HOME

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

MarCh.-gen.-index. -> index: familienamen; surnames

MarCh.-gen.I. - 4 kinderen, nakomelingen / 4 children, descendants

VOOROUDERS GENERATIE II / ANCESTORS GENERATION II

MarCh-gen.II. -> Ouders / Parents - II: 2. x 3.

MarCh-gen.III. -> Grootouders / Grandparents III: 4–5 & 6–7.

Extra pagina's gen.III.: ff., fm., mf., mm. / Extra pages gen.III.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh-gen.IIIff. -> III: 4. grootvader, vader's vader; grandfather, father's father.

MarCh-gen.IIIfm. -> III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.

MarCh-gen.IIImf. -> III: 6. grootvader, moeder's vader; grandfather, mother's father.

MarCh-gen.IIImm. -> III: 7. grootmoeder, moeder's moeder / grandmother, mother's mother.

MarCh.-gen.IV. / MarCh.-gen.V. / MarCh.-gen.VI. / MarCh-gen.VII. / MarCh-gen.VIII. / MarCh.-gen.IX. /

MarCh.-gen.X. / MarCh.-gen.XI. / MarCh-gen.XII. / MarCh-gen.XIII. / MarCh.-gen.XIV. / MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / MarCh-gen.XVII. / MarCh-gen.XVIII. / MarCh.-gen.XIX. / MarCh.-gen.XX. /

KWARTIERSTAAT GENERATIE NUMMER 2  = II: kwartierstaat-nummers 2 en 3.
PEDIGREE GENERATION NUMBER 2 = II: pedigree-numbers 2 and 3.

GENERATIE NUMMER II, KWARTIERSTAAT NUMMER 2: VADER.
GENERATION NUMBER II, PEDIGREE NUMBER 2: FATHER.

(II.-2.) Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT
(Amsterdam 7 aug.1917. - Voorburg 18 feb.1991.)

"Joop Kazenbroot, 21, Amsterdam."
(II.-2. J.C.J. KAZENBROOT, 7 Aug.1938, Amsterdam, Nederland.
(Coll. I.-1.: M.C. Deden-Kazenbroot, Nederland / the Netherlands.)

In Australia: Joop Kazenbroot = John Kazenbroot.

 


Uit de collectie van (I.-1.) M.C. Deden-Kazenbroot.

VOOROUDERS KWARTIERSTAAT II.-2. / ANCESTORS PEDIGREE II.-2.

(II.-2.) Johannes Christiaan Joseph Kazenbroot (Amsterdam 7.8.1917 - Voorburg 18.2.1991), overleden leeftijd 73 jaar;
sedert 14/25.2.1945 gehuwd met: Jacoba Agatha Tenzer: II.-3. (1913-2004); (II.-2.) derde kind en tweede zoon van:
• (III.-4.) Jacob Kazenbroot (grootvader van I.-1. = privacy), oudste kind en zoon van:
• (IV.-8.) Hendricus Adrianus Kazenbroot (overgrootvader van de auteur: I.-1. = privacy)
(ook vermeld als: Hendrikus Adrianus / Adrianus Hendricus / Adrianus Henricus / "Hein" / "Henry") zoon van:
• (V.-16.) Jacob Kazenbroot, (oudste en enige levend geboren kind) zoon van:
• (VI.-32.) Hendrik Kazenbroot (zoals vermeld in trouwakte 1823) de jongste zoon van:
• (VII.-64.) Jacob Kazenbroot (1823: zoals officieel in trouwakte van zijn zoon Hendrik Kazenbroot; handtekening met varianten, later ook: Jacob Kazenbrood; doopnaam Japik Casembrood; in kopie-documenten is later: Jacob, familienaam varianten van Casembroot of Kasembroot; in overlijdensakte 1814: Jacob Kasenbrood) zoon van:
• (VIII.-128.) Banckeris Pietersz. Kasenbroodt (bron: handtekening; doopnaam Pancras, geen familienaam in doopboeken; later vermeld als: Bank Pietersz. Casembroot Duynmeyer, ook bijvoorbeeld: Caasenbrood of Kaasenbrood, beroep "Duynmeyer") zoon van:
• (IX.-256.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot (bron: handtekening); doopnaam Petrus, geen familienaam; hij is later ook vermeld als: Pieter Pietersz. Casembroot Duynmeyer, eerst vermeld met beroep "Duynmeyer" en later met familienaam Casembroot (oude hofstijl: Casembroot, familienaam met spellingvariaties, bijvoorbeeld: Caasenbrood, Casenbroot, Kaasenbrood, Kaassenbroot) zoon van:
• (X.-512.) Pieter Pietersen of Pieter Pietersen Duynmeyer "de oude", beroep: Duynmeyer, moderne spelling later: duinmeijer, duinmeier; vermeld in kerkboeken van plaatsen zoals Heemskerk en Castricum.
N.B.: Generatie X.-512. is niet bekend met mijn familienaam (Kazenbroot = incl. oude spelling C of K).

