HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot
 

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT

==================================================

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VIII / continued GENERATION VIII.

MarCh-gen.VIIIff. / MarCh-gen.VIIIfm / • MarCh-gen.VIIImf / • MarCh-gen.VIIImm. /

=========================================================

Afkortingen / Abbreviations, etc.:
Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

==================================================

Generatie/Generation VIII.: 128-159.

= = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII.-128. Banckeris Pieters KASENBROODT (1723 Heemskerk - 1790 Heemskerk)
Pancras ("Bank"/Banckeris/Bancras/Bancris/Pancras/Pancris) Pieters/Pieterse/Pietersen/Pietersz.
CASEMBROOT DUYNMEYER / CAASENBROOD / CASENBROOD / CASENBROOT / KAASENBROOD / KAASENBROOT
(zoon van IX.-256. Pieter Pietersz. KAASENBROOT, of CASEMBROOT DUYNMEYER, (namen met diverse spellingsvarianten),
beroep duinmeier in de regio Bakkum/Castricum en Heemskerk, en IX.-257. Anna/Anne/Antje JANS, echtelieden
vermeld in de rooms-katholieke kerkarchieven van Castricum en Heemskerk)


VIII.-128.: handtekening/signature: Banckeris Pieters Kasenbroodt. (zoals in zijn testament, notaris in Amsterdam)
doopnaam: Pancras, gedoopt op 16 april 1723 in de RK-kerk te Heemskerk,
zoon van Pieter PIETERSE en Antje JANS, echtelieden aldaar; doopgetuige Maertje CORNELIS.
Hij is als leenman vermeld in de Leenregisters te Heemskerk, achterlenen van het Huisarchief van Kasteel Marquette te Heemskerk; eigenaar van onroerend goed en van de hofstede met toebehoren van ouds genaamd 'Hengstenburgh' (daarna o.a. vermeld als 'Jagtrust' en/of 'Jagtlust' naast Kasteel Marquette) bij Noorddorp te Heemskerk - een huismanswoning annex herenhuis met tuinhuis, vinkenbaan, daarbij ook een stalling voor koeien en paarden met daarbij ook nog een buitenstal, land, etc. (gedurende de periode vanaf 1767, tot na zijn overlijden aldaar op 2 maart 1790; later verkocht door zijn erfgenamen),
beroep duinmeijer in de regio Heemskerk (vermeld in oud-archief van o.a.: Heemskerk en Amsterdam),
functie: schepen (wethouder) van Heemskerk.

VIII.-128. Bancris/Bankris Pietersz. CAASENBROOD/KAASENBROOD/KAASENBROOT,
jongeman geboren te Heemskerk en wonende aldaar,
huwt (ondertr. 25 september 1762 te Heemskerk en te Velsen)
op 10 oktober 1762 voor Schout en Schepenen voor de kerk te Heemskerk,
(R.K. huw.-getuigen: Japik Stut, Trijntje Japiks) met:
VIII.-129. Grietje Janse de WIT, jongedochter van Velsen.

• 10 okt.1762: Heemskerk (DTB) R.Kath. trouwen; boek nr.3-B: origineel, folio nr.42 (rechterkolom):
"1762: Den 10 Octob: getrouwt Bankris Piterse Caasenbrood, en Grietje Jans Dewit. / in facie Ecclesiae." /
(In facie ecclesiae = Ten overstaan van de kerk. / RANH: Rijksarchief van Noord-Holland, te Haarlem). //
• 10 okt.1762: Heemskerk (DTB) R.Kath. trouwen; boek nr.3-B: kopie, folio nr.50 (linkerkolom):
"1762: Den 10 Octob: getrouwt Bankris Pieterse, en Grietje Jans. / in facie Ecclesiae." /
In facie ecclesiae = Ten overstaan van de kerk. / RANH: Rijksarchief van Noord-Holland, te Haarlem). //

VIII.-128. Bancras/Bancris/Bankris Pieterse/Pietersz. KAASENBROOD/KAASENBROODT,
is overleden te Noorddorp/Heemskerk op 2 maart 1790, begraven op 5 maart 1790 d.a.v. 1790
R.-K. begraafplaats van Heemskerk, als echtgenoot van Grietje Janse de WIT.

