All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=====================================================================

 


GENERATIE VII: OUDGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.
GENERATION VII: 4th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.

Voorouders van moederszijde Generatie VII.112–127.

Gen. VII.-112. Harmanus Benjamin / Hermanus Benjamin BEKKER,
(zoon van VIII.-224. Benjamin BEKKER, en VIII.-225. Saara, Sara / Sarah BODIJN /
BOEDIJN / BOUDIJN / BOEDEIJ, echtelieden gehuwd te Amsterdam 11 aug.1758:
Benjamin Bekker, x Sara Boudeijn/Boedeij, bron DTB 602, p.114: kerk,huw.intekening),
geboren te Amsterdam in 1767; hij is gedoopt op 4 okt.1767:
zoon met doopnaam Harmanus Benjamin, vader Benjamin Bekker, moeder Saara Boedijn;
doopgetuigen: Harmanus Bekker en Alida van Rijen; pastor Johan Albert van Muijden;
religie Hervormd, Nieuwe kerk te Amsterdam; bron: 56 p.356 (folio 178v) nr.2.
Doopregisters 1564-1811. website gemeentearchief.amsterdam.nl/ Houtzager,
molenaar van molen "de Liefde" (buiten de Muiderpoort, Hogendijk, nr. 14., Kanton 4.),
Amsterdam; hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam 17 jan. 1827, oud 60 jaar,
op laatstvermeld adres in Amsterdam. / VII.-112.

(VII.-112.) Hermanus Benjamin BEKKER huwde (vermoedelijk voor 1793) met:
Gen. VII.-113. Jannetie (Janie, Jannetje, Jansie) STIKKEL,
ook o.a.: STICKEL, STIKKER, STIKKERS, STIKKES
(dochter van VIII.-226. ?: Sijbrant [?] STIKKEL x VIII.-227. ?: Treijntie ter HEIJDEN [?],
echtelieden wonende te Amsterdam).

Janie STIKKER, echtgenote van Hermanus Benjamin BEKKER,
zij is mogelijk [nagaan:] een dochter van Sijbrant STIKKEL en Treijntie ter HEIJDEN.

Jannetie STIKKEL is gedoopt 21 maart 1756 in de Oosterkerk te Amsterdam;
religie Hervormd; doopgetuigen: Lammert ter Heijden en Gerretie Jacobs;
pastor Theodorus van Schelluijne; bron 91 p.59 (folio 30) nr.8.
> website gemeentearchief.amsterdam.nl/

Zij is overleden in haar woonplaats Amsterdam d.d. 15 dec. 1828
(weduwe; aktes nagaan m.b.t. haar ouders: gen. VIII.). /

(Nagaan bij het Gem.archief Amsterdam in haar overlijdensakte en zonodig andere archiefstukken,
of zij inderdaad een dochter is van vnd. echtpaar; volgens deskundigen is zij familie of een dochter
van de eigenaar van de houtzaagmolen de Liefde, Stadsrietlanden te Amsterdam;
de bruidegom (VII.-112.) werd na zijn huwelijk molenaar van deze houtzaagmolen;
familiebedrijf te Amsterdam.

Meerdere personen zijn (mede-)eigenaar geweest van deze molen,
ook onder andere met familienaam STICKEL te Amsterdam.

Van de echtelieden VII.-112.H.B. BEKKER x VII.-113. Janie STIKKER (of o.a. STIKKEL)
zijn kinderen bekend, o.a. zoon:

VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER, geb. te Amsterdam 8 juli 1793,
gedoopt aldaar 12 juli 1793 (in de Oude Kerk,
zoon van Hermanus Benjamin BEKKER en Janie STIKKER;
doopgetuigen Benjamijn BEKKER en Wijbreg SERWEGTER;
pastor IJsbrandus HOEFHAMER; religie Hervormd;
Oude Kerk te Amsterdam.
(Bron: GAA,DTB-dopen,nr.33,p.249(folio125)nr.3.).

VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER
huwde met: VI.-57. Anna HEIL (familienaam ook HEYL of HEIJL;
zij ondertekende bij haar huwelijk: A. HEYL), geboren 5 juli 1794 te Amsterdam,
gedoopt te Amsterdam op 13 juli 1794 in de Hersteld Luthersche Kerk,
Kloveniersburgwal te Amsterdam; doopregister-index vermeld als dopeling Anna,
dochter van Pietel Heil en Maria Kootenbrink; doopgetuigen:
Gerrit Kootenbrink en Maria Rijstenbrink; gedoopt door pastor Isaäc Scholten.
(Bron: GAA-Amsterdam, op de originele doopakte: nr.295,p.136,nr.3.) /

Betreft de familienaam BEKKER, (ook o.a. bekend als BAKKER, BECKER,
zie verder deze kwartierstaatgegevens) v./a.
VIII.-224. Benjamin BEKKER x voor ca 1759 met
VIII.-225. Saara / Sara(h) BODIJN, BOEDIJN, BOUDIJN:
DTB-website Amsterdamse Doopregisters 1564-1811
http://gemeentearchief.amsterdam.nl/

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. VII.-114. Pieter HEYL (HEIJL, ook o.a. Pietel HEIL)
(zoon van VIII.-228. NN HEYL x VIII.-229. NN NN),
hij woonde te Amsterdam, vermoedelijk overleden aldaar. /

(VII.-114.) Pieter HEYL / HEIL / HEIJL,
gehuwd met:
Gen. VII.-115. Maria COTENBRINK (ook o.a. KOOTENBRINK, KORTENBRINK)
(dochter van VIII.-230. NN COTENBRINK (?) x VIII.-231. NN NN),
zij woonde te Amsterdam, overleden te Amsterdam 18 nov. 1811.

Uit het huwelijk van VII.-114. x VII.-115. is een kind bekend, t.w. dochter:

VI.-57. Anna HEIL, ook HEYL of HEIJL: zij is geboren op 5 juli 1794 te Amsterdam,
gedoopt te Amsterdam 13 juli 1794 in de Hersteld Luthersche Kerk, Kloveniersburgwal
te Amsterdam-centrum; in het doopregister-index: dopeling Anna, dochter van
Pietel Heil en Maria Kootenbrink; doopgetuigen: Gerrit Kootenbrink en Maria Rijstenbrink;
gedoopt door pastor Isaäc Scholten. Bijz.: Het doopbewijs is pro deo [gratis] verstrekt.
(Bron: GAA-Amsterdam, originele doopakte, zie ook Doopregisters 1716-1811.: nr.295,p.136,nr.3.). /
Anna HEYL (fam.naam div. schrijfwijzen; handtekening: A. Heyl) huwt als Anna HEIL met:
VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER, geb. te Amsterdam 8 juli 1793,
gedoopt aldaar 12 juli 1793 (in de Oude Kerk, geref.=ned.herv./protestants) als
Hermanus Benjamin, zoon van Hermanus Benjamin BEKKER en Janie STIKKER;
doopgetuigen Benjamijn BEKKER en Wijbreg SERWEGTER;
pastor IJsbrandus HOEFHAMER; religie Hervormd; Oude Kerk te Amsterdam.
(Bron: GAA,DTB-dopen,nr.33,p.249(folio125)nr.3. /
Zie verder hierboven en deze kwartierstaat,
generatie VI.-57. Anna HEIL/ HEIJL/ HEYL. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. VII.-116. Johannes LOOPER
(zoon van VIII.-232. NN LOOPER x VIII.-233. NN NN),
hij woonde te Amsterdam, overleden aldaar 5 augustus 1811.

(VII.-116.) Johannes LOOPER
huwde met:
Gen. VII.-117. Aaltje / Arendje CLAASEN / KLAAS / KLAASSE(N)
(dochter van VIII.-234. NN CLAASEN / KLAASSEN (?) x VIII.-235. NN NN)
koopvrouw te Amsterdam, zij overleed na 1812 vermoedelijk aldaar. /

Van VII.-116. x VII.-117. is een kind bekend, zoon:
VI.-58. Johannes LOOPER, gedoopt te Amsterdam 6 mei 1787
(geref.=ned.herv.; in de Nieuwe Kerk).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VII.-118. Gerrit TIJTHOFF
(zoon van VIII.-236. ? TIJTHOFF x VIII.-237. ? NN NN)
vermoedelijk wonende te Amsterdam, overleden aldaar,
begraven op 10 oktober 1806 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
weduwnaar van Neeltje Schoonewil.

(VII.-118)
hij huwde te ? Amsterdam? met:
Gen. VII.-119. Neeltje SCHOONEWIL
(dochter van VIII.-238. ? SCHOONEWIL x VIII.-239. ?)
vermoedelijk wonende te Amsterdam, overleden aldaar,
begraven op 25 juni 1797 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
echtgenote van Gerrit TIJTHOFF. /

Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.-59. Christina TIJTHOFF, ook vermeld als o.a. Kristina TIJTHOFF, TYTHOFF,
geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar in de Oude Kerk op 19 augustus 1785
(nr.31/418, geref.kerk),
zij huwde te Amsterdam 29 maart 1812 met:
VI.-58. Johannes LOOPER, geboren te Amsterdam,
gedoopt (geref.) op 6 mei 1787 te Amsterdam in de Nieuwe Kerk.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. VII.-120. NN NN (zoon van VIII.-240. NN NN x VIII.-241. NN NN)
x:
Gen. VII.-121. NN NN (dochter van VIII.-242. NN NN x VIII.-243. NN NN).
Waarbij nageslacht bekend, een zoon: VI.-60. NN NN; zijn relatie met (stammoeder):
VI.-61. Johanna HARTVELD, geboren te Lisse, gedoopt RK aldaar 6 augustus 1800
(dochter van VII.-122. Jan of Joannes, ook Johannes HARTVELD,
en VII.-123. Digna, Dijna, Dyna, Dina WASSENAAR, echtelieden te Lisse).
De familienaam van Johanna Hartveld is bekend met spellingsvarianten,
zie verder bij nakomelingen voor de familienaam schrijfwijzen,
onder andere HARTVELD, HARTVELDT, HARTVELT.

=============================================================

Gen. VII.-122. Jan / Joannes / Johannes Jacobs HARTVELD / HART(E)VEL(D/DT/T)
(zoon van VIII.-244. Jacob HARD(E)VELT, HART(E)VEL(D/T), en VIII.-245.
Aagje / Aaltje Janse RUIJGROK VAN DE WERF / VAN DE WERVE.)
VII.-122. Jan of Joannes HARTVELD
x huwde te Lisse op 5 juni 1789,
voor de RK-kerk aldaar op 21 juni 1789, met:
Gen. VII.-123. Digna, ook genaamd Dijna/ Dina/ Dyna WASSENAAR,
(dochter van VIII.-246. Jan Hendriksz. WASSENAAR
en VIII.-247. Leentje Bente 's-GRAVENDIJK, ook o.a. SCHRAVENDIJK)

Diena WASSENAAR is geboren te Lisse, ged. 30 juli 1768 te Lisse,
doopnaam Digna WASSENAAR. (Zij tekende met voornaam: Diena.)

