Dorothea PRAAT en Pieter STROOPER: VI.34.d.1. Jansje STROOPER, geboren te Heerhugowaard, huwt op 24-jarige leeftijd te Alkmaar 30 april 1899 (aktenr.26; bron GenLias toegangsnr.358 inv.4) met: Cornelis WILLEM de BOER, 30 jaar, geboren te Alkmaar (zoon van Willem de BOER en Johanna Geertruijda BRIEFJES).

Naaste familie van de echtelieden VI.34.d. Dorotea PRAAT x Pieter STROOPER (bron: http://www.genlias.nl):

• Maartje STROOPER, geboren te Warmenhuizen (dochter van Pieter STROOPER, landbouwer, en Neeltje BLEEKER) huwt op 22-jarige leeftijd te Harenkarspel op 8 mei 1842 (aktenr.5; bron GenLias toegangsnr.385 inv.49, Rijksarchief in Noord-Holland, afk.: RANH) met: Cornelis BOS, 22 jaar, geboren te Harenkarspel (zoon van Willem BOS, landbouwer, en Neeltje PELDER).

• Jannetje STROOPER, geboren te Sint Maarten, boerin (weduwe van Dirk TERRA, dochter van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER) huwt op 33-jarige leeftijd te Harenkarspel op 22 november 1856 (aktenr.11; bron GenLias toegangsnr.385 inv.49, RANH) met: Albert LOUWE, 28 jaar, geboren te Schoorl, landbouwer (zoon van Jan LOUWE en Maartje GROOT).

Overige personen - naamgenoten - zijn vermoedelijk familie van VI.34.d. Dorotea PRAAT x Pieter STROOPER
(bron: http://www.genlias.nl):

• Peter Adrianus STROOPER, geboren te Harenkarspel (zoon van Willem STROOPER en Guurtje BAAS)
huwt op 26-jarige leeftijd te Sint Maarten op 23 april 1915 (aktenr.3; bron GenLias toegangsnr.358 inv.114, RANH) met Grietje BLEEKER, 22 jaar, geboren te Sint Maarten (dochter van Hendrikus BLEEKER en Maria HOOGEBOOM).

 

Zie verder http://www.genlias.nl
Op die website zijn nog meer huwelijken vermeld van naamgenoten van mijn voorouders met familienaam PRAAT en andere schrijfwijzen van deze naam reeds vermeld op deze website.

Gen. VI.-36. Hendrik Carel SCHMIT (ook o.a. genaamd SCHMIDT, SMIDT, SMIT; zoon van VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT x VII.-73. Martha FUISCH) geboren omstreeks 1794-1795 geboorteplaats Utrecht, kleermaker, overleden te Weesp op 11 juli 1842 (familienaam SMIT).
Huw. te Weesperkarspel, provincie Noord-Holland, op 3 oktober 1818 met:
Gen. VI.-37. Neeltje POOL (ook o.a. Pieternella POOL; Neeltje Pool is bij haar huwelijk vermeld als dochter van VII.-74. Pieter POOL x 75. Johanna EBBEN) geboren te Weesperkarspel circa 1790-1791; zij woonde in Weesp 1851; overleden vermoedelijk aldaar na 1851 als weduwe van Hendrik Carel Smit (of Schmidt, Schmit, etc.).

• 3 okt.1818 Weesperkarspel, Noord-Holland:
bruidegom (Kwartierstaatnr.VI.-36.) Hendrik Carel SCHMIT, leeftijd 23 jaar, geboorteplaats Utrecht, provincie Utrecht, van beroep kleermaker
(zoon van VI.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT en VI.-73. Martha FUISCH)
huwt op 3 oktober 1818 in de gemeente Weesperkarspel, provincie Noord-Holland, (huw.-aktenr.15) met
bruid (Kwartierstaatnr.VI.-37.) Neeltje POOL, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats Weesperkarspel, provincie Noord-Holland
(dochter van VI.-74. Pieter POOL en VI.-75. Johanna EBBEN).
(Bron: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. TOEGANGNR.385. INV.133. > GENLIAS = http://www.genlias.nl )

Uit het huwelijk van Hendrik Carel SCHMIT (VI.-36. ook o.a.: SCHMIDT, SMIDT, SMIT)
en Neetlje POOL (VI.-37. ook o.a.: Pieternella POOL)
zijn de volgende nakomelingen gevonden: bekend met familienamen SCHMIDT, SCHMIT
(en in archieven, documenten, etc., ook andere spellingvariaties), geboren; onder andere:
Johannes SCHMIDT (hij volgt, kwartierstaatnr.V.-18.; ook o.a. Jan SCHMIT, SMIDT, SMIT),
geboren te Haarlem op 10 februari 1823, meester-schilder, brander en verwersbedrijf te Weesp,
overleden in zijn laatste woonplaats Weesp 9 nov. 1909;  bij zijn huwelijk als volgt vermeld:
(V.18.)  bruidegom Johannes SCHMIDT, leeftijd 28 jaar, beroep verver, geboorteplaats -
(zoon van Hendrik Carel Schmidt en Neeltje Pool)
huwt te Weesp (aktenr.18) op 15 augustus 1851 met
bruid: (V.19.) Klara Helena de VRIES, leeftijd 20 jaar, geboorteplaats -
(dochter van [VI.-38.] Sijbrand de Vries en [VI.-39.] Alida Lindoorn),
zij is geboren te Weesp op 1 juli 1831, overleden in haar geboorteplaats tevens laatste woonplaats Weesp 8 mei 1921.
(Bron: Huwelijksakte website www.genlias.nl / Burgerlijke stand - Huwelijk; archieflocatie Noord-Hollands Archief. /
Algemeen: toegangnr.358; inventarisnrf.358.132. Gemeente Weesp, huwelijksaktenr.18 datum 15-08-1851.)

• ca 1819 Weesp & 26 nov.1846 Weesp & 14 febr.1856 Weesp: Maria SCHMIT
(vermoedelijk het oudste kind en oudste dochter van VI.-36. x VI.-37), geboren te Weesp in 1819; zij huwde 2x,
haar 1e huwelijk te Weesp op 26 nov.1846 met Hendrikus ROOS; zij hertrouwde te Weesp op 14 febr.1856 als weduwe met Willem ROOS (jongere broer van haar overleden echtgenoot Hendrikus ROOS, zie verder hierna bij de huwelijken van Maria SCHMIT).
26 nov. 1846 Weesp: bruidegom Hendrikus ROOS, leeftijd 26, geboorteplaats Weesp ca 1820, beroep mandenmakersknecht
(zoon van Dirk Roos, beroep mandenmaker, en Meijntje Keijzer) met bruid:
Maria SCHMIT
, leeftijd 27, geboorteplaats Weesp ca 1819, beroep dienstbaar
(dochter van [VI.-36.] Hendrik Carel Schmit en [VI.-37.] Neeltje Pool.)
[Bron: www.genlias.nl > Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen > Toegangnr.:358.
Inventarisnr.: 358.132. Gemeente Weesp. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenr.:11. Datum: 26-11-1846.]