• 2 maart 1790 Heemskerk, dtb-overlijdensregister: Bankris Pieterse Kaasenbrood.
• 5 mar 1790 Heemskerk, (familysearch, alle gezindten, begraafreg.1770-1828, image 6/34.:
Bankras Kasenbrood. // • 5 maart 1790 Heemskerk, dtb-gaardersregister, boek 13 folio 54:
"Ontfangen van 't Lijk van Bancris Kaasenbroodt, alhier overleeden in de Derde Classe: ƒ 6:-:-.".
• Heemskerk 5 maart 1790: Bancras Pietersz. Kaasenbrood, echtgenoot v. Grietje Jansdr. de Wit. //

Gen. VIII.-129. Grietje Janse de WIT, geboren te Velsen, gedoopt aldaar, wonende te Velsen
en later wonende te Noorddorp/Heemskerk, overleden aldaar op 26 maart 1796, begraven 29 maart
d.a.v. 1796 R.-K. begraafplaats van Heemskerk, als niet-hertrouwde weduwe van VIII.-128. /
(dochter van: IX.-258. Jan de WIT en IX.-259. Trijntje SONNEVELD, echtelieden te Velsen).

Gen. VIII.-128. Bancras/Bancris/Bankras/Bankris/Pancratius, Pietersz.
(Casembroot / Kasenbroodt, ook genaamd Duynmeyer) / x VIII.-129. Grietje Jans de Wit.)


De kinderen van VIII.-128. x VIII.-129., huwelijk 10 Oktober 1762 te Heemskerk, Noord-Holland.
The children of VIII.-128. x VIII.129, marriage 10 October 1762 in Heemskerk, North-Holland.
Uit dit huwelijk zonen en dochters, o.a. zoon:
Jacob Pancrasz. CASEMBROOT, geboren te Heemskerk,
gedoopt (RK) te Heemskerk op 24 juni 1772 doopnaam Japik,
zoon van Bankris Casembrood en Grietje Jans De Wit; (doopgetuigen Japik Stut en Trijntje Japiks).
Jacob / Japik, roepnaam Jaap, volgt bij Generatie VII > kwartierstaatnr.VII kw. 64. = MarCh-gen.VII.

Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

=================================================================

Gen. VIII.-130. Hendrik Cornelisz. CAGER / KAAGER
Huw. te Schoorl op 17 januari 1761 / 2 februari 1761 (otr/rk) met:
Gen. VIII.-131. Adriaantje Joosten / Ariaantje Joostes de JONG(H)

Uit het huwelijk van VIII.130. Hendrik Cornelisz. CAGER (CAAGER / KAAGER / KAGER)
en VIII.131. Adriaantje of Ariaantje Joostes/Joosten (de JONG[H]) zijn kinderen bekend.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

Kinderen van de echtelieden VIII.-130. x VIII.-131., vermeld met familienaam KAGER
(incl. spelling: C/K, etc.);
volgorde en aantal kinderen, verdere bijzonderheden in bewerking:
mogelijk allen RK gedoopt te Schoorl, CAAGER (etc.?):

• VII.-65. Guurtje,
gedoopt te Schoorl 3 dec.1764
(dochter van VIII.-130. Hendrik CAAGER en VIII.-131. Ariaantje Joostesz., uit Catrijp; 
doopgetuige Gerrit CAAGER; bron RANH, Rijksarchief Noord-Holland, RK-doopboek nr.3, blz.209.); 
zij volgt: VII.-65. Guurtje CAAGER / KAGER:
1e e.v. VII.-64. Jacob CASEMBROOT / KAASENBROOD / KAZENBROOT.

•• Pancratius KAASENBROOD, bruidegom, leeftijd 35, geboorteplaats: (Bergen), beroep boer, geb. ca 1798
(zoon van VII.64. Jacob Kaasenbrood en VII.65. Guurtje Kager); hij huwde in de Gemeente Schoorl 2-2-1834
(aktenr.4 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid:
Johanna DAAN, leeftijd 25, geboorteplaats (Warmenhuizen), beroep boerenmeid, geboren circa 1808
(dochter van Pieter Daan, beroep werkman, en Dieuwertje Roozendaal).

•• VI.-32. Hendrik KAASENBROOD, bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats: (Bergen), boerenknecht, geb. ca 1799 (zoon van VII.64. Jacob Kaasenbrood en VII.65. Guurtje Kager); hij huwde [1e] in de Gemeente Schoorl 26-10-1822 (aktenr.6 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid:
Anna GROEN, leeftijd 22, geboorteplaats (Haringkarspel), beroep boerenmeid, geboren circa 1800
(dochter van Arien Groen, beroep watermolenaar, en Maartje Siemonsdr Romeijn).
•• VI.-32. Hendrik KAZENBROOT, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats: (Bergen), landbouwer, geb. ca 1799
(zoon van VII.64. Jacob Kazenbroot en VII.65. Guurtje Kager); hij huwde [2e] in de Gemeente Schoorl 4-5-1823
(aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid:
•• VI.-33. Erckjen DRIESSEN, leeftijd 26, geboorteplaats (Groet), beroep boerenmeid, geboren circa 1796
(dochter van VII.-66. Gerrit Driessen, beroep wagenmaker, en VII.-67. Hilletje Vaske).


