HOME
CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. /

MarCh.-gen.VIff. / • MarCh.-gen.VIfm. / • MarCh.-gen.VImf. / • MarCh.-gen.VImm. /

MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. /

MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. /

MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

 

GENERATIE VI: OUDOUDERS:
Voorouders: Nummers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.

GENERATION VI: 3rd GREAT-GRANDPARENTS:
Ancestors: Numbers 32-39, 40-47 & 48-55, 56-63.

Voorouders van vaderszijde Generatie VI. 32 – 47.

Gen. VI. 32. Hendrik KAZENBROOT
(Jacobsz. CASEMBROOT, KAASENBROOD, KAAZENBROOT)

(Zie ook pagina / See also page: Genealogie CASEMBROOT.1.)



Voormalige Raadhuis met wapen in gevelsteen, Gemeente Bergen, Noord-Holland.
Former town-hall in the municipality of Bergen, prov. N.-Holland, the Netherlands.
(Photo D. Deden, 2005; coll.I.-1.: M. Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

VI.-32. Hendrik KAZENBROOT,
geboren te Bergen op 19 november 1799
(zoon van VII.-64. Jacob Kazenbroot, en [diens eerste echtgenote]
VII.-65.Guurtje Hendrikse Kager, ook o.a. genaamd Cager.).
R.Kath. gedoopt te Bergen 19 november 1799, doopnaam Hendrik, zoon van
Jacob Pancr[aszoon] Kaasenbrood, en Guurtje H[endrikse] Kager;
doopgetuigen Gerrit H[endri]kz. Kager, en Adriaantje de Jong.


Museum Sterkenhuis (l.); (r.) Ruïnekerk, in Bergen, prov. N.-Holland, the Netherlands.
(Photo's D. Deden, 2005; coll.I.1.: M. Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands.)

Gemeentemuseum Het Sterkenhuis Bergen NH => http://www.museumhetsterkenhuis.nl/index.htm
Zie ook de website van de Ruïnekerk Bergen NH => http://www.ruinekerk.nl/
Info (Nederlands, English, Deutsch): VVV Bergen http://www.vvvbergen.com/

(VI.-32.) Hendrik KAZENBROOT en zijn oudere broer Pancratius KAZENBROOT
zijn ook vermeld in veel archiefstukken in Noord-Holland als eigenaren van onroerend goed
(familienamen met spellingsvarianten zoals: KAASENBROOD, KAZENBROOT).

De familienaam is in vroeger eeuwen reeds vermeld in de Nederlanden met oude hofstijl CASEMBROOT,
met spellingsvarianten C/K zoals CAASEMBROOD, CAASENBROOD, CASEMBROOD, CASENBROOT,
CASENBROT, KAASENBROOD, KAASENBROOT, KAAZENBROOT, KASEMBROOT,
KASENBROOD, KASENBROODT, KASENBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT.
Tot de negentiende eeuw zijn de varianten bekend omdat toen nog geen vaste spelling bestond.

Hendrik KAZENBROOT was landbouwer in de plaats Schoorl,
hij is overleden te Bregtdorp, Schoorl, 30 mei 1874, weduwnaar van (VI.-33.) Erckjen DRIESSEN,
(zij overleed in 1858), en eerder weduwnaar van Anna GROEN (alleen nakomelingen uit het tweede
huwelijk in 1823: KAZENBROOT x DRIESSEN./ Zie ook pagina: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

VI.32. Hendrik KAZENBROOT ondertekende zijn familienaam eerst als / signed his surname first as:
KAAZENBROOT (1822);
later handtekening naam / signature name: KAZENBROOT (1823).

Bijzonderheden eerste huwelijk van (VI.-32.) Hendrik KAASENBROOD,
x1 met Anna GROEN, zie verder deze pagina:
=> www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.06ff.html

VI.32. Hendrik KAZENBROOT, (weduwnaar van Anna GROEN;
bij zijn eerste huwelijk in 1822 vermeld als Hendrik KAASENBROOD, zie ook genlias.nl),
geboorteplaats: Bergen (zoon van VII.64 Jacob KAZENBROOT en VII. 65. Guurtje KAGER),
van beroep landbouwer, hertrouwt (zijn 2e huwelijk) op 23-jarige leeftijd in de gemeente Schoorl
op 4 mei 1823 (aktenr.5; GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Gen. VI. 33. Erckjen DRIESSEN (ook o.a. Erikjen / Ermina / Hermina,
dochter van VII. 66.Gerrit DRIESSEN, wagenmaker, x 67. Hilletje VASKE),
geboren te Groet (bij Schoorl: Groet 't Eems), gedoopt te Schoorl 9 februari 1797,
bij haar huwelijk leeftijd 26 jaar, van beroep boerenmeid, overleden in haar woonplaats
gemeente Schoorl op 12 oktober 1858 echtgenote van Hendrik KAZENBROOT.

Uit dit huwelijk kinderen, o.a. V.16. Jacob Hendriksz. KAZENBROOT
(ook o.a. CASEMBROOT, KASEMBROOT, KASENBROOD, KASENBROOT),
geboren te Schoorl op 20 maart 1825.
• Bruidegom: Jacob KAZENBROOT,
leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl, beroep verver/glazenmaker
(zoon van Hendrik Kazenbroot, beroep arbeider, en Erkje Driessen)
huwde in de gemeente Schoorl op 5 mei 1850 met bruid: Elizabet PRAAT,
leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl
(dochter van Arie Praat, beroep landman, en Elizabet van Esch).
Bron genlias: Huw.aktenr.6 Gemeente Schoorl,
archieflocatie Noord-Hollands Archief.


De mooie duinen van Schoorl, gemeente Bergen, prov. Noord-Holland, Nederland.
The beautiful dunes of Schoorl, municipality Bergen, N.-Holland, the Netherlands.
(Photo D. Deden, 2005; coll.I.1.: M. Ch. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Gen. VI. 34. Arie PRAAT
(zoon van VII. 68. Joannes PRAAT x 69. Trijntje Dirkse RINKEL, echtelieden te Schoorl),
geboren te Schoorl ca. 1794, RK, gedoopt te Schoorl 28 februari 1794, landman te Schoorl,
overleden na mei 1850.
Arie PRAAT, 23 jaar oud, geboren te Schoorl, werkbode,
huwt op 27 april 1817 in de gemeente Schoorl
(huw.aktenr.6; bron: GenLias toegangsnr.358 inv.111;
zoon van Joannes PRAAT, dagloner, en Trijntje Dirksd. RINKEL)
met:
Gen. VI. 35. Elizabeth van ESCH (ook Elizabet;
dochter van VII. 70. Adrianus van ESCH x 71. Anna van TONNINGEN),
geboren te Amsterdam ca. 1791, RK, gedoopt te Amsterdam op 8 november 1791,
overleden te Schoorl 8 december 1833 (als echtgenote van VI.34.);
bij haar huwelijk vermeld als Elizabeth van ESCH, 25 jaar oud, dienstbode
(geboorteplaats Amsterdam, dochter van Adrianus van Esch, timmerman, en Anna van Tonningen).

Kinderen, o.a. V.17. Elisabeth PRAAT, (*) geboren te Schoorl 14 september 1824.
• Bruidegom: Jacob KAZENBROOT, leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl, beroep verver/glazenmaker
(zoon van Hendrik Kazenbroot, beroep arbeider, en Erkje Driessen) huwde in de gemeente Schoorl
op 5 mei 1850 met bruid: Elizabet PRAAT, leeftijd 25, geboorteplaats Schoorl
(dochter van Arie Praat, beroep landman, en Elizabet van Esch). Bron genlias:
Huw.aktenr.6 Gemeente Schoorl, archieflocatie Noord-Hollands Archief.

De Familie / The Family "PRAAT - Van ESCH":

Kinderen van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elizabet(h) van ESCH
(met enkele nakomelingen incl. naaste familie en overige relaties)

[in bewerking = mogelijk nog meer kinderen uit dit huwelijk];
Children of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elizabet(h) van ESCH
(with several descendants incl. next-of-kin and other relations)

(overzicht in bewerking, nog meer kinderen?, under construction = more children?:

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH
= (bron www.genlias.nl/)
Adriana PRAAT,
geboren te Schoorl
(= geboren in 1821: bron huw.aktenr.8 gemeente Warmenhuizen 15 okt.1848,
bruid, leeftijd 27 (dochter van Arie PRAAT, beroep landbouwer, en Elisabeth van ESCH)
huw. met bruidegom: Gerrit GROOT, leeftijd 24, beroep arbeider, geboren te Warmenhuizen,
zoon van Jan Pietersz GROOT, beroep arbeider, en Bregje KAMPER.