14 febr. 1856 Weesp: bruidegom Willem ROOS, leeftijd 30, geboorteplaats Weesp ca 1825, beroep schippersknecht (zoon van Dirk Roos, beroep mandenmaker, en Willemijntje Keijser) met bruid:
Maria SCHMIT
, leeftijd 30, geboorteplaats Weesp, weduwe van Hendrikus ROOS (dochter van [VI.-36.] Hendrik Carel Schmit en [VI.-37.] Neeltje Pool.) [Bron: www.genlias.nl > Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief. Algemeen > Toegangnr.:358. Inventarisnr.: 358.132. Gemeente Weesp. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenr.:6. Datum: 14-02-1856.]
N.B.: Mijn opmerking betreft fam. ROOS; de moeder van Hendrik of Hendrikus ROOS en Willem ROOS is in 1846 vermeld als Meijntje KEIJZER en in 1856 als Willemijntje KEIJSER, echtgenote van Dirk ROOS, beroep mandenmaker.


• 10 febr.1823 Haarlem & 15 aug.1851 Weesp: Johannes SCHMIDT (V.-18.; zie verder ook op deze website bij Generatie V., kwartierstaatnr.18; hij is vermoedelijk het tweede kind en de oudste zoon van voorouders vermeld met kwartierstaatnr. VI.-36. Hendrik Carel SCHMIDT x Neeltje POOL, kwartierstaatnr. VI.-37, echtelieden), geboren te Haarlem op 10 februari 1823; gehuwd te Weesp met Klara Helena de VRIES (V.-19. zie hierna op deze websitepagina Generatie VI; dochter van voorouders vermeld met kwartierstaatnr. VI.-38. Sijbrand de VRIES x Alida LINDOORN, kwartierstaatnr.VI.-39, echtelieden); deze gegevens zijn daarom ook in dit overzicht vermeld (Zie verder website GENLIAS http://www.genlias.nl/ > archieflocatie Noord-Hollands Archief. Burgerlijke stand Gemeente Weesp Huwelijksakte-nr.18, datum 15 aug.1851):
15 aug.1851 Weesp: bruidegom Johannes SCHMIDT, leeftijd 28, geboorteplaats –, beroep verver (zoon van Hendrik Carel Schmidt en Neeltje Pool) met bruid: Klara Helena de VRIES, leeftijd 20, geboorteplaats – (dochter van Sijbrand de Vries en Alida Lindoorn).

ca 1825 Haarlem & 5 aug.1852 Weesp: Elizabeth SCHMIDT, bruid, leeftijd 26 jaar, beroep dienstbode, geboorteplaats Haarlem (*ca 1825, dochter van VI.36. Hendrik Carel Schmidt en VI.37. Neeltje Pool), huwelijk in de gemeente Weesp 5 aug.1852 met:
Johannis Gerardus PEEREBOOM
, bruidegom, leeftijd 29 jaar, beroep smidsknecht, geboorteplaats Weesp (*ca 1822, zoon van Gerrit Peereboom, beroep werkman, en Naria van Meeteren). (Bron: Noord-Hollands Archief. Gemeente Weesp. Huw.aktenr.15, datum 05-08-1852. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl/) [Mijn opmerking: De voornaam Naria van de moeder bruidegom, Naria van Meeteren, is in andere aktes als volgt vermeld: Maria; zie ook verder in de originele aktes.]
Uit het huwelijk van
Johannes Gerardus PEEREBOOM en Elizabeth SCHMIDT zijn de volgende nakomelingen bekend, zie verder onder andere website GENLIAS > http://www.genlias.nl/ :
• ca 1856 Weesp & 17 mei 1882 Weesp: Huwelijksaktenr.14 datum 17 mei 1882 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief; bruidegom: Gerardus Josephus HILHORST, leeftijd 25, beroep voerman, geboorteplaats Amsterdam (*ca 1856, zoon van: Hannis Hilhorst, beroep koopman, en Antonetta Maria de Jager); met bruid: Maria Gezina PEEREBOOM, leeftijd 25, geboorteplaats Weesp (*ca 1856, dochter van: Johannes Gerardus Peereboom, beroep smid, en Elizabeth Schmidt).
• ca 1863 Weesp & 12 mei 1896 Weesp: Huwelijksaktenr.26 datum 12 mei 1896 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief; bruidegom: Johannes Gerardus PEEREBOOM, leeftijd 33, beroep schilder, geboorteplaats Weesp (*ca 1863, zoon van:
Johannes Gerardus Peereboom en Elizabeth Schmidt); met bruid: Wilhelmina Johanna KEIJZER, leeftijd 24, geboorteplaats Weesperkarspel (*ca 1871, dochter van: Theodorus Keijzer, beroep kleerbleker, en Martha Maria van der Laan).

Hierna volgen enkele bijzonderheden betreffende de schoonfamilie van Elizabeth SCHMIDT (dochter van VI.-36. x VI.-37.)
ca 1806 Weesp & 13 aug.1815 Weesp & 25 nov.1837 Weesp: (Archiefbron zie website http://www.genlias.nl/ )
{Betreft huwelijksakte van het 1e huwelijk van de echtgenoot van Hermijntje BISMEIJER. / dezelfde?: Hermijntje BISMEIJER, moeder van Machiel BISMEIJER; schoonfamilie van Elizabeth SCHMIDT (dochter van VI.-36. x VI.-37.).
Huwelijksaktenr.14 datum 13 aug.1815 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Marten de BAS, leeftijd 25, beroep kleermaker, geboorteplaats Weesp (*ca 1789/90, zoon van: Jan de Bas en Willempje Post); met bruid: Geertruij HANNISSE, leeftijd 19, geboorteplaats Weesp (*ca 1796, dochter van: Frederik Hannisse en Aaltje van den Brink).
Huwelijksaktenr.16 datum 25 nov.1837 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Marten de BAS, leeftijd 47, beroep kleermaker, geboorteplaats Weesp, weduwnaar van Geertruij HANNISSE,
(*ca 1789/90, zoon van: Jan de Bas en Willempje Poet); met bruid: Hermijntje BISMEIJER, leeftijd 31, geboorteplaats Weesp
(*ca 1806, dochter van: Michiel Bismeijer en Evertje van Gijn). (Bron: http://www.genlias.nl/ ) {Nagaan: dezelfde?, als
Hermijntje BISMEIJER, moeder v. Machiel BISMEIJER; schoonfamilie v. Elizabeth SCHMIDT (dochter v.VI.36.xVI.37.).
Huwelijksaktenr.5 datum 24 mei 1845 Gemeente Abcoude-Proostdij; archieflocatie Het Utrechts Archief;
bruidegom: Willem de BAS, leeftijd 23, geboorteplaats Weesp (*ca 1821, zoon van: Marten de Bas en Geertrui Hannesse);
met bruid: Tryntje NASEMAN, leeftijd 26, geboorteplaats Abcoude-Baambrugge (*ca 1818, dochter van:
Bastiaan Naseman en Steventje Mulet). (Bron: http://www.genlias.nl/ )
Overlijdensaktenr.31 datum 7 sept.1886 Gemeente Abcoude-Baambrugge; archieflocatie Het Utrechts Archief;
overledene: Willem de Bas, geslacht: M; overlijdensdatum 6 sept.1866; overlijdensplaats Abcoude-Baambrugge (zoon van:
Marten de Bas en Geertrui Hamesse). Partner: Trijntje Nazeman. Relatie: weduwnaar van. (Bron: www.genlias.nl/ )
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend; bijzonderheden uit diverse bronnen; ziewebsite www.genlias.nl/