Uit dit huwelijk van (VII.-122.) met (VII.-123.) is onder andere bekend,
dochter : VI.-61. Johanna HARTVELD, familienaam met diverse spellingsvarianten,
o.a.: HARTVELDT, geb./ged. (RK) 6 augustus 1800 te Lisse, dienstbode-huishoudster
aldaar; relatie met VI.-60. NN NN. // Voorts is bekend:

(dochter) Aaggie Hartveld, geboren te Lisse, ca.1808; zij huwde op 12 nov.1826
te Lisse (huw.aktenr.14, bron genlias.nl, archieflocatie Centraal Bureau voor Genealogie
(voor Nationaal Archief), bruidegom Jacobus Smakman, leeftijd 26, geboorteplaats Lisse,
vader Riemert Smakman, moeder Trijntje Jacobse Kroon; bruid Aaggie Hartveld,
leeftijd 18, geboorteplaats Lisse, vader Jan Hartveld, moeder Dina Wassenaar. //

Voornoemde Jacobus Smakman hertrouwde als weduwnaar van Agatha Hartveld,
op 5 juli 1840 in de gemeente Lisse (huw.aktenr.11, www.genlias.nl, CBG/NA)
bruidegom Jacobus Smakman, leeftijd 40, geboorteplaats Lisse, zoon van:
vader Riemer Smakman, moeder Trijntje Jakobse Kroon; bruid Aaltje van Esse,
leeftijd 46, geboorteplaats Wormerveen, dochter van: vader Wiggers van Esse,
moeder Lumpje Berkhout. / Nadere informatie betreft de bruid, Aaltje van Esse,
is weduwe van: Hendrik Kortekaas. //

Uit het huwelijk van Jacob Smakman, en Agatha Hartveld (bron genlias)

(dochter Cornelia Smakman, geboren te Lisse, ca.1825;
zij huwde op 24 nov.1844 te Lisse (huw.aktenr.8, genlias)
bruidegom Petrus Schoonen, leeftijd 38, geboorteplaats Roosendaal,
vader Gerardus Schoonen, moeder Adriana van den Eijnden;
bruid Cornelia Smakman, leeftijd 19, geboorteplaats Lisse,
vader Jacob Smakman, moeder Agatha Hartveld. //

Kinderen uit het huwelijk van Petrus Schoone[n] en Cornelia Smakman (bron genlias)

(dochter) Agatha Schoone, geboren te Voorhout, ca.1847;
zij huwde op 11 nov.1869 te Weesp (huw.aktenr.23)
bruidegom Gijsbert de Bree, leeftijd 22, timmermansknecht, geboorteplaats Weesp,
vader Johannes de Bree, moeder Hendrikje Bos;
bruid Agatha Schoone, leeftijd 22, geboorteplaats Voorhout,
vader Petrus Schoone, moeder Cornelia Smakman, beroep naaister. //

(zoon) Jacobus Gerardus Schoone, geboren circa 1849;
hij huwde op 6 nov.1884 te Lisse (huw.aktenr.7.)
bruidegom Jacobus Gerardus Schoone, leeftijd 35,
vader Petrus Schoone, moeder Cornelia Smakman;
bruid Wilhelmina Vrijburg, leeftijd 22,
vader Pieter Vrijburg, moeder Jacoba van Duin. /
Nadere informatie: De geboorteplaatsen van de bruid en de bruidegom
zijn niet vermeld in de akte. //

(dochter) Maria Geertruida Schoone, geboren circa 1851;
zij huwde op 12 juni 1879 te Lisse (huw.aktenr.13)
bruidegom Petrus van der Hulst, leeftijd 24,
vader Johannes van der Hulst, moeder Petronella Vrijburg;
bruid Maria Geertruida Schoone, leeftijd 27,
vader Petrus Schoone, moeder Cornelia Smakman.
Nadere informatie: De geboorteplaatsen van de bruid en de bruidegom
zijn niet vermeld in de akte. //

(zoon) Gerardus Jacobus Schoone, geboren circa 1854;
hij huwde op 30 okt.1884 te Lisse (huw.aktenr.6.)
bruidegom Gerardus Jacobus Schoone, leeftijd 30,
vader Petrus Schoone, moeder Cornelia Smakman;
bruid Maria van Diest, leeftijd 21,
vader Johannes van Diest, moeder Helena Prins. /
Nadere informatie: De geboorteplaatsen van de bruid en de bruidegom
zijn niet vermeld in de akte. //

(zoon) Petrus Schoone, geboren circa 1858;
hij huwde op 21 juli 1881 te Lisse (huw.aktenr.14.)
bruidegom Petrus Schoone, leeftijd 22,
vader Petrus Schoone, moeder Cornelia Smakman;
bruid Catharina Wilhelmina van den Berg, leeftijd 23,
vader Anthonius Theodorus van den Berg, moeder Huberta Verhaar. /
Nadere informatie: De geboorteplaatsen van de bruid en de bruidegom
zijn niet vermeld in de akte. //

 

==============================================================


Gen. VII.-124. Elias Klaasz. HOVENIER

(zoon van VIII.-248. [vermoedelijk Nicolaas of Klaas HOVENIER] x VIII.-249.),
geboren te Venhuizen circa 1725, landman, woonde in de Weed onder de kerk te Venhuizen,
tevens Diaken te Hem (vermeld in 1759), begraven te Hem op 7 januari 1805.

(VII.-124.) Eliasz. Klaasz. HOVENIER huwt (1e) te Venhuizen op 29 september 1748 met:
Lijsbeth Hermens BAKKER, jongedochter van Hem, overleden voor december 1765.

(VII.-124.) Hij hertrouwde als weduwnaar,
huwt (2e) te Venhuizen op 6 december 1765 met:
Gen. VII.-125. Antje Ottes MESJES
(dochter van VIII.-250. [vermoedelijk Ott MESJES] x VIII.-251.),
jongedochter van Ooster-blokker. /

Uit dit tweede huwelijk van (VII.-124.) met (VII.-125.)
zijn acht kinderen bekend, allen met familienaam HOVENIER,
waaronder het vijfde kind, de tweede zoon vermeld hierna:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER (ook genaamd HOEVENIER),
geboren te Hem in aug. 1774,
gedoopt aldaar op 20 augustus 1775, (Hem = gemeente Venhuizen in West-Friesland,
provincie Noord-Holland);
beroepen: bouwman, tevens karreman te Venhuizen, later wonende te Lisse;
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 november 1859.

(VI.-62.) Sijbrand Hovenier
huwde (ondertr.13okt.) 29 okt.1809 gemeente Beemster met
(VI.-63.) Neeltje Jans Bier, geboren tot Limmen
(volgens andere bronnen geboren te Akersloot,
vermoedelijk gedoopt in de Herv.kerk te Limmen).

Uit het huwelijk VI.-62. x VI.-63. is nageslacht bekend,
zie verder bij de Ve en VIe generatie:
(V-31.) Johanna (Anna / Antje) HOVENIER, geboren te Lisse op 29 maart 1820,
klederdrachtnaaister, overleden te Voorhout 10 mrt.1876.
Zij huwde te Lisse op 19 febr.1842 met:
(V.-30.) Jacobus HARTVELD (ook o.a. HARTEVELD, HARTVELDT),
geboren te Lisse 16 juli 1821, adviseur land- en tuinbouw, boerenbedrijf,
overleden te Voorschoten 27 dec.1913, zoon van VI.-60. en VI.-61.;
betreft nakomelingen zie verder VII.-120. t./m. Gen. VII.-123.). //

==============================================================


(VII.-126.) Jan Arensz./Arisz. BIERE, ook Jan BIER, of Jan BIEREN,
geboren ca.1746 in de plaats Schermer, overleden op 4 dec.1823
in zijn laatste woonplaats Uitgeest, op 77-jarige leeftijd, 2x weduwnaar.
(zoon van VIII.-252. Aris BIERE, x VIII.-253. Trijntje GERRITS.)

VII.-126. Handtekening Jan Biere,
schout en secretaris van Akersloot.


Hij huwde twee keer in Noord-Holland; zijn eerste huwelijk met:
Bregje Willems SCHERMEER / SCHERMER (1747–1778;
(dochter van Willem SCHERME(E)R, en NN NN),

De volgende gegevens zijn vermeld te Limmen, Kerkeraad NG; geref. (bron vpnd.nl,
=> vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_1_kr_1764-1777.)

• 13 aug.1769 Limmen heeft Bregje Willems Schermeer, haar Attestatie van Lidmaatschap
vertoont ondertekent door D: B: Luimes, Pred[ikant] te Akersloot, en is tot de Gemeente
opgenomen en tot s' Heeren H: en Hoogwaardig Avondmaal toegelaten."
• 20 aug.1769 Limmen heeft Jan Arensz Bier, zijn Attestatie van Lidmaatschap ondertekent
door D: V: Berkhout, Pred[ikant] te Schermerhorn vertoont; en is tot de Gemeente
opgenomen en tot s' Heeren H: & Hoogwaardig Avondmaal toegelaten." //

Zij zijn vermeld te Limmen als ouders van hun oudstbekende kind, zoon Aris,
geboren op 2 april 1770, gedoopt op 8 april 1770 in de geref.-kerk aldaar,
doopgetuige is Trijntje Gerrits (grootmoeder vaderszijde, x Aris Biere).

Bregje Schermeer, zij is daarna vermeld als doopgetuige te Akersloot:
(bron: vpnd.nl/bronnen/nh/akersloot/akersloot_1_doop_1750-1774.)
datum 22 maart 1772: Willem, ouders Jacob Dubbeld, en Trijntje Schermer;
doopgetuige: Bregje Schermeer. //

(Bron RANH, Alkmaar; GEN: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12.)
Jan Biere,
schout en secr. Akersloot; x1. Bregje Willems Schermer (1747–1778);
x2. Guurtje Jans de Boer (test. not.PdeLange 1782.10.12). //


Bregtje SCHERMER, is overleden voor 23 okt.1778, begraven te Limmen 23 okt.1778,
(Bron: Impost Begr. Limmen 23 okt.1778) Overlijdensaangifte, door Jan BIERE, betreft:
"Sijn Vrouw Bregtje SCHERMER": betaald het bedrag voor begrafeniskosten f.6:–:–. //

(bron: Gereformeerd Doopboek van Limmen, periode van 1742 tot 9 febr.1812; o.a. vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17421769.pdf
=> vanaf pdf 1. = Inv.1. DTB Limmen (368. Extract, 1 deel.):
"De twee voorgaande Kerkboeken dezer gemeente bij de algemeene plundering,
veroorzaakt door het gevecht tusschen de Fransch-Bataafsche en Engelsch-Russische Legers
in dezen oord op den 6den October 1799, ten deele verloren geraakt, ten deele gescheurd,
en het laatste van het nog overig wit papier ontledigd zijnde, is dit Kerkboek aangelegd,
waar in door den toenmaligen predikant Dominicus van der Schaaf op pag: 9 en volgende
een lijst der gedoopten aangeteekend is uit het nog voor handen zijnde defect Kerkboek,
waar op de naderhand gedoopten in orde volgen: /
Op pagina 60 etc. is een lijst der ledematen aangeteekend, waaruit de gemeente
bij het aanleggen van dit boek bestond; waar op vervolgens de aankomende
en vertrekkende leden volgen:
Terwijl op pagina 101 en volgende de in den kerkenraad en gemeente
voorvallende zaaken aangeteekend staan.
Achter in dit boek op pag: 365 is de Copie van instrument der beroeping te vinden,
zoo als het zelve hier ter plaatse volgende de Classicaale wet gebruikelijk is. /
Op pag: 366 is de Copie der politieke adprobatie van den Ambachts-
Heer van Limmen op eene beroeping te vinden." /
Naamlijst der gedoopten, volgens de nog voor handen zijnde aanteekeningen
in het voorgaande Kerkboek. / vier kolommen; 1e kolom doopdatum (jaar, dag, maand) /
2e kolom: Gedoopten (voornaam of voornamen, geslacht van het kind (zoon van, dochter van) /
3e kolom: Details over de ouder(s): voornaam of voornamen, patroniem en/of familienaam. /
4e kolom (is de laatste kolom): Geboortedag (indien vermeld, echter meestal: blanco). //

Uit het huwelijk van Jan Arisz BIERE (BIER / BIEREN) x(1e) Bregje Willems SCHERME(E)R,
zijn de volgende kinderen bekend met familienaam BIER, BIERE, BIEREN, vanaf 1770, t.w.:

(1e kind, 1e zoon) Aris Biere, geboren te Limmen 2 apr.1770,
ouders Jan Biere, en Bregje Schermer.
(bron huw.aktes, o.a. in Uitgeest 8 sep.1813 x(2) Geertje Isaaks Renses).