ANCESTORS PEDIGREE II.-2. / VOOROUDERS KWARTIERSTAAT II.-2.

(II.-2.) Johannes Christiaan Joseph Kazenbroot (Amsterdam 7.8.1917 - Voorburg 18.2.1991), died age 73 years;
since 14/25.2.1945 married to: Jacoba Agatha Tenzer: II.-3. (1913-2004); (II.-2.) third child and second son of:
• (III.-4.) Jacob Kazenbroot (grandfather of I.-1. = privacy), oldest child and son of:
• (IV.-8.) Hendricus Adrianus Kazenbroot (greatgrandfather of the author = I.-1.)
(also mentioned or known as: Hendrikus Adrianus / Adrianus Hendricus / "Hein" / "Henry") son of:
• (V.-16.) Jacob Kazenbroot, (oldest and only live born child) son of:
• (VI.-32.) Hendrik Kazenbroot (as mentioned in marriage-certificate 1823) the youngest son of:
• (VII.-64.) Jacob Kazenbroot (1823: as officially in marriage-certificate of his son Hendrik Kazenbroot;
signature with variations, later also: Jacob Kazenbrood; baptism name Japik Casembrood;
in copy-documents later: Jacob, family name variations of Casembroot or Kasembroot;
in death-certificate in Velsen 1814: Jacob Kasenbrood) son of:


(VII.-64.) Japik, gedoopt / bapt., 24 Jun.1772, R.Cath., in Heemskerk, prov. N.-Holland, the Netherlands;
de familienaam is vermeld als: Casembrood in het oudste doopboek 3, hieronder uit het
later gemaakte kopie-doopboek 4: Caasenbrood. (coll.: M.C.Deden-Kazenbroot)


• (VII.-64.) Jacob Kazenbroot (1823: as officially in marriage-certificate of his son Hendrik Kazenbroot;
signature with variations, later also: Jacob Kazenbrood; baptism name Japik Casembrood;
in copy-documents later: Jacob, family name variations of Casembroot or Kasembroot;
in death-certificate in Velsen 1814: Jacob Kasenbrood) son of:
• (VIII.-128.) Banckeris Pietersz. Kasenbroodt (source: signature; baptism name Pancras, no family name in baptism-books; later also mentioned as: Bank Pietersz. Casembroot Duynmeyer, also for instance: Caasenbrood or Kaasenbrood) son of:
• (IX.-256.) Pieter Pietersz. Kaasenbroot (source: signature); baptism name Petrus, no family name; he is later also mentioned as: Pieter Pietersz. Casembroot Duynmeyer, first mentioned with profession "Duynmeyer" and later with family name Casembroot (old court-style: Casembroot, surname with spellingvariations, for instance: Caasenbrood, Casenbroot, Kaasenbrood, Kaassenbroot) son of:
• (X.-512.) Pieter Pietersen or Pieter Pietersen Duynmeyer "de oude" ("the old"), profession: Duynmeyer, modern spelling later: duinmeijer, duinmeier; mentioned in church-books of places such as Heemskerk and Castricum.
Note: Generation X.-512. is not known with my familyname (Kazenbroot = incl. old spelling C or K).

