HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

< Index voorouders / ancestors:
Marianne Christina Kazenbroot

 

Afkortingen / Abbreviations, etc.:

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:
Info.Marianne Ch.Kazenbroot

 

GENERATIE VIII: OUDOVERGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.
GENERATION
VIII: 5th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 128-159, 160-191 & 192-223, 224-255.

Voorouders van moederszijde Generatie VIII. 192 – 255.


(In bewerking; under construction.)

Gen. VIII. 208. Johannes HUESE (ook genaamd o.a: HUSEN; zoon van IX.416. NN HUESE, etc.,
x IX.417. NN NN), geboren circa 1711 in Zwitserland, koopman in hout (van Zwitserland, te 's-Gravenhage in 1737),
hij overleed in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage 31 januari 1770, begraven aldaar 6 februari 1770 leeftijd 59 jaar;
hij huwt te 's-Gravenhage (Hoogduitse kerk) 31 maart 1737 met:
Gen. VIII. 209. Jacoba Harmina HAAGMEESTER (div. schrijfwijzen voornamen en achternaam;
dochter van IX.418. Hans Aelbregt HAAGMEESTER x IX.419. Hillegonda van KAMPEN),
geboren te 's-Gravenhage, gedoopt aldaar op 27 januari 1717 (Groote of St. Jacobskerk),
zij is overleden te 's-Gravenhage 16 oktober 1770, begraven aldaar op 22 oktober 1770 leeftijd 53 jaar.
Uit dit huwelijk zoon: VII.kw.104. Eustachius HUESE (div. schrijfwijzen voornaam en achternaam,
o.a. Stacheus HEUSE / HUSEN), hij tr. te te Cool 29 okt. 1785 (civiel: aangifte gaardersreg. ƒ 6,–;
en te Rotterdam op 29 okt. 1785 aangifte geref.kerk; ondertr. 30 okt. 1785 's-Gravenhage) /
huw. geref. kerk Rotterdam 13 nov. 1885, met:
Gen. VII. 105. Anna / Johanna PEL ook genaamd PELL (dochter van VIII.210. Filippus / Philippus
PEL of PELL x VIII.211. Trijntje STAGGVEN / STAGHOEN / STAGOEN).

Gen. VIII. 210. Filippus / Philippus PEL of PELL (zoon van IX.420. NN ? PEL of PELL x IX.421. NN NN)
geboren circa 1730, overleden te Cool (later: Cool, Rotterdam) op 24 mei 1803, adres Kruyskade, oud 73 jaar,
begr. vervoerd van Cool naar Hillegersberg. Hij tr. Cool als j.m. van Rotterdam wonende op de Singel onder
Cool, gaardersregister ald. aangegeven op 28 juni 1755 (bedrag f. 3,--) met:
Gen. VIII. 211. Trijntje STAGOEN, ook genaamd STAGHOEN, STAGGVEN, etc., vermoedelijk geboren te
Rotterdam, gedoopt als Trijntje STAGOEN op 28 juli 1729 (geref.,DTB-Rotterdam inv.1, indexnr.447;
dochter van IX.422. Jan STAGOEN x IX.423. Anna van der BEEK, echtelieden wonende op d' Vismart
(doopgetuigen Leendert van der Swaan, Clara van der Beek, Sijbilla van der Beek, Pieter v. Killenaar);
bij haar huwelijk vermeld als j.d. van Rotterdam, wonende aldaar; zij is overleden te Cool 12 februari 1785
(=later Cool, gemeente Rotterdam) op het adres: Kruijskade onder Cool, leeftijd 55 jaar, begraven te Cool
(gaardersreg. f.6,--). [Het echtpaar VIII.210. x VIII.211. woonde op adres: de Kruijskade te Rotterdam,
voornamelijk vermeld als Philippus PEL en Trijntje PEL geboren STAGHOEN.]