==========================================================

• Zoon van / Son of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH =
Jan PRAAT,
geboren te Schoorl (= geboren in 1822: bron huw.akte website www.genlias.nl/
Huw.aktenr.42 archieflocatie Noord-Hollands Archief)):
gehuwd leeftijd 30, beroep boerenknecht, geboorteplaats Schoorl
(zoon van Arie PRAAT, en Elisabeth van ESCH)
huw. in de gemeente Zijpe 18 jun.1853 met:
Elisabeth SNEEKES,
leeftijd 27, geboorteplaats Zijpe,
dochter van Willem SNEEKES, beroep landman, en Maartje BIJWAARD.

Jan PRAAT (bron: overlijdensakte 1866 gemeente Bloemendaal, prov.N.-H.):
Overledene: Jan PRAAT, leeftijd 43, geboren te Schoorl, overleden in de gemeente Bloemendaal op 3 jun.1866:
plaats Bloemendaal (zoon van Arie PRAAT en Elisabeth van ESCH); weduwe/weduwnaar: Elisabeth SNEEKES.
Bron: Kennemerland, Bloemendaal, akte jaar 1866 Nummer 14v. (website haarlem.digitalestamboom.nl).

=============================================================

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH
= (V.17.) Elisabeth PRAAT:
Elizabet PRAAT, geboren te Schoorl (= geboren 14 september 1824);
zij huwt op 25-jarige leeftijd op 5 mei 1850 (aktenr.6, gemeente Schoorl;
bron: GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Jacob KAZENBROOT
(V.16.) leeftijd 25 jaar oud (= geboren 20 maart 1825),
geboorteplaats Schoorl,
zoon van de echtelieden (VI.32.) Hendrik KAZENBROOT en (VI.33.) Erkje DRIESSEN.

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH =
Maria PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1825, beroep dienstmeid (voor huwelijk 7 mei 1859),
zij huwt (1e) op 33-jarige leeftijd op 7 mei 1859 te Sint Maarten (provincie Noord-Holland;
aktenr.11; bron: GenLias, toegangsnr.114 inv.114) met:
Cornelis BUTTER
, 36 jaar oud, geboren ca. 1822 te Bergen, beroep arbeider (provincie Noord-Holland),
zoon van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN.

• Voornoemde dochter van / Above mentioned daughter of
VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH =
Maria PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1825, zij huwt (2e) op 35-jarige leeftijd
op 26 okt.1861 te Oudorp (provincie Noord-Holland; aktenr.6;
bron: GenLias, toegangsnr.358, inv.358.99) met:
Cornelis HOUTENBOS
, 31 jaar oud, geboren ca. 1829 te Bergen (provincie Noord-Holland),
zoon van Jan HOUTENBOS en Neeltje BLOODHOOFD).

• Zoon van / Son of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH =
Pieter PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1827, bij zijn huwelijk vermeld met beroep landman,
hij huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl op 30 nov. 1854
(aktenr.15, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Trijntje HOEBE,
geboren te Sint Pancras ca.1834 , huwt op 20-j. leeftijd
(dochter van Klaas HOEBE, grofsmid, en Grietje SCHOUTEN).

• Dochter van / Daughter of VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH =
Dorotea PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1833,
zij huwt op 25-jarige leeftijd te Schoorl op 1 mei 1858 te Sint Maarten (prov. N.-Holland;
aktenr.7, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.114) met:
Pieter STROOPER
, 25 jaar oud, geboren te Sint Maarten ca. 1833, landbouwer
(zoon van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER).

• Daughter van: VI.34.d. Dorothea PRAAT x Pieter STROOPER;
= huwelijk van hun dochter / marriage of their daughter
Jansje STROOPER x Cornelis Willem de BOER in 1899:
Jansje STROOPER,
leeftijd 24, beroep dienstbode, geboorteplaats Heerhugowaard
(dochter van Pieter STROOPER, landbouwer, en Dorothea PRAAT);
zij huwt op 30 april 1899 in de gemeente Alkmaar (huw.aktenr.26) met:
Cornelis Willem de BOER,
leeftijd 30, schoenmaker, geboorteplaats Alkmaar
(zoon van Willem de BOER, klerenbleker, en Johanna Geertruijda BRIEFJES).
[Bron: GenLias, toegangnr.358, inv.4.; archieflocatie: Noord-Hollands Archief.]

• Huwelijk van Willem de BOER x Johanna Geertruijda BRIEFJES, zie boven:
Bruidegom: Willem de BOER, kleerbleker, leeftijd 28, geboorteplaats Alkmaar
(zoon van Arie de BOER, en Hendrica BOL, kleerbleekster)
huwt. Gemeente Alkmaar op 15 aug.1858 met Bruid:
Johanna Geertruijda BRIEFJES,
leeftijd 29, geboorteplaats Alkmaar
(dochter van Cornelis BRIEFJES en Geertruijda STRAATEMANS, turftonster).
[Bron: GenLias, toegangnr.358, inv.4; huw.aktenr.55; archieflocatie: Noord-Hollands Archief.]

============================================================

• Dochter van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH
= Jongere zuster van VI.34.a. =
Maria PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1825-1826, bij haar huwelijk van beroep dienstmeid,
zij huwt op 33-jarige leeftijd op 7 mei 1859 te Sint Maarten (provincie Noord-Holland;
aktenr.11; bron: GenLias, toegangsnr.114 inv.114) met:
Cornelis BUTTER
, 36 jaar oud, geboren ca. 1822-1823 te Bergen (provincie Noord-Holland), arbeider
(zoon van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN).

• Betr. de schoonouders van Maria BUTTER-PRAAT
= echtelieden Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN, zij huwden op 25-02-1816 te Bergen (prov. N.-Holland):
Jan Pietersz BUTTER
, geboren te Akersloot ca. 1785-1786, beroep landbouwer
(zoon van Pieter BUTTER en Agie OPDAM), hij huwt op 30-jarige leeftijd
te Bergen 25 februari 1816 (aktenr.2;
bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17, archieflocatie Noord-Hollands Archief) met:
Geertje HENNEMAN
, leeftijd 23 jaar, geboren te Bergen ca. 1792-1793
(dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Huw. te Alkmaar 04-05-1851 van Antje BUTTER,
dochter van vnd. echtelieden BUTTER-HENNEMAN, jongere zuster van vnd. Cornelis BUTTER
(echtgenoot van Maria PRAAT):
Hendrik KLAVER
, geb. te Alkmaar ca. 1824-1825, beroep arbeider
(zoon van Jacob KLAVER, beroep boer, en Sijtje SCHEERMAN),
hij huwt op 26-j. leeftijd te Alkmaar op 4 mei 1851 (aktenr.45; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met:
Antje BUTTER,
24 jaar oud, geb. te Heiloo (prov. N.-Holland) circa 1826-1827
(dochter van Jan BUTTER, beroep arbeider, en Geertje HENNEMAN).
• Antje BUTTER is overleden in de gemeente Oegstgeest op 25 juli 1896 (leeftijd 72;
dochter van Jan BUTTER en Geertje HENNEMAN), partner: Hein KLAVER
(bron: genlias; Archieflocatie Gemeentearchief Oegstgeest, overlijdensaktenr.62 aangiftedatum 2 juli 1896).

• Betr. huw. te Alkmaar 26-05-1822 van Jacob KLAVER x Sijmetje SCHEERMAN
= ouders v. vnd. Hendrik KLAVER e.v. Antje BUTTER:
Jacob KLAVER
, geb. Heerhugowaard ca. 1788-1789, beroep boerenknecht
(zoon van Dirk Pietersz. KLAVER en Antje Jacobsd. VLAMING),
hij huwt op 33-jarige leeftijd te Alkmaar 26 mei 1822
(aktenr.35; bron GenLias toegangsnr.358 inv.4) met:
Sijmetje SCHEERMAN,
33 jaar oud, geboren te Beverwijk ca. 1788-1789, beroep boerenbedrijf
(dochter van Hendrik SCHEERMAN en Christina MAKKE).
[Nadere informatie: weduwe van Pieter BACKUM.]

• Betreft naaste familie van voornoemd bruidspaar, huwelijk te Bergen (prov. Noord-Holland) 30-01-1814
Maartje Cornelis HENNEMAN, x Jan Tewis BRASSER; oudere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN:
Jan Tewis BRASSER
, geb. te Akersloot ca. 1782-1783
(zoon van Tewis Jansz BRASSER en Antje Barends KORS),
hij huwt op 31 j.-leeftijd te Bergen (prov. N.-Holland) op 30 januari 1814
(aktenr.1; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met:
Maartje Cornelis HENNEMAN
, leeftijd 24 jaar, geb. te Bergen ca. 1789-1790
(dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje Cornelis KLOOSTER).