(Aris; hij is bekend als oudste zoon, vernoemd naar grootvader van vaderszijde:
in diverse archiefbronnen, voornaam Aris, familienaam Bier, of Biere, Bieren.
Doopgetuige Trijntje Gerrits, zij is de grootmoeder van vaderszijde.)
Hij is gedoopt op 8 april 1770 te Limmen, voornaam Aris,
vader Jan Arisz Bier, moeder Bregje Willems Schermeer,
dooppeet Trijntje Gerrits. (bron Limmen, geref., kerkeraad; vpnd.nl/)
Voorts in het doopboek geref.(ned.herv.) kerk te Limmen:
Hij is gedoopt te Limmen 8 apr.1770, doopnaam Aris,
zoon van: Jan Aris Bieren, en Bregje Willems Schermeer. /
Geboortedag: blanco (niets vermeld). /
(bron DTB geref.[= Ned.Herv.] Limmen; o.a. op de site
Van Papier Naar Digitaal, vpnd.nl, Noord-Holland:
vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf )
/

(2e kind / 1e dochter) Maartje Bieren, geboren op 19 sep.1771,
gedoopt 22 sep.1771, doopnaam Maartje,
dochter van: Jan Arisz: Bieren, en Bregje Willems Schermeer.
Geboortedag: blanco niets vermeld. //
(bron DTB geref.[= Ned.Herv.] Limmen; vpnd.nl, Noord-Holland: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.)

Bregje Schermeer, zij is daarna vermeld als doopgetuige te Akersloot:
datum 22 maart 1772: Willem, ouders Jacob Dubbeld, en Trijntje Schermer;
doopgetuige: Bregje Schermeer. // blz.34. (bron zie website vpnd.nl,
vpnd.nl/bronnen/nh/akersloot/akersloot_1_doop_1750-1774.)

(3e kind / 2e zoon) Willem, gedoopt te Akersloot 5 sep.1773,
ouders Jan Biere, en Bregje Schermer, doopget.: Trijntje Gerritse.
(bron vpnd.nl/bronnen/nh/akersloot/akersloot_1_doop_1750-1774.)

(kind / dochter) Trijntje Bieren, geboren op 11 sep.1775,
gedoopt 17 sep.1775, doopnaam Trijntje,
dochter van: Jan Arisz: Bieren, en Bregje Willems Schermeer.
(bron DTB geref.[= Ned.Herv.] Limmen; vpnd.nl, Noord-Holland: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.)
Trijntje Bier, zij is overleden te Uitgeest 10 mrt.1839, oud 63 jr,
geboren te Limmen (vader Jan Bier, moeder Bregtje Schermer),
weduwe/weduwnaar: Hendrik Schoehuijs.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, overl.aktenr.11, jaar 1839.) //

De eerste vrouw van Jan BIERE is daarna overleden en begraven in oktober 1778:
Bregtje SCHERMER,
is overleden voor 23 okt.1778, begraven te Limmen 23 okt.1778,
(Bron: Impost Begr. Limmen 23 okt.1778) Overlijdensaangifte, door Jan BIERE, betreft:
"Sijn Vrouw Bregtje SCHERMER": betaald het bedrag voor begrafeniskosten f.6:–:–. //

Jan Biere hertrouwde als weduwnaar, trouwdatum noteren, hieronder volgen
bijzonderheden over een zoon uit zijn 1e of 2e huwelijk (nagaan trouwdata):

(kind / zoon, geen voornamen) familienaam Bier,
geboorteplaats niet vermeld, geboortedatum niet vermeld:
datum 30 augustus 1779: Jan A: Bier, zijn zoontje aangegeven gen[...]. //
(bron: Limmen, Noord-Holland, Inv.Nr.8. DTB boek Nr.3:
Aangiften van lijken te Limmen, van 1777 to half jan.1783,
Noord-Hollands Archief, Haarlem; Regionaal Archief Alkmaar,
Limmen Civ. Gaarder en Gequalificeerde, impost begraven;
o.a. => vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_to_17771779.pdf) //
N.B.: Details moeder van het kind zijn niet vermeld op 30 aug.1779;
nagaan datum 2e huw. van Jan A: Bier, Biere of Bieren. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VII.-126. Jan Arisz. BIERE
hertrouwde als weduwnaar (zijn 2e huwelijk) met:
Gen. VII.-127. Guurtje Janse de BOER
(dochter van VIII.-254. Jan de BOER, x VIII.-255. ?: NN NN).
Guurtje is bij haar huwelijk vermeld als afkomstig van Heerhugowaard;
haar ouders zijn niet vermeld bij haar huwelijk met Jan Arisz. BIERE.

Guurtje Jans de Boer, zij is overleden te Uitgeest op 11 apr.1817, leeftijd 59 jr,
betreft haar ouders is niet bekend: Guurtje de Boer is de echtgenote van Jan Biere.
(haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, 1817, ovl.aktenr.6.)

Zij huwde met de weduwnaar (Gen.VII.-126.) Jan BIERE (ook: BIER / BIEREN),
regent, schout & secretaris van Akersloot, diaken en ouderling
van de Hervormde Gemeente van Limmen. /

GEN: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12: Jan Biere, schout en secr. Akersloot;
x1 Bregje Willems Schermer (1747–1778);
x2 Guurtje Jans de Boer (test. not.PdeLange 1782.10.12). /

Uit het huwelijk van Jan BIERE en Guurtje Janse de BOER zijn nakomelingen bekend
met familienaam BIER, BIERE, BIEREN, o.a. dochter Neeltje BIERE, zij volgt VI.-63.

VI.-63. Neeltje BIERE (BIER / BIEREN),
zij is geboren te Akersloot, gedoopt te Limmen;
(VI.-63.) Neeltje Jans BIER, jonge dochter,
huwt in de gemeente Beemster (ondertr.13 okt.) 29 okt.1809 met:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER (ook o.a. genaamd HOEVENIER),
geboren te Hem in aug.1774, gedoopt aldaar op 20 augustus 1775,
bouwman en karreman te Venhuizen, later met zijn gezin verhuisd naar Lisse,
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 nov.1859.
Uit het huwelijk VI.-62. x VI.-63. is nageslacht bekend
met familienaam HOVENIER, ook met spellingsvarianten zoals HOEVENIER;
zie ook verder bij de Ve generatie: kwartierstaat-nr.V-31. Johanna HOVENIER.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Hieronder volgen de nakomelingen van VII.-126. Jan (Arisz.) BIERE (BIER / BIEREN)
uit zijn eerste en zijn tweede huwelijk (voor zover na te gaan, geb./ged.
volgorde met info 6 okt.1799):

Aris Jansz Bier, is overleden in de plaats Beemster op 9 apr.1841,
oud 70 jaren, geboorteplaats Limmen = geb.ca.1770
(vader Jan Arisz Bier, moeder Bregtje Schermer);
partner: Geertje Rense, relatie: wn. /
(Bron: Burgerlijke stand, overlijdensaktenr.1004, gemeente Beemster,
aangiftedatum 10 april 1841; website genlias.nl/). //


Aris Biere, h uw.(1) met: Maartje Gerrits Brasser
(geb./ged., zij is overleden voor september 1813). //

Aris Biere, bruidegom (weduwnaar van Maartje Gerrits Brasser),
beroep bouwman, geboren te Limmen 2 apr.1770
(ouders: Jan Biere, en Bregje Schermer),
hertr.(verm.2e) Uitgeest 8 sep.1813: Geertje Isaaks Renses,
bruid, 27 jr, geboren te Groot Schermer (= ca.1785/6,
ouders: Isaak Renses, en Krijntje Hijnis). /
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, jaar 1814, huw.aktenr.5.) //


Uit het huwelijk van Aris Biere (Bier / Bieren)
x(1e) Maartje Gerrits Brasser, zijn de volgende kinderen bekend:

• (kind / dochter) Bregtje, geboortedatum 30 dec.1798,
gedoopt (ned.herv.) te Limmen 1 jan.1799,
dochter van Aris Bieren, en Maartje Brasser.
(bron o.a.: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf ). //
Zij is gehuwd in de gemeente Castricum op 9 jun.1822, (bron genlias.nl, huw.aktenr.9.):
bruidegom: Jan van Bruinswaard, leeftijd 23 jaren, beroep boerenknecht,
geboorteplaats Castricum (zoon van Jelgert van Bruinswaard,
beroep duinmayer, en Geertje de Wolf.);
bruid: Bregtje Biere, leeftijd 23 jaren, beroep dienstbode, geboorteplaats Limmen
(dochter van Aris Biere, beroep bouwman, en Maartje Brasser.) //
Uit het huwelijk van Jan van Bruinswaard / Jan Bruijnzwaard,
x Bregtje Biere / Bregje Bieren:

•• (dochter) Maartje van Bruinswaard, geboorteplaats: ?, ca.1822;
beroep dienstbaar, zij huwde op 24-jarige leeftijd
(vader Jan van Bruinswaard, moeder Bregje Bier) te Uitgeest 27 jun.1847
met de weduwnaar van Piettertje Besse:
(bruidegom) Jan Mijzen, leeftijd 39 jaren, beroep landbouwer, geboorteplaats -;
zoon van Sijmon Mijzen, en Stijntje Klaasdr Groot.
(bron genlias, huw.aktenr.18, gemeente Uitgeest, Noord-Hollands Archief). //
•• vnd. dochter hertrouwde als weduwe te Uitgeest 6 mei 1866
(bron genlias, huw.aktenr.13, Noord-Hollands Archief):
=> bruid Maartje van Bruijnswaard, (weduwe van Jan Mijzen),
geboorteplaats: -, leeftijd 43, beroep boerin,
dochter van Jan van Bruijnswaard, en Bregje Biere;
(bron genlias, huw.aktenr.13, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
gemeente Uitgeest datum 6 mei 1866, met bruidegom:
Arie van Lienen, geboorteplaats –, leeftijd 24, beroep arbeider,
zoon van Jan van Lienen, arbeider, en Marijtje de Bie. //

•• (zoon) Jelgert Bruinswaard, geboorteplaats Uitgeest [= ca.1823.],
leeftijd 28, arbeider (zoon van Jan Bruinswaard, arbeider, Bregtje Biere);
hij huwde te Beverwijk 20 jun.1852 met de weduwe van: Jan van Egmond:
(bruid) Rouselli Priester, geboorteplaats Velsen, leeftijd 34,
dochter van Hendrik Priester, en Rouselli Martielli.
(bron genlias.nl, huw.aktenr.11, gemeente Beverwijk, Noord-Hollands Archief). //

•• (zoon) Aris Bruijnzwaard, geboorteplaats Castricum,
overlijdensplaats Assendelft datum 30 dec.1829, leeftijd 3,
vader Jan Bruijnzwaard, moeder Bregje Bieren.
(bron genlias.nl, overl.aktenr.79, gemeente Assendelft,
aangiftedatum 31 dec.1829; Noord-Hollands Archief.) //

•• (dochter) Geertje Bruijnswaard, geboorteplaats ?, ca.1828;
zij is gehuwd op 27-j. leeftijd, te Uitgeest 27 apr.1856,
dochter van Jan Bruijnswaard, Bregje Bieren (bron genlias, huw.aktenr.4.):
bruidegom Jan Wittebrood, geboorteplaats: –, leeftijd 38 jaren, beroep arbeider,
zoon van Matthias Wittebrood, ook Matthijs Wittebrood, en Neeltje Jacobs Vreugd. //
Zij hertrouwde als weduwe van Jan Wittebrood (bron genlias.nl,
Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.21) gemeente Uitgeest 22 sep.1872:
bruid Geertje Bruijnswaard, leeftijd 44, geboorteplaats -,
dochter van Jan Bruijnswaard, Bregtje Bieren;
huw. met de weduwnaar van Krijntje Huigen: bruidegom Jan Sint, leeftijd 57,
beroep visser, leeftijd 44, zoon van Cornelis Sint, Saara Knevel. //

