All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot
 

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT

• COPYRIGHT, disclaimer, PRIVACY, CONTACT

==================================================

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VII / continued GENERATION VII.

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

===============================================================


Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot


Generatie/Generation VII: 64–79


Gen. VII.-64. Jacob KAZENBROOT
Jacob (Japik/Jaap) Bancraszoon CASEMBROOT, ook o.a. genaamd KAZENBROOT.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.):
De doopnaam van Jacob CASEMBROOT is "Japik", geregistreerd in het RK-doopboek
van Heemskerk in duplo op 24 juni 1772
(zoon van VIII.-128. Bankris CASEMBROOD, en VIII.-129. Grietje Janse de WIT,
echtelieden wonende te Noorddorp/Heemskerk); RK-doopgetuigen:
Japik STUT en Trijntje JAPIKS; zie doopaktes hierboven.
Jacob Banckerisz. CASEMBROOT woonde achtereenvolgens te:
Heemskerk, Schoorl, Bergen en Velsen.
Hij ondertekende zijn naam vnl. als (drie handtekeningen zijn gevonden/bekend) /
He signed his name mainly as (three signatures are found/known):
Jacob KAZENBROOD, Jacob KAZENBROODT, Jacob KAZENBROOT.
Zijn beroep: boer en bouwman; overleden als "Jacob KASENBROOD"
in zijn laatste woonplaats Velsen 24 januari 1814 (leeftijd 41 jaar); begraven aldaar.

VII.-64. Jacob: Hij hertrouwt als weduwnaar,
zijn 2e Huwelijk xx te Bergen 19 mei 1805 met:
Maartje BENNING (ook o.a. genaamd BANNING, BEN., BINNING, en PENNING),
geboren te Heemskerk, religie/kerk: R.Kath.,
overleden aldaar 24 januari 1827 (als niet-hertrouwde weduwe van Gerrit KOEN).
Maartje hertrouwde als weduwe twee keer;
haar tweede huwelijk te Velsen 14 januari 1816 met de weduwnaar Wouter MAAS.
(Uit het huwelijk MAAS-BENNING is geen nageslacht bekend).
Na het overlijden van Wouter MAAS
(zie akte Velsen overlijdensaktedatum is 25 mei 1816)
hertrouwt Maartje BENNING; haar derde huwelijk te Velsen 20 april 1817 met:
Gerrit KOEN, waarbij nakomelingen familienaam KOEN.

Uit het huwelijk van VII.64. Jacob en Maartje BENNING zijn nakomelingen bekend.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Gen. VII.-66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN
(zoon van VIII.-132. (? Andries DRIESEN
[gehuwd te Alkmaar Stadstrouw/R.K.DTB:105; DTB-inv.6, folionr.954, op 8 aug.1762]
x VIII.-133. ? Lijsbeth GERRITS), geboren vermoedelijk circa 1770
(zie doopregister Alkmaar hieronder), RK, wagenmaker, woonde met gezin
vermoedelijk te Groet en/of Schoorl, + overleden na ca. mei 1832.
Uit het RK-doopregister van Alkmaar (index 1658–1811);
de hierna volgende gegevens komen overeen met dit gezin,
deze gegevens verder uitzoeken in het archief en andere bronnen.:
(VIII.-132. = ? Andries DRIESSE x Leijsbeth GERRITS = ? VIII.-133.)
RK-gedoopt zijn de volgende kinderen te Alkmaar:
nr.109. ~ Gerardus 11-07-1766; nr.102 ~ Maria 17-04-1769; nr.102 ~ Maria 05-06-1770;
nr.102. ~ Catharina 29-04-1774; nr.102. ~ Catharina 01-01-1777;
nr.102. ~ Margaretha 29-11-1778. /
Nog niet zeker of VII.-66.dezelfde is als de zoon Gerardus
gedoopt op 11 juli 1766 in de RK-kerk te Alkmaar.

VII.-66. Gerrit DRIESSEN
huw. 9 febr. 1795 te Aalsmeer
(bron / source: LDS-Church, USA) met:
Gen. VII.-67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.-134. NN (? Bernardius of Bernardus?) VASKE
x VIII.-135. Hermine SELIE / SELU, echtelieden te Alkmaar of omgeving),
geboren vermoedelijk circa 1775, + overleden te Schoorl 18 juni 1804, RK begraven aldaar.