• Betreft naaste familie van voornoemd bruidspaar,
huwelijk te Egmond-Binnen (provincie Noord-Holland) op 31-12-1815
Eduarda V.D. HENNEMAN, x Louwerens GROOT; jongere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN:
Louwerens GROOT,
geb. circa 1787 te - (geboorteplaats niet vermeld;
zoon van Rijnier GROOT en Ariaantje BOMMER),
hij huwt op 28-jarige leeftijd te Egmond-Binnen 31 dec. 1815
(aktenr.16; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.38) met:
Eduarda Vulga Diewertje HENNEMAN,
leeftijd 20 jaar, geboren te Bergen (prov. N.-Holland) circa 1795
(dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Betr. naaste familie van voornoemd bruidspaar;
huwelijk te Bergen (provincie Noord-Holland) 23-04-1820 Pieter HENNEMAN, x Wilhelmina DUIN;
jongere broer van vnd. Geertje HENNEMAN:
Pieter HENNEMAN,
geboren te Bergen ca. 1797-1798
(zoon van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER),
hij huwt op 22-j. leeftijd te Bergen 23 april 1820 (aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met:
Wilhelmina DUIN
, leeftijd 23 jaar, geboren te Heemskerk ca. 1796-1797
(dochter van Wouter Dirksz DUIN en Heijntje Andriese HEISTEK).

• Betr. naaste familie van vnd. bruidspaar; huw. te Bergen (prov. N.-Holland) 28-04-1825
Klaas HENNEMAN, x Ariaantje STUIJFBERGEN; jongere broer van vnd. Geertje HENNEMAN:
Klaas HENNEMAN
, geboren te Bergen ca. 1799-1800
(zoon van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER),
hij huwt op 25-j. leeftijd te Bergen 28 april 1825
(aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met:
Ariaantje STUIJFBERGEN
, leeftijd 26 jaar, geb. circa 1798-1799, geboorteplaats: (Castricum,
dochter van Jacob STUIJFBERGEN en Dievertje Jans MENTE).

• Betr. naaste familie van vnd. bruidspaar; huw. te Bergen (prov. N.-Holland) 25-12-1825
Sigabertha HENNEMAN, x Kees ZONNEVELD; jongere zuster van vnd. Geertje HENNEMAN:
Kees ZONNEVELD
, geb. cira 1803, geboorteplaats: (Enkhuizen;
zoon van Thijs ZONNEVELD en Grietje SCHARLINGER),
hij huwt op 22-jarige leeftijd te Bergen 25-12-1825 (aktenr.12; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.17) met: Sigabertha HENNEMAN, leeftijd 19 jaar, geb. circa 1806, geboorteplaats: (Bergen,
dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

• Betr. vnd. Sigabertha HENNEMAN, zij hertrouwt te Alkmaar 03-05-1840 met Joannes van ZEELAND
(verdere bijzonderheden niet vermeld of zij bijvoorbeeld weduwe is):
Joannes van ZEELAND,
geboren ca. 1793-1794, beroep smid
(zoon v. Johannes van ZEELAND en Catharina van ZUMMEREN), geboorteplaats: Onbekend;
hij huwt op 46-jarige leeftijd te Alkmaar op 3 mei 1840 (aktenr.18; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met: Sigebertha HENNEMAN, leeftijd 34 jaar, geb. circa 1806, geboorteplaats: Onbekend, beroep winkelierster
(dochter van Cornelis HENNEMAN en Antje KLOOSTER).

•• Arnoldus van ZEELAND, zoon v. Johannes van ZEELAND en Sigaberta HENNEMAN:
Huwelijk in de gemeente Oegstgeest op 15 juni 1873 (bron genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.12) bruidegom Arnoldus van ZEELAND, leeftijd 28, geboorteplaats: –, beroep smid
(zoon van Johannes van ZEELAND, beroep smid, en Sigaberta HENNEMAN) met bruid:
Cornelia ERKELENS
, leeftijd 22, geboorteplaats -
(dochter van Nicolaas ERKELENS en Adriana van der VLIES).

•• Arnoldus van ZEELAND, vnd., zn.v. Johannes van ZEELAND en Sigaberta HENNEMAN:
Huwelijk in de gemeente Haarlemmerliede op 27 okt.1897
(bron genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.24)
bruidegom Arnoldus van ZEELAND, leeftijd 52, geboorteplaats Uitgeest, beroep smid
(zoon van Johannes van ZEELAND en Sigaberta HENNEMAN) met
bruid: Catharina Alida KOOIJ, leeftijd 48, geboorteplaats Haarlem
(dochter van Albertus KOOIJ en Alida van BRAKEL).
Nadere informatie: de bruidegom is weduwnaar van Cornelia ERKELENS;
de bruid is weduwe van Johannes Godefridus BUIJS.

• Betr. huw. te Alkmaar 10-05-1863 Dirk KLAVER
(zn.v. vnd. echtelieden KLAVER-SCHEERMAN) met Willemeijntje GROOT:
Dirk KLAVER
, geb. Alkmaar ca. 1823-1824, beroep landman
(zoon van Jacob KLAVER en Sijtje SCHEERMAN),
huwt op 39-j. leeftijd te Alkmaar 10 mei 1863
(aktenr.51; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.4) met:
Willemeijntje GROOT
, 36 jr oud, geboorteplaats: Bergen (prov. N.-Holland;
dochter van Pieter GROOT en Antje Jansd van DUIN).

••• Betreft huwelijk in Alkmaar van een dochter van vnd. echtpaar Dirk KLAVER en Willemijntje GROOT:
bruidegom: Johannes Jacobus BESTEMAN, leeftijd 24, geboorteplaats Alkmaar, beroep slachter
(zoon van Jacobus Petrus BESTEMAN en Maria HALFF)
huw.24 nov.1889 gemeente Alkmaar, aktenr.92, met:
bruid: Cecilia KLAVER, leeftijd 22, geboorteplaats Alkmaar
(dochter van Dirk KLAVER, beroep melkverkoper, en Willemijntje GROOT).

--------------------------------------------------------------------------------

 

• Zoon van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabeth van ESCH =
Pieter PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1827, beroep landman,
hij huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl op 30 nov. 1854
(aktenr.15, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Trijntje HOEBE,
geboren te Sint Pancras, huwt op 20-j. leeftijd
(dochter van Klaas HOEBE, beroep grofsmid, en Grietje SCHOUTEN).

• Dochter van Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE =
Elizabet PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1856-1857,
huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 27 april 1884
(aktenr.5; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met:
Jan LOUTER,
28 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1855-1856, beroep arbeider
(zoon van Gerrit LOUTER en Maartje BAKKER).

• Zoon van Jan LOUTER en Elizabeth PRAAT =
Gerhardus LOUTER,
geb. te Schoorl ca. 1885,
huwt op 23-j. leeftijd te Schoorl 8 okt. 1908
(aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Cornelia Maria LOUWE,
25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1883,
dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS.

• Betr. oudere zuster van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE =
Alida LOUWE x huw. te Schoorl 10-11-1902 met Stephanus KAMPERS:

Stephanus KAMPERS
, geb. te Schoorl ca. 1878
(zoon van Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER),
hij huwt op 24-j. leeftijd te Schoorl 10 november 1902
(aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Alida LOUWE
, 24 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1878
(dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS).

• Betr. voornoemde oudere zuster = Alida LOUWE, weduwe van vnd. Stephanus KAMPERS,
zij hertr. te Schoorl 16-07-1908 met familie van haar overleden echtgenoot,
Hendricus Johannes DIJKMAN, weduwnaar van Maria KAMPERS:

Hendricus Johannes DIJKMAN,
geb. te Buiksloot ca. 1872-1873
(zoon van Jacobus DIJKMAN en Guurtje RIJSER), huwt op 35-j. leeftijd te Schoorl op 16 juli 1908
(aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr. 358 inv.111) met:
Alida LOUWE,
29 jr., geb. te Schoorl ca. 1878
(dochter van Jan LOUWE en Catharina MAAS).

• Betr. de ouders van vnd. Stephanus KAMPERS = Hendrikus KAMPERS x Neeltje KAGER,
betr. huw. te Schoorl 17-05-1863:

Hendrikus KAMPERS,
geb. te Schoorl ca. 1839-1840
(zoon van Steven KAMPERS en Maria van den HEUVEL), hij huwt op 23-j. leeftijd te Schoorl 17 mei 1863
(aktenr.12; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met
Neeltje KAGER
, 25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1837-1838
(dochter van Gerrit KAGER en Maartje MORSCH).