Voor meer bijzonderheden over de betekenis en geschiedenis van mijn familienaam, zie met name de website van Instituut Meertens te Amsterdam: www.meertens.knaw.nl. Informatie is vermeld bij familienaam KAASENBROOD = Het grootst aantal personen met die naam vermeld in de Volkstelling van 1947 (zie ook de andere familienamen 1947) => Databanken; familienamen: Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbrood, Kazenbroot; zie voorts de Adelsboeken in België en Nederland voor familienaam: (de) Casembroot (incl. de genealogie met de oorspronkelijke familienaam en herkomst van die familie; niet te verwarren met naamgenoten, wel of niet vermeld in Adelsboeken). Op deze website is nog in bewerking een aantal indexen voor de stambomen met mijn familienaam Kazenbroot.


ANCESTORS PEDIGREE II.-3. / VOOROUDERS KWARTIERSTAAT II.-3.
Generatie/Generation Nr.II. (Moeder). Kwartierstaat/Pedigree Nr.3. (Mother).


(II.-3.) Jacoba Agatha TENZER, bruid, nationaliteit Nederlands, leeftijd 31 jaar oud, woonplaats Holland [= Nederland] / bride, nationality Dutch, age 31 years old, place of residence Holland [= the Netherlands] (dochter van / daughter: III.-6.  J.G.F.G. Tenzer, x III.-7. J.A. Bekker; ouders gescheiden, nationaliteit Nederlands en wonende in Den Haag, Nederland/ parents divorced, nationality Dutch and living in Den Haag, gemeente/municipality of The Hague, the Netherlands), geboren/born 13 Sep.1913 in Den Haag (gemeente 's-Gravenhage / municipality of The Hague, the Netherlands), [vlgs.mondelinge verklaring II.-3.] R.Kath. gedoopt in 1927 St.Petruskerk, Boxtel; R.Cath. bapt. in 1927 Boxtel, Noord-Brabant (the Netherlands).


II.-3. Jacoba Agatha TENZER, 21, Den Haag / The Hague. 1934.
(coll.: I.-1. M.C.Deden-Kazenbroot, Nederland/ the Netherlands)


Jacoba A. Tenzer, 1934/5 Benoordenhout, Den Haag.
(foto/coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, Den Haag)

Beroep: au-pair (20 dec.1934 tot 28 jan.1937: inwonend bij fam. Lambert - Hijner)
20 dec.1934 - 18 apr.1935 van der Woertstraat 11, wijk Benoordenhout, Den Haag,
18 apr.1935 - 28 jan.1937 Sonderdankstraat 3, bij park Clingendael wijk Benoordenhout,
Den Haag)

Na 1937 gediplomeerd coupeuse en costumiére (kostuumnaaister), kleermakersnaaister, afd. bont, Firma Meddens, Den Haag, lid familiebedrijf Tenzer regio Den Haag / Loosduinen / Scheveningen, verkoopster en filiaalhoudster Muziekhandel Tenzer te Scheveningen, studies en hobby muziek (piano en mandoline), lid muziekvereniging WIK: Willen Is Kunnen te Den Haag, daarna met haar oudste broer een cursus stijldansen gevolgd in Den Haag, met haar familie hield zij van koorzang en als hobby vrijwilligerswerk voor de kerk samen met naaste familie en later met echtgenoot, gezin en aangetrouwde familie met hun relaties - zie verder bij de foto hierna met toelichting.


J.C.J. Kazenbroot, in The Hague, 12 dec.1938.
(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Door schilderswerkzaamheden van de grootvaders Kazenbroot en Tenzer leerden mijn ouders elkaar kennen, bij officieel bezoek werd deze foto gemaakt in Den Haag; toen werd een pasfoto voor moeder gemaakt bij QUICK-STUDIO, Vlamingstraat 4 te Den Haag, 12DEC1938. Na de verloving werd het huwelijk uitgesteld tot toestemming werd gekregen - dankzij verzet bij gemeentes en kerk instanties met enkele details tot einde oorlogstijd in 1945:

(II.2.) Johannes Christiaan Joseph KAZENBROOT, bruidegom, nationaliteit Nederlands, leeftijd 27 jaar oud, woonplaats Holland [= Nederland] / bridegroom, nationality Dutch, age 27 years old, place of residence Holland [= the Netherlands] (zoon van / son of: III.4. Jacob Kazenbroot, x III.-5. Christina Johanna Haavekost; ouders gescheiden, beide ouders nationaliteit Nederlands/ parents divorced, both parents nationality Dutch, wonende in de gemeente/ living in the municipality of Amsterdam, the Netherlands), ondertr./banns (bron/source: (1st)1941 Den Haag, Nederland/ The Hague, the Netherlands [expired, laatste datum herhaald ondertrouwdatum / last date repeated banns] civil reg.7/8-9/1944 Dachau (Beieren, Duitsland/ Bavaria, Germany); x huw./marriage (gerecht,bst., incl. onderzoek kerklidmaatschappen van bruidegom, bruid, ouders bruidegom en bruid, later Kantongerecht toestemming: Amtsgericht in Dachau / x marriage after research churchmemberships of bridegroom, bride, parents bridegroom and bride, later court permission: Amtsgericht in Dachau); bst/civil 14 (25 RK-kerk/RCath-church) Feb.1945 [civil-reg.Den Haag/The Hague, the Netherlands]:


(II.2./II.3.) J.C.J. Kazenbroot & J.A. Kazenbroot-Tenzer, Amsterdam.
(coll.: I.1. M.C. Deden-Kazenbroot, Nederland / the Netherlands)

Juli 1945 - 12 Feb.1957 fam. Kazenbroot - Tenzer, woonplaats Amsterdam, Nederland.
July 1945 - 12 Febr.1957 fam. Kazenbroot - Tenzer, place of residence Amsterdam, the Netherlands.

Bootreis met het emigrantenschip: Johan van Oldenbarnevelt.
Amsterdam, haven IJmuiden, vertrekdatum 12 februari 1957.
De reis was met bestemming Melbourne in de staat Victoria, Australië.
Na aankomst in Melbourne werden emigranten dat aldaar afgeraden,
geadviseerd om aan boord te blijven van dit schip bestemming Sydney.
Aankomstdatum 25 maart 1957 in Sydney, staat New South Wales,
Australië. (Zie ook voor historisch onderzoek, website: gahetna.nl.)

Op 12 februari 1957 vertrokken met het hele gezin, ouders en vier kinderen naar Australië.
Met het grote emigrantenschip Johan van Oldenbarnevelt, luxe hut nummer 30
naast die van de boordpredikant.
In die periode was vader, J.C.J. Kazenbroot elke dag druk bezig met vrijwilligerswerk
onder leiding van de predikant, voor de Nederlandse emigranten tijdens de bootreis.
Na aankomst in Sydney solliciteerde vader bij verschillende bedrijven en kon vrij snel
een technische functie krijgen bij vliegtuigmaatschappij Qantas (Sydney, N.S.W., Australia)
en werkte daar als magnaflux-operator t/m 1962 (daarna vakantie Nederland ca.3jan.1963).

In die periode woonden wij te Matraville/Sydney tot medio 1959 en daarna in Kingswood,
dat is bij de grote plaats Penrith met prachtig uitzicht op bergen, de "Blue Mountains".
Mevrouw Kazenbroot-Tenzer vond het leuk om in die periode als vrije tijds bezigheid
vrijwilligerswerk voort te zetten bij de kerk in die omgeving, administratief vrijwilligster
voor de Ned.Herv. kerk St Marys in N.S.W., Australië, tot vakantie naar Nederland
kort na de jaarswisseling december 1962 - januari 1963 met het cruise schip Roma,
van Sydney tot Genua en verder met de trein van Italië naar treinstation Den Haag,
Nederland, met eindbestemming moeder's familie, Tenzer - Bekker, Haagse regio.

Voor meer info Christian Reformed Churches of Australia => www.crca.org.au/
=> www.crca.org.au/AboutUs/WhoWeAre/Locations/St-Marys /
Zie/See: www.stmarys.crca.org.au/

 Februari 1963: De vakantie in Nederland duurde wat langer dan gepland
en had tot gevolg dat het gezin in Nederland is blijven wonen in de Haagse regio,
daar werd vrijwilligerswerk voortgezet bij de Oranjekerk in Den Haag.