ca 1830 Weesp & 22 aug.1861 Weesp: Huwelijksaktenr.19 datum 22 aug.1861 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief; bruidegom: Machiel BISMEIJER, leeftijd 30, beroep schildersknecht, geboorteplaats Weesp (*ca 1830, zoon van: NN NN en Hermijntje Bismeijer); met bruid: Gijsberta PEEREBOOM, leeftijd 31, geboorteplaats Weesp (*ca 1829, dochter van: Gerrit Peereboom, beroep werkman, en Maria van Meeteren). (Archiefbron zie website http://www.genlias.nl/ )
ca 1862 Weesp & 11 jul.1889 Weesp: Huwelijksaktenr.38 datum 11 juli 1889 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief; bruidegom: Cornelis van LEEUWEN, leeftijd 27, beroep timmerman, geboorteplaats Haarlemmermeer (*ca 1861, zoon van: Martinus van Leeuwen en Maria Theresia Jansens); met bruid: Maria Hermina BISMEIJER, leeftijd 26, geboorteplaats Weesp
(*ca 1862, dochter van: Machiel Bismeijer, beroep schilder, en Gijsberta Peereboom). (Bron, zie http://www.genlias.nl/ )
ca 1870/1 & 13 sept.1894: Huwelijksaktenr.35 datum 13 sept.1894 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief; bruidegom: Heiko Johannes Carolus JANSSEN, leeftijd 25, beroep schoenmaker, geboorteplaats Groningen (*ca 1868/9, zoon van: Corneius Andreas Janssen, beroep kuiper, en Fenna Philomena Wijchman); met bruid: Herremijntje BISMEIJER, leeftijd 23, geboorteplaats Weesp (*ca 1870/1, dochter van: Machiel Bismeijer, beroep schilder, en Gijsberta Peereboom). (Bron zie website http://www.genlias.nl/ )

ca 1829/30 Haarlem & 14/15 dec.1915 Velp, gemeente Rheden, Gld.: Cornelia Maria SCHMIT, geboren in de plaats Haarlem, is overleden in de plaats Velp op 14 dec.1915, oud 85 jaar, zonder beroep (dochter van Hendrik Carel Schmit, geen beroep vermeld, en van Neeltje Pool, geen beroep vermeld), partner/echtgenote van: Bernardus ABBENHUIS. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8688, Gemeente Rheden, overlijdensaktenr.268, aangiftedatum 15 dec.1915. > www.genlias.nl.)