• Betr. Maartje KAMPERS (dr.v. vnd. Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER)
x te Schoorl 16-05-1888 Adr. DAPPER:

Adrianus DAPPER,
geb. te Schoorl ca. 1860
(zoon van Jan DAPPER en Aaltje DEELIS), huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 16 mei 1888
(aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Maartje KAMPERS
, 24 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1863-1865
(dochter van Hendrikus KAMPERS en Neeltje KAGER).

• Betr. oudere zuster van Cornelia LOUTER-LOUWE = Adriana LOUWE
x huw. te Schoorl 3-5-1906 Gerrit ROOZENDAAL:

Gerrit ROOZENDAAL
, geb. te Schoorl ca. 1876-1877
(zoon van Cornelis ROOZENDAAL en Grietje van DAM),
hij huwt op 29-j. leeftijd te Schoorl 3 mei 1906
(aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Adriana LOUWE
, 32 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1873-1874
(dochter van Jan LOUWE en Trijntje MAAS).
[Trijntje = afkortring van Catharina; Trijntje = vnd. Catharina MAAS].

• Betr. oudere broer van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE
= Cornelis LOUWE x huw. te Schoorl 25-04-1907 Catharina SPAANSEN:

Cornelis LOUWE,
geb. te Schoorl ca. 1881-1882
(zoon van Jan LOUWE en Catharina MAAS),
hij huwt op 25-j. leeftijd te Schoorl 25 april 1907
(aktenr.4; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Catharina SPAANSEN,
25 jaar oud, geb. te Schoorl ca. 1881-1882,
dochter van Johannes SPAANSEN en Alida POLLE.

• Naaste familie, huw. te Schoorl 30-04-1865 Arie LOUWE
(zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER) x Maria Anna KAMPERS:
Arie LOUWE,
geboren te Bergen (prov. N.-Holland) ca. 1834-1835
(zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER),
hij huwt op 30-j. leeftijd te Schoorl 30 april 1865
(aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Maria Anna KAMPERS,
27 jaar oud, geboren te Amsterdam ca. 1837-1838,
dochter van Steven KAMPERS en Maria van den HEUVEL.

• Betreft de ouders van Cornelia Maria LOUTER-LOUWE: Haar vader =
Jan LOUWE,
geboren te Bergen (prov. N.-Holland) ca. 1843-1844
(zoon van Cornelis LOUWE en Ariaantje KAGER)
hertrouwt (als weduwnaar van Catharina MAAS), op 44-jarige leeftijd
te Schoorl 11 april 1888 (aktenr.4; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Aaltje POLLE
, 26 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1861-1862
(dochter van Jan POLLE en Willemijntje LOUTER).

• Naaste familie, huw. te Schoorl 26-04-1894 Cornelis LOUWE x Willemijntje POLLE:
jongere zuster van Aaltje LOUWE-POLLE:
Cornelis LOUWE
, geboren te Schoorl ca. 1869-1870
(zoon van Cornelis LOUWE en Cornelia Maria KAANDORP),
huwt op 24-j. leeftijd te Schoorl 26 april 1894 (aktenr.6; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Willemijntje POLLE
, 26 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1867-1868
(dochter van Jan POLLE en Willemijntje LOUTER).

• Naaste familie, huw. te Schoorl 28-04-1898 Jacobus POLLE
(broer van vnd. Aaltje LOUWE-POLLE en Willemijntje LOUWE-POLLE)
x Cornelia LOUWE (zuster van vnd. Cornelis LOUWE, echtgenoot van vnd. Willemijntje LOUWE-POLLE),
de bruidegom is: Jacobus POLLE, geboren te Schoorl ca. 1869-1870,
huwt op 28-j. leeftijd te Schoorl 28 april 1898 (aktenr.3; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Cornelia LOUWE,
22 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1875-1876
(dochter van Cornelis LOUWE en Cornelia Maria KAANDORP).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en Elizabet PRAAT =
Petrus Jozef LOUTER, geboren te Schoorl ca. 1886-1887,
huwt op 26-jarige leeftijd te Schoorl 5 juni 1913 (aktenr.10; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Klasina DEKKER,
21 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1891-1892
(dochter van Gerardus DEKKER en Trijntje IJPELAAN).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en Elizabet PRAAT =
Adrianus LOUTER,
geboren te Schoorl ca. 1889-1890,
huwt op 29-jarige leeftijd te Heiloo 1 mei 1919 (prov. N.-Holland; aktenr.11; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.53) met: Marijtje van der PEET, 26 jaar oud, geboren te Heiloo ca. 1892-1893
(dochter van Simon van der PEET en Cornelia MORSCH).

• Zoon van de echtelieden Jan LOUTER en Elizabet PRAAT =
Johannes Maria LOUTER,
geboren te Schoorl ca. 1892,
huwt op 29-jarige leeftijd te Schoorl 6 okt. 1921 (aktenr.8; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met:
Catharina DEKKER,
28 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1893
(dochter van Gerardus DEKKER en Trijntje IJPELAAN).

• Zoon van de echtelieden Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE, neef van VI.34.a. =
Klaas PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1858-1859, beroep landman,
huwt op 26-j. leeftijd te Schoorl 3 mei 1885 (aktenr.9; bron GenLias, toegangsnr.358 inv.111) met
Maartje DEKKER,
27 jaar oud, geboren te Schoorl ca. 1857-1858
(dochter van Cornelis DEKKER en Jannetje ROOSLOOT).

• Zoon van de echtelieden Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE =
Adrianus PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1861, beroep landman,
huwt op 30-j. leeftijd te Schoorl 3 nov. 1891 (aktenr.11; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met:
Maria Cornelia LEIJDEKKERS,
28 jaar oud, geboren te Middelburg ca. 1863, beroep dienstbode
(dochter van Johannes LEIJDEKKERS, beroep herbergier, en Helena KANIE).

• Dochter van de echtelieden Pieter PRAAT en Trijntje HOEBE =
Cornelia PRAAT,
geboren te Schoorl ca. 1865-1866,
huwt op 27-j. leeftijd te Schoorl 13 april 1893 (aktenr.3; bron GenLias toegangsnr.358 inv.111) met:
Jacobus Gerardus LEIJDEKKERS
, 26 jaar oud, geboren te Middelburg ca. 1867, beroep tabakskerver
(zoon van Johannes LEIJDEKKERS, beroep koffiesteker, en Helena KANIE).

---------------------------------------------------------------------

• Dochter van VI.34. Arie PRAAT x VI.35. Elisabet van ESCH =
Dorotea PRAAT, geboren te Schoorl ca. 1833, zij huwt op 25-jarige leeftijd te Schoorl
op 1 mei 1858 te Sint Maarten (prov. Noord-Holland; aktenr.7, bron GenLias, toegangsnr.358 inv.114) met:
Pieter STROOPER
, 25 jaar oud, geboren te Sint Maarten ca. 1833, beroep landbouwer
(zoon van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER).

• Zoon van Pieter STROOPER en Dorothea PRAAT
(genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief):
Adrianus STROOPER,
geboren te Sint Maarten, beroep koopman
(zoon van Pieter STROOPER, beroep landman, en Dorothea PRAAT)
huwt op 24-jarige leeftijd te Zijpe op 5 sept.1885
(aktenr.28; bron GenLias toegangsnr.358 inv.358.151) met
Cornelia SCHOON,
24 jaar, geboren te Amsterdam
(dochter van Willem SCHOON en Anna Margaretha van HEUSDEN).

• Dochter van de echtelieden Dorothea PRAAT en Pieter STROOPER =
Cornelia Johanna Maria STROOPER,
geboren te Heerhugowaard,
huwt op 26-jarige leeftijd te Uitgeest op 18 aug.1895
(dochter van Pieter STROOPER, beroep landman, en Dorothea PRAAT;
bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief, huw.aktenr.11) met:
Hendrikus Wilhelmus VOS,

leeftijd 24, geboorteplaats  Voorst, beroep kleermaker
(zoon van Hendrikus VOS en Gerdina IJSSELDIJK).

• Dochter van de echtelieden Dorothea PRAAT en Pieter STROOPER =
Jansje STROOPER,
geboren te Heerhugowaard, beroep dienstbode,
huwt op 24-jarige leeftijd te Alkmaar 30 april 1899
(dochter van Pieter STROOPER, beroep landbouwer, en Dorothea PRAAT;
aktenr.26; bron GenLias toegangsnr.358 inv.4) met:
Cornelis WILLEM de BOER,
30 jaar, geboren te Alkmaar, beroep schoenmaker
(zoon van Willem de BOER, beroep klerenbleker, en Johanna Geertruijda BRIEFJES).