• Hendrik KAGER,
geboorteplaats Schoorl ca 17..? (zoon van VIII.-130. Hendrik Kager
en VIII.-131. Arijaantje Joosten de Jong) huw. vermoedelijk Gemeente Schoorl ? voor ca 1808 met bruid:
Etje SCHOUTEN
, geb.plaats (Zijpe) ca 1784, zij hertrouwt als weduwe met
Cornelis KAGER,
geb. Schoorl ca.1797, (vermoedelijk zoon van: [???: controleren:
VIII.-130. Hendrik Kager en VIII.-131. Arijaantje Joosten de Jong]).

•• Cornelis KAGER, bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats Zijpe (geboren ca 1809), beroep boer
(zoon van Hendrik Kager en Etje Schouten, beroep boerin); huw. Gemeente Bergen 26-04-1835
(aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid:
Aaltje KORVER
, leeftijd 25, geboorteplaats Schagen (geboren ca 1809), beroep boerenbedrijf
(dochter van Jan Korver, landman, en Guurtje Blokker).

••• Gerrit BAKKER, bruidegom, leeftijd 41, geboorteplaats Schoorl (geboren ca 1820), beroep landman,
weduwnaar van Maartje SCHOUTEN (zoon van Jan Bakker en Maartje de Jong); huw. Gemeente Bergen 17-11-1861 (aktenr.19 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: ••• Guurtje KAGER, leeftijd 24, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1836/7), (dochter van Cornelis Kager, landman, en Aaltje Korver).
Adrianus KLAAVER, bruidegom, leeftijd 40, geboorteplaats Assendelft (geboren ca 1836), beroep landman,
weduwnaar van Guurtje PUNT (zoon van Pieter Klaaver en Antje van der Laan); huw. Gemeente Bergen 11-02-1877 (aktenr.6 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: ••• Guurtje KAGER, leeftijd 40, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1836/7), weduwe van Gerrit BAKKER (dochter van Cornelis Kager en Aaltje Korver).

••• Johannes KUIJS, bruidegom, leeftijd 26, geboorteplaats Limmen (geboren ca 1837), beroep landbouwer,
(zoon van Jacob Gerritszoon Kuijs, landman, en Catharina Peperkamp); huw. Gemeente Bergen 1-5-1864 (aktenr.9 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: ••• Yda KAGER, leeftijd 25, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1838), (dochter van Cornelis Kager, rentenier, en Aaltje Korver).

••• Jan KAGER, bruidegom, leeftijd 20, geboorteplaats Bergen, beroep arbeider (geboren ca.1842; zoon van Cornelis Kager en Aaltje Korver); huw. Gemeente Bergen 3-5-1863 (aktenr.8 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: Maria ROLIE, leeftijd 23, dienstbode (geboren ca.1839; dochter van Cornelis Rolie en Ariaantje Boersen)

•••• Teunis DANENBERG, bruidegom, leeftijd 24, geboorteplaats Heerhugowaard (geboren ca 1862), beroep arbeider (zoon van Klaas Danenberg en Grietje Grasboer); huw. Gemeente Bergen 06-02-1887 (aktenr.3 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: •••• Adriana KAGER, leeftijd 22, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1864; dochter van Jan Kager, arbeider, en Maria Rolie).

Jacob van WONDEREN, bruidegom, leeftijd 26, geboorteplaats Bergen, beroep landman (geb.ca.1862; zoon van Hermanus van Wonderen, landman, en Aagje Groot); huw. Gemeente Bergen 02-06-1889 (aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: Maartje KAGER, leeftijd 21, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1867; dochter van Jan Kager, landman, en Maria Rolie).

Pieter Cornelis KAGER, bruidegom, leeftijd 32, geboorteplaats Bergen, beroep veehouder (geboren ca.1871; zoon van Jan Kager, arbeider, en Maria Rolie); huw. Gemeente Bovenkarspel 07-04-1904 (aktenr.3 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.24) met bruid: Reinoutje BOT, leeftijd 30, geboorteplaats Bovenkarspel (geb. ca 1873; dochter van Doede Bot, veehouder, en Antje Broersen).

Hendrik KAGER, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats Bergen, beroep koopman (geboren ca.1875; zoon van Jan Kager, landman, en Maria Rolie); huw. Gemeente Oudorp 05-02-1899 (aktenr.1 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.99) met bruid: Cornelia ZUURBIER, leeftijd 24, geboorteplaats Oudorp (geb. ca 1874; dochter van Dirk Zuurbier, landbouwer, en Antje Wester).