•• (dochter) Aplonia Bruinswaard, geboorteplaats ?, ca.1834;
zij is gehuwd op 23-j. leeftijd, te Uitgeest 14 feb.1858,
dochter van Jan Bruinswaard, Bregtje Bieren (bron genlias, huw.aktenr.2.):
bruidegom Pieter de Vries, geboorteplaats: –, leeftijd 24 jaren, beroep boerenknecht,
zoon van Pieter de Vries, beroep werkman, en Sieuwtje Kuiper. //

• (kind / zoon) Jan Biere, geboren te Uitgeest, (= ca.1805;
ouders: Aris Biere, en Maartje Brasser.), beroep landbouwer, landman,
Jan Biere huwde 3x (bron genlias.nl/);
hij is overleden in de plaats Sint Pancras 19 mei 1861,
leeftijd 56 jaren, geboorteplaats Uitgeest
(vader Aris Biere, moeder Maartje Brasser),
partner: Antje Dekker; relatie: et. / Nadere informatie: Eerder echtgenoot van:
Trijntje Eggeles
, en Klaasje de Groot. /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
Burg.stand overlijdensaktenr.4, gemeente Sint Pancras 20 mei 1861. //

Jan Biere, bruidegom, beroep landbouwer, 20 jr, geboren te Uitgeest,
(= ca.1805; ouders: Aris Biere, en Maartje Brasser.),
huw. Uitgeest 14 mei 1826: Klaasje de Groot, bruid, 20 jr, geboren te Uitgeest
(ouders: Teunis de Groot, en Maartje Veenboer.).
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, huw.aktenr.6, jaar 1826.) //

Jan Biere, (weduwnaar van Klaasje de Groot),
bruidegom, beroep landman, 40 jr, geboren te Uitgeest, (= ca.1805;
ouders: Aris Biere, en Maartje Brasser.),
huw. Heerhugowaard 12 mrt.1846 (bron genlias.nl, huw.aktenr.3.):
Trijntje Eggeles,
(weduwe van: Jacob Egmond),
bruid, beroep boerin, 31 jr, geboren te Hoogwoud
(ouders: Pieter Eggeles, en Grietje Koorn.). //

Jan Biere, (weduwnaar van Trijntje Eggeles),
bruidegom, beroep landman, 49 jr, geboren te Uitgeest, (= ca.1805;
ouders: Aris Biere, en Maartje Brasser.), huw. Sint Pancras 8 mrt.1855
(bron genlias.nl, huw.aktenr.2.):
Antje Dekker,
(weduwe van: Sijbrand Vader),
bruid, beroep kasteleines, 44 jr, geboren te Zuid-Scharwoude
(ouders: Klaas Dekker, en Maartje Bouwens Geus.). //

• (de 1e echtgenoot van vnd Antje Dekker):
Sijbrand Vader, is overleden te Sint Pancras op 11 mei 1850:
Sijbrand Vader, oud 45 jaren, geboorteplaats Winkel
(zoon van Klaas Vader, en Aagje de Graaf),
echtgenoot van Antje Dekker.
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
gemeente Sint Pancras, overlijdensaktenr.7 datum 13 mei 1850.) //
• Huw.aktenr.12, gemeente Winkel 31 mei 1829
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruidegom: Sijbrand Vader, geboorteplaats Winkel datum 11 sep.1804,
beroep timmermansknecht (zoon van Klaas Vader, beroep verver, en Aagje de Graaf),
bruid: Antje Dekker,
geboorteplaats Zuid-Scharwoude datum 29 mei 1810, beroep naaister
(dochter van Klaas Dekker, beroep bouwman, en Maartje Geus). //
Uit het huwelijk van de ouders van Sijbrand Vader,
de echtelieden Klaas Vader en Aagje of Aagtje de Graaf
zijn meerdere nakomelingen bekend familienaam Vader
(bron genlias.nl, Noord-Hollands Archief, in plaatsen zoals Winkel, Noord-Holland. //

• Van de echtelieden Sijbrand Vader en Antje Dekker
zijn nakomelingen bekend, familienaam Vader.
(bron genlias.nl, Noord-Hollands Archief.):
•• (dochter van Sijbrand Vader, en Antje Dekker, kasteleines) :
Maartje Vader, geb. Zuid-Scharwoude [= ca.1830.],
zij huwde op 22-j. leeftijd te Broek op Langedijk 14 apr.1853
(genlias.nl, aktenr.2.): Willem Blokker, geb. Broek op Langedijk, 27 jr, landbouwer,
zoon van Willem Blokker, en Antje Met, boerin. //
•• (zoon van Sijbrand Vader, en Antje Dekker):
Klaas Vader, geb. Zuid-Scharwoude [= ca.1835.],
hij is overleden te Sint-Pancras 7 okt.1854, leeftijd 19 jaren.
(bron: genlias.nl, overl.aktenr.11 gemeente Sint Pancras, aangiftedatum 7 okt.1854,
archieflocatie Noord-Hollands Archief.) //
•• (dochter van Sijbrand Vader, en Antje Dekker) :
Dieuwertje Vader, geb. Sint Pancras [= ca.1842.],
zij huwde op 20-j. leeftijd in de gemeente Sint Pancras 24 jun.1863
(genlias.nl, aktenr.2.): Jacob Hoogland, geb. Alkmaar, 24 jr, timmerman,
zoon van Klaas Hoogland, en Elisabeth Margaretha Clauser. //
•• (dochter van Sijbrand Vader, en Antje Dekker) : Aagje Vader, geb. Sint Pancras [= ca.1845.],
zij huwde op 23-j. leeftijd in de gemeente Sint Pancras 18 feb.1869 (genlias.nl, aktenr.2.):
Simon Lek, geb. Bergen, 30 jr, schippersknecht, zoon van Dirk Lek, en Marijtje de Nijs. //
Aagje Vader, is overleden te Sint Pancras 4 mei 1894, leeftijd 48 jaren, geboorteplaats Sint Pancras
(vader Sijbrand Vader, moeder Antje Dekker), partner: Simon Lok, relatie: ee.
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, overlijdensaktenr.3
gemeente Sint Pancras, aangiftedatum 5 mei 1894.). / Nakomelingen fam.naam: Lek. /
De weduwnaar van Aagje Vader hertrouwde in de gemeente Sint Pancras 13 jan.1895
(bron genlias.nl, huw.aktenr.1.): bruidegom Simon Lek, 56 jr, vrachtrijder, geboorteplaats Bergen
(zoon van Dirk Lek, en Marijtje de Nijs); bruid: Maartje van Twuiver, 41 jr, geboorteplaats Winkel
(dochter van Pieter van Twuiver, en Dieuwertje Boerdijk).
Nadere informatie: weduwnaar van Aagje Vader; weduwe van Gerrit Schoorl. //
Huw.aktenr.9 gemeente Barsingerhorn 28 apr.1878 (bron genlias, Noord-Hollands Archief):
bruidegom Gerrit Schoorl, beroep boerenknecht, 32 jr, geboorteplaats Schagen
(zoon van Gerrit Schoorl, en Antje Kapitein); bruid: Maartje van Twuiver, 24 jr, geboorteplaats Winkel
(dochter van Pieter van Twuiver, en Dieuwertje Boerdijk, beroep winkelierster). //

•• Nageslacht van Jan Biere, x(1) Klaasje de Groot,
familienaam Biere (1826) te Uitgeest:


•• (kind / dochter) Maartje Biere, geb. Uitgeest 31 okt.1826,
vader Jan Biere, moeder Klaasje de Groot.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, geb.aktenr.51, jaar 1826.) //

Uit het huwelijk van Aris Biere (Bier / Bieren) x(2e) Geertje Isaaks Renses,
familienaam Biere (1817, 1820), Bier (1824) te Uitgeest:


• (kind / dochter) Jannitje Biere, geb. Uitgeest 26 mrt.1817,
vader Aris Biere, moeder Geertje Rense.
(bron haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, geb.aktenr.11, jaar 1817.) //
Jannetje Biere, is overleden te Uitgeest 14 okt.1819,
oud 1 jr, vader Aris Bier. /
Opm.: Overige gegevens niet vermeld.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, overl.aktenr.34, jaar 1819.) //

• (kind / zoon) Jacob Biere, geb. Uitgeest 3 jun.1820,
vader Aris Biere, moeder Geertje Renses.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, geb.aktenr.19, jaar 1820.) //
Jacob Biere, is overleden te Uitgeest 11 jul.1823,
oud 3 jr, vader Aris Biere, moeder Geertje Renses.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, overl.aktenr.22, jaar 1823.) //

• (kind / zoon) Jacob Bier, geb. Uitgeest 15 apr.1824,
vader Aris Biere, moeder Geertje Renses.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, geb.aktenr.22, jaar 1824.) //
Jacob Biere, is overleden te Uitgeest 28 okt.1825,
oud 1 jr, vader Aris Biere, moeder Geertje Rinses.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, overl.aktenr.28, jaar 1825.) //

= = = = = =

DAARNA VOLGEN NOG MEER KINDEREN VAN
(VII.-126.) JAN BIER / BIERE / BIEREN (uit zijn 2e huwelijk):
x(2) met: VII.-127. Guurtje Jans[e] de BOER;
kinderen met familienaam Bier / Biere / Bieren:

(kind / dochter) Neeltje BIERE, geboren  in 1782 (bron doopboek Akersloot),
Neeltje is gedoopt (ned.herv.) te Akersloot, 19 dec.1782,
dochter van Jan Biere, en Guurtje de Boer; doopgetuige: A. Biere. /
(bron o.a.: vpnd.nl, > vpnd.nl/bronnen/nh/akersloot/akersloot_1_doop_1774-1799.pdf ) //

= = = = = = = = = = = = = = = = = =

(kind / dochter) Aaltje BIERE / BIER,
geboren te Akersloot, 1785 (bron: doopboek: BIERE, en overlijdensakte: BIER). //
Aaltje is gedoopt (ned.herv.) te Akersloot, 16 april 1785,
dochter van Jan Biere, en Guurtje de Boer; doopgetuige: Antje Jans: / (bron o.a.: vpnd.nl, > vpnd.nl/bronnen/nh/akersloot/akersloot_1_doop_1774-1799.pdf ) //
Aaltje Bier, geboren in de plaats Akersloot,
zij is overleden in de plaats Beemster 9 mei 1871, leeftijd 86 jaren
(dochter van Jan Bier, Guurtje de Boer), partner / relatie: wd / Jan Laan.
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.32, gemeente Beemster 10 mei 1871.) //
Uit dit huwelijk zijn de volgende kinderen bekend,
regio archief Haarlem, te Beemster en Ilpendam, familienaam LAAN:
(archiefbronnen, o.a. vpnd.nl
=> Beemster en Oosthuizen, DTB inv.11 doopsgezinden geboorten
periode 1787-1811.)