• Zoon van Pieter STROOPER en Dorothea PRAAT
(genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief):
Pieter STROOPER,
geboren te Sint Maarten, beroep koopman
(zoon van Pieter STROOPER, beroep landman, en Dorothea PRAAT)
huwt op 39-jarige leeftijd te Zijpe op 8 okt.1898
(aktenr.31; bron GenLias toegangsnr.358 inv.358.151) met
Agatha WIERING,
21 jaar, geboren te Den Helder
(dochter van Arie WIERING, beroep tolgaarder, en Klaasje VERVER).

• Dochter van de echtelieden Dorothea PRAAT en Pieter STROOPER =
Antje STROOPER,
geboren te Heerhugowaard,
huwt op 28-jarige leeftijd te Zijpe 22 mei 1900
(dochter van Pieter STROOPER, beroep landman, en Dorothea PRAAT;
aktenr.24; bron GenLias toegangsnr.358 inv.358.151) met:
Pieter HEIJNE ,
leeftijd 24, geboorteplaats Uitgeest, beroep arbeider
(zoon van Albert HEIJE, beroep bloemkweker, en Marijtje van den BERG).

Naaste familie van de echtelieden Dorotea PRAAT x Pieter STROOPER
(bron: http://www.genlias.nl):

• Maartje STROOPER, geboren te Warmenhuizen
(dochter van Pieter STROOPER, landbouwer, en Neeltje BLEEKER)
huwt op 22-jarige leeftijd te Harenkarspel op 8 mei 1842
(aktenr.5; bron GenLias toegangsnr.385 inv.49, Rijksarchief in Noord-Holland, afk.: RANH) met:
Cornelis BOS
, 22 jaar, geboren te Harenkarspel
(zoon van Willem BOS, landbouwer, en Neeltje PELDER).

• Jannetje STROOPER, geboren te Sint Maarten, boerin (weduwe van Dirk TERRA,
dochter van Pieter STROOPER en Neeltje BLEEKER)
huwt op 33-jarige leeftijd te Harenkarspel op 22 november 1856
(aktenr.11; bron GenLias toegangsnr.385 inv.49, RANH) met:
Albert LOUWE
, 28 jaar, geboren te Schoorl, landbouwer
(zoon van Jan LOUWE en Maartje GROOT).

Overige personen - naamgenoten -
vermoedelijk familie van Dorotea PRAAT x Pieter STROOPER
(bron: www.genlias.nl):

• Peter Adrianus STROOPER, geboren te Harenkarspel
(zoon van Willem STROOPER en Guurtje BAAS)
huwt op 26-jarige leeftijd te Sint Maarten op 23 april 1915
(aktenr.3; bron GenLias toegangsnr.358 inv.114, RANH) met
Grietje BLEEKER,
22 jaar, geboren te Sint Maarten
(dochter van Hendrikus BLEEKER, en Maria HOOGEBOOM).

Zie verder www.genlias.nl
Op die website zijn nog meer huwelijken vermeld van naamgenoten
van mijn voorouders met familienaam PRAAT en andere schrijfwijzen
van deze naam reeds vermeld op deze website.

------------------------------------------------------------------------------
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Gen. VI.-36. Hendrik Carel SCHMIT (ook o.a. genaamd SCHMIDT, SMIDT, SMIT;
zoon van VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT x VII.-73. Martha FUISCH)
geboren omstreeks 1794-1795 geboorteplaats Utrecht, kleermaker,
overleden te Weesp op 11 juli 1842 (familienaam SMIT).

Hij huwt op 23-jarige leeftijd in de gemeente Weesperkarspel, provincie Noord-Holland,
op 3 oktober 1818 (huw.aktenr.15; archieflocatie Noord-Hollands Archief;
bron genlias, toegangnr.385, invenr.133) met:
Gen. VI.-37. Neeltje POOL (ook o.a. Pieternella POOL;
Neeltje Pool is bij haar huwelijk vermeld als dochter van
VII.-74. Pieter POOL x 75. Johanna EBBEN)
geboren te Weesperkarspel circa 1790-1791; zij woonde in Weesp 1851;
overleden vermoedelijk aldaar na 1851 als weduwe van Hendrik Carel Smit
(of Schmidt, Schmit, etc.).

• 3 okt.1818 Weesperkarspel, Noord-Holland: bruidegom
(Kwartierstaatnr.VI.-36.) Hendrik Carel SCHMIT, leeftijd 23 jaar, geboorteplaats Utrecht,
provincie Utrecht, van beroep kleermaker
(zoon van VI.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT en VI.-73. Martha FUISCH)
huwt op 3 oktober 1818 in de gemeente Weesperkarspel, provincie Noord-Holland,
(huw.-aktenr.15) met bruid
(Kwartierstaatnr.VI.-37.) Neeltje POOL, leeftijd 27 jaar, geboorteplaats Weesperkarspel,
provincie Noord-Holland (dochter van VI.-74. Pieter POOL en VI.-75. Johanna EBBEN).
(Bron: NOORD-HOLLANDS ARCHIEF. TOEGANGNR.385. INV.133. www.genlias.nl )
Uit het huwelijk van Hendrik Carel SCHMIT (VI.-36. ook o.a.: SCHMIDT, SMIDT, SMIT)
en Neetlje POOL (VI.-37. ook o.a.: Pieternella POOL) zijn de volgende nakomelingen gevonden:
bekend met familienamen SCHMIDT, SCHMIT (en in archieven, documenten, etc.,
ook andere spellingvariaties), geboren; onder andere: Johannes SCHMIDT
(hij volgt, kwartierstaatnr.V.-18.; ook o.a. Jan SCHMIT, SMIDT, SMIT),
geboren te Haarlem op 10 februari 1823, meester-schilder, brander en verwersbedrijf te Weesp,
overleden in zijn laatste woonplaats Weesp 9 nov. 1909;  bij zijn huwelijk als volgt vermeld:
(V.18.)  bruidegom Johannes SCHMIDT, leeftijd 28 jaar, beroep verver,
geboorteplaats - (zoon van Hendrik Carel Schmidt en Neeltje Pool)
huwt te Weesp (aktenr.18) op 15 augustus 1851 met bruid:
(V.19.) Klara Helena de VRIES, leeftijd 20 jaar,
geboorteplaats - (dochter van [VI.-38.] Sijbrand de Vries en [VI.-39.] Alida Lindoorn),
zij is geboren te Weesp op 1 juli 1831, overleden in haar geboorteplaats tevens laatste woonplaats
Weesp 8 mei 1921. (Bron: Huwelijksakte website www.genlias.nl / Burgerlijke stand - Huwelijk;
archieflocatie Noord-Hollands Archief. / Algemeen: toegangnr.358; inventarisnrf.358.132.
Gemeente Weesp, huwelijksaktenr.18 datum 15-08-1851.)

• ca 1819 Weesp & 26 nov.1846 Weesp & 14 febr.1856 Weesp: Maria SCHMIT
(vermoedelijk het oudste kind en oudste dochter van VI.-36. x VI.-37),
geboren te Weesp in 1819; zij huwde 2x, haar 1e huwelijk te Weesp op 26 nov.1846
met Hendrik ROOS;
zij hertrouwde te Weesp op 14 febr.1856 als weduwe met Willem ROOS
(jongere broer van wijlen haar echtgenoot later ook vermeld als: Hendrikus ROOS).

26 nov. 1846 Weesp: bruidegom Hendrikus ROOS, leeftijd 26,
geboorteplaats Weesp ca 1820, beroep mandenmakersknecht
(zoon van Dirk Roos, beroep mandenmaker, en Meijntje Keijzer) met bruid:
Maria SCHMIT
, leeftijd 27, geboorteplaats Weesp ca 1819, beroep dienstbaar
(dochter van [VI.-36.] Hendrik Carel Schmit en [VI.-37.] Neeltje Pool.)
[Bron: www.genlias.nl > Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Algemeen > Toegangnr.:358. Inventarisnr.: 358.132. Gemeente Weesp. Soort akte:
Huwelijksakte. Aktenr.:11. Datum: 26-11-1846.]