Weijert KAGER, bruidegom, leeftijd 43, geboorteplaats Bergen, beroep tuinbouwer (geboren ca.1876; zoon van Jan Kager en Maria Rolie); huw. Gemeente Warmenhuizen 08-01-1920 (aktenr.1 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.130) met bruid: Jantje MOOIJ, leeftijd 38, geboorteplaats Warmenhuizen (geb. ca 1881; dochter van Klaas Mooij, broodbakker, en Maartje Burger).

Simon KAGER, bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats Bergen, beroep arbeider (geboren ca.1881; zoon van Jan Kager, arbeider, en Maria Rolie); huw. Gemeente Warmenhuizen 07-05-1907 (aktenr.7 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.130) met bruid: Aafje KLEIBROEK, leeftijd 25, dienstbode, geboorteplaats Warmenhuizen (geb. ca 1881; dochter van Klaas Kleibroek en Elisabeth Roosloot).

Willem SCHOTTEN, bruidegom, leeftijd 29, geboorteplaats Schoorl (geboren ca 1875), beroep arbeider (zoon van Simon Schotten en Johanna Rietveld ook Jannetje Rietveld); huw. Gemeente Bergen 28-04-1905 (aktenr.2 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: Guurtje KAGER, leeftijd 22, geboorteplaats Bergen(geb. ca 1882; dochter van Jan Kager, arbeider, en Marie Rolie).


Joannes THAMIS
, bruidegom, leeftijd 37, geboorteplaats Alkmaar (geboren ca 1799), beroep landman, weduwnaar van Kaatje KAGER,
(zoon van Petrus Janssen Thamis en Barbara Cornelis Mauris);
huw. Gemeente Akersloot 30-10-1836 (aktenr.12 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.3) met bruid:
Martha KAGER,
leeftijd 25, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1811),
(dochter van Hendrik Kager en IJtje Schouten).


Maarten GLIM
, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats Wieringen (geboren ca 1829), dienstknecht (zoon van Cornelis Glim, arbeider, en Hilgon Staaltjes); huw. Gemeente Harenkarspel 9-4-1853 (aktenr.2 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.49) met bruid: Barber TAMIS, leeftijd 22, geboorteplaats Heerhugowaard (geboren ca 1830), beroep dienstmeid (dochter van Jan Tamis, landbouwer, en Kaatje Kager).

Pieter TAMIS, bruidegom, leeftijd 26, geboorteplaats Heerhugowaard (geboren ca 1824), boerenknecht (zoon van Jan Tamis, landman, en Kaatje Kager); huw. Gemeente Schagen
30-1-1851 (aktenr.2 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.105) met bruid: Mietje ROELÉE, leeftijd 20, geb.plaats Egmond-Binnen (ca 1830), dienstmeid (dochter van Bartholomeus Roelée en Antje Dapper). Nadere informatie: vader bruid Gerrit Roelée, toeziend voogd van de bruid Teunis Snijders.


Gerrit GROOT
, bruidegom, leeftijd 20, geboorteplaats Warmenhuizen (geboren ca 1814), beroep landman, [uit een andere archiefbron: overleden voor ca 1858] (zoon van Willem Groot, landman, en Dieuwertje Groot) huw. Gemeente Warmenhuizen 09-05-1835 (aktenr.4 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.358.130) met bruid: Etje KAGER, bruid, leeftijd 20, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1814), (dochter van Hendrik Kager en Etje Schouten).

Willem GROOT, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats Alkmaar (geboren ca 1835), logementhouder, (zoon van Gerrit Groot en Etje Kager)  huw. Gemeente Alkmaar 16-1-1859 (aktenr.2 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.4) met bruid: Maria SMIT, leeftijd 20, geboorteplaats Alkmaar (geboren ca 1838), (dochter van Hendrik Smit en Christina Maria Leloux).


Dirk BOSMAN
, bruidegom, leeftijd 56, geboorteplaats Akersloot (geboren ca 1802), beroep logementhouder, weduwnaar van Maartje VOLKERS, (zoon van Cornelis Bosman en Aaltje Steijl)  huw. Gemeente Alkmaar 3-4-1859 (aktenr.21 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.4) met bruid:
Etje KAGER,
leeftijd 44, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1814), weduwe van Gerrit GROOT
(dochter van Hendrik Kager en Ettje Schouten).
Pieter van der GULIK
, bruidegom, leeftijd 46, geboorteplaats Grootebroek (geboren ca 1814), winkelier, weduwnaar van Elisabeth STEEMAN, (zoon van Sijvert Pietersen van der Gulik en Meijnouwtje Pieters Deen)  huw. Gemeente Alkmaar 28-10-1860 (aktenr.84 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.4) met bruid: Etje KAGER, leeftijd 45, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1814), weduwe van Dirk BOSMAN (dochter van Hendrik Kager en Etje Schouten).