Gen. VIII. 212. Marcus Andreas SIMONS (zoon van IX.424. Franciscus SIMONS, ook genaamd François SIMONS (SIEMONS / SIMONIS), logementhouder, x IX.425. Gijsberta MAANDAGH, echtelieden), vermoedelijk geboren te 's-Gravenhage, gedoopt aldaar op 16 november 1718 (Groote of St. Jacobskerk), notaris standplaats 's-Gravenhage, overleden aldaar; tr. (otr.'s-Gravenhage 27 juli 1749) met:
Gen. VIII. 213. Maria Emilia PALAIRET (dochter van IX.426. Elie PALAIRET, ook genaamd Elias PALAYRET, x IX.427. Marie Emelie DUCHÉNE / Du CHAINE / du CHE(S)NE, echtelieden te 's-Gravenhage), geboren te 's-Gravenhage 5 mei 1717, gedoopt aldaar op 30 mei 1717, overleden te 's-Gravenhage als weduwe van Marcus Andreas SIMONS.
Uit dit huwelijk zijn zes kinderen bekend, familienaam SIMONS (ook wel geschreven als SIEMONS, SIMONIS), o.a. zoon:
VII.kw.106. Frans Markus SIMONS, ook genaamd François Marcus SIMONS of SIEMONS, geboren te 's-Gravenhage op 2 september 1750, gedoopt aldaar op 6 september 1750 (in de Grote of St. Jacobskerk, geref.=.herv.), Hof-, goud- en zilversmid en taxateur, ook zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage, overleden te 's-Gravenhage op 26 augustus 1828, leeftijd bijna 78 jaar, begraven aldaar;
hij is in ondertrouw gegaan te 's-Gravenhage op 27 mei 1781, tr. (1e) te 's-Gravenhage 17 juni 1781 in de Nieuwe kerk met VII.kw.107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN, j.d. van 's-Gravenhage, vermoedelijk geboren aldaar, gedoopt te 's-Gravenhage op 13 april 1760 (in de Nieuwe Kerk, geref.=n.herv.), overleden te 's-Gravenhage in april 1794, begraven aldaar d.a.v. op 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jaar (d.v. VIII.kw.214. Everhardus NIEUWENHUYSEN of o.a. Everardus NIEUWENHUIJSEN, meester-smid & slotenmaker, en VIII.kw.215. Elisabeth van HOEVEN, echtelieden).

Gen. VIII. 214. Everhardus NIEUWENHUYSEN (zoon van IX.428. NN [van] NIEUWENHUYSEN
x IX.429. NN NN), meester-smid & slotenmaker, zaakwaarnemer te 's-Gravenhage/Scheveningen,
xhij tr. (o.tr. 's-Gravenhage 15 april 1759) met:
Gen. VIII. 215. Elisabeth van HOEVEN (ook: van HOEVE, dochter van IX.430. NN ? van HOEVE of NN? van HOEVEN, x IX.431. NN NN)
geboren te ?, Oostelbaers in de Meijerij 's-Hertogenbosch. (waarschijnlijk voor haar huwelijk wonende te Oostelbeers in Noord-Brabant)

Familienamen Van HOEVE of Van HOEVEN, mogelijke relevant. Archiefbron: website http://eindhoven.digitalestamboom.nl/
• 03-03-1715 plaatsnaam Oostelbeers: Bruidegom Paulus de Cron. Bruid Maria van Hoeve.
Datum trouwen 03-03-1715 (= 3 mrt 1715.) Bron: DTB Oostelbeers, inv.nr.57.3, folio 26.
• 05-11-1738 plaatsnaam Oostelbeers: Weduwe of weduwnaar, familienaam: van Hoeven.
Datum begraven 05-11-1738 (= 5 nov.1738.) Bron: DTB Oostelbeers, inv.nr.57.15, folio 29.

Uit dit huwelijk van VIII.214. Everhardus NIEUWENHUYSEN x VIII.215. ELISABETH VAN HOEVEN o.a. dochter:
VII.kw.107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN (ook o.a. NIEUWENHUISEN, NIEUWENHUIJZEN), verm. geboren te 's-Gravenhage, gedoopt aldaar 13 april 1760 (Nieuwe Kerk: geref.=ned.herv.), overleden te 's-Gravenhage in april 1794, begraven d.a.v. aldaar 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jaar; zij ging in ondertrouw te 's-Gravenhage 27 mei 1781; huwde aldaar op 17 juni 1781 in de (geref./n.herv.) Nieuwe Kerk, met: VII.kw.106. François Marcus SIMONS (ook o.a. Frans Markus SI[E]MONS, geboren te 's-Gravenhage 2 sept.1750, gedoopt aldaar 6 sept.1750 (geref./n.herv.) Groote of St. Jacobskerk, hof-/ meester goud en zilversmid en taxateur, ook o.a. zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage, overleden te 's-Gravenhage 26 aug.1828, begraven aldaar leeftijd bijna 78 jaar (zoon van VIII.212. Marcus Andreas SIMONS, notaris te 's-Gravenhage, en VIII.213. Maria Emilia PALAIRET, echtelieden aldaar).

 

=============================================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT
.

 

==============================================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE IX / continued GENERATION IX.

================================================================================

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

Marianne Christina KAZENBROOT > naar pagina's generaties / > to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

================================================================================

home