14 febr. 1856 Weesp: bruidegom Willem ROOS, leeftijd 30,
geboorteplaats Weesp ca 1825, beroep schippersknecht
(zoon van Dirk Roos, beroep mandenmaker, en Willemijntje Keijser) met bruid:
Maria SCHMIT
, leeftijd 36, geboorteplaats Weesp, weduwe van
Hendrikus ROOS
(dochter van [VI.-36.] Hendrik Carel Schmit en [VI.-37.] Neeltje Pool.)
[Bron: www.genlias.nl > Burgerlijke stand - Huwelijk. Archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Algemeen > Toegangnr.:358. Inventarisnr.: 358.132. Gemeente Weesp. Soort akte: Huwelijksakte.
Aktenr.:6. Datum: 14-02-1856.]
N.B.: Mijn opmerking betreft fam. ROOS;
de moeder van Hendrikus ROOS en Willem ROOS is in 1846 vermeld als Meijntje KEIJZER
en in 1856 als Willemijntje KEIJSER: echtgenote van Dirk ROOS, beroep mandenmaker.


• 10 febr.1823 Haarlem & 15 aug.1851 Weesp: Johannes SCHMIDT
(V.-18.; zie verder ook op deze website bij Generatie V., kwartierstaatnr.18;
hij is vermoedelijk het tweede kind en de oudste zoon van voorouders
vermeld met kwartierstaatnr. VI.-36. Hendrik Carel SCHMIDT x Neeltje POOL, kwartierstaatnr. VI.-37,
echtelieden), geboren te Haarlem op 10 februari 1823;
gehuwd te Weesp met Klara Helena de VRIES (V.-19. zie hierna op deze websitepagina Generatie VI;
dochter van voorouders vermeld met kwartierstaatnr. VI.-38. Sijbrand de VRIES
x Alida LINDOORN, kwartierstaatnr.VI.-39, echtelieden); deze gegevens zijn daarom ook in dit overzicht
vermeld (Zie verder website GENLIAS http://www.genlias.nl/ > archieflocatie Noord-Hollands Archief.
Burgerlijke stand Gemeente Weesp Huwelijksakte-nr.18, datum 15 aug.1851):


15 aug.1851 Weesp: bruidegom Johannes SCHMIDT, leeftijd 28,
geboorteplaats –, beroep verver (zoon van Hendrik Carel Schmidt en Neeltje Pool)
met bruid: Klara Helena de VRIES, leeftijd 20, geboorteplaats –
(dochter van Sijbrand de Vries en Alida Lindoorn).

ca 1825 Haarlem & 5 aug.1852 Weesp: Elizabeth SCHMIDT,
bruid, leeftijd 26 jaar, beroep dienstbode, geboorteplaats Haarlem (*ca 1825,
dochter van VI.36. Hendrik Carel Schmidt en VI.37. Neeltje Pool),
huwelijk in de gemeente Weesp 5 aug.1852 met:
Johannis Gerardus PEEREBOOM
, bruidegom, leeftijd 29 jaar, beroep smidsknecht,
geboorteplaats Weesp (*ca 1822, zoon van Gerrit Peereboom, beroep werkman, en Naria van Meeteren).
(Bron: Noord-Hollands Archief. Gemeente Weesp. Huw.aktenr.15, datum 05-08-1852.
> Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl/)
[Mijn opmerking: De voornaam Naria van de moeder bruidegom, Naria van Meeteren,
is in andere aktes als volgt vermeld: Maria; zie ook verder in de originele aktes.]
Uit het huwelijk van
Johannes Gerardus PEEREBOOM en Elizabeth SCHMIDT
zijn de volgende nakomelingen bekend, zie verder onder andere website GENLIAS
> http://www.genlias.nl/ :

• ca 1856 Weesp & 17 mei 1882 Weesp: Huwelijksaktenr.14 datum 17 mei 1882
Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;
bruidegom: Gerardus Josephus HILHORST, leeftijd 25, beroep voerman,
geboorteplaats Amsterdam (*ca 1856,
zoon van: Hannis Hilhorst, beroep koopman, en Antonetta Maria de Jager);
met bruid: Maria Gezina PEEREBOOM, leeftijd 25, geboorteplaats Weesp (*ca 1856,
dochter van: Johannes Gerardus Peereboom, beroep smid, en Elizabeth Schmidt).

• ca 1863 Weesp & 12 mei 1896 Weesp:
Huwelijksaktenr.26 datum 12 mei 1896 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Johannes Gerardus PEEREBOOM, leeftijd 33, beroep schilder, geboorteplaats Weesp
(*ca 1863, zoon van: Johannes Gerardus Peereboom en Elizabeth Schmidt); met bruid:
Wilhelmina Johanna KEIJZER
, leeftijd 24, geboorteplaats Weesperkarspel (*ca 1871,
dochter van: Theodorus Keijzer, beroep kleerbleker, en Martha Maria van der Laan).

Hierna volgen enkele bijzonderheden betreffende de schoonfamilie van Elizabeth SCHMIDT
(dochter van VI.-36. x VI.-37.)
ca 1806 Weesp & 13 aug.1815 Weesp & 25 nov.1837 Weesp:
(Archiefbron zie website http://www.genlias.nl/ )

{Betreft huwelijksakte van het 1e huwelijk van de echtgenoot van Hermijntje BISMEIJER. /
dezelfde?: Hermijntje BISMEIJER, moeder van Machiel BISMEIJER;
schoonfamilie van Elizabeth SCHMIDT (dochter van VI.-36. x VI.-37.).


Huwelijksaktenr.14 datum 13 aug.1815 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Marten de BAS, leeftijd 25, beroep kleermaker, geboorteplaats Weesp (*ca 1789/90,
zoon van: Jan de Bas en Willempje Post); met bruid: Geertruij HANNISSE, leeftijd 19,
geboorteplaats Weesp (*ca 1796, dochter van: Frederik Hannisse en Aaltje van den Brink).

Huwelijksaktenr.16 datum 25 nov.1837 Gemeente Weesp; archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Marten de BAS, leeftijd 47, beroep kleermaker, geboorteplaats Weesp,
weduwnaar van Geertruij HANNISSE,
(*ca 1789/90, zoon van: Jan de Bas en Willempje Poet);
met bruid: Hermijntje BISMEIJER, leeftijd 31, geboorteplaats Weesp
(*ca 1806, dochter van: Michiel Bismeijer en Evertje van Gijn).
(Bron: www.genlias. {Nagaan: dezelfde?, als Hermijntje BISMEIJER,
moeder v. Machiel BISMEIJER; schoonfamilie v. Elizabeth SCHMIDT (dochter v.VI.36.xVI.37.).

Huwelijksaktenr.5 datum 24 mei 1845 Gemeente Abcoude-Proostdij;
archieflocatie Het Utrechts Archief;

bruidegom: Willem de BAS, leeftijd 23, geboorteplaats Weesp (*ca 1821,
zoon van: Marten de Bas en Geertrui Hannesse);
met bruid: Tryntje NASEMAN, leeftijd 26, geboorteplaats Abcoude-Baambrugge (*ca 1818,
dochter van: Bastiaan Naseman en Steventje Mulet). (Bron: http://www.genlias.)
Overlijdensaktenr.31 datum 7 sept.1886 Gemeente Abcoude-Baambrugge;
archieflocatie Het Utrechts Archief;

overledene: Willem de Bas, geslacht: M; overlijdensdatum 6 sept.1866;
overlijdensplaats Abcoude-Baambrugge (zoon van:
Marten de Bas en Geertrui Hamesse).
Partner:
Trijntje Nazeman. Relatie: weduwnaar van. (Bron: www.genlias.)
Uit dit huwelijk zijn kinderen bekend; bijzonderheden uit diverse bronnen;
ziewebsite www.genlias.nl/


ca 1830 Weesp & 22 aug.1861 Weesp:
Huwelijksaktenr.19 datum 22 aug.1861 Gemeente Weesp;
archieflocatie Noord-Hollands Archief;
bruidegom:
Machiel BISMEIJER,
leeftijd 30, beroep schildersknecht, geboorteplaats Weesp (*ca 1830,
zoon van: NN NN en Hermijntje Bismeijer);
met bruid: Gijsberta PEEREBOOM, leeftijd 31, geboorteplaats Weesp (*ca 1829,
dochter van: Gerrit Peereboom, beroep werkman, en Maria van Meeteren).
(Archiefbron zie genlias.


ca 1862 Weesp & 11 jul.1889 Weesp:
Huwelijksaktenr.38 datum 11 juli 1889 Gemeente Weesp;
archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Cornelis van LEEUWEN, leeftijd 27, beroep timmerman,
geboorteplaats Haarlemmermeer (*ca 1861,
zoon van: Martinus van Leeuwen en Maria Theresia Jansens);
met bruid: Maria Hermina BISMEIJER, leeftijd 26, geboorteplaats Weesp
(*ca 1862, dochter van: Machiel Bismeijer, beroep schilder, en Gijsberta Peereboom).
(Bron, zie http://www.genlias.)