Uit dit huwelijk is o.a. bekend,
dochter: Erckjen (Erckje / Erikje / Erikjen) DRIESSEN,
geboren te Groet / 't Eems (bij Schoorl), RK gedoopt te Schoorl 9 febr. 1797;
zij volgt VI.-33.
Gen. VII.-68. Joannes PRAAT
(zoon van VIII.-136. NN PRAAT x VIII.-137. NN),
x Huw. te ? Schoorl ? voor of circa 1793 met:
Gen. VII.-69. Trijntje Dirksd. RINKEL
(dochter van VIII.-138. Dirk RINKEL x VIII.-139. NN NN).
Van VII.-68. Joannes PRAAT x VII.-69. Trijntje Dirksd. RINKE
L is een kind is bekend, t.w. een zoon: Arie PRAAT,
geboren te Schoorl circa 1794, RK, gedoopt te Schoorl 28 februari 1794,
hij volgt VI.-34.

= = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-70. Adrianus van ESCH
(zoon van VIII.-140. NN van ESCH(?) x VIII.-141. NN NN),
wonende te Amsterdam, van beroep timmerman.

Adrianus van ESCH
huwde (te ? Amsterdam ? voor of circa 1790) met:
Gen. VII.-71. Anna ROOTHART / Van TONNINGEN
(dochter van VIII.-142. NN ROOTHART / Van TONNINGEN, x VIII.-143. NN NN)

Uit het huwelijk van VII.-70. x VII.-71. is een kind is bekend,
t.w. een dochter: "Elisabeth", familienaam: van Esch. / Elizabet / Elizabeth van ESCH,
geboren te Amsterdam circa 1791; doopnaam Elisabeth,
gedoopt op 8 november 1791 te Amsterdam in de R.-Katholieke kerk De Posthoorn,
(doopgetuigen Cornelis Raademakers en Elisabeth van den Bogard;
pastor Wilhelmus Reinerus Boom; bron: 348, p.375, (folio 188) nr.22);
vermeld hierna als oudste van de kinderen: Elisabeth van Esch,
zij volgt bij generatie VI = VI.-35. / Huwelijk Gemeente Schoorl datum 27 apr.1817
(bron huw.aktenr.6; archieflocatie Noord-Hollands Archief; www.genlias.nl):
bruid Elizabeth van Esch, leeftijd 25, geboorteplaats Amsterdam, beroep dienstbode
(vader Adrianus van Esch, beroep timmerman, moeder Anna van Tonningen);
bruidegom Arie Praat, leeftijd 23, geboorteplaats Schoorl, beroep werkbode
(vader Joannes Praat, beroep dagloner, moeder Trijntje Dirksd. Rinkel).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT
(div. schrijfwijzen van de familienaam;
zoon van VIII.-144. NN SCHMIT, en VIII.-145. NN NN).

Huw. (voor of circa 1794, vermoedelijk te Utrecht) met:
Gen. VII.-73. Martha FUISCH
(dochter van VIII.-146. NN FUISCH x VIII.-147. NN NN).

Uit het huwelijk van VII.-72. x VII.-73. is een kind is bekend, t.w. een zoon:
VI.-36. Hendrik Carel SCHMIT, geboren te Utrecht omstreeks 1795,
van beroep kleermaker; overleden te Weesp op 11 juli 1842 (familienaam SMIT);
huw. 3 okt.1818 te Weesperkarspel (prov. Noord-Holland), leeftijd 23 jaar, met
VI.-37. Neeltje POOL, geboren te Weesperkarspel circa 1791,
als bruid vermeld leeftijd 27 jaar
(dochter van VII.-74. Pieter POOL en VII.-75. Johanna EBBEN).

= = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-74. Pieter POOL
(zoon van VIII.-148. NN POOL x VIII.-149. NN NN),
beroep tuinman (vemeld 1814).

Huw. (vermoedelijk voor circa 1790-1791, mogelijk in Noord-Holland,
bijvoorbeeld in Weesp of Weesperkarspel) met:
Gen. VII.-75. Johanna EBBEN
(ook genaamd Anna EBBE, Hanna EBBINK, vermoedelijk ook EBBING?,
dochter van VIII.-150. NN EBBE of EBBEN ? x VIII.-151. NN NN).