17 mei 1888 Rheden, Gld.: Cornelia Maria SCHMIT, leeftijd 58 jaar, geboren te Haarlem ca. 1829-1830, zonder beroep
(dochter van VI.36. Hendrik Carel Schmit, kleermaker, en VI.37. Neeltje Pool, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 17-05-1888 (aktenr.44) met: Bernardus ABBENHUIS, leeftijd 58 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1829-1830, timmerman (zoon van Antonie Abbenhuis, daglooner, en Willemina Egbers, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3229. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 3 april 1856 Rheden, Gld.: {uit deze huw.-akte blijkt, dat vermoedelijk vnd. Bernardus ABBENHUIS eerder was gehuwd, hoewel dat niet vermeld werd bij het huwelijk in 1888 op website van GENLIAS}
Bernardus ABBENHUIS, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1829-1830, timmerman (zoon van Antonie Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Willemina Egbers, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 3-4-1856 (aktenr.14) met: Berendina KAAK, leeftijd 24 jaar, geboren te Bergh ca. 1831-1832, dienstbode (dochter van Jan Kaak, geen beroep vermeld, en Hendrina Knuiselaar, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3236. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 14 mei 1817 Velp, Gld.: {huwelijk van de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS–SCHMIT (dochter van VI.36. x VI.37.} = de ouders van vnd. Bernardus ABBENHUIS (zoon van Antonie Abbenhuis x Willemina Egbers):
Antonij ABBENHUIS, leeftijd 27 jaar, geboren te Arnhem ca.1789-1790, geen beroep vermeld (zoon van Henricus Abbenhuis, arbeider, en Johanna Rietbergen, geen beroep vermeld) huwt in de gemeente Velp 14-5-1817 (aktenr.4) met: Johanna Wilhelmina EGBERS, leeftijd 20 jaar, geboren te Velp ca. 1796-1797, geen beroep vermeld (dochter van Coenraad Egbers, geen beroep vermeld, en Maria van Poorte, geen beroep vermeld).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.2905. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 7 februari 1846 Rheden, Gld.: {hieronder vermoedelijk het huwelijk van het oudste kind van vnd. echtpaar vermeld als Abbenhuis x Egberts = betreft waarschijnlijk de oudste broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36. x VI.37.}
Hendrik ABBENHUIS, leeftijd 28 jaar, geboren te Velp (Rheden) circa 1818, timmerman (zoon van Antonij Abbenhuis, daghuurder, en Johanna Willemina Egberts, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 7-2-1846 (aktenr.5) met:
Fenneken NIJLAND,
leeftijd 29 jaar, geboren te Zutphen circa 1817, dienstbode (dochter van Jan Nijland, geen beroep vermeld, en Berendina Esselink, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 9 mei 1846 Rheden, Gld.: {huwelijk van een oudere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36. x VI.37.}
Coenraad ABBENHUIS, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1819-1820, timmerman (zoon van Antonie Abbenhuis, daghuurder, en Johanna Wilhelmina Egberts, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 9-5-1846 (aktenr.23) met:
Johanna WILLEKES, leeftijd 29 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1816-1817, naaister (dochter van Lukkas Willekes, daghuurder, en Hendrika Abbenhuis, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 29 april 1844 Doesburg, Gld.: {huwelijk van een oudere zuster van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36. x VI.37.}
Maria ABBENHUIS, leeftijd 22 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1821-1822, dienstmeid (dochter van Antonie Abbenhuis, arbeider, en Johanna Willemina Echtberts, zonder beroep) huwt in de gemeente Doesburg 29-4-1844 (aktenr.7) met: Gerrit Jan van der BEEK, leeftijd 26 jaar, geboren te Doesburg ca. 1817-1818, schoenmaker (zoon van Thomas Hendricus van der Beek, geen beroep vermeld, en Johanna Hendriena Mentink, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.5677. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 6 november 1847 Rheden, Gld.: {huwelijk van een oudere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36. x VI.37.}
Antonius ABBENHUIS, leeftijd 24 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1822-1823, timmermansknecht (zoon van Anthonie Abbenhuis, daghuurder, en Wilhelmina Egberts, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 6-11-1847 (aktenr.33) met: Grada HENDRIKS, leeftijd 22 jaar, geboren te Doesburg ca. 1824-1825, dienstbode (dochter van Rijk Hendriks, daghuurder, en Johanna Brons, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 17 mei 1877 Rheden, Gld.: {huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}:
Johanna Wilhelmina ABBENHUIS, leeftijd 28 jaar, geboren te Velp ca. 1848-1849, zonder beroep (dochter van Anthonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 17-5-1877 (aktenr.46) met: Bernardus AALDERS, leeftijd 28 jaar, geboren te Velp ca. 1848-1849, timmerman (zoon van Theodorus Aalders, timmerman, en Josephine Albertine Cantauw, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3232. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 7 juni 1877 Rheden, Gld.: {huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}
Richardus ABBENHUIS, leeftijd 25 jaar, geboren te Velp ca. 1851-1852, timmerman (zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 7-6-1877 (aktenr.53) met: Johanna MATSER, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1850-1851, zonder beroep (dochter van Arend Matser, tuinman, en Johanna Gamelkoorn, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3232.> Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 23 juli 1903 Rheden, Gld.: {huw. betr.: dochter van echtpaar Abbenhuis x Matser} Grada Dorothea ABBENHUIS, leeftijd 24 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1879, zonder beroep (dochter van Richardus Abbenhuis, timmerman, en Johanna Matser, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden op 23 juli 1903 (aktenr.64) met: Bernardus Mattheus WESSELS, leeftijd 22 jaar, geboren te Elst, schoenmaker (zoon van Wilhelmus Wessels, schoenmaker, en Janna Elings, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8664. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 7 juni 1945 Arnhem, Gld.: overlijdensakte van vnd. dochter:
Overledene: Grada Dorothea ABBENHUIS, geboorteplaats Rheden; beroep zonder (dochter van Richardus ABBENHUIS en Johanna MATSER, ouders zonder beroep); overlijdensdatum 2 februari 1945. / Leeftijd 65 jaar. Overlijdensplaats Deventer. / Weduwe van Bernardus Mattheus WESSELS.
Bijz.: elders overleden, overlijdensakte gemeente Arnhem, aktenr.339,
aangiftedatum 7 juni 1945. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.100006. / Zie GENLIAS > http://www.genlias.nl)

• 30 september 1909 Rheden, Gld.: {huw. betr.: dochter van echtpaar Abbenhuis x Matser} Johanna Berendina ABBENHUIS, leeftijd 25 jaar, geboren te Amsterdam ca. 1883-1884, zonder beroep (dochter van Richardus Abbenhuis, timmerman, en Johanna Matser, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden op 30-9-1909 (aktenr.99) met: Frans Hendrik PRIEM, leeftijd 27 jaar, geboren te Thorn ca. 1881-1882, marechaussee (zoon van Johannes Jaques Priem, zonder beroep, en Elisabeth Hubertina Soentjes, zonder beroep); wettiging 1 kind.
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8666. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 1 september 1910 Enschede, Ov.: {huw.betr.: zoon van echtpaar Abbenhuis x Matser} Antonius Richardus ABBENHUIS, leeftijd 23 jaar, geboren te Amsterdam circa 1886-1887 (zoon van Richardus Abbenhuis en Johanna Matser);
huwelijk in de gemeente Enschede op 1 september 1910 (aktenr.221) met:
Willemina KEMPERMAN, leeftijd 20 jaar, geboren te Arnhem ca. 1889-1890 (dochter van Lucas Kemperman en Francina Wassink).
(Bron: Historisch Centrum Overijssel. Toegangnr.123. Inv.123.03723.
GENLIAS > http://www.genlias.nl)

• 26 november 1884 Arnhem, Gld.: {huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}
Antonius ABBENHUIS, leeftijd 27 jaar, geboren te Rheden circa 1857, timmerman (zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, geen beroep vermeld) huwt in de gemeeente Arnhem 26 november 1884 (aktenr.291) met: Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN, leeftijd 24 jaar, geboren te Arnhem circa 1860 (dochter van Hendricus Joannes Franciscus Gussenhoven, bakker, en Hendrica Johanna Scheerder, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.172. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 12 november 1919 Schinveld, Limburg: {huwelijk van een zoon van het echtpaar A.Abbenhuis x (1) J.E. Gussenhoven} Antonius ABBENHUIS, geboren te Rheden (zoon van Antonius Abbenhuis en Johanna Elisabeth Gussenhoven) huwt in de gemeente Schinveld, provincie Limburg, op 12 november 1919 (aktenr.0) met: Maria Wilhelmina RONGEN, geboren te Rheijdt/Dld (dochter van Lambert Rongen en Maria Louise Houtmans).