Daarnaast tot pensionering op 65-jarige leeftijd gewerkt (adm.) medewerkster,
Treasure Tea Company, Den Haag.  Zie/See: website (of last employer
Mrs. J.A. Kazenbroot-Tenzer), the Netherlands => www.treasuretea.nl

(II.-3.) Jacoba Agatha KAZENBROOT-TENZER:
sinds 18 februari 1991 weduwe van (II.-2.) J.C.J. KAZENBROOT,
haar laatste woonplaats gemeente 's-Gravenhage, Nederland.
De weduwe Mevr. J.A. Kazenbroot-Tenzer is overleden op de leeftijd van 91 jaar
datum 15 september 2004 in verpleeghuis Houtwijk, Den Haag;
begraven in Rijswijk (bij Den Haag) begraafplaats => www.yarden.nl

(II.-3.) Jacoba Agatha KAZENBROOT-TENZER:
since 18 February 1991 widow of (II.-2.) J.C.J. KAZENBROOT,
her last place of residence municipality of The Hague, the Netherlands.

The widow Mrs. J.A. Kazenbroot-Tenzer deceased at the age of 91 years
date 15 September 2004 in nursing-home Houtwijk, The Hague;
buried in Rijswijk (near The Hague, the Netherlands) cemetery => www.yarden.nl


My parents Mr. J.C.J. Kazenbroot, and Mrs. J.A. Kazenbroot-Tenzer.
(photo-collection Mrs. M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)


Uit het huwelijk met (II.-2.) J.C.J. Kazenbroot: vier kinderen, twee zonen en twee dochters
(incl. oudste kind, dochter, I.-1. (auteur: living), (II.-2. x II.-3.) grootouders van vier kleinkinderen,
incl. het oudste kleinkind (overleden) I.-1.a.: kleinzoon Dirk-Jan Deden (1970-1970). /

From the marriage to (II.-2.) J.C.J. Kazenbroot: four children, two sons and two daughters
(incl. oldest child, daughter, I.-1. (author: living, (II.-2. x II.-3.) grandparents of four grandchildren,
incl. the oldest grandchild (deceased) I.-1.a.: grandson Dirk-Jan Deden (1970-1970).


Rouwkaart mevrouw J.A. Kazenbroot-Tenzer, 15 september 2004.
(collectie M.C. Deden-Kazenbroot, executeur-testamentair).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

VOOROUDERS KWARTIERSTAAT II.-3. / ANCESTORS PEDIGREE II.-3.:

De oudste voorouder via de moederlijn, moeder's moeder, is de negende generatie,
IX.-511. Guurtje BANDT, gehuwd met IX.-510. Elmer BOS. / Uit dit huwelijk
o.a. dochter Neeltje, zij volgt bij de achtste generatie, kwartierstaatnummer 255.:

VIII.-255. Neeltje Elmers BOS, zij huwde te Langedijk., 22 jan.1757 met
VIII.-254. Jan Frederiksz de BOER, waarbij o.a.:

VII.-127. Guurtje Janse de BOER (c.1755–1817,
(dochter van VIII.-254 Jan de BOER, en VIII.-255. Neeltje BOS.
echtelieden gehuwd te Langedijk/Broek op Langedijk 22jan1757;
Neeltje is overleden aldaar 11aug1791 (zij hertrouwde als weduwe
te Langedijk/Broek op Langedijk 27 juli 1777 met Pieter Kostelijk.)

Guurtje de BOER testeert op 1782-10-12 voor notaris P. de Lange);
gehuwd met: VII.-126. Jan Arisz. BIERE (c.1745–1822),
regent, schout & secretaris van Akersloot,
diaken en ouderling der Hervormde Gemeente Limmen. /

Jan Arisz. BIERE was eerder gehuwd en weduwnaar van:
Bregje Willems SCHERMER (1747–1778),
dochter van Willem SCHERMER.

Jan Arisz. BIERE ondertekende zijn familienaam als BIERE;
(in vroeger eeuwen een patroniem, achternaam met spellingsvarianten
bijv.: Jan (Arisz.) BIER / BIEREN).

Uit de twee huwelijken van Jan Arisz. BIERE zijn kinderen vermeld
met familienaam BIERE, ook met spellingvariaties BIER, BIEREN.