ca 1869/1870 & 13 sept.1894: Huwelijksaktenr.35 datum 13 sept.1894 Gemeente Weesp;
archieflocatie Noord-Hollands Archief;

bruidegom: Heiko Johannes Carolus JANSSEN,
leeftijd 25, beroep schoenmaker, geboorteplaats Groningen
(*ca 1869, zoon van: Cornelius Andreas Janssen, beroep kuiper, en Fenna Philomena Wijchman);
met bruid: Herremijntje BISMEIJER, leeftijd 23, geboorteplaats Weesp (*ca 1870/1,
dochter van: Machiel Bismeijer, beroep schilder, en Gijsberta Peereboom).
(Bron zie website http://www.genlias.)

ca 1829/30 Haarlem & 17 mei 1888 Rheden, Gld.: Cornelia Maria SCHMIT,
leeftijd 58 jaar, geboren te Haarlem ca. 1829-1830, zonder beroep
(dochter van VI.36. Hendrik Carel Schmit, kleermaker, en VI.37. Neeltje Pool, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 17-05-1888 (aktenr.44) met: Bernardus ABBENHUIS,
leeftijd 58 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1829-1830, timmerman
(zoon van Antonie Abbenhuis, daglooner, en Willemina Egbers, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3229. > Zie GENLIAS.)
+ overleden 14 dec.1915 in de plaats Velp; overlijdensakte 15 dec.1915 gemeente Rheden, Gld.:
Cornelia Maria SCHMIT,
geslacht: V., geboorteplaats: Haarlem; oud 85 jaar; beroep zonder
(dochter van Hendrik Carel Schmit, geen beroep vermeld, en Neeltje Pool, geen beroep vermeld);
partner:: Bernardus ABBENHUIS, relatie: echtgenoot. (Bron: genlias; archieflocatie Gelders Archief;
toegangnr: 0207; inv.nr.8688; gemeente Rheden; overlijdensaktenr.268; aangiftedatum 15 december 1915.)
+ overleden 24 dec.1916 in de plaats Velp; overlijdensakte 25 dec.1916 gemeente Rheden, Gld.:
Bernardus ABBENHUIS,
geslacht: M. (zoon van Antonie ABBENHUIS,
geen beroep vermeld, en Willemina EGBERS, geen beroep vermeld);
partner:: Berendina KAAK, relatie: weduwnaar. Nadere informatie: de overledene is oud 87 jaar,
geboren in de plaats Velp, beroep timmerman, weduwnaar van Cornelia Maria SCHMIT.
(Bron: genlias; archieflocatie Gelders Archief; toegangnr: 0207; inv.nr.8688; gemeente Rheden;
overlijdensaktenr.312; aangiftedatum 25 dec.1916.)

• 3 april 1856 Rheden, Gld.: {uit deze huw.-akte blijkt,
dat vermoedelijk vnd. Bernardus ABBENHUIS eerder was gehuwd,
hoewel dat niet vermeld werd bij het huwelijk in 1888 op website van GENLIAS}
Bernardus ABBENHUIS, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1829-1830, timmerman
(zoon van Antonie Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Willemina Egbers, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 3-4-1856 (aktenr.14) met: Berendina KAAK, leeftijd 24 jaar,
geboren te Bergh ca. 1831-1832, dienstbode
(dochter van Jan Kaak, geen beroep vermeld, en Hendrina Knuiselaar, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3236. GENLIAS.)
+ 13 dec.1887 Velp / + akte 14 dec.1887 Rheden, Gld.: Berendina KAAK,
geboorteplaats Zevenbergen, geslacht V., overleden op 13 dec.1887, overlijdensplaats Velp
(dochter van Jan KAAK, beroep landbouwer, en Hendrina KNUISELAAR, beroep zonder)
partner: Bernardus ABBENHUIS; relatie: echtgenote. (Bron: GenLias; overlijdensaktenr.256
gemeente Rheden, archieflocatie Gelders Archief; toegangnr.0207; inv.nr.3161.)

• 14 mei 1817 Velp, Gld.:
{huwelijk van de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS–SCHMIT
(dochter van VI.36. x VI.37.}
= de ouders van vnd. Bernardus ABBENHUIS
(zoon van Antonie Abbenhuis x Willemina Egbers):
Antonij ABBENHUIS,
leeftijd 27 jaar, geboren te Arnhem ca.1789-1790, geen beroep vermeld
(zoon van Henricus Abbenhuis, arbeider, en Johanna Rietbergen, geen beroep vermeld)
huwt in de gemeente Velp 14-5-1817 (aktenr.4) met: Johanna Wilhelmina EGBERS,
leeftijd 20 jaar, geboren te Velp ca. 1796-1797, geen beroep vermeld
(dochter van Coenraad Egbers, geen beroep vermeld, en Maria van Poorte, geen beroep vermeld).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.2905. GENLIAS.)

• 7 februari 1846 Rheden, Gld.:
{hieronder vermoedelijk het huwelijk van het oudste kind
van vnd. echtpaar vermeld als Abbenhuis x Egberts
= betreft waarschijnlijk de oudste broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36. x VI.37.}
Hendrik ABBENHUIS, leeftijd 28 jaar, geboren te Velp (Rheden) circa 1818, timmerman
(zoon van Antonij Abbenhuis, daghuurder, en Johanna Willemina Egberts, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 7-2-1846 (aktenr.5) met:
Fenneken NIJLAND,
leeftijd 29 jaar, geboren te Zutphen circa 1817, dienstbode
(dochter van Jan Nijland, geen beroep vermeld, en Berendina Esselink, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. > Zie GENLIAS.)

• 9 mei 1846 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een oudere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36. x VI.37.}
Coenraad ABBENHUIS, leeftijd 26 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1819-1820, timmerman
(zoon van Antonie Abbenhuis, daghuurder, en Johanna Wilhelmina Egberts, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 9-5-1846 (aktenr.23) met:
Johanna WILLEKES,
leeftijd 29 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1816-1817, naaister
(dochter van Lukkas Willekes, daghuurder, en Hendrika Abbenhuis, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. GENLIAS.)

• 29 april 1844 Doesburg, Gld.:
{huwelijk van een oudere zuster van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36. x VI.37.}
Maria ABBENHUIS, leeftijd 22 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1821-1822, dienstmeid
(dochter van Antonie Abbenhuis, arbeider, en Johanna Willemina Echtberts, zonder beroep)
huwt in de gemeente Doesburg 29-4-1844 (aktenr.7) met:
Gerrit Jan van der BEEK,
leeftijd 26 jaar, geboren te Doesburg ca. 1817-1818, schoenmaker
(zoon van Thomas Hendricus van der Beek, geen beroep vermeld, en Johanna Hendriena Mentink, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.5677. GENLIAS.)

• 6 november 1847 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een oudere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36. x VI.37.}
Antonius ABBENHUIS, leeftijd 24 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1822-1823, timmermansknecht
(zoon van Anthonie Abbenhuis, daghuurder, en Wilhelmina Egberts, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 6-11-1847 (aktenr.33) met:
Grada HENDRIKS, leeftijd 22 jaar, geboren te Doesburg ca. 1824-1825, dienstbode
(dochter van Rijk Hendriks, daghuurder, en Johanna Brons, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3238. GENLIAS.)

• 17 mei 1877 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}:
Johanna Wilhelmina ABBENHUIS,
leeftijd 28 jaar, geboren te Velp ca. 1848-1849, zonder beroep
(dochter van Anthonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 17-5-1877 (aktenr.46) met:
Bernardus AALDERS,
leeftijd 28 jaar, geboren te Velp ca. 1848-1849, timmerman
(zoon van Theodorus Aalders, timmerman, en Josephine Albertine Cantauw, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3232. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 7 juni 1877 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}:
Richardus ABBENHUIS,
leeftijd 25 jaar, geboren te Velp ca. 1851-1852, timmerman
(zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 7-6-1877 (aktenr.53) met:
Johanna MATSER,
leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1850-1851, zonder beroep
(dochter van Arend Matser, tuinman, en Johanna Gamelkoorn, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3232.> Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 23 juli 1903 Rheden, Gld.: {huw. betr.: dochter van echtpaar Abbenhuis x Matser}
Grada Dorothea ABBENHUIS,
leeftijd 24 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1879, zonder beroep
(dochter van Richardus Abbenhuis, timmerman, en Johanna Matser, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden op 23 juli 1903 (aktenr.64) met:
Bernardus Mattheus WESSELS,
leeftijd 22 jaar, geboren te Elst, schoenmaker
(zoon van Wilhelmus Wessels, schoenmaker, en Janna Elings, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8664. GENLIAS.)