• 18 juli 1901 Rheden, Gld.: {huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}: Antonius ABBENHUIS, leeftijd 44 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1856-1857, timmerman (zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 18-7-1901 (aktenr.73) met: Maria Antoinetta REITZ, leeftijd 45 jaar, geboren te Amsterdam ca. 1855-1856, zonder beroep (dochter van Theodorus Harmanus Reitz, sigarenmaker, en Maria Keijzer, zonder beroep). / De bruidegom is weduwnaar van: Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3225. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 12 september 1912 Rheden, Gld.: {huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks; ook hierboven vermeld} Antonius ABBENHUIS, leeftijd 55 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1856-1857, timmerman (zoon van Antonius Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Grada Hendriks, geen beroep vermeld) huwt in de gemeente Rheden op 12 september 1912 (aktenr.109) met: Johanna Maria BUDEL, leeftijd 57 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1854-1855, zonder beroep (dochter van Hendrikus Budel, geen beroep vermeld, en Petronella Jansen, geen beroep vermeld). De bruid is weduwe van Ferdinand GROLLE.
De bruidegom is weduwnaar van Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN; hij is voorts weduwnaar van Maria Antoinetta REITZ. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8975. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 2 mei 1901 Rheden, Gld.: {huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks} Maria Paulina ABBENHUIS, leeftijd 41 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1859-1860, zonder beroep (dochter van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 2-5-1901 (aktenr.36) met: Harmanus GUSSENHOVEN, leeftijd 41 jaar, geboren te Dalen ca. 1859-1860, koetsier (zoon van Lodewijk Gussenhoven, rijksambtenaar, en Susanna Reiners, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3225. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 24 oktober 1894 Rheden, Gld.: {huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks} Dorothea ABBENHUIS, leeftijd 30 jaar, geboren te Velp ca. 1864, zonder beroep (dochter van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 24-10-1894 (aktenr.89) met: Gerardus Wilhelmus GOORSENBERG, leeftijd 31 jaar, geboren te Nijmegen ca. 1863, remmer (zoon van Hendrikus Goorsenberg, koperslager, en Catharina Maria Stierhout, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3227. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 10 februari 1864 Rheden, Gld.: {huwelijk van een jongere zuster van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36.x VI.37.}
Aleijda ABBENHUIS, leeftijd 31 jaar, geboren te Velp ca. 1832-1833, dienstbode (dochter van Antonius Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Willemina Egbers, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 10-02-1864 (aktenr.10) met: Philippus ERST, leeftijd 25 jaar, geboren te Arnhem ca. 1829-1830, schoenmaker (zoon van Christophorus Erst, schoenmaker, en Aleida de Klundert, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3235. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)
7 april 1903 Arnhem, Gld.: {overlijdensakte nr.288, van vnd. mw A. ERST-ABBENHUIS, weduwe}
Overledene: Aleida ABBENHUIS, leeftijd 70 jaar, geslacht vr., geboren te Rheden, zonder beroep overleden te Arnhem 7 april 1903 (dochter van Antonius ABBENHUIS, geen beroep vermeld, en van Johanna Wilhelmina EGBERTS, geen beroep vermeld). Weduwe van: Philippus ERST. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inventarisnr.8073. > Zie website http://www.genlias.nl)

• 17 mei 1862 Rheden, Gld.: {huwelijk van een jongere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT = dochter van VI.36. x VI.37.} / Michiel ABBENHUIS, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1835-1836, metselaar (zoon van Antonij Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Johanna Willemina Egberts, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden 17-5-1862 (aktenr.37) met: Sandrina JANSEN, leeftijd 28 jaar, geboren te Valburg ca. 1833-1834, dienstbode (dochter van Wouter Jansen, geen beroep vermeld, en Anna Maria Berendsen, zonder beroep). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3235. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 1 mei 1832 Rheden, Gld.: {huwelijk van een jongere zuster van vnd. Antonij ABBENHUIS de echtgenoot van Johanna Wilhelmina EGBERS = de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS-SCHMIT (dochter van VI.36. x VI.37.}: Alijda ABBENHUIS, leeftijd 40 jaar, geboren te Velp ca. 1791-1792, keukenmeid (dochter van Hendrik Abbenhuis, daghuurder, en Joanna Rietbergen, zonder beroep) huwt in de gemeente Rheden (aktenr.11) met:
Michiel BOSMAN, leeftijd 36 jaar, geboren te Doesburg, heerenknecht (zoon van Theodorus Bosman, geen beroep vermeld, en Mientje Gerritsen, geen beroep vermeld).

• 2 november 1820 Rheden, Gld.: {huwelijk van een jongere zuster van vnd. Antonij ABBENHUIS de echtgenoot van Johanna Wilhelmina EGBERS = de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS-SCHMIT (dochter van VI.36. x VI.37.}: Joanna ABBENHUIS, leeftijd 21 jaar, geboren te Arnhem ca.1798-1799, dienstmeid (dochter van Hendrik Abbenhuis, arbeider, en Joanna Rietbergen, arbeidster) huwt in de gemeente Rheden 2-11-1820 (aktenr.23) met: Hermen JANSSE HIJTMEIJER, leeftijd 25 jaar, geboren te Velp ca. 1794-1795, verwer (zoon van Harme Jansse, geen beroep vermeld, en Johanna Everdina Niriks, geen beroep vermeld). (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3241. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)


Gen. VI. 38. Sijbrand de VRIES (zoon van VII. 76. Cornelis Sijbrands [de VRIES] x 77. Margaretha [Grietje] GIELING) geboren te Muiden op 18 december 1798, overleden te Weesp op 3 maart 1835. Huw. te Weesp op 4 januari 1829 (zie huwelijksakte, nr. 1, te Weesp, elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT), *) met:
Gen. VI. 39. Alida LINDOORN (ook o.a. Alieda LINDOREN; dochter van VII. 78. Bruno LINDOORN / Bruin LINDOREN, schuitjager, x 79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER), geboren te Weesp, gedoopt aldaar op 31 maart 1809, zij ondertekende bij haar huwelijk als Alieda LINDOREN, overleden in haar (laatste) woonplaats Weesp op 13 april 1844, echtgenote van Franciscus van den BERG; dochter van Bruno LINDOORN [Bruin LINDOREN] en Clara KEYZER [Klaartje KEYSER].
Alida hertrouwt (haar 2e huwelijk) te Weesp op 27 mei 1842 met: Franciscus van den BERG.
Kinderen van VI. 38 x VI. 39: o.a. dochter: V.19. Klara Helena de VRIES, geb. te Weesp op 1 juli 1831;
zij x huwt V.18. Jan / Johannes SCHMIDT (ook o.a. SCHMIT, SMIDT, SMIT), geb. te Haarlem op 10 februari 1823.

*) Zie twee huwelijksaktes, t.w. van het echtpaar "de Vries x Lindoren"
en van de ouders van vnd. VI.38. Sijbrand de Vries, t.w.: VII. 76 x 77;
aktes uit de particuliere collectie van John de Vries (zijn e-mailadres: patojohn@hotmail.com)
elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
John de Vries voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de Vries geboren te Weesp op 10 maart 1829, broer van V.19. Klara Helena de Vries:
hieronder vermeld. – Van het echtpaar Kw. 38. x 39. en hun ouders, zijn uit de genealogie van
John de Vries enkele gegevens aangevuld voor deze kwartierstaat).


