HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot
 

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

MarCh.-gen.VI. / GENERATIE VI: EXTRA PAGINA'S - GENERATION VI: EXTRA PAGES :

MarCh.-gen.VIff. / • MarCh.-gen.VIfm. / • MarCh.-gen.VImf. / • MarCh.-gen.VImm. /

MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /


GENERATIE VI: OUDOUDERS
Voorouders: nummers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.
GENERATION VI: 3rd GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.

Voorouders van moederszijde Generatie VI. 48 – 63.

Gen. VI. 48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER, TAENZER, TÄNZER,
zoon van VII. 96. Johann Gottfried TENZER x 97. Anna Maria Louise KRESEL,
echtelieden laatst wonende te Wilster)

geboren ca. 1790, Ev. Luthers, vermoedelijk van Zepernik bij Berlijn, meester-kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud.

VI.48. Carl Friederich TENZER (DENZER)
huwde voor ca. 1829 met:
Gen. VI. 49. Margaretha SCHMIELAU (ook onder andere genaamd SCHMILAU;
dochter van: VII. 98. Jacob SCHMIELAU
x VII.99. Cathrina RAMUNDT (? of Catharina RAMUND ?)
[echtelieden in Sleeswijk-Holstein;

haar voor- en achternaam verder nagaan.

Volgens mondelinge familie-overleveringen
is deze familie vermeld in oude archiefbronnen als fam. DENZER of TENZER
vermoedelijk in Sleeswijk-Holstein, Denemarken, Hamburg en omgeving, Berlijn e.o.;

zie ook website www.familysearch.org/ ],
geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 te Burg, Kirchenkreis Suederdith-
marschen in Sleswig-Holstein (echtgenote van Carl Friedrich DENZER,
zie VI.48. Carl Friederich of Carl Friedrich TENZER).

Kinderen van het echtpaar Tenzer x Schmielau, o.a. zoon:
V.24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar 17 dec.1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer), 42 jaar
echtgenoot van V.25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.50. Franz HEESCH,
meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, en Heike HELD of HELDT,
echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats
Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van
Peter Andreas TENZER.

Kinderen van V.24. x V.25.: o.a. zoon IV.12. Johann Gottfried TENZER, geboren op 8 mei 1858 te Wilster,
Sleeswijk-Holstein; nationaliteit Duits, Ev.-Luthers gedoopt in mei 1858 in zijn geboorteplaats Wilster,
later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag, overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage
als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina Huese (zie deze kwartierstaat bij generatienr.IV.13.);
Johann Gottfried TENZER werd begraven in de gemeente 's-Gravenhage: Gemeente Begraafplaats,
Kerkhoflaan 12 te Den Haag, 24 juli 1942 (alg. graf, 5e klasse, nr.899, inmiddels geruimd), vermeld
als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina HUESE.

 

Gen. VI. 50. Franz HEESCH
(ook HEESCHE, zoon van VII. 100. NN HEESCH x 101. NN NN)
vermoedelijk Ev. Luthers,
waarschijnlijk geboren te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, meester-smid,
woonde aldaar met zijn gezin te Itzehoe en omgeving.

VI.50. Franz HEESCH (ook o.a.: HEESCHE), meester-smid te Itzehoe,
huwde voor ca. 1833 met:
Gen. VI. 51. Heike HELDT (ook o.a.: HELD,
dochter van VII. 102. NN HELDT x 103. NN NN)
vermoedelijk van Itzehoe, Ev.Luth.,vermeld in oude documenten als echtgenote van Franz HEESCH.
Kinderen van het echtpaar Heesch(e) x Heldt,
o.a. dochter: V.25. Anna Margaretha HEESCH(E),
geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats
Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van Peter Andreas TENZER,
geboren circa 1829, Ev.Luth., koopman en winkelier lederwaren te Wilster, overleden aldaar 13 dec.1871,
begraven in zijn laatste woonplaats Wilster op 17 dec.1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer), 42 jaar oud,
echtgenoot van (V.25.) Anna Margaretha HEESCH (ook onder andere genaamd HEESCHE).

Kinderen van V.24. x V.25.: o.a. zoon IV.12. Johann Gottfried TENZER, geboren op 8 mei 1858
te Wilster, Sleeswijk-Holstein; nationaliteit Duits, Ev.-Luthers gedoopt in mei 1858 in zijn geboorte-
plaats Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag, overleden in zijn laatste woonplaats
's-Gravenhage als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina Huese (zie deze kwartierstaat bij
generatienr.IV.13.); Johann Gottfried TENZER werd begraven in de gemeente 's-Gravenhage:
Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te Den Haag, 24 juli 1942 (alg. graf, 5e klasse, nr.899,
inmiddels geruimd), niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina HUESE.