• (kind / dochter) Treintje Laan, zij is vermeld op 3 maart 1810 te Beemster,
overleden op 21 maart 1810, dochter van Jan Laan x Aaltje Bier. /
(bron: Kinderboek = geboorteboek periode 1787-1811, doopsgezinden,
DTB Beemster, inv.11 (oud nr.66) archiefinstelling: Noord-Hollands Archief
te Haarlem; bronnen o.a. vpnd.nl,
=> vpnd.nl/bronnen/nh/beemster/beemster_transcript_doopsgez-geboorten-1787-1811.pdf /
originele tekst blz.30, (pdf p.3. => vpnd.nl/bronnen/nh/beemster/beemster_gebdg_1808-1811.pdf ). //

• (kind / zoon) Remmet Laan, geboren in de plaats Ilpendam ca.1811,
hij is vermeld op 15 mei 1811 te Purmerland, Remmet Laan,
zoon van Jan Laan en Aaltje Bier. / bron: Kinderboek
(= geboorteboek periode 1787-1811) doopsgezinden, DTB Beemster, inv.11 (oud nr.66) /
archiefinstelling: Noord-Hollands Archief te Haarlem; in div. bronnen o.a. vpnd.nl, => vpnd.nl/bronnen/nh/beemster/beemster_transcript_doopsgez-geboorten-1787-1811.pdf /
originele tekst blz.33, (pef p.6. => vpnd.nl/bronnen/nh/beemster/beemster_gebdg_1808-1811.pdf ). /
Remmet Laan is overleden in de plaats Beemster 13 okt.1879, leeftijd 68,
vader Jan Laan, moeder Aaltje Bier. (bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.75 gemeente Beemster 13 okt.1879.) //

• (kind / dochter) Guurtje Laan, geboren in de plaats Beemster 1 jul.1815,
zij is overleden aldaar 21 sep.1818, leeftijd 3, vader Jan Laan, moeder Aaltje Bier.
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, overlijdensaktenr.35
gemeente Beemster 22 sep.1818.) //

= = = = = = = = = = =

(kind / dochter) Antje Biere, geboren te Akersloot, ca.1786
(bronnen: huw.aktes: 22-04-1824, 26-02-1832);
zij huwde driemaal in de gemeente Barsingerhorn, provincie Noord-Holland:

Antje Biere, bruid, geboorteplaats -
(ouders: Jan Biere, beroep boer, Guurtje Jans de Boer),
huw.(1) Barsingerhorn 20 jun.1823:
Jan Donker,
bruidegom: beroep boer, geboorteplaats -
(ouders: Jan Donker, Grietje Gelder). /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.10, gemeente Barsingerhorn 20 jun.1813.) //

Antje Biere, bruid, (weduwe van: Jan Donker),
beroep boerin, leeftijd 37, geboorteplaats Akersloot
(ouders: Jan Biere, Guurtje de Boer),
huw.(2) Barsingerhorn 22 apr.1824:
Cornelis Kant,
bruidegom, beroep boerenknecht,
geboorteplaats Winkel, leeftijd 22,
(ouders: Klaas Kant, beroep landman, Reinouw Konkel). /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.8, gemeente Barsingerhorn 22 apr.1824.) //

Antje Biere, bruid, (weduwe van: Kornelis Kant),
beroep boerin, leeftijd 45, geboorteplaats Akersloot
(ouders: Jan Biere, Guurtje de Boer),
huw.(3) Barsingerhorn 26 feb.1832:
Wilhelmus Swaab,
bruidegom (weduwnaar van: Grietje de Boer),
beroep landbouwer, geboorteplaats Hoorn, leeftijd 36,
(ouders: Martinus Swaab, Geertruida Nessel). /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.4, gemeente Barsingerhorn 26 feb.1832.) //

Uit het huwelijk van Antje Biere, x(1) Jan Donker, is een zoon bekend,
familienaam DONKER:

• (kind / zoon) Gerrit Donker, geboren in de plaats Barsingerhorn, ca.1823,
hij is overleden in de plaats Leeuwarden 7 april 1863, leeftijd 40
(zoon van Jan Donker, Antje Bier), partner / relatie: ee / Aaltje Berts.
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.45 gemeente Zijpe 13 apr.1863.) //

 

= = = = = = = = = = =

(kind / dochter) Bregje Bieren, geboren te Uitgeest [= ca.1787; bron huw.akte]. //
Bregje Bieren, bruid 27 jaren, dienstbode, geboorteplaats Uitgeest
(dochter van: Jan Bieren, en Guurtje de Boer),
huw. Heemskerk 6 feb.1814: Albert Muijs,
bruidegom 44 jaren, bouwman, geboorteplaats Olst
(zoon van: Jan Gerrits Muijs, en Trientje Hendriks). /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief;
haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Heemskerk, aktenr.1, jaar 1814.) //
Uit dit huwelijk zijn nakomelingen bekend met familienamen MUIJS en/of MUIS. //

• (dochter) Trijntje Muis, geboorteplaats Heemskerk [= ca.1816.],
zij huwde op 20-j. leeftijd, dochter van Albert Muis, en Bregje Biere,
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.5 gemeente Heemskerk 10 nov,1836):
Nicolaas Moolenaar
, geboorteplaats Haarlem, beroep boerenknecht, leeftijd 27 jaren,
zoon van Johannis Moolenaar, beroep kastelein, en Klasina van Struijvenburg. //

• (dochter) Guurtje Muis, geboorteplaats Heemskerk [= ca.1819.],
zij huwde op 24-j. leeftijd, dochter van Albert Muis, en Bregje Biere,
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.7 gemeente Barsingerhorn 22 feb.1844):
Lourens Maats
, geboorteplaats Barsingerhorn, beroep landman, leeftijd 30 jaren,
zoon van Albert Maats, en Antje Smak. //

• (dochter) Alida Muis, geboorteplaats Heemskerk [= ca.1825.], beroep dienstbode,
zij huwde op 21-j. leeftijd, dochter van Albert Muis, en Bregje Biere,
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.3 gemeente Kwadijk 11 okt.1846):
Cors Kijters, geboorteplaats Amsterdam, beroep sleper, leeftijd 26 jaren,
zoon van Christiaan Kijters, en Maria Visser. /
Nadere informatie [bruidegom] weduwnaar van: Alida Charlotta Holtz. //

• ?? nagaan originele aktes, vergelijken met archiefbronnen en publicaties
indexen dtb-bst, Historische Kring Heemskerk:
(dochter) Jannetje Muis, geboorteplaats Heemskerk [= ca.1829.],
zij is overleden in de plaats Beemster datum 1 maart 1881, leeftijd 51 jaren;
dochter van Albert Muis, en Bregje Bier. /
De partner van de overledene Jannetje Muis: partner: Jan Bier; relatie: ee.
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, overlijdensaktenr.17,
gemeente Beemster, aangiftedatum 1 mrt.1881.) //
• Volgens andere bronnen is deze Jannetje Muis geen dochter van Bregje;
(genlias) huw.aktenr.24, gemeente Beemster, 21 jun.1857:
(bruidegom) Jan Bier, beroep boerenbedrijf, leeftijd 30 jaren, geb. te Velsen,
zoon van Dirk Bier, beroep veehouder, en Lijzebeth Brommersma;
(bruid) Jannetje Muis, leeftijd 28 jaren, geb. te Heemskerk,
dochter van Albert Muis, en Brigitha Buren. //

= = = = = = = = = = =

(kind / zoon) Pieter Bieren, geb. 2 okt.1790. /
Hij is gedoopt te Limmen 24 okt.1790, doopnaam Pieter,
zoon van: Jan Bieren, en Guurtje de Boer. /
Geboortedag: 2 okt.1790. / ((bron DTB geref.[= Ned.Herv.] Limmen;
o.a. op de site Van Papier Naar Digitaal, vpnd.nl, Noord-Holland: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf ) //
Volgens huwelijksakte en overlijdensakte geboortedatum 24 okt.1790 (= doopdatum),
familienaam met spellingsvarianten: Bier, Bieren. //
Pieter Bieren, bruidegom beroep landbouwer,
geboren te Limmen 24 okt.1790
(ouders: Jan Bieren, Guurtje de Boer),
huw. gemeente Beemster 16 apr.1820:
Maartje Kooiman,
bruid, beroep landbouwster,
geb. Beemster 8 nov.1789
(ouders: Gerrit Kooiman, Luuwtje Binnenwijzen).
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.4, Beemster 16 apr.1820.) //
Pieter Bier, geboren te Limmen,
overleden te Beemster 9 dec.1862, leeftijd 72 jaren
(zoon van: Jan Bier, Guurtje de Boer),
partner / relatie / et.: Maartje Kooijman.
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.77 gemeente Beemster 9 dec.1862.) //
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend. (nagaan, in bewerking). //

= = = = = = = = = = =

(kind / zoon) Gerrit Bieren, geb. 20 okt.1793. /
Hij is gedoopt te Limmen 10 nov.1793, doopnaam Gerrit,
zoon van Jan Bieren, en Guurtje Jans de Boer. / Geboortedag: 20 okt.1793. /
(bron o.a.: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf ) /
Gerrit Bieren,
bruidegom, beroep landbouwer, geb. (Limmen) 10 nov.1793
(zoon van: Jan Bieren, Guurtje Jans de Boer),
huw. gemeente Beemster 12 apr.1818:
Diewertje Doets,
bruid, beroep landbouwster, geb. (Beets) 1 aug.1790
(dochter van: Cornelis Doets, Antje Oosthuijzen).
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.8, gemeente Beemster 12 apr.1818.) //
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend, dochter Antje Bier:

• (kind/ dochter) Antje Bier, geboren in de plaats Oosthuizen
(bron: genlias.nl, huw.akte) //
Antje Bier, bruid leeftijd 28, geboren in de plaats Oosthuizen,
(dochter van: Gerrit Bier, beroep landman, Dieuwertje Doets);
huw. gemeente Wormer, 28 dec.1851: Volkert Elderbeek,
bruidegom leeftijd 26, beroep boerenknecht, geboren in de plaats Uitgeest
(zoon van: Jacobus Elderbeek, Lijsbet Altink, beroep arbeidster).
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.18, gemeente Wormer, 28 dec.1851.) //
Uit dit huwelijk van Antje Bier, veehoudster, en Folkert Elderbeek / Volkert Elderbeek,
beroep veehouder, zijn kinderen bekend met familienaam Elderbeek:

•• (kind / zoon)  Jacobus Elderbeek, bruidegom beroep boerenbedrijf,
leeftijd 28, geboorteplaats Wormer, ca.1853,
(vader Folkert Elderbeek, moeder Antje Bier, veehoudster),
huw. gemeente Wormer, 15 jan.1882:
Ermpje Hart,
bruid beroep dienstbode, leeftijd 26, geboorteplaats Wormerveer,
(vader Klaas Hart, beroep arbeider, moeder Aaltje Groot).
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.6, gemeente Wormer, 15 jan.1882.) //

•• (kind / zoon)  Gerrit Elderbeek, bruidegom beroep boerenbedrijf,
leeftijd 24, geboorteplaats Wormer, ca.1856,
(vader Volkert Elderbeek, beroep veehouder, moeder Antje Bier),
huw. gemeente Wormer, 24 apr.1881:
Geertje Slooten, bruid, leeftijd 27, geboorteplaats Wormer
(vader Jacob Slooten, moeder Wilhelmina Stroobach, beroep veehoudster).
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.3, gemeente Wormer, 24 apr.1881.) //

= = = = = = = = = = =

(kind / zoon) Willem Bieren, geb. 20 jan.1795. /
Hij is gedoopt te Limmen 22 feb.1795, doopnaam Willem,
zoon van Jan Bieren, en Guurtje de Boer. /
Geboortedag: 20 januari 1795. /
(bron o.a.: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf ) /
Willem Biere,
bruidegom, beroep arbeidsman, 23 jaren, geb. Limmen;
ouders: Jan Biere, Guurtje Jans de Boer),
huw. gemeente Uitgeest 29 mrt.1818:
Biejaat Ineke,
bruid, 22 jr, geb. Uitgeest (= ca.1795;
ouders: Hermanus Ineke, beroep tuinier, Trijntje Doedes Wildeman).
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief;
bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, huw.aktenr.3, jaar 1818.) //
Willem Bier,
geboren te Limmen,
hij is overleden te Uitgeest 6 feb.1869, oud 74 jr (= geboren ca.1794;
zoon van Jan Bier, Guurtje de Boer),
weduwe/weduwnaar: Beatrix Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest,
overlijdensaktenr.4, jaar 1869.) //

Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend met de familienamen BIER en/of BIERE:

• (kind / zoon) Jan Biere, geboren te Uitgeest 17 jul.1822, vader Willem Biere, moeder Biejaat Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.28, jaar 1822.) //
Jan Biere, is overleden te Uitgeest 14 aug.1822, oud 4 weken, vader Willem Biere, moeder Bejaat Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.24, jaar 1822.) //

• (kind / zoon) Jan Biere, geboren te Uitgeest 19 aug.1823, vader Willem Biere, moeder Bejaat Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.35, jaar 1823.) //
Jan Biere, is overleden te Uitgeest 5 feb.1824, oud 24 weken, vader Willem Biere, moeder Bijaat Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.5, jaar 1824.) //

• (kind / zoon) Jan Biere, geboren te Uitgeest 31 jan.1828, vader Willem Biere, moeder Biejaat Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.9, jaar 1828.) //
Jan Bier, is overleden te Uitgeest 28 jan.1834, oud 6 jr, vader Willem Biere, moeder Beatrix Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.4, jaar 1834.) //

• (kind / dochter) Antje Biere, geboren te Uitgeest 21 dec.1829, vader Willem Biere, moeder Biaat Ieneke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.44, jaar 1829.) //
• Antje Bieren, vnd geboren en wonende te Uitgeest,
zij is overleden in de plaats Uitgeest 21 dec.1829, oud 4 uren;
vader Willem Biere, moeder Biaat Seneke.
(bron: vnd. site, Kennemerland, Uitgeest, overlijdensaktenr.41, jaar 1829.) //

• (kind / dochter) Antje Biere, geboren te Uitgeest 23 jul,1831, vader W. Biere, moeder Beatrix Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.23, jaar 1831.) //
• Huw.aktenr.6 gemeente Uitgeest 4 mei 1856 (bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruid Antje Bier, bruid, 23 jr, (vader Willem Bier, beroep tuinman, moeder Beatrix Ineke),
bruidegom Arie Starreveld, 21 jr, beroep tuinmansknecht, geboorteplaats -,
(zoon van Jacob Starreveld, Lijsbeth Waagmeester, beroep winkelierster).
Uit het huwelijk van Antje Bier, x Arie Starreveld, nakomelingen familienaam Starreveld:

•• (kind / zoon) Jacob Starreveld,
bruidegom beroep brievenbesteller, leeftijd 24, geboren in de plaats Uitgeest,ca.1859-1860
(vader Arie Starreveld, beroep brievengaarder, moeder Antje Bier);
huw. Uitgeest 31 aug.1884: Maartje Kuit,
bruid leeftijd 20, geboren in de plaats Uitgeest
(vader Teunis Kuit, beroep bloemkweker, moeder Engeltje IJff.)
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.20, Uitgeest, 31 aug.1884.) //

•• (kind / dochter) Beatrix Starreveld,
bruid, leeftijd 27, geboren in de plaats Uitgeest, ca.1856,
(vader Arie Starreveld, beroep brievengaarder, moeder Antje Bier);
huw. Uitgeest 19 okt.1884: Petrus van Heijst,
bruidegom, beroep boorhoutmaker, leeftijd 24, geboren in de plaats Uitgeest
(vader Hendrik van Heijst, beroep fabrikant, moeder Johanna Elizabeth Appeldoorn.)
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.23, Uitgeest, 19 okt.1884.) //

•• (kind / zoon) Willem Starreveld,
bruidegom beroep postbode, leeftijd 41, geboren in de plaats Uitgeest,ca.1871
(vader Arie Starreveld, moeder Antje Bier);
huw. Uitgeest 18 mei 1913: Geertje Vermeulen, bruid leeftijd 28, geboren in de plaats Uitgeest
(vader Jacob Vermeulen, beroep wagenmaker, moeder Trijntje van der Oord.)
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.7, Uitgeest, 18 mei 1913.) //
Willem Starreveld, geboren in de plaats Uitgeest,
hij is overleden in de plaats Zaandam, 12 sep.1943, leeftijd 71,
(vader Arie Starreveld, moeder Antje Bier), partner/relatie, et: Geertje Vermeulen.
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.349, gemeente Zaandam, 13 sep.1943.) //

•• (kind / zoon) Cornelis Johannes Starreveld,
bruidegom beroep schilder, leeftijd 28, geboren in de plaats Uitgeest,ca.1877
(vader Arie Starreveld, beroep brievengaarder, moeder Antje Bier);
huw. Uitgeest 10 dec.1905: Hiltje Holstein, bruid leeftijd 30, geboren in de plaats Leeuwarden
(vader Robijnes Holstein, beroep steendrukker, moeder Sjoerdje Schreinhout.)
(bron genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.30, Uitgeest, 10 dec.1905.) //

• (kind / dochter) Jannetje Bier, geboren te Uitgeest 26 sep.1834,
vader Willem Bier, moeder Beatrix Ineke.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.47, jaar 1834.) //
Jannetje Bier, bruid, 29 jr, (vader Willem Bier, moeder Beatrix Ineke), huw. Uitgeest 21 feb.1864:
Gerrit Muntjewerff, 29 jr, bloemkweker (vader Jan Muntjewerff, moeder Sijtje Duijnmaijer).
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, huw.aktenr.1, jaar 1864.) //

=> Bijzonderheden ouders van Gerrit Muntjewerff:
Jan Muntjewerff, bruidegom geboren te Uitgeest, 30 jr, tuiniersknecht
(vader Gerrit Muntjewerff, moeder Neeltje Zeekant), huw. Uitgeest 10 aug.1834:
Sijtje Duinmaijer, bruid geboren te Limmen, 23 jr,
(vader Ernst Duinmaijer, moeder Lijsbeth Zwaan).
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, huw.aktenr.8, jaar 1834.) //
=> Jan Muntjewerff, geboren te Uitgeest, is overleden te Uitgeest 17 jul.1846, oud 42 jr,
vader Gerrit Muntjeweff, moeder Neeltje Zeekant.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.33, jaar 1846.) //
Uit dit huwelijk is onder andere bekend, zoon: Gerrit Muntjewerff, geb. Uitgeest 8 nov.1834,
vader Jan Muntjewerff, moeder Sijtje Duijnmaijer.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.51, jaar 1834.) //

> Gerrit Muntjewerff, (weduwnaar van Jannetje Bier), hertr. te Wijk aan Zee en Duin 22 feb.1878
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.2, datum 22 feb.1878):
bruidegom: Gerrit Muntjewerff, 43 jr, geb. Uitgeest, beroep tuinder,
(zoon van Jan Muntjewerff, Sijntje Duinmaijer), met:
Elisabeth van Rijswijk, 30 jr, geboorteplaats Nieuwerkerk aan den IJssel,
(dochter van Jan van Rijswijk, Pietertje van der Weiden).

•• Uit het huwelijk van Gerrit Muntjewerff, en Jannetje Bier, zijn de volgende kinderen bekend:

•• (kind / dochter) Sijtje Muntjewerff, geboren te Limmen,
overleden te Uitgeest 23 mrt.1872, oud 6, (= verm. oud zes jaar, is geboren ca.1865),
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.13, jaar 1872.) //

•• (kind / zoon) Willem Muntjewerff, geboren te Limmen,
overleden te Beverwijk 18 apr.1925, oud 58 jr, (= verm. geboren ca.1866),
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Beverwijk, overl.aktenr.33, jaar 1925.) //

•• (kind / zoon) Jan Muntjewerff, geboren te Limmen, overleden te Uitgeest 14 jan.1870, oud 11 mnd,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.1, jaar 1870.) //

•• (kind / dochter) Beatrix Muntjewerff, geboren te Uitgeest 25 jan.1870,
vader Gerrit Jz. Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.5, jaar 1870.) //

•• (kind / dochter) Jansje Muntjewerff, geboren te Uitgeest 6 okt.1871,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.75, jaar 1871.) //
Jansje Muntjewerff, geboren te Uitgeest, is overleden te Beverwijk 20 nov.1949, oud 78 jr,
(vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier),
weduwe/weduwnaar: Dammes Martinus Gijsbertus Botterop).
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Beverwijk, overl.aktenr.242, jaar 1949.) //
Jansje Muntjewerff, bruid, 24 jr, dienstbode, geboren te Uitgeest
(vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier), huw. Velsen 10 sep.1896:
Dammes Martinus Gijsbertus Botterop, bruidegom, 23 jr, boekdrukker,
geboren te Alkmaar (vader Gerrit Botterop, moeder Maria Maatje Engelse).
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Velsen, huw.aktenr.39, jaar 1896.) //

•• (kind / zoon) Jan Muntjewerff, geboren te Uitgeest 16 nov.1872,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, geb.aktenr.72, jaar 1872.) //
Jan Muntjewerff, geboren te Uitgeest, is overleden te Uitgeest 15 dec.1872, oud 4 weken,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Uitgeest, overl.aktenr.43, jaar 1872.) //

•• (kind / zoon) Jan Muntjewerff, geboren te Wijk aan Zee 28 mrt.1875,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier. / (Wijk aan Zee en Duin),
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.17, jaar 1875.) //

•• (kind / zoon) Gerrit Muntjewerff, geboren te Wijk aan Zee 17 jun.1877,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Jannetje Bier. / (Wijk aan Duin),
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.38, jaar 1877.) //

•• Uit het huwelijk van Gerrit Muntjewerf / Muntjewerff, en Elisabeth / Elizabeth van Rijswijk:

•• (kind / dochter) Sijtje Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 14 dec.1878,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.61, jaar 1878.)
Sijtje Muntjewerff, bruid 26 jr, geboren te Wijk aan Zee en Duin,
(vader Gerrit Muntjewerff, Elizabeth van Rijswijk),
huw. Beverwijk 16 maart 1905 (genlias.nl, huw.aktenr.16) met:
Dirk Binnendijk, bruidegom 32 jr, slager, geb. Gouda
(vader Leendert Binnendijk, begrafenisdirecteur, Neeltje Sibbes). //

••• (kind / zoon) Leendert Binnendijk, bruidegom 23 jr, geboorteplaats Beverwijk,
(vader Dirk Binnendijk, moeder Sijtje Muntjewerff); huw. Gouda, 11 sep.1929
(bron: genlias, huw.aktenr.172 Gouda, archieflocatie Streekarchief Midden-Holland):
Elisabeth Susanna Verbruggen, bruid 16 jr, geboorteplaats Gouda,
(vader Anthonius Verbruggen, moeder Susanna van Harten).
Nadere informatie: Familienaam overgenomen zoals in de akte staat. //

••• (kind / dochter) Elizabeth Petronella Binnendijk, bruid, 24 jr, geboorteplaats Schoten
(vader Dirk Binnendijk, moeder Sijtje Muntjewerff); huw. Gouda, 9 dec.1931
(bron: genlias, huw.aktenr.215 Gouda, archieflocatie Streekarchief Midden-Holland):
Arie Rietveld, bruidegom, 24 jr, geboorteplaats Gouda,
(vader Leendert Cornelis Rietveld, moeder Dirkje den Blijker). //

•• (kind / zoon) Jan Pieter Muntjewerf, geb. Wijk aan Zee 27 dec.1879,
vader Gerrit Muntjewerf, moeder Elisabeth van Rijswijk. / Wijk aan Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.62, jaar 1879.)
Jan Pieter Muntjewerf, bruidegom 30 jr, tuinder, geboren te Wijk aan Zee en Duin,
(vader Gerrit Muntjewerf, Elisabeth van Rijswijk),
huw. Beverwijk 16 jun.1910 (genlias.nl, huw.aktenr.14) met:
Margaretha de Vries, bruid, 27 jr, geboren te Beverwijk,
(vader Teunis de Vries, tuinder, Johanna Hendrika Zeegers). //

•• (kind / dochter) Hendrina Elizabeth Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 29 dec.1880,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.66, jaar 1880.)
Hendrina Elizabeth Muntjewerff, bruid 25 jr, geboren te Wijk aan Zee en Duin,
(vader Gerrit Muntjewerff, Elizabeth van Rijswijk),
huw. Wijk aan Zee en Duin 17 jan.1906 (genlias.nl, huw.aktenr.3) met:
Cornelis Fraij, bruidegom 24 jr, rijwielhersteller, geboren te Koog aan de Zaan
(vader Klaas Fraij, timmerman, Aagje Fonteijn). //

•• (kind / zoon) Cornelis Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 8 apr.1882,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.21, jaar 1882.)