Ansichtkaart met zeven foto's van Weesp door D. Deden, 2005.
Postcard with seven photo's of Weesp by D. Deden, 2005.
(Coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

N.B.: De hierna volgende tekst is een verkorte weergave van de gegevens uit deze huwelijksakte, ten einde de inhoud van de huwelijksakte van het bruidspaar VI.38. x VI.39. beter te kunnen interpreteren voor verder onderzoek. (M.Ch. Deden-Kazenbroot), ter aanvulling van de originele akte elders op deze website, zie: Various.KAZENBROOT):

4 jan. 1829: Uit de huwelijksakte te Weesp op 4 januari 1829 (Nr.1.) des morgens ten half twaalf uren:
De bruidegom
Sybrand de VRIES, oud 30 jaren, werkman, geboren te Muiden en woonachtig in deze Stad (Weesp), meerderjarige zoon van Cornelis de VRIES en Grietje GIELING, beiden overleden.
De bruid Alida LINDOREN, oud 19 jaren, zonder beroep, geboren en woonachtig in deze Stad (Weesp), minderjarige dochter van en "geadsisteerd met" (geassisteerd door) haar ouders Bruin LINDOREN, oud 51 jaren, schuitjager, en Clara KEYZER, oud 43 jaren, beiden woonachtig in deze Stad (Weesp) en hier tegenwoordig toestemmende het Huwelijk van hunne dochter met Sybrand de VRIES.
Huwelijksbijlagen: – Extract van de Acte uit het Register der Huw.-Afkondigingen van Weesp;
– Twee Extracten van geboorten: een akte van Sybrand de Vries alsook een van Alida Lindoren;
– Twee Extracten van overlijden: een akte van Cornelis Sybrand de Vries alsook een van Margaretha Gieling;
– Door getuigen kon de identiteit van de bruidegom worden aangetoond; de overlijdensacten van de grootouders van vaders- en moederszijde van Sybrand de Vries kunnen niet worden geproduceerd, omdat: 1) zij reeds lang zijn overleden; en 2) er een verandering van de naam van vader en moeder heeft plaats gevonden;
– Een Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den Gouverneur dezer Provincie Noord-Holland.
Huw.-getuigen: Klaas LINDOORN, oud 27 jaren, werkman, neef van de bruid; Pieter ALENBEEK, oud 35 jaren, werkman; Jan BOVEN, oud 34 jaren, werkman; Willem van NAS, oud 27 jaren, werkman;
alle goede vrienden der comparanten en woonachtig in deze Stad (Weesp).
w.g. door de aanwezigen: Alieda Lindoren, Klaas Lindoorn, Pieter Alenbeek Az, Jan Boven, W. van Nas.
(niet ondertekend door de eerste, derde en vierde comparant, verklaarden niet te kunnen schrijven).
======================================================================

Amstel. De Magere Brug in Amsterdam, 2005.
(Foto D. Deden; coll. M.Ch. Deden-Kazenbroot.)


Gen. VI. 40. Simon de WIT (Simon Pietersz. de WIT / de WITH / de WIDT / de WI(T)D, zoon van VII. 80. ? Pieter de WIT [=? Pieter Sijmonsz. (de) Wit x 81. ?: Christina Symons Kater, echtelieden te Monnickendam) geboren te Monnickendam ca. 1779-1780 [?: *1 jul.1781], scheepstimmerman te Amsterdam, overleden aldaar zijn laatste woonplaats Amsterdam 23 april 1832.
Simon Pietersz. de WIT huw. te Monnickendam 17 november 1804 met:
Gen. VI. 41. Trijntje Cornelisse ZIJP (ook o.a. genaamd SEIJP / SEYP / SIJP / SYP; dochter van VII. 82. Cornelis ZIJP [?: Cornelis Claasz. Zijp] x 83. NN NN [?: Neeltje Cornelisse Oud], echtelieden wonende in Noord-Holland te Ilpendam of omgeving) geboren te Ilpendam ca. 1775-1776, zij woont op 31 aug. 1837 als weduwe zonder beroep op het adres: Prinseneiland te Amsterdam; overleden te Amsterdam 11 januari 1850, oud 74 jaar, (als Trijntje Cornelisse Zijp, weduwe van Simon Pieterse de Wit).
Kinderen, o.a. zoon: V.20. Klaas Simonsz. de WIT (ook o.a. genaamd "Klaas SIMONS / Klaas SIMONS DE WIT / Klaas Simons de WIT",
geboren te Monnickendam [arrondissement Hoorn] 17 augustus 1811, gedoopt aldaar 18 augustus 1811, milicien, kanonnier Artillerie, scheepstimmerman, overleden in zijn laatste woonplaats Amsterdam 11 november 1840; Klaas Simonsz. de WIT huwde te Amsterdam op 13 september 1837 met V.21. Anna RUYTENAAR (ook o.a. RUITENAAR, RUIJTENAAR, RUIJTERMAN, dochter van VI.42. Gerrit RUITENAAR / Godlief RUIJTENAAR, en VI.43. Magdaleena Grietje SCHUSLER), geboren te Amsterdam 26 juni 1808, gedoopt aldaar 1 juli 1808 in de Westerkerk, overleden in haar geboorteplaats tevens woonplaats Amsterdam op 2 februari 1886. (Zie ook bijzonderheden over deze adressen.)

Uit het huwelijk van VI.-40. Simon de Wit en VI.-41. Trijntje Zijp is nageslacht bekend met familienaam: de Wit;
de kinderen en verdere nakomelingen van een oudere broer van (V.-20.) Klaas Simonsz. de Wit, zie hierna VI.-40.a.:

VI.-40.a. Cornelis de Wit, geboren te Monnickendam op 12 okt.1806, overleden te Den Helder op 11 okt.1864;
Cornelis de Wit x met Albertje Went, geboren te Amsterdam 1 sept.1809, overleden te Den Helder op 29 sept.1875,
(dochter van Albert Went en Anna Dorothea Kielken, echtelieden te Amsterdam).
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend met familienaam: de Wit, hierna vermeld:

• Anna Dorothea de Wit (*1839, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went): bruid leeftijd 22 geboorteplaats Den Helder;
huw. gemeente Den Helder 17 okt.1861 (aktenr.142; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruidegom:
Cornelis Speelman, leeftijd 21 geboorteplaats Akersloot (* 1840, zoon van Pieter Speelman en Neeltje Boon).

• Trijntje de Wit (*1844, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went): bruid leeftijd 24 geboorteplaats Den Helder;
huw. gemeente Den Helder 17 jun.1869 (aktenr.62; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruidegom:
Roelof Jacobus Mooij, leeftijd 26 geb.plaats Den Helder (*1842, zoon van Frederik Roelofszoon Mooij en Cornelia Abbenes).