Deze spellingsvarianten zijn bekend ook na de invoering van de Burgerlijke Stand (1811);
de vele nakomelingen zijn derhalve na 1811 officieel vermeld met familienamen:
BIER, BIERE, BIEREN.

Het echtpaar BIERE–De BOER woonde later in Uitgeest,
beiden zijn overleden aldaar (Rijksarchief Noord-Holland).

Via internet zijn de volgende aanvullende archiefbronnen
(diverse gegevens nog in bewerking voor deze website)
zoals http://database.noordhollandsarchief.org (Rijksarchief Noord-Holland);
Vredegerecht Alkmaar en omgeving: toegang 41; vredegerecht Alkmaar;
inventarisnr.8.; aktenr.4228; jaar 1817.

Betreft archiefstukken in Noord-Holland: id nummers 5092 tot/met 5098.:

id 5092: (achternaam) Biere, (voornaam) Jan, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) rentenier.
id 5093: Harreveld, Barend, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) schoenmaker.
id 5094: Stroobach, Jacobus, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) chirurgijn.
id 5095: Bloem, Klaas, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) bouwman.
id 5096: Pol, Feije, (woonplaats) Uitgeest.
id 5097: Schouten, Johannes, (woonplaats) Uitgeest, (beroep) predikant.
id 5098: Molenaar, Sophia.
Bijzonderheden VII.-126. Jan Biere x2 VII.-127. Guurtje Jans de Boer:
vermeld in het Historisch Kadaster Alkmaar: www.archiefalkmaar.nl
http://raa-hka.pictura-dp.nl/) Betr.: VII.-126. x2 VII.-127.:

Kad.A1104-west; datering: 1730; bron: Redres Vp245 Vrouwestraat ZZ:
stal en wagenhuis, zelf gebruikt tax f 25 (oude verp. was f 4.11.12 /
vgl. 1718: f 1.6.12 + f 2 + f 2.5) h: 10.70; h1: 16; h1: 18; hwp2: 25; srt: 3. /
bron: RAA, SA 733 / 739, Verp.;
Vp245: 1730 wed. Jan de Jong, 1765 Cornelis Baltis, Jan Biere, Jan Schaagen,
1778 Hieronymus Wandelaer, 1782 Jan Hengemoolen, 1801 Jan Maas /
f 2.2 BLOK 44-n.

Genealogie: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12: Jan Biere,
schout en secr. Akersloot; x1 Bregje Willems Schermer (1747–1778),
x2 Guurtje Jans de Boer (test. notaris P. de Lange 1782.10.12).


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

In het tijdvak 1787-1789 ook bij het Archief van Alkmaar:
www.archiefalkmaar.nl

Inventaris stadsarchief Alkmaar (1254-1815), deel 1. / Inventarisnr.2344.
Stukken betreffende het geschil tussen de stad Alkmaar en Jan Biere,
schout van Akersloot, wegens zijn rekening. 1787-1789. 1 omslag.

Jan BIERE, schout en secretaris van Akersloot,
is ook gevonden in archiefstukken van andere
plaatsen in de provincie Noord-Holland.
Voor 1811 waarnemend voor collega's.

=====================================================

 

Betreft de aantekening over voornoemde notaris P. de Lange in 1782
(ook een van mijn voorouders); hij is vermeld in deze kwartierstaat
bij generatie VII, kwartierstaat nummer 108.

Gen. VII.-108. Pieter de LANGE (1738-1784)
(zoon van VIII.-216. Dr. Geldolph STUYLINGH DE LANGE,
x VIII.-217. Sara CORSENDONCK VAN SPEYK),
geboren te Alkmaar 17 nov. 1738, gedoopt aldaar 20 nov. 1738 (Kapelkerk).