•• (kind / dochter) Pietertje Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 15 mei 1883,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.30, jaar 1883.)
Pietertje Muntjewerff, bruid 32 jr, geboren te Wijk aan Zee en Duin,
(vader Gerrit Muntjewerff, Elizabeth van Rijswijk),
huw. Wijk aan Zee en Duin 26 mei 1915 (genlias.nl, huw.aktenr.13) met:
Maarten van Kampen, bruidegom 39 jr, adjudant onderofficier,
geboorteplaats Blokker
(vader Jacob van Kampen, moeder Geertruida Keizer). //

•• (kind / dochter) Neeltje Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 6 okt.1884,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.58, jaar 1884.)

•• (kind / dochter) Catharina Muntjewerf, geb. Wijk aan Zee 3 sep.1885,
vader Gerrit Muntjewerf, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.44, jaar 1885.)

•• (kind / dochter) Gerritje Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 14 jul.1887,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
Opmerkingen: Vader overleden op 3 februari 1887.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.28, jaar 1887.)

•• (kind / dochter) Elizabeth Muntjewerff, geb. Wijk aan Zee 11 mrt.1889,
vader Gerrit Muntjewerff, moeder Elizabeth van Rijswijk. / Wijk aan Zee en Duin.
Opmerkingen: Moeder weduwe sedert 3 februari 1887.
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Wijk aan Zee, geb.aktenr.10, jaar 1889.)

- - - -

Uit het huwelijk van voornoemde echtelieden Jan Muntjewerff, x Sijtje Duinmaijer,
zijn verder nog bekend:

(kind / dochter) Elizabeth Muntjewerff, bruid, leeftijd 27 jr, geboorteplaats: -,
(vader Jan Muntjewerff, moeder Sijtje Duinmaijer);
huw. Uitgeest 8 mei 1864 (genlias, huw.aktenr.7, Noord-Hollands Archief) met:
Willem Schipper, bruidegom, leeftijd 25 jr, geboorteplaats: -,
(vader Willem Schipper, moeder Lobje Kit). //

Willem Schipper (weduwnaar van Betje Muntjewerff), bruidegom 61 jr, landbouwer,
geb. Westzaan
(vader Willem Schipper, moeder Lopje Kit),
hertr. Beverwijk 15 nov.1900
(bron: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland, Beverwijk, huw.aktenr.42, jaar 1900) met:
Christina Korff (weduwe van: Jan Verstraate, weduwe van Joost Huigee),
bruid, leeftijd 57 jr, geboorteplaats Enkhuizen,
(vader Arie Korff, moeder Johanna van Velden). //

Christina Korff, bruid, leeftijd 21 jaar, geboorteplaats Enkhuizen,
(vader Arie Korff, timmermansknecht, Johanna van Velden)
huw. Haarlemmermeer 18 mei 1865 (genlias, huw.aktenr.31) met:
Joost Huigen, bruidegom, leeftijd 30 jaar, beroep arbeider, geb. Herwijnen,
(vader Aart Huigen, beroep arbeider, moeder Francina Dalm). //

Joost Huigen, geboorteplaats Herwijnen,
is overleden te Haarlemmermeer 18 jan.1870, leeftijd 34 jr,
(vader Aart Huigen, moeder Francina Dalm), partner, et: Christina Korff.
(bron genlias, overl.aktenr.25, gemeente Haarlemmermeer 19 jan.1870.) //

Uit het huwelijk van Joost Huigen, en Christina Korff, zijn bekend:

(kind / dochter) Francina Huigen, geboorteplaats Haarlemmermeer,
bruid leeftijd 22 jr,
(vader Joost Huigen, moeder Christina Korff),
huw. Beverwijk, 6 okt.1887 (genlias, huw.aktenr.24.) met:
Klaas Hos, bruidegom, beroep arbeider, 22 jr, geboorteplaats Uitgeest,
(vader Jan Kz Hos, beroep arbeider, Geertruida Vooren). //

(kind / dochter) Joosje Aartje Huigen, geboorteplaats Haarlem,
bruid leeftijd 22 jr,
(vader Joost Huigen, moeder Christina Korff),
huw. Beverwijk, 5 mei 1892 (genlias, huw.aktenr.7.) met:
Martinus van Nierop, geboorteplaats Haarlem,
bruidegom leeftijd 26 jr, winkelbediende,
(vader Anthonij van Nierop, muzikant, Sophia Swaanenburg). //

(kind / zoon) Arie Huigen, geboorteplaats Haarlemmermeer,
bruidegom leeftijd 27 jr, beroep tuinman,
(vader Joost Huigen, moeder Christina Korff),
huw. Beverwijk, 10 mei 1894 (genlias, huw.aktenr.16.) met:
Jannetje Corver, geboorteplaats Limmen,
bruid leeftijd 23 jr, beroep dienstbode,
(vader Jan Corver, broodbakkersknecht, Grietje Zoet). //

(kind / zoon) Johannes Huigen, geboorteplaats Haarlemmermeer,
bruidegom leeftijd 27 jr, beroep wagenmaker,
(vader Joost Huigen, moeder Christina Korff),
huw. Wijk aan Zee en Duin, 30 okt.1895 (genlias, huw.aktenr.21.) met:
Gerritje Pleeging, geboorteplaats Wijk aan Zee en Duin,
bruid leeftijd 20 jr,
(vader Gerrit Pleeging, tuinder, Johanna Meijboom). //

- - - -

Christina Korff, (weduwe van Joost Huigen), bruid, leeftijd 28 jaar,
geboorteplaats Enkhuizen, (vader Arie Korff, moeder Johanna van Velden);
huw. Haarlemmermeer 20 dec.1871 (genlias, huw.aktenr.105) met:
Jan Verstraate, bruidegom, leeftijd 32 jaar, arbeider, geboorteplaats Zaamslag,
(zoon van Jan Verstraate, arbeider, Maatje van Doorn). //

- - - -

Uit het huwelijk van Willem Schipper, tuinder, en Elisabeth Muntjewerff,
zijn bekend:

(kind / dochter) Sijtje Schipper, bruid, 23 jr, geboorteplaats Uitgeest,
(vader Willem Schipper, tuinder, Elisabeth Muntjewerff),
huw. Uitgeest 23 dec.1888 (bron genlias, huw.aktenr.15, Noord-Hollands Archief) met:
Willem Keijzer, bruidegom, leeftijd 25 jr, werkman, geboorteplaats Zaandam,
(vader Martinus Keijzer, Pietertje de Ronde). //

(kind / zoon) Willem Schipper, bruidegom, 23 jr, landbouwer, geboorteplaats -,
(vader Willem Schipper, landbouwer, Elisabeth Muntjewerff),
huw. Heemskerk 1 jun.1892 (bron genlias, huw.aktenr.10, Noord-Hollands Archief) met:
Alida Ineke, bruid, leeftijd 25 jr, geboorteplaats: -,
(vader Willem Ineke, tuinder, moeder Regina Margaretha van Diepen). //

(kind / dochter) Jannetje Schipper, bruid, 29 jr, geboorteplaats -,
(vader Willem Schipper, beroep landbouwer, Elisabeth Muntjewerff, ook Betje Muntjewerff),
huw. Heemskerk 16 mei 1900 (bron genlias, huw.aktenr.7, Noord-Hollands Archief) met:
Jan de Vries, (weduwnaar van Alida van Haaften), bruidegom, 35 jr, beroep tuinder,
geboorteplaats -, (vader Eliza de Vries, Naatje Meijer).
Nadere informatie: Erkenning van 1 kind. //

(kind / dochter) Neeltje Schipper, bruid, 28 jr, geboorteplaats Uitgeest,
(vader Willem Schipper, landbouwer, Elisabeth Muntjewerff),
huw. Beverwijk 8 nov.1900 (bron genlias, huw.aktenr.40, Noord-Hollands Archief) met:
Jan Lubbers, bruidegom, 30 jr, landbouwer, geboorteplaats Beverwijk,
(vader Evert Lubbers, landbouwer, Trijntje Gerritse). //

- - - - -

Verdere bijzonderheden voornoemde echtelieden Arie Korf / Korff, x Johanna van Velden:

30 maart 1834 gemeente Enkhuizen
(bron genlias, huw.aktenr.7, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruidegom: Arie Korf, 19 jaar, timmerman, geb. Enkhuizen,
(vader Arie Korf, zoutzieder, Dieuwertje ter Hand)
bruid: Johanna van Velden, 20 jaar, geb. Enkhuizen,
(vader Anthonij van Velden, melkventer, Stijntje Schenk). //

9 aug.1863 gemeente Winkel
(bron genlias, huw.aktenr.17, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruidegom: Anthonie Korff, geb. Enkhuizen 17 jun.1837, beroep timmermansknecht,
(vader Arie Korff, beroep timmerman, Johanna van Velden),
bruid: Jantje Boerman, geb. Winkel 8 jul.1842, beroep naaister,
(vader Jacob Boerman, moeder Maartje Over). //

5 mei 1864 gemeente Barsingerhorn
(bron genlias, huw.aktenr.12, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruidegom Arie Schuitman, 27 jr, arbeider, geb. Numansdorp
(vader Lammert Schuitman, arbeider, Aagje Verrij);
bruid Dieuwertje Korff, 22 jr, naaister, geb. Enkhuizen
(vader Arien Korff, timmermansknecht, Johanna van Velden). //

28 apr.1866 gemeente Barsingerhorn
(bron genlias, huw.aktenr.8, archieflocatie Noord-Hollands Archief):
bruidegom: Arie Korff, 30 jr, geb. Enkhuizen, beroep arbeider,
(vader Arie Korff, beroep timmermansknecht, Johanna van Velder),
bruid: Maartje Molenaar, 27 jr, geb. Zijpe,
(vader Jan Molenaar, beroep winkelier, Ariaantje Schouten). //


= = = = = = = = = = = = = = = = = = =

(kind / zoon) Dirk Bieren, geb. 9 mei 1796. /
Hij is gedoopt te Limmen 5 juni 1796, doopnaam Dirk,
zoon van Jan Bieren, en Guurtje de Boer. /
Geboortedag: 9 mei 1796. /
("Dit kind is door de moeder zelve ter doop gehouden.") /
(bron o.a.: vpnd.nl/bronnen/nh/limmen/limmen_doop_17701799.pdf ) /
Dirk Biere,
bruidegom beroep landbouwer, geb. Limmen 9 mei 1796
(ouders: Jan Biere, Guurtje de Boer),
huw. Beemster 23 apr.1826: Lijsbeth Brommersma,
bruid, geb. Hoogwoud 9 feb.1805
(ouders: Jacob Bromnmersma, Antje Blauw). /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
huw.aktenr.7, gemeente Beemster 23 apr.1826.) /
Dirk Bier,
geboorteplaats Limmen,
hij is overleden in de plaats Beemster 1 jun.1866, leeftijd 70 jaren
(zoon van: Jan Bier, Guurtje de Boer),
partner / relatie: et / Elisabeth Brommersma. /
(bron: genlias.nl, archieflocatie: Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.34, gemeente Beemster, 1 jun.1866.) //