• Trijntje de Wit (*1844, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went): bruid leeftijd 31 geboorteplaats Den Helder
(weduwe van Roelof Jacobus Mooij); huw. gemeente Den Helder 6 jul. 1876 (aktenr.104; bron GenLias: NHA,
Noord-Hollands Archief) met bruidegom (weduwnaar van Alida Bakker):
Pieter Bont, leeftijd 43 geb.plaats Wieringen (*1832, zoon van Evert Bont en Trijntje Swan).

• Simon de Wit (Den Helder 1848 – Den Helder?), bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats Den Helder
(zoon van Cornelis de Wit en Albertje Went) huw. gemeente Den Helder 15 juni 1871 (aktenr.89; bron GenLias:
NHA, Noord-Hollands Archief) met bruid:
Neeltje de Roos, leeftijd 19, geboorteplaats Den Helder [*20 aug.1851 Den Helder] (dochter van Pieter de Roos
[*22 sept.1818 Rotterdam, +14 aug.1905, z.v. Pieter de Roos x Aaltje of Aatje Jansen, echtelieden te Rotterdam]
en Sophia Virgina Fortune [*1821 Den Helder, d.v. Franciscus Fortune, van Amsterdam, x Godelieve Nyclais,
van Den Helder, echtelieden te Den Helder].

• Pieter de Wit (Den Helder 25 febr.1853 – Den Helder 8 dec.1899), bruidegom, leeftijd 25,
geboorteplaats Den Helder (zoon van Cornelis de Wit en Albertje Went) huw. gemeente Den Helder 22 aug.1878
(aktenr.143; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruid:
Neeltje de Roos de weduwe van zijn oudere broer Simon de Wit voornoemd; [K.B. nr.35 d.d. 11-07-1878];
leeftijd 26, geboorteplaats Den Helder [*20 aug.1851 Den Helder] (dochter van Pieter de Roos
[*22 september 1818 Rotterdam – 14 augustus 1905, z.v. Pieter de Roos x Aaltje of Aatje Jansen]
en Sophia Vergine
Frontune [= *1821 Den Helder, d.v. Franciscus Fortune, van Amsterdam, x Godelieve Nyclais, van Den Helder,
echtelieden te Den Helder].
•• Nakomelingen uit het huwelijk van Pieter de Wit en Neeltje de Roos; geboren te Den Helder:

•• Cornelis Simon de Wit (*6 mei 1880 Den Helder – Den Helder 10 apr.1953),
bruidegom leeftijd 26 geboorteplaats Den Helder (zoon van Pieter de Wit en Neeltje de Roos);
huw. gemeente Den Helder 10 mei 1906 (aktenr.63; bron: GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief)
met bruid: Grietje van Marle (*24 jun.1886 Den Helder – 25 jan.1953 Den Helder), leeftijd 19
geboorteplaats Den Helder (dochter Wouter van Marle [*6 jul.1856 Enkhuizen, z.v. Tjaling van Marle
x Weintje van Doornik, echtelieden te Enkhuizen] en v. Johanna Goos [*7 apr.1858 Enkhuizen – 11 febr.1932
Den Helder] echtelieden te Den Helder). Uit het huwelijk van Cornelis Simon de Wit en Grietje van Marle
is nageslacht bekend te Den Helder, familienaam: de Wit.

•• Albertha de Wit (* 1884 Den Helder) bruid leeftijd 22 geboorteplaats Den Helder
(dochter van Pieter de Wit en Neeltje de Roos); huw. gemeente Den Helder 10 jan.1907
(aktenr.12; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruidegom:
Huibrecht Stokhof (*1878 Schiedam), leeftijd 28 (zoon van Jan Stokhof en Bastiana Ritman).

•• Albert de Wit (*1887), bruidegom leeftijd 30 geboorteplaats Den Helder
(zoon van Pieter de Wit en Neeltje de Roos) gescheiden van Anna Jongebloed;
huw. gemeente Den Helder 28 febr.1918 (aktenr.28; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruid:
Pietronella Schoe (*1877) leeftijd 40 geboorteplaats Delfzijl (dochter van Bernardus Schoe en Catharina Jorna)
gescheiden van Petrus van Klaarwater.

 

Gen. VI. 42. Gerrit (doopnaam Godlieff ook gen. Godlief) RUYTENAAR (ook o.a. RUITENAAR, RUIJTENAAR, zoon van VII. 84. Antonie Willem RUIJTENAAR, ook gen. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR x 85. Gijsi of Gijsje KOPPIER) geboren te Amsterdam? ca. 1779-1780, metselaar, overleden te Amsterdam? na 1837.
Hij is waarschijnlijk de volgende vermeld in het Doopregister 1564-1811 van de stad Amsterdam: doopnaam van het kind (doopbewijs verstrekt):
Godlieff, zoon van: Antoni Willem RUIJTENAAR en Gijsi KOPPIER; getuigen Coerd KOP en Maria KOP; pastor Petrus BROES; doop datum 27 aug. 1780; religie Hervormd, Westerkerk; bron 112 p.440 (folio 218v) nr.6.
Huw. (ondertr., kerk) Amsterdam 24 augustus 1804 met:
Gen. VI. 43. Magdalena Grietje SCHUSLER (ook o.a. Magdaleena, familienaam ook SCHULER, SCHULLER, dochter van VII. 86. Hans Jurgen SCHUSLER x VII. 87. Christina PIELET, ook genaamd PIELAT) vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving,; gedoopt op 13 februari 1774 te Amsterdam, doopnaam Magdalena Grietje, dochter van Hans Jurgen Schusler en Christina Pielet (doopgetuige Grietje Onne; pastor Wilhelm August Klepperbein; religie Evangelisch-Luthers, Lutherse Kerken bron: inv.nr. 257 p.127 (folio 89) nr.3.) [GAA-website: doopregisters 1716-1811.], overleden te Amsterdam? na 1837.
Kinderen van VI.-42. x VI.-43., o.a. dochter: V.21. Anna RUIJTENAAR. In het doopregister van Amsterdam als volgt vermeld:
dochter "Anna", doopbewijs verstrekt; vader Godlief Ruijtenaar, moeder Magdaleena Grietje Schusler; twee doopgetuigen =
Fredrik Snijder en Anna Schusler; pastor Franciscus Fock; geboorte van het kind d.d. 26 juni 1808, gedoopt 1 juli 1808;
religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.211 (folio 106) nr 6.

Uit het huwelijk van VI.-42. Gerrit RUYTENAAR, ook o.a. Godlief of Godliep RUIJTENAAR, x VI.-43. Magdaleena Grietje of Magdalena Grietje SCHUSLER ook o.a. SCHULER, zijn de volgende kinderen gevonden in het doopregister gemeente Amsterdam; DTB Doopregister 1564–1811, website http://gemeentearchief.amsterdam.nl/

11 jan.1805: Abraham, gedoopt 11 januari 1805, zoon van Godlief Ruijtenaar en Magdalena Grietje Schuler
('Schuller', waarvan 1 maal / gevlekt of doorgehaald); doopgetuigen Teunes Otte en Ida Snijder; pastor Didericus Tendall;
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel; bron 73 p.302 (folio 152v) nr.5.