Volgens de Doopregisters van Alkmaar DTB Alkmaar inv.13.
> alkmaar.digitalestamboom.nl > vermeld bij familienaam van de vader
(zonder titels) van het gedoopte kind:
Stuijling de Lange. / Dopeling (voornaam): Pieter. Vader: Geldolph Stuijling de Lange.
Moeder: Sara Korssendonk van Spijk.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 20-11-1738. Religie: Gereformeerd. //

Pieter de LANGE (1738-1784) beroep Notaris en Procureur te Alkmaar,
Secretaris Bailluwschap Nijenburg, Secretaris en Penningmeester Bergermeer,
Weesmeester en Stadsmajoor van Alkmaar, Heemraad en Molenmeester
van Geestmer-Ambacht, Kerkmeester van de Ned.-Herv. Gemeente,
Majoor van de Stille Wacht;
overleden in zijn woonplaats Alkmaar op 3 april 1784 (leeftijd 46 jaar),
begraven aldaar. / De overledene: Pieter de Lange; plaats: Alkmaar;
datum begr.: 9 apr.1784 in de klasse van F 30.-.-.; opmerkingen: 20 gld 4 st.,
hij laat vijf minderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio M.G. no.236.)
Zie website alkmaar.digitalestamboom.nl/

Pieter de LANGE (1738-1784) huwde te Alkmaar
(b.st./ned.herv.kerk) 2 augustus 1759 met:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH,
dochter van VIII.-218. Nicolaas Michielsz. OUBURGH,
x VIII.-219. Hendrika / Hendriena / Hendrina FEITH),
geb. te Alkmaar 3 juli 1738, ged. aldaar 6 juli 1738: Dopeling: Margareta.
Vader: Nicolaas Ouburgh. Moeder: Hendrina Feith. /
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 06-07-1738. Religie: Gereformeerd.
(Bron: DTB Alkmaar inv.13.). //

VII.-109. Margareta OUBURGH, beroep: Regentes Vrouwengasthuis te Alkmaar;
overleden te Alkmaar 26 nov. 1804, begraven aldaar 1 dec. 1804
(in de Grote Kerk: Noordergang graf-nr.206). /
Overledene: Margaretha Ouburg. Plaats: Alkmaar.
Datum begraven: 01-12-1804. Klasse: F 15.--. / Opm.: 35 gld 18 st.,
laat meerderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio N.G. no.206.) //

Van VII.-108. x VII.-109. zijn kinderen bekend, o.a. zoon:
VI.-54. Geldolph Adriaan de LANGE, geboren te Alkmaar 11 januari 1773,
gedoopt aldaar 12 januari 1773 (gereformeerd DTB-Alkmaar, inv.16;
alkmaar.digitalestamboom.nl // (Mijn opm.: Doopdatum komt in publicaties
van genealogen (ook) voor met een iets andere datum, opnieuw nagaan.) //

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT

Afkortingen / Abbreviations, etc.:

Gebruikte tekens en afkortingen, lijst Nederlands - Engels, zie ook pagina /
Characters and abbreviations used, list Dutch - English, see also page:

> Info.Marianne Ch. Kazenbroot
.

Zie ook op deze website pagina / See also on this website page:

• Contact, Copyright, disclaimer, PrivacyKwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

=> vervolg GENERATIE III / continued GENERATION III.

============================================


VOOROUDERS GENERATIE II / ANCESTORS GENERATION II

In bewerking / Under construction:MarCh.-gen.-index.

MarCh.-gen.I. (privacy). / MarCh-gen.II. > Ouders / Parents III: 2. x 3.

MarCh-gen.III. > Grootouders / Grandparents III: 4–5 & 6–7.

Extra pagina's gen.III.: ff., fm., mf., mm. / Extra pages gen.III.: ff., fm., mf., mm.:

MarCh-gen.IIIff. > III: 4. grootvader, vader's vader; grandfather, father's father.

MarCh-gen.IIIfm. > III: 5. grootmoeder, vader's moeder; grandmother, father's mother.

MarCh-gen.IIImf. > III: 6. grootvader, moeder's vader; grandfather, mother's father.

MarCh-gen.IIImm. > III: 7. grootmoeder, moeder's moeder / grandmother, mother's mother.

MarCh.-gen.IV. / MarCh.-gen.V. / MarCh.-gen.VI. /

MarCh-gen.VII. / MarCh-gen.VIII. / MarCh.-gen.IX. /

MarCh.-gen.X. / MarCh.-gen.XI. / MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / MarCh.-gen.XIV. / MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / MarCh-gen.XVII. / MarCh-gen.XVIII. /

MarCh.-gen.XIX. / MarCh.-gen.XX. /

 

===============================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

=> vervolg GENERATIE III / continued GENERATION III.

home