Telefoonboek van 1915 met achternaam Tenzer in 's-Gravenhage
(bron: internet-website = http://www.de-wit.net/bronnen/tel1915/pag/337.htm):
• Telef.nr. H4229: Tenzer, Kerb-, Brand- en Schildersbenoodigdh., Noordeinde 139a.
(= bij de winkels stadscentrum, schuin tegenover Paleis Noordeinde, Den Haag).
Telefoonboek van 1915 met achternaam Huese in Amsterdam
(bron: internet-website = http://www.de-wit.net/bronnen/tel1915/pag/56.htm):
• Telef.nr. Z4098: Huese, B.F., Jac. Obrechtplein 8.
(= familie van mevr. Johanna Dina Huese-Tenzer)

De kunsthandelaar J. G. TENZER is vermeld in krantenartikelen (zie onder andere de website:
Koninklijke Bibliotheek, http://kranten.kb.nl/ > Historische kranten in beeld; kranten 1910–1945):
een selectie uit de krant het Vaderland op de volgende datum (zie de index-pagina's kranten):
• maandag 18 october 1937, volgnr.13. editie Avondblad D - pag.1.
(1e en 2e kolom) Kunst en letteren: Teraardebestelling Toon Dupuis.

[Docent Kon. Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag,
Ned. beeldhouwer van Belgische afkomst: Antonius S.N.L. Dupuis,
(Antwerpen 18 febr.1877 – Den Haag 13 okt.1937)
aanwezig bij de begrafenis o.a.: kunsthandelaar J.G. Tenzer.]

Gen. VI. 52. Johannes HUESE
(ook o.a. HEUSE(N), HÜSE(N), HUSE(N), zoon van VII. 104. Eustachius HUESE, x 105. Anna PEL ook genaamd Johanna PELL)
geboren te Den Haag ('s-Gravenhage) 29 januari 1794, gedoopt aldaar 5 februari 1794 (in de Groote Kerk / St. Jacobskerk), aannemer, meester-timmerman te Den Haag, daarna sociëteitshouder, familiebedrijf met zijn echtgenote te Ginneken
bij Breda, + overleden in zijn laatste woonplaats Ginneken 3 oktober 1864.

Detail resultaat: Zie website GenLias > http://www.genlias.nl
Bron: Memories van successie. Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen: Toegangnr: 036.03.03. Inventarisnr: 78. Kantoorplaats: Breda. Memorienr: 95.
Registratie datum: 03-10-1864. Overledene: Johannes Huese.
 

VI. 52. Johannes HUESE huwde te Den Haag (Gemeente 's-Gravenhage) op 22 september 1819:
Gen. VI. 53. Johanna Dina SIMONS
(ook SIEMONS, dochter van VII. 106. Frans of François Marcus SIMONS, x 107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN)
geboren te Den Haag 30 maart 1794, ~ gedoopt aldaar 20 april 1794 (in de Groote Kerk / St. Jacobskerk), lid familiebedrijf
sociëteit te Ginneken bij Breda, overleden in haar laatste woonplaats Ginneken 27 februari 1868.
Kinderen van het echtpaar Huese x Simons, o.a. zoon: V.26. Frans Alphonsus Huese (ook o.a. François A. Huese),
geboren te 's-Gravenhage 12 april 1828; huw. met: V.27. Hendrina Maria de Lange, geboren te Alkmaar 18 mei 1822.

Bijzonderheden over Johanna Dina Tenzer-Huese (IV.13.), geboren te Alkmaar 30 mei 1860
(dochter uit het huwelijk van V.26. Frans Alphonsus Huese en Hendrina Maria de Lange V.27., echtelieden te Alkmaar,
later o.a. vermeld te Teteringen), overleden te Teteringen 20 aug.1889, echtgenote van Johann Gottfried Tenzer(IV.12.),
kunsthandelaar; ouders van de winkelier, muziekinstrumentenhandelaar Johann Gottfried Frans Geldolph Tenzer (III.6.)
gehuwd met (III.7.) Jacoba Bekker, echtelieden te Den Haag en omgeving (vijf kinderen: twee zonen, drie dochters;
de Haagse familietak TENZER) onder andere de oudste dochter: (II. 3.) Jacoba Agatha TENZER,
gehuwd met  (II.-2.) Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT, ouders van de auteur

van deze website met genealogie en kwartieren: (het oudste kind, dochter vermeld op deze website-
pagina I.-1.) Marianne Christina Deden Kazenbroot, x met Dirk Deden, grafisch ontwerper,

zie ook o.a. genealogie op de website van Dirk Deden > www.deden.eu

De andere kinderen van (VI.-52.) Johannes Huese x (VI.-53.) Johanna Dina Simons;
gegevens uit archiefbronnen, aktedatumvolgorde, zoals website http://www.genlias.nl/