Uit het huwelijk van VII.-74. Pieter POOL en VII.-75. Johanna EBBEN,
ook Anna EBBE of Hanna EBBINK (EBBING?)
kinderen, o.a. dochter:
(VII.-74.a. =) VI.-37. Neeltje POOL,
geboorteplaats Weesperkarsel (ook geboorteplaats Weesp) ca 1790-1791,
vermoedelijk het oudste kind, oudste dochter van VII.-74. x VII.-75.,
echtelieden in Noord-Holland. /
Op 3 oktober 1818 huwt te Weesperkarspel, prov. Noord-Holland:
bruid VI.-37. Neeltie POOL, leeftijd 27 jaar,
geboren in de gemeente Weesperkarspel circa 1790-1791
(dochter van VII.-74. Pieter POOL en Johanna EBBEN VII.-75.);
gehuwd in haar geboorteplaats de gemeente Weesperkarspel
op 3 oktober 1818 met bruidegom:
VII.-36. Hendrik Carel SCHMIT, leeftijd 23 jaar,
geboren in de gemeente Utrecht circa 1795, kleermaker
(zoon van VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT en VII.-73. Martha FUISCH).
[Bron: GenLias, www.genlias.nl; burg.stand huw.aktenr.15 d.d. 3 okt.1818
Gemeente Weesperkarspel; archieflocatie Noord-Hollands Archief.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-76. Cornelis Sijbrands (de VRIES)
(zoon uit het 2e huwelijk van
VIII.-152. Sijbrand DIRKSE x [2e] VIII.-153. Geertruij HEUFT),
gedoopt te Diemen op 19 november 1736,
begraven te Amsterdam op 7 januari 1804.

Hij huwde 2x. Gehuwd (1e) te Vinkeveen
(ondertrouwd te Diemen op 2 februari 1759) met:
Aaltje Jacobse KOOPMANSCHAP / Alegunda / Alida KOMANSCHAP
(zij was eerder gehuwd en weduwe van Dirk SWIKKERS),
woonde te Vinkeveen (1759), overleden te Weesp op 4 juni 1788. /

Hij hertrouwde als weduwnaar (zijn 2e huwelijk) teWeesp op 26 april 1789 met:
Gen. VII.-77. Margaretha (Grietje) GIELING
(dochter van VIII.-154. Lucas GIELEN x VIII.-155. Petronella van der LOEF)
geboren te Bussum, gedoopt te Naarden 14 mei 1764; overleden te Weesp 21 juli 1825.

Margaretha (Grietje) GIELING hertrouwde als weduwe,
haar tweede huwelijk, te Weesp op 8 juli 1804 met Jurrian SMIT.

Uit het tweede huwelijk van VII.-76. Cornelis Sijbrands (de Vries)
x VII.-77. Margaretha (Grietje) Gieling,
o.a. het jongste kind, hun zoon:
VI.-38. Sijbrand (Cornelisz.) de Vries, geboren te Muiden op 18 december 1798.

• Zie ook twee huwelijksaktes elders op deze website,
t.w. van het voornoemde echtpaar
VII.-76 x VII.-77 De VRIES x GIELING
en van hun zoon VI.-38 x VI.-39. De VRIES x LINDOREN [LINDOORN],
aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES
(zijn emailadres: patojohn[at]hotmail.com)
zie elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
• John de VRIES voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de VRIES geboren te Weesp op 10 maart 1829,
broer van Klara Helena de VRIES (V.19.: zij is hierboven vermeld,
dochter van het echtpaar VI.-38. x VI.-39.).
Uit de genealogie van John de VRIES zijn deze gegevens aangevuld
voor deze kwartierstaat, zie bronvermeldingen met bijzonderheden.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-78. Bruno of Bruin LINDOORN of LINDOREN
(?, zoon van VIII.-156. NN LINDOORN of LINDOREN
en VIII.-157. NN NN),
beroep schuitjager, wonende te Weesp.

Hij huwde met:
Gen. VII.-79. Clara of Klaartje KEYSER of KEIJSER, KEYZER, KEIJZER
(dochter van VIII.-158. NN KEYZER / KEYSER x VIII.-159. NN NN).

Uit het huwelijk van VII.-78. x VII.-79. is een kind is bekend,
dochter: VI.-39. Alida of Alieda LINDOORN ofLINDOREN,
geboren te Weesp, gedoopt aldaar op 31 maart 1809.
(Zij huwt 1e. te Weesp 4 januari 1829
[zie huw.akte, nr.1.] VI.-38. Sijbrand de VRIES,
geboren te Muiden 18 dec. 1798,
zoon van VII.-76. Cornelis Sijbrands [de VRIES]
en VII.-77. Margaretha (Grietje) GIELING,
hierboven vermeld. / Zie verder VI.-39. Alida LINDOORN.


==================================================================


De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. /


MarCh-gen.III. / • MarCh-gen.IIIff. / • MarCh-gen.IIIfm. / • MarCh-gen.IIImf. / • MarCh-gen.IIImm. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.IVff. / • MarCh.-gen.IVfm. / • MarCh.-gen.IVmf. / • MarCh.-gen.IVmm. /


MarCh.-gen.V. /


MarCh.-gen.VI. /

MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /


MarCh-gen.VIII. /


MarCh.-gen.IX. /


MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

 

==============================================================

home