Jacob NOORT, bruidegom, leeftijd 28, geboorteplaats Limmen (geboren ca 1817), beroep landman,
(zoon van Michiel Noort, beroep landman, en Trijntje Jans)  huw. Gemeente Schoorl 23-11-1845 (aktenr.10, bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Maartje KAGER, leeftijd 25, geboorteplaats Bergen (geboren ca 1820), (dochter van Hendrik Kager en Etttje Schouten, boerin).

 

Cornelis KAGER, bruidegom, leeftijd 35 (=???: fout?), geboorteplaats Schoorl (verm. ca : fout?: 1798 ? = ouder);
landman, weduwnaar van Trijntje BLANKENDAAL (zoon van VIII.-130. Hendrik Kager en VIII.-131. Arijaantje Joosten de Jong) huw. Gemeente Schoorl 15-06-1834 (aktenr.9 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358, inv.nr.111) met bruid: Etje SCHOUTEN, leeftijd 49, geboorteplaats (Zijpe) ca 1784, beroep boerin, weduwe van Hendrik KAGER (dochter van Jacob Schouten en Martje van der Grift).

Hendrik KAGER, bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats Schoorl (geboren ca. 1797),
(zoon van Cornelis Kager en Trijntje Pieters Blankendaal) huw. Gemeente Egmond-Binnen 14-05-1820
(aktenr.3 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.38) met bruid:
Aafje LIMMEN
, leeftijd 20, geboorteplaats: – (dochter van Jan Limmen en Elisabeth Admiraal).
Hendrik KAGER, bruidegom, leeftijd 56, geboorteplaats Schoorl (geboren ca. 1797), beroep landman,
weduwnaar van Aafje LIMMEN (zoon van Cornelis Kager en Trijntje Blankendaal) huw. Gemeente Bergen 13-11-1853 (aktenr.15 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: Grietje BAKKER, leeftijd 20, geboorteplaats Bergen (dochter van Cornelis Bakker, beroep slachter, en Aafje Melker).

Willem POLLE, bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl, beroep landman, (geboren ca 1820), (zoon van Gerrit Polle en Aaltje Kersemaker) huw. Gemeente Schoorl 26-4-1846 (aktenr.7, bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Trijntje KAGER, leeftijd 21, geboorteplaats Schoorl (geboren ca 1824), (dochter van Hendrik Kager, landman, en Aafje Limmen).

Bartholomeus GROOT, bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats Heerhugowaard, beroep boerenbedrijf, (geboren ca 1835), (zoon van Jacob Groot, landman, en Aaltje van Diepen) huw. Gemeente Schoorl 2-5-1858 (aktenr.4, bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Elizabet KAGER, leeftijd 24, geboorteplaats Schoorl (geboren ca 1833), (dochter van Hendrik Kager, beroep landman, en Aafje Limmen).

Klaas SPAANSEN, bruidegom, leeftijd 23, geboorteplaats Schoorl (geboren ca. 1850), landman (zoon van Cornelis Spaansen en Trijntje Kap) huw. Gemeente Schoorl 30-04-1874 (aktenr.8 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Aafje KAGER, leeftijd 19, geboorteplaats: Schoorl (ca 1854; dochter van Hendrik Kager, landman, en Grietje Bakker).

Cornelis KAGER, bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl (geboren ca.1858), beroep landman, (zoon van Hendrik Kager en Grietje Bakker, beroep boerin) huw. Gemeente Zijpe 03-05-1884 (aktenr.22 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.151) met bruid: Trijntje de WIT, leeftijd 21, geboorteplaats Zijpe (ca.1862; dochter van Pieter de Wit, landman, en Christina de Wit ook Stijntje de Wit).

Jacob KAGER, bruidegom, leeftijd 29, geboorteplaats Schoorl (geboren ca.1859), beroep landman, (zoon van Hendrik Kager en Grietje Bakker) huw. Gemeente Egmond-Binnen (aktenr.6 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.38) met bruid: Jannetje de WAARD, leeftijd 24, geboorteplaats Bergen (ca.1864; dochter van Gerrit de Waard, landman, en Aagje Staadegaard).