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
. Algemeen = Toegangnr: 50.155. Inventarisnr: 7631.
Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 7. Datum: 27-06-1857.
Bruidegom Frederik Otto Gautier. Geboorteplaats: Breda.
Bruid Francina Johanna Dina Hermina Huese. Geboorteplaats: 's-Gravenhage.
Vader bruidegom George Christiaan Frederik Gautier. Moeder bruidegom Johanna Dorothea Lohoff.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Zeeuws Archief
. Algemeen = Toegangnr: 25.87.
Gemeente: Oostburg. Soort akte: huwelijksakte. Aktenummer: 15. Datum: (woensdag) 07-12-1859.
Bruidegom Susan Johannes Huese. Leeftijd: 33 jaar. Geboorteplaats: 's-Gravenhage, Ambtenaar b/d Rijksbelastingen.
Bruid Johanna van Egmond. Leeftijd: 20 jaar. Geboorteplaats: Vlissingen, naaister.
Vader bruidegom Johannes Huese, Societeithouder. Moeder bruidegom Johanna Dina Simons.
Vader bruid Johannes Jacob van Egmond, gepensioneerd Rijksambtenaar. Moeder bruid Johanna Hoogervorst.
Nadere informatie: Erk. kind: Johanna Dina, ingeschr. B.S. 10-11-1859 te Oostburg.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Gelders Archief
. Algemeen = Toegangnr: 0207.
Gemeente: Arnhem. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 53. Datum: 04-04-1890.
Bruidegom: Frederik Otto Huese. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid: Maria Elisabeth Johanna ter Linden. Leeftijd: 34. Geboorteplaats: Nijmegen.
Vader bruidegom: Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom: Johanna van Egmond.
Vader bruid: Hendrik Martinus Frederik ter Linden. Moeder bruid: Johanna Kuipers.
Nadere informatie: beroep bruidegom: sergeant majoor; beroep vader bruid: dansonderwijzer.

• http://rotterdam.digitalestamboom.nl/ Gemeentearchief Rotterdam: Stamboompagina
Huw. plaats Rotterdam datum
25-01-1921. / Rotterdam akte jaar 1921 Nummer a63.
Bruidegom Johannes Frederik Otto Huese, Geertruidenberg, 29.
Vader Frederik Otto Huese. Moeder Maria Elisabeth Johanna ter Linden.
Bruid Gertrude Susan Laming, Rotterdam, 22.
Vader Walter Laming. Moeder Caroline Henriette Boden.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.067.
Inventarisnr: 3073.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 19.
Datum: 27-05-1891. Bruidegom Jan Willem Pakkert. Geboorteplaats: Bathmen.
Bruid Frederika Louisa Wilhelmina Huese. Geboorteplaats: Oostburg.
Vader bruidegom Hendrik Jan Pakkert. Moeder bruidegom Janna Koldewee.
Vader bruid Susan Johannes Huese. Moeder bruid Johanna van Egmond.

• http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/vondsten: Bron: Overlijdensakten Oostburg 1796-1950
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 6 januari 2005]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 / Details:
Susan Johannes Huese: Vader overledene op zondag 14 augustus 1864 Oostburg.
Aktejaar (year) : 1864. Aktenummer (documentnumber) : 39
Overleden op (died on) : 14-8-1864. Overleden te (died in) : Oostburg
Johannes Jacob Huese. Leeftijd bij overlijden (age) : 2 maanden en 2 weken
Geslacht (gender) : mannelijk. Geboorteplaats (place of birth) : Oostburg
Vader (father) : Susan Johannes Huese. Leeftijd (age) : 38.
Beroep (occupation) : commies bij de rijksbelastingen
Moeder (mother) : Johanna van Egmond. Beroep (occupation) : particuliere.

• http://www.zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/vondsten: Bron: Overlijdensakten Oostburg 1796-1950
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 6 januari 2005]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 / Details:

Susan Johannes Huese: Vader overledene op vrijdag 7 juli 1865 Oostburg.
Aktejaar (year) : 1865. Aktenummer (documentnumber) : 29
Overleden op (died on) : 7-7-1865. Overleden te (died in) : Oostburg
Frans Alphonsus Huese. Leeftijd bij overlijden (age) : 7 dagen
Geslacht (gender) : mannelijk. Geboorteplaats (place of birth) : Oostburg
Vader (father) : Susan Johannes Huese. Leeftijd (age) : 39.
Beroep (occupation) : commies bij de rijksbelastingen
Moeder (mother) : Johanna van Egmond. Beroep (occupation) : particuliere.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.027.
Inventarisnr: 1245.
Gemeente: Breda. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 32. Datum: 20-04-1893.
Bruidegom Johannes Jakob Huese. Geboortedatum: 11-01-1869. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid Christina Hendrika Straatman. Geboortedatum: 08-02-1869. Geboorteplaats: Breda.
Vader bruidegom Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom Johanna van Egmond.
Vader bruid Paulus Straatman. Moeder bruid Francijna Clara Adriana Dirven.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.027.
Inventarisnr: 1245.
Gemeente: Breda. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 117. Datum: 12-10-1893.
Bruidegom Paulus Jacobs. Geboortedatum: 13-01-1863. Geboorteplaats: Venlo.
Bruid Johanna Maria Huese. Geboortedatum: 08-09-1866. Geboorteplaats: Oostburg.
Vader bruidegom Willem Jacobs. Moeder bruidegom Adriana Kanters.
Vader bruid Susan Johannes Johannes Huese. Moeder bruid Johanna van Egmond.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 550.155.
Inventarisnr: 2970.
Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 4. Datum: 28-01-1920.
Bruidegom Johannes Jakob Huese. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid Zwaantina Arendina Weide. Geboorteplaats: Avereest.
Vader bruidegom Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom Johanna van Egmond.
Vader bruid Wolter Weide. Moeder bruid Johanna Boterman.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 550.155.

Inventarisnr: 2970. Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 33. Datum: 30-07-1920.
Bruidegom Frans Kramer. Geboorteplaats: Leeuwarden.
Bruid Francijna Johanna Huese. Geboorteplaats: Breda.
Vader bruidegom Geert Kramer. Moeder bruidegom Geertruida Wierda.
Vader bruid Johannes Jakob Huese. Moeder bruid Christina Hendrika Straatman.

 

• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
. Algemeen = Toegangnr: 50.067. Inventarisnr: 3071.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 35. Datum: 15-12-1866.
Bruidegom Nicolas van de Wetering. Geboorteplaats: Brussel (BEL).
Bruid Anna Eustatia Huese. Geboorteplaats: 's-Gravenhage.
Vader bruidegom N.N. Moeder bruidegom Anne Catharine van de Wetering.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• Opmerking = vnd. Nicolas van de Wetering was eerder gehuwd; bron GenLias > http://www.genlias.nl
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
. Algemeen = Toegangnr: 50.067. Inventarisnr:3069.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 4. Datum: 22-02-1845.
Bruidegom Nicolas van de Wetering. Geboorteplaats: Brussel BEL.
Bruid Maria Alvers. Geboorteplaats: Ginneken en Bavel.
Vader bruidegom N.N. Moeder bruidegom Anna Catharina van de Wetering.
Vader bruid Johannes Alvers. Moeder bruid Pietronella van Dijk.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.
 
• http://www.genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.155. Inventarisnr: 7632.

Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 8. Datum: 10-10-1868.
Bruidegom Bernhart Rutgerus Reinhard Capteijn. Geboorteplaats: Leiden.
Bruid Frederica Louisa Wilhelmina Huese. Geboorteplaats: 's Gravenhage.
Vader bruidegom Franciscus Jacobus Carel Capteijn. Moeder bruidegom Dorothea Bovenkerk.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

 

Gen. VI. 54. Geldolph Adriaan de LANGE
(zoon van VII. 108. Pieter de LANGE x 109. Margaretha OUBURGH)
geboren te Alkmaar 11 januari 1773, gedoopt aldaar 17 januari 1773, kapitein grenadiers nationale garde Departement van de Zuiderzee, afslager van de vis, schout-bij-nacht der stad Alkmaar, overleden in zijn woonplaats Alkmaar 13 december 1840, leeftijd ruim 67 jaar.
VI. 54. Geldolph Adriaan de LANGE
huwde te Alkmaar 22 mei 1808:
Gen. VI. 55. Johanna Neeltje van der BURG
(ook Johanna Cornelia van der BURGH / van der BURCH, dochter van VII. 110. Willem van der BURG, ook o.a. Willem van der BURCH x 111. Johanna SCHEFFERS, ook o.a. Anna SCHEFFERS) geboren te Rotterdam 28 juli 1788 (wonende: Toornstraat ald.), gedoopt in haar geboorteplaats Rotterdam op 31 juli 1788 in de Grote kerk, dopeling Johanna Neeltje van der Burg, dochter van Willem van der Burg en Johanna Scheffers (doopgetuige Geertruij Kool; bron: DTB Rotterdam inv.1 Doop gereformeerd, index nummer 075.); overleden in haar laatste woonplaats Alkmaar 10 mei 1828.
Kinderen, o.a. dochter: V. 27. Hendrina Maria de Lange, geboren te Alkmaar op 18 mei 1822; zij hertrouwde als weduwe met:
V.26. Frans Alphonsus Huese, geboren te 's-Gravenhage 12 april 1828.

========================================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

 

========================================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VII / continued GENERATION VII.

=======================================================================

Marianne Christina KAZENBROOT > naar pagina's generaties / > to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

• MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

======================================================================

home