Uit dit huwelijk zijn nakomelingen bekend, dochters familienaam BIER:

• (1e kind, 1e zoon) Jan Bier, geboorteplaats Velsen [= ca.1826/27.],
zoon van Dirk Bier, en Elisabeth / Lijzebeth, Brommersma:
Jan Bier, geboren in de plaats Velsen [= ca.1826/27],
hij is overleden in de plaats Beemster 19 feb.1900, leeftijd 73 jaren,
vader Dirk Bier, moeder Elisabeth Brommersma. /
Partner: Jannetje Muis; relatie: wn. /
(bron: genlias, Noord-Hollands Archief, gemeente Beemster,
overlijdensaktenr.17, aangiftedatum 19 feb.1900.) // 
• Jan Bier,
huwde in de gemeente Beemster 21 jun.1857
(bron genlias, huw.aktenr.24.; bruidegom):
Jan Bier,
beroep boerenbedrijf, leeftijd 30 jaren, geboorteplaats Velsen [= ca.1826/27,
zoon van Dirk Bier, beroep veehouder, en Lijzebeth Brommersma;
(bruid) Jannetje Muis, leeftijd 28 jaren, geboorteplaats Heemskerk,
dochter van Albert Muis, en Brigitha Buren. //

•• Nakomelingen uit het huwelijk van Jan Bier, x Jannetje Muis,
familienaam Bier, t.w.:

•• (zoon) Dirk Bier, geb. ca.1861 te Haarlemmermeer:
•• Dirk Bier, geboren in de plaats Haarlemmermeer,
overlijdensplaats Beemster datum 25 jun.1945, leeftijd 83 jaren,
zoon van Jan Bier, en Jannetje Muis. / partner: Neeltje Dinkla; relatie: wn. //
(bron: genlias, Noord-Hollands Archief, overlijdensaktenr.52,
gemeente Beemster, aangiftedatum 26 jun.1945.) //
Dirk Bier, vnd, huwde in de gemeente Beemster op 23 feb.1882
(genlias.nl, huw.aktenr.6, gemeente Beemster 23 feb.1882):
•• Dirk Bier, bruidegom 20 jr, boerenknecht, geboorteplaats Haarlemmermeer
(zoon van Jan Bier, en Jannetje Muis);
bruid Neeltje Dinkla, leeftijd 21 jr, geboorteplaats Purmerend,
dochter van IJbe Dinkla, beroep warmoezer, en Trijntje Klopper. //
Neeltje Dinkla, geboren in de plaats Purmerend,
zij is overleden in de plaats Beemster 31 jul.1925, leeftijd 64 jaren,
dochter van IJbe Dinkla, en Trijntje Klopper. / Partner: Dirk Bier, relatie: ee. /
(bron genlias, gemeente Beemster, overlijdensaktenr.27 datum 31 jul.1925.) //

••• Nakomelingen van Dirk Bier, x Neeltje Dinkla,
zijn bekend met familienaam Bier:

••• (zoon) Jan Bier, geboorteplaats Beemster [ ca.1881.],
hij is gehuwd in de gemeente Purmerend 21 mei 1908
(bron genlias, huw.aktenr.18, Noord-Hollands Archief):
bruidegom Jan Bier, leeftijd 26 jaren, beroep arbeider, geboorteplaats Beemster
(zoon van Dirk Bier, arbeider, Neeltje Dinkla);
bruid Anna Vijzelaar, leeftijd 24 jaren, geboorteplaats Purmerend
(dochter van Jan Vijzelaar, broodbakker, Anna Buijten). //

••• (dochter) Trijntje Bier, geboorteplaats Beemster [ ca.1883.],
zij is gehuwd in de gemeente Beemster 31 jul.1910
(bron genlias, huw.aktenr.27, Noord-Hollands Archief):
bruid Trijntje Bier, leeftijd 26 jaren, beroep dienstbode, geboorteplaats Beemster
(dochter van Dirk Bier, arbeider, Neeltje Dinkla);
bruidegom: Klaas Koeman, beroep timmerman, leeftijd 25 jaren, geboorteplaats Graft
(zoon van Dirk Koeman, arbeider, Trijntje Bierman). //

••• (zoon) Dirk Bier, geboorteplaats Beemster  in 1885,
hij is overleden te Beemster 16 mei 1885, leeftijd 16 dagen,
vader Dirk Bier, moeder Neeltje Dinkla. (bron: genlias, Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.31, gemeente Beemster, aangiftedatum 18 mei 1885.) //

••• (zoon) IJbe Bier, geboorteplaats Beemster [= ca.1887/88.],
hij is gehuwd in de gemeente Beemster, 3 sep.1916 (bron genlias, huw.aktenr.16.):
bruidegom IJbe Bier, beroep warmoezier, leeftijd 28, geboorteplaats Beemster,
(zoon van Dirk Bier, boerenarbeider, Neeltje Dinkla);
bruid Marijtje Doets, leeftijd 23 jaren, geboorteplaats Beemster
(dochter van Jeroen Doets, boerenarbeider, Neeltje Leegwater). //

••• (dochter) Jannetje Bier, geboorteplaats Beemster [ca.1890.],
zij is gehuwd in de gemeente Ursem 21 jan.1912
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.1.):
bruid Jannetje Bier, leeftijd 21 jaren, geboorteplaats Beemster
(dochter van `Dirk Bier, beroep arbeider, Neeltje Dinkla);
bruidegom Jacob Leegwater, beroep kaasmaker, leeftijd 22 jaren, geboorteplaats Ursem,
zoon van Christiaan Leegwater, en Klaasje Klerk, beroep landbouwster. //

••• (zoon) Gerrit Bier, geboorteplaats Beemster [= ca.1893/1894.],
hij is gehuwd in de gemeente Wormer, 4 mei 1921 (bron genlias, huw.aktenr.19.):
bruidegom Gerrit Bier, leeftijd 27, geboorteplaats Beemster,
zoon van Dirk Bier, landarbeider, en Neeltje Dinkla. /
bruidegom Gerrit Bier, leeftijd 27 jaren, geboorteplaats Beemster,
zoon van Dirk Bier, landarbeider, Neeltje Dinkla);
huw.aktenr.19 gemeente Wormer 4 mei 1921 (genlias.nl, huw.aktenr.19.);
bruid Antje Max, leeftijd 24 jaren, geboorteplaats Wormer,
dochter van Gerrit Max, boerenarbeider, en Aagje Vel. //

- - - - -

(vervolg kinderen uit het huwelijk van Dirk Bier en Elisabeth Brommersma)

• (kind/ dochter) Antje Bier, geboren in de plaats Heemskerk ca.1830-1831,
zij is overleden in de plaats Beemster, leeftijd 3,
vader Dirk Bier, moeder Elisabeth Brommersma. /
(bron: genlias.nl, archieflocatie Noord-Hollands Archief,
overlijdensaktenr.40 gemeente Beemster 9 jun.1834.) //

• (kind/ dochter) Antje Bier, geboren in de plaats Beemster ca.1838 (bron huw.akte). //
Antje BIER, bruid, leeftijd 25, geboren in de plaats Beemster
(vader Dirk Bier, beroep veehouder, moeder Lijsbeth Brommersma);
huw. gemeente Beemster 14 feb.1864:
Pieter OTT,
bruidegom
(weduwnaar van: Trijntje Schouten), beroep veehouder, leeftijd 33,
geboren in de plaats Oosthuizen (vader Joris Ott, Grietje Binnewijzend).
(bron genlias, Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.2 gemeente Beemster 14 feb.1864.) //
Antje BIER, zij is overleden aldaar, 15 sep.1909, leeftijd 71, geb. te Beemster
(vader Dirk Bier, moeder Elisabeth Brommersma), partner/relatie:wd.: Pieter OTT.
(bron genlias.nl, overlijdensaktenr.41, gem. Beemster, 15 sep.1909.) //
Pieter OTT, hij is overleden in de plaats Beemster, 20 jul.1902,
leeftijd 71, geb. te Oosthuizen (vader Joris Ott, moeder Grietje Binnewijzend),
partner / relatie: et : Antje BIER.
(bron genlias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, gemeente Beemster,
overl.aktenr.30, gemeente Beemster, 21 jul.1902.) //

• Voornoemde Pieter OTT, was eerder gehuwd met Trijntje SCHOUTEN
(bron genlias.nl, huw.aktenr.6, gemeente Oosthuizen, 23 apr.1854:
• Pieter OTT, bruidegom beroep landman, leeftijd 23, geboorteplaats Oosthuizen,
(vader Joris Ott, beroep landman, moeder Grietje Binnewijzend)
huw. met: Trijntje SCHOUTEN, bruid leeftijd 17, geboorteplaats Oosthuizen
(vader Hermanus Schouten, beroep landman, moeder Trijntje de Jong). //

Uit het huwelijk van Pieter OTT, beroep landman / warmoezier,
en zijn eerste echtgenote Trijntje SCHOUTEN,
zijn de volgende nakomelingen bekend met familienaam OTT:

•• Joris OTT, bruidegom beroep warmoezier, leeftijd 22, geboorteplaats Oosthuizen
(vader Pieter Ott, beroep warmoezier, moeder Trijntje Schouten);
huw. gemeente Beemster, 29 apr.1877 (genlias, aktenr.23):
Aagje EGGERS, bruid leeftijd 28, geboorteplaats Beemster,
(vader Hendrik Eggers, moeder Aaltje van Zijp, beroep warmoezierster). //
Joris Ott, geboren in de plaats Oosthuizen, is overleden te Zaandam, 30 nov.1921, leeftijd 66,
(vader Pieter Ott, moeder Trijntje Schouten), partner/relatie, et: Aagje Eggers.
(bron genlias.nl, overlijdensaktenr.51 gemeente Beemster 1 dec.1921.) //
Uit dit huwelijk is bekend met familienaam OTT:
••• Pieter OTT, bruidegom beroep tuinier, leeftijd 27, geboren in de plaats Beemster,
(vader Joris Ott, beroep tuinier, moeder Aagje Eggers);
huw.aktenummer reg.2D;fol.1v, gemeente Amsterdam 16 jun.1909:
Wijpkje WIEGERSMA, bruid leeftijd 26, geboorteplaats Amsterdam
(dochter van Sietze Wiegersma, beroep timmerman, Afke Zijlstra). //

•• Hermanus OTT, bruidegom beroep warmoezier, leeftijd 22, geboorteplaats Oosthuizen
(vader Pieter Ott, beroep warmoezier, moeder Trijntje Schouten);
huw. gemeente Beemster, 4 mei 1879 (genlias, aktenr.25):
Antje WATERHOUT, bruid leeftijd 23, geboorteplaats Beemster
(vader Hermanus Waterhout, beroep warmoezier, moeder Trijntje Meijer). //
Hermanus Ott, is overleden te Amsterdam 30 jan.1906, leeftijd 49,
geboorteplaats Oosthuizen (vader Pieter Ott, moeder Trijntje Schouten),
partner/relatie, et: Antje WATERHOUT.
(bron genlias.nl, overlijdensaktenr.11, gemeente Beemster, 2 feb.1906.) //
Uit dit huwelijk is bekend met familienaam OTT:
••• Pieter OTT, bruidegom beroep warmoezier, leeftijd 22, geboorteplaats Beemster
(vader Hermanus Ott, moeder Antje Waterhout)
huw.aktenr.22 gemeente Beemster, 12 mei 1907:
Maretje VOORN, bruid beroep dienstbode, leeftijd 22, geboorteplaats Beemster,
(vader Cornelis Voorn, beroep arbeider, moeder Marijtje Wildeboer). //

==================================================================


De volgende pagina's zijn in bewerking.
The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=====================================================================

Volgende pagina / Next page => • MarCh-gen.VIII. /

HOME