22 dec.1806 / 4 jan.1807: Johannes Isak, geboren 22 dec.1806, gedoopt 4 januari 1807, zoon van Godliep Ruijtenaar en Magdalena Grietje Schusler; doopgetuigen Frederik Kopier en Cristina Piolet; pastor Hillebrandus Mentes; religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.151 (folio 76) nr.8.

• 26 jun.1808 / 1 jul.1808: Anna, geboren 26 juni 1808, gedoopt 1 juli 1808, Doopbewijs verstrekt. (= zij volgt kw.nr.V.-21.)
dochter van Godlief Ruijtenaar en Magdaleena Grietje Schusler; twee doopgetuigen: Fredrik Snijder en Anna Schusler; pastor Franciscus Fock; religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.211 (folio 106) nr 6.

• 9 febr.1811 / 13 febr.1811: Geijsie, geboren 9 febr.1811, gedoopt 13 febr.1811, dochter van Godliep Ruijtenaar en Magdaleena Grietje Schusler; doopgetuigen Fredrik Sneijder en Catrina Roos; pastor Jacob van Nuijs Klinkenberg;
religie Hervormd, Nieuwe Kerk; bron 62 p.227 (oud pag.172) nr 9.

 

Gen. VI. 44. Hendrik HAAVEKOST (ook HAVEKOST; zoon van VII. 88. Hendrik HAAVEKOST / HAVEKOST x 89. Catharina FRED[E]RIKS, echtelieden te Amsterdam e.o.) vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving, gedoopt te Amsterdam 25 augustus 1790 (Evang.Luth. kerk), touwboorder & touwslager te Amsterdam, overleden aldaar? In november 1837 vermeld als Hendrik HAAVEKOST, touwslager, ondertekende zijn naam te Amsterdam als: H. Havekost.
Huwt te Amsterdam 26 januari 1812, met:
Gen. VI. 45. Jannetje / Jansje van der HEIJDE(N) (ook o.a. Jansje van der HEIDE(N) / van der HEYDE(N), dochter van VII. 90. Geysbert van der HEIJDE(N) of Gijsbert van der HEYDEN, x 91. Catharina of Catrina van den BERG, echtelieden te Amsterdam e.o.) vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving, gedoopt te Amsterdam 2 november 1785 (in de Zuiderkerk: R.Kath.), overleden te Amsterdam?.
Kinderen, o.a. zoon: V.22. Hendrik HA(A)VEKOST, geboren te Amsterdam op 3 maart 1812, gedoopt aldaar 3 mrt. 1812, scheepstimmerman,
gehuwd te Amsterdam op 29 november 1837 met: Gen.V.23. Elisabeth van der FEEN, ook genaamd Elisabeth van der VEEN (dochter van VI.46. Frans van der VEEN en VI.47. Margaretha MOOLEMANS / Margreta MOLEMAN, echtelieden te Amsterdam), geb. 13 aug. 1806 Amsterdam, gedoopt aldaar 17 aug. 1806 (in de Oosterkerk).

 

Gen. VI. 46. Frans van der FEEN / van der VEEN (zoon van VII. 92. NN van der FEEN of NN van der VEEN x 93. NN NN, echtelieden te Amsterdam e.o.) geboren te Amsterdam?, ca. (geschat) 1775, overleden te Amsterdam 1 februari 1820.
Gehuwd te Amsterdam? verm. voor of ca. 1801, met:
Gen. VI. 47. Margaretha MOOLEMANS (ook Margreta MOLEMAN(S), dochter van VII. 94. NN MOOLEMANS of MOLEMAN(S) x 95. NN NN, echtelieden te Amsterdam e.o.) geboren te Amsterdam? ca. (geschat) 1775, overleden te Amsterdam (als weduwe) 20 januari 1830?.
Kinderen, o.a. dochter: V.23. Elisabeth van der FEEN / van der VEEN, (zie ook hieronder vergeleken met website Gemeentearchief Amsterdam:
[uit extracten: geb. 14 aug. 1806 Amsterdam, [= hieronder 13 aug.1806), ged. aldaar 17 aug. 1806 (in de Oude Kerk) [= hieronder Oosterkerk]:

Kinderen uit het huwelijk van VI.-46. Frans van der Feen / van der Veen x Margareta/Margreta/Marregreta Moleman/Moliman, vermeld te Amsterdam (gevonden vier kinderen van 1802 t/m 1810 in doopboeken van het tijdvak 1716–1811):
• 1802 Amsterdam:
Hendriena, geboren 25 febr.1802, dochter van Frans van der Veen en Marregreta Moleman, gedoopt 3 mrt 1802, religie Hervormd, Nieuwe kerk, door pastor Dirk Semeins van Binnevest, doopgetuigen Hendrik Eggers en Hendriena Witkop. (Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 61 p.94 nr.13.)
• 1804 Amsterdam: Frans, geboren 31 mrt 1804, zoon van Frans van der Feen en Margreta Moleman, gedoopt 11 apr.1804, religie Hervormd, Zuiderkerk, door pastor Adolph Fredrik van der Scheer, doopgetuigen Jan Swart en Dorothea Potharst. (Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 103 p.505 (folio 252v) nr.17.)
• 1806 Amsterdam: Elisabeth, (= Elisabeth van der Feen, ook Elisabeth van der Veen; zij volgt bij kwartierstaatnummer V.-23.),
geboren 13 aug.1806, (in andere archiefstukken 14 aug.1806); dochter van Frans van der Feen en Margreta Moleman,zij is gedoopt op 17 augustus 1806, [doopbewijs verstrekt], religie Hervormd, Oosterkerk, door pastor Fredericus Baarslag, doopgetuigen Jan Swart en Dorothea Polharst. (Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 92 p.231 (folio 115) nr.6.)
• 1810 Amsterdam: Jacobus, geboren 2 apr.1810, zoon van Frans van der Veen en Margareta Moliman, gedoopt 8 apr.1810, [doopbewijs verstrekt], religie Hervormd, Nieuwe kerk, door pastor Adolph Fredrik van der Scheer, doopgetuigen Jacobus Beijer
en Jannetje van der Veen. (Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 62 p.184 (\h.129) nr.3.)

=========================================================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

==============================================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VII / continued GENERATION VII.

================================================================================

Marianne Christina KAZENBROOT > naar pagina's generaties / > to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

• MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

================================================================================

home