Johannes KAGER, bruidegom, leeftijd 22, geboorteplaats Schoorl (geboren ca.1862), beroep landman, (zoon van Hendrik Kager en Grietje Bakker) huw. Gemeente Schoorl 23-04-1885 (aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Clementia POLLE, leeftijd 21, geboorteplaats Zijpe (ca.1863; dochter van Willem Polle en Alida Admiraal, beroep boerin).
Johannes KAGER,
bruidegom, leeftijd 30, geboorteplaats Schoorl (geboren ca.1862), beroep landman, weduwnaar van Clementia POLLE (zoon van Hendrik Kager en Grietje Bakker) huw. Gemeente Warmenhuizen 12-09-1892 (aktenr.12 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.358.130) met bruid: Dieuwertje HILLE, leeftijd 30, geboorteplaats Warmenhuizen (ca.1862; dochter van Cornelis Hille en Hilletje Blaauw).
Johannes KAGER, bruidegom, leeftijd 45, geboorteplaats Schoorl (geboren ca.1862), beroep landman, weduwnaar van Dieuwertje HILLE (zoon van Hendrik Kager en Grietje Bakker) huw. Gemeente Schoorl 25-11-1907 (aktenr.11 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Antje TAKKEN, leeftijd 38, geboorteplaats Oude Niedorp (ca.1869; dochter van Pieter Takken en Antje Koning).

Jacob SCHOEN, bruidegom, leeftijd 27, geboorteplaats: (Haringkarspel) (geboren ca. 1802), broodbakkersknecht (zoon van Pieter Sijmisse Schoen, beroep werkman, en Antje Jacobs Klerks, ook Kager) huw. Gemeente Schoorl 5-5-1830 (aktenr.2 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.38) met bruid: Grietje KAGER, leeftijd 26, geb.plaats: (Schoorl: ca.1803), (dochter van Cornelis Kager, boer, en Trijntje Pieters Blankendaal).

Teunis KAGER, bruidegom, leeftijd 28, geboorteplaats: Egmond-Binnen (geboren ca. 1839), koopman (zoon van Cornelis Kager, landman, en Maria Bakkum) huw. Gemeente Alkmaar 3-5-1868 (aktenr.22 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.4) met bruid: Trijntje SCHOEN, leeftijd 27, geb.plaats: Schoorl, (geb.ca.1840) (dochter van Jacob Schoen en Grietje Kager).

 

Cornelis LOUWE, bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats: (Bergen) (geboren ca. 1808), beroep landman (zoon van Arie Louwe en Antje Telleman) huw. Gemeente Schoorl 13-4-1834 (aktenr.5 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Ariaantje KAGER, leeftijd 25, geb.plaats: (Schoorl), (geb.ca.1808) (dochter van Cornelis Kager, beroep landman, en Trijntje Blankendaal).

Arie LOUWE, bruidegom, leeftijd 30, geboorteplaats: Bergen (geboren ca. 1834), beroep landman (zoon van Cornelis Louwe en Ariaantje Kager) huw. Gemeente Schoorl 30-4-1865 (aktenr.6 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.111) met bruid: Maria Anna KAMPERS, leeftijd 27, geboorteplaats: Amsterdam, (geboren ca.1837),
(dochter van Steven Kampers, beroep brugwachter, en  Maria van den Heuvel).

Cornelis LOUWE, bruidegom, leeftijd 28, geboorteplaats: Bergen (geboren ca. 1838), beroep landman (zoon van Cornelis Louwe en Adriana Kager) huw. Gemeente Bergen 28-11-1866 (aktenr.10 bron GenLias, archieflocatie Noord-Hollands Archief, toegangnr.358 inv.nr.17) met bruid: Cornelia Maria KAANDORP, leeftijd 22, geboorteplaats: Bergen, (geboren ca.1844),
(dochter van Cornelis Kaandorp, beroep landman, en Stijntje Hoeben).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 132. (?) Andries DRIESSE
(zoon van IX. 264. NN ? Andries of Dries NN x IX. 265. NN NN),

Uit het RK-doopregister van Alkmaar (index 1658–1811);
de hierna volgende gegevens komen overeen met dit gezin,
deze gegevens verder uitzoeken in het archief en andere bronnen.:

(VIII.-132. = ? Andries DRIESSE x Leijsbeth GERRITS = ? VIII.-133.)
RK-gedoopt zijn de volgende kinderen te Alkmaar:
nr.109. ~ Gerardus 11-07-1766;
nr.102 ~ Maria 17-04-1769; nr.102 ~ Maria 05-06-1770;
nr.102. ~ Catharina 29-04-1774; nr.102. ~ Catharina 01-01-1777;
nr.102. ~ Margaretha 29-11-1778.

Momenteel nog niet zeker of VII.-66.dezelfde is als
de zoon Gerardus gedoopt op 11 juli 1766 in de RK-kerk te Alkmaar.

VIII.-132. (?) Andries DRIESSE
huw. (vermoedelijk RK) in Alkmaar ? circa 1765 met:
Gen. VIII. 133. (?) Leijsbeth GERRITS
(dochter van IX. 266. ? Gerardus of Gerrit ? NN x IX. 267. NN NN).

Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN,
geboren vermoedelijk circa 1770, RK,
wagenmaker, woonde na zijn huwelijk met gezin waarschijnlijk te Groet en/of in Schoorl,
+ te Schoorl 18 juni 1804,
RK begraven te Schoorl;

Gerrit DRIESSEN
tr. 9 febr.1795 te Aalsmeer (bron / source: LDS-Church, USA) met:
Gen. VII.67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.134. ? Bernardius of Bernardus ? VASKE x VIII.135. Hermine SELIE / SELU,
echtelieden te Alkmaar of omgeving),
geboren vermoedelijk circa 1775,
+ overleden te Schoorl 18 juni 1804, RK begraven aldaar.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 134. (?) Bernardius of Bernardus VASKE
(zoon van IX. 268. NN ? VASKE ? x IX. 269. NN NN),
x Huw. te (? Alkmaar of omgeving?) met:
Gen. VIII. 135. Hermine SELIE / SELU
(dochter van IX. 270. NN ? SELIE / SELU ? x IX. 271. NN NN).

Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.134. NN (? Bernardius of Bernardus?) VASKE x VIII.135. Hermine SELIE / SELU,
echtelieden te Alkmaar of omgeving), geboren vermoedelijk circa 1775,
+ overleden te Schoorl 18 juni 1804, RK begraven aldaar.
Zij huw. 9 febr. 1795 te Aalsmeer (bron / source: LDS-Church, USA) met:
VII.kw. 66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN
(zoon van VIII.132. NN (? Johannes) DRIESSEN, x VIII.133. NN),
geboren vermoedelijk circa 1770, RK, wagenmaker,
woonde met gezin vermoedelijk te Groet en/of Schoorl,
+ overleden na ca. mei 1832.

In Alkmaar vermeld in het RK-doopboek (index 1658–1811), nr.122:
Fredericus VASKE x Catharina van WOERDEN,
vermeld in het RK-doopregister van Alkmaar (index 1658–1811); nr.122:
Margarita ~ 21-12-1795; Bernardus ~ 21-01-1797;
Joannes Franciscus ~ 03-08-1798; Henricus ~ 29-06-1800;
Mathias ~ 12-01-1802; Henricus ~ 23-02-1804;
Hermina ~ 10-11-1805; Hermina ~ 12-05-1807.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 136. (?) NN PRAAT
(zoon van IX.272. NN (? PRAAT) x IX.273. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 137. (?) NN NN
(dochter van IX.274 NN NN x IX.275 NN NN).

Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.68. Joannes PRAAT;
tr. vermoedelijk te ? Schoorl ? voor of circa 1793 met:
VII.kw.69. Trijntje Dirksd. RINKEL
(dochter van VIII.138. Dirk RINKEL x VIII.139. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 138. Dirk RINKEL (zoon van IX.276. NN (? RINKEL) x IX.277. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 139. (?) NN NN (dochter van IX.278. NN NN x IX.279. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.69. Trijntje Dirksd. RINKEL;
tr. vermoedelijk te ? Schoorl ?
voor of circa 1793 met: VII.kw.68. Joannes PRAAT
(zoon van VIII.136. NN PRAAT x VIII.137. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 140. (?) NN van ESCH
(zoon van IX.280. NN (? van ESCH ? ) x IX.281. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 141. (?) NN NN
(dochter van IX.282. NN NN x IX.283. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.70. Adrianus van ESCH;
x tr. te ? Amsterdam ?
voor of ca. 1790 met:
VII.kw.71. Anna ROOTHART (elders van TONNINGEN,
dochter van VIII.142. NN ROOTHART (?van TONNINGEN?) x VIII.143. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 142. (?) NN ROOTHART
(? of ? van TONNINGEN ?; zoon van IX.284. NN ROOTHART
(? of: van TONNINGEN ?) x IX.285. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 143. (?) NN NN
(dochter van IX.286. NN NN x IX.287. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VII.kw.71. Anna ROOTHART (elders van TONNINGEN ?);
x tr. te ? Amsterdam? voor of circa 1790 met:
VII.kw.70. Adrianus van ESCH
(zoon van VIII.140. NN ? van ESCH x VIII.141. NN NN.).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 144. (?) NN SCHMIDT / SMIT
(zoon van IX.288. NN ? SCHMIDT / SMIT ?, x IX.289. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 145. (?) NN NN (dochter van IX.290. NN NN x IX.291. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.72. NN SCHMIDT / SMIT ?;
hij tr. VII.kw.73. (dochter van VIII.146. NN NN x VIII.147. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 146. (?) NN NN (zoon van IX.292. NN NN x IX.293. NN NN)
x Huw. met:
Gen. VIII. 147. (?) NN NN (dochter van IX.294. NN NN x IX.295. NN NN)
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.73. NN NN; zij tr. met:
VII.kw.72. NN SCHMIDT / SMIT ? (zoon van IX.288. NN ? SCHMIDT/ SMIT? x IX.289. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 148. (?) NN POOL
(?, zoon van IX.296. NN POOL (?) x IX.297. NN NN),
x Huw. met:
Gen. VIII. 149. (?) NN NN (dochter van IX.298. NN NN x IX.299. NN NN).
Uit dit huwelijk is een zoon bekend, VII.kw.74. NN POOL; hij tr. met:
VII.kw.75. NN NN (dochter van VIII.150. NN NN x VIII.151. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 150. (?) NN NN (zoon van IX.300. NN NN x IX.301. NN NN).
x Huw. met:
Gen. VIII. 151. (?) NN NN (dochter van IX.302. NN NN x IX.303. NN NN).
Uit dit huwelijk is een dochter bekend, VII.kw.75. NN NN; zij tr. met:
VII.kw.74. NN POOL (zoon van VIII.148. NN POOL ? x VIII.149. NN NN)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 152. Sijbrand DIRKSE
(zoon van IX.304. NN NN x IX.305. NN NN),
xx (2e huw.) met:
Gen. VIII. 153. Geertruij HEUFT
(dochter van IX.306. NN NN x IX.307. NN NN),
Uit dit tweede huwelijk o.a.: VII.kw.76 Cornelis Sijbrands (de VRIES),
gedoopt te Diemen 19 nov. 1736.

Zie ook twee huwelijksaktes van het echtpaar De VRIES x LINDOREN
en van de ouders van vnd. VI.38. Sijbrand de VRIES, t.w.: VII. 76 x 77;
aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES (zijn e-mailadres:
patojohn[at]hotmail.com) elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
John de VRIES voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de VRIES geboren te Weesp op 10 maart 1829, broer van V.19.
Klara Helena de VRIES: hierboven vermeld. Van het echtpaar Kw. 38. x 39.
en hun ouders, zijn uit de genealogie van John de VRIES zijn deze gegevens
aangevuld voor deze kwartierstaat).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 154. Lucas GIELEN
(zoon van IX.308. NN NN (GIELEN?, GIELING?) x IX.309. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 155. Petronella van der LOEF
(dochter van IX.310. NN van der LOEF x IX.311. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend dochter:
VII.kw.77. Margaretha (Grietje) GIELING, geboren te Bussum, gedoopt te Naarden 14 mei 1764;
zij tr. met: VII.kw.76 Cornelis Sijbrands (de VRIES), gedoopt te Diemen 19 nov. 1736.
(zoon van VIII.152. Sijbrand DIRKSE x [2e] VIII.153. Geertruij HEUFT).

Zie ook twee huwelijksaktes van het echtpaar "de VRIES x LINDOREN" en van de ouders van vnd.
VI.38. Sijbrand de VRIES, t.w.: VII. 76 x 77; aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES
(zijn e-mailadres: patojohn[at]hotmail.com) elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT.
John de VRIES voornoemd is een nakomeling, in rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de VRIES, geboren te Weesp op 10 maart 1829, broer van V.19. Klara Helena de VRIES:
hierboven vermeld. Van het echtpaar Kw. 38. x 39. en hun ouders, zijn uit de genealogie van
John de VRIES zijn deze gegevens aangevuld voor deze kwartierstaat).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 156. (?) NN LINDOORN / LINDOREN
(zoon van IX.312. x IX.313. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 157. (?) NN NN
(dochter van IX.314. NN NN x IX.315. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend zoon : VII.kw.78. Bruno LINDOORN / LINDOREN;
hij x tr. met: VII.kw.79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER
(dochter van VIII.158. NN KEYZER / KEYSER x VIII.159. NN NN).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VIII. 158. (?) NN KEYZER / KEYSER
(zoon van IX.316. NN ? KEYZER / KEYSER x IX.317. NN NN)
x huw. met:
Gen. VIII. 159. (?) NN NN
(dochter van IX.318. NN NN x IX.319. NN NN).
Uit dit huwelijk is bekend dochter: VII.kw.79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER
(dochter van VIII.158. NN KEYZER / KEYSER
zij x VIII.159. NN NN); zij tr. met: VII.kw.78. Bruno LINDOORN / LINDOREN
(zoon van: IX.156. NN LINDOORN / LINDOREN x IX.157. NN NN).

===================================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

===================================================================

Marianne Christina KAZENBROOT, => naar pagina's / to pages : gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. /

MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. /

MarCh-gen.VIIIff. / MarCh-gen.VIIIfm / • MarCh-gen.VIIImf / • MarCh-gen.VIIImm. /

MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=================================================================

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages

vader's moeder voorouders / father's mother ancestors : MarCh-gen.VIIIfm

========================================================home