• 7 juni 1945 Arnhem, Gld.: overlijdensakte van vnd. dochter:
Overledene: Grada Dorothea ABBENHUIS, geboorteplaats Rheden; beroep zonder
(dochter van Richardus ABBENHUIS en Johanna MATSER, ouders zonder beroep);
overlijdensdatum 2 februari 1945. / Leeftijd 65 jaar. Overlijdensplaats Deventer. /
Weduwe van Bernardus Mattheus WESSELS. / Bijz.: elders overleden,
overlijdensakte gemeente Arnhem, aktenr.339, aangiftedatum 7 juni 1945.
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.100006. / GENLIAS.)

• 30 september 1909 Rheden, Gld.: {huw. betr.: dochter van echtpaar Abbenhuis x Matser}
Johanna Berendina ABBENHUIS,
leeftijd 25 jaar, geboren te Amsterdam ca. 1883-1884, zonder beroep
(dochter van Richardus Abbenhuis, timmerman, en Johanna Matser, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden op 30-9-1909 (aktenr.99) met:
Frans Hendrik PRIEM,
leeftijd 27 jaar, geboren te Thorn ca. 1881-1882, marechaussee
(zoon van Johannes Jaques Priem, zonder beroep, en Elisabeth Hubertina Soentjes, zonder beroep);
wettiging 1 kind. (Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8666. GENLIAS.)

• 1 september 1910 Enschede, Ov.: {huw.betr.: zoon van echtpaar Abbenhuis x Matser}
Antonius Richardus ABBENHUIS,
leeftijd 23 jaar, geboren te Amsterdam circa 1886-1887
(zoon van Richardus Abbenhuis en Johanna Matser);
huwelijk in de gemeente Enschede op 1 september 1910 (aktenr.221) met:
Willemina KEMPERMAN
, leeftijd 20 jaar, geboren te Arnhem ca. 1889-1890
(dochter van Lucas Kemperman en Francina Wassink).
(Bron: Historisch Centrum Overijssel. Toegangnr.123. Inv.123.03723. GENLIAS.)

• 26 november 1884 Arnhem, Gld.: {huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}
Antonius ABBENHUIS,
leeftijd 27 jaar, geboren te Rheden circa 1857, timmerman
(zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, geen beroep vermeld)
huwt in de gemeeente Arnhem 26 november 1884 (aktenr.291) met:
Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN,
leeftijd 24 jaar, geboren te Arnhem circa 1860
(dochter van Hendricus Joannes Franciscus Gussenhoven, bakker, en Hendrica Johanna Scheerder, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.172. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 12 november 1919 Schinveld, Limburg:
{huwelijk van een zoon van het echtpaar A.Abbenhuis x (1) J.E. Gussenhoven}
Antonius ABBENHUIS
, geboren te Rheden (zoon van Antonius Abbenhuis en Johanna Elisabeth Gussenhoven)
huwt in de gemeente Schinveld, provincie Limburg, op 12 november 1919 (aktenr.0) met:
Maria Wilhelmina RONGEN, geboren te Rheijdt/Dld (dochter van Lambert Rongen en Maria Louise Houtmans).

• 18 juli 1901 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}:
Antonius ABBENHUIS
, leeftijd 44 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1856-1857, timmerman
(zoon van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 18-7-1901 (aktenr.73) met:
Maria Antoinetta REITZ,
leeftijd 45 jaar, geboren te Amsterdam ca. 1855-1856, zonder beroep
(dochter van Theodorus Harmanus Reitz, sigarenmaker, en Maria Keijzer, zonder beroep). /
De bruidegom is weduwnaar van: Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN.
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3225. > Zie GENLIAS = http://www.genlias.nl)

• 12 september 1912 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een zoon van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks; ook hierboven vermeld}
Antonius ABBENHUIS,
leeftijd 55 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1856-1857, timmerman
(zoon van Antonius Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Grada Hendriks, geen beroep vermeld)
huwt in de gemeente Rheden op 12 september 1912 (aktenr.109) met:
Johanna Maria BUDEL,
leeftijd 57 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1854-1855, zonder beroep
(dochter van Hendrikus Budel, geen beroep vermeld, en Petronella Jansen, geen beroep vermeld).
De bruid is weduwe van Ferdinand GROLLE.
De bruidegom is weduwnaar van Johanna Elisabeth GUSSENHOVEN;
hij is voorts weduwnaar van Maria Antoinetta REITZ.
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.8975. / www.genlias.nl.)

• 2 mei 1901 Rheden, Gld.: {huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}
Maria Paulina ABBENHUIS,
leeftijd 41 jaar, geboren te Velp (Rheden) ca. 1859-1860, zonder beroep
(dochter van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 2-5-1901 (aktenr.36) met:
Harmanus GUSSENHOVEN,
leeftijd 41 jaar, geboren te Dalen ca. 1859-1860, koetsier
(zoon van Lodewijk Gussenhoven, rijksambtenaar, en Susanna Reiners, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3225. > Zie GENLIAS.)

• 24 oktober 1894 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een dochter van vnd. echtpaar Abbenhuis x Hendriks}
Dorothea ABBENHUIS,
leeftijd 30 jaar, geboren te Velp ca. 1864, zonder beroep
(dochter van Antonius Abbenhuis, timmerman, en Grada Hendriks, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 24-10-1894 (aktenr.89) met:
Gerardus Wilhelmus GOORSENBERG,
leeftijd 31 jaar, geboren te Nijmegen ca. 1863, remmer
(zoon van Hendrikus Goorsenberg, koperslager, en Catharina Maria Stierhout, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3227. > Zie GENLIAS.)

• 10 februari 1864 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een jongere zuster van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36.x VI.37.}
Aleijda ABBENHUIS, leeftijd 31 jaar, geboren te Velp ca. 1832-1833, dienstbode
(dochter van Antonius Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Willemina Egbers, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 10-02-1864 (aktenr.10) met:
Philippus ERST
, leeftijd 25 jaar, geboren te Arnhem ca. 1829-1830, schoenmaker
(zoon van Christophorus Erst, schoenmaker, en Aleida de Klundert, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3235. GENLIAS.)

7 april 1903 Arnhem, Gld.:
{overlijdensakte nr.288, van vnd. mw A. ERST-ABBENHUIS, weduwe: Overledene:
Aleida ABBENHUIS,
leeftijd 70 jaar, geslacht vr., geboren te Rheden, zonder beroep
overleden te Arnhem 7 april 1903
(dochter van Antonius ABBENHUIS, geen beroep vermeld,
en van Johanna Wilhelmina EGBERTS, geen beroep vermeld).
Weduwe van:
Philippus ERST.
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inventarisnr.8073. www.genlias.nl.)

• 17 mei 1862 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een jongere broer van vnd. Bernardus ABBENHUIS x Cornelia Maria SCHMIT
= dochter van VI.36. x VI.37.} /
Michiel ABBENHUIS,
leeftijd 26 jaar, geboren te Velp ca. 1835-1836, metselaar
(zoon van Antonij Abbenhuis, geen beroep vermeld, en Johanna Willemina Egberts, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden 17-5-1862 (aktenr.37) met:
Sandrina JANSEN,
leeftijd 28 jaar, geboren te Valburg ca. 1833-1834, dienstbode
(dochter van Wouter Jansen, geen beroep vermeld, en Anna Maria Berendsen, zonder beroep).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3235. www.genlias.nl.)

• 1 mei 1832 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een jongere zuster van vnd. Antonij ABBENHUIS de echtgenoot van Johanna Wilhelmina EGBERS
= de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS-SCHMIT (dochter van VI.36. x VI.37.}:
Alijda ABBENHUIS
, leeftijd 40 jaar, geboren te Velp ca. 1791-1792, keukenmeid
(dochter van Hendrik Abbenhuis, daghuurder, en Joanna Rietbergen, zonder beroep)
huwt in de gemeente Rheden (aktenr.11) met:
Michiel BOSMAN, leeftijd 36 jaar, geboren te Doesburg, heerenknecht
(zoon van Theodorus Bosman, geen beroep vermeld, en Mientje Gerritsen, geen beroep vermeld).

• 2 november 1820 Rheden, Gld.:
{huwelijk van een jongere zuster van vnd. Antonij ABBENHUIS
de echtgenoot van Johanna Wilhelmina EGBERS
= de schoonouders van Cornelia Maria ABBENHUIS-SCHMIT (dochter van VI.36. x VI.37.}:
Joanna ABBENHUIS,
leeftijd 21 jaar, geboren te Arnhem ca.1798-1799, dienstmeid
(dochter van Hendrik Abbenhuis, arbeider, en Joanna Rietbergen, arbeidster)
huwt in de gemeente Rheden 2-11-1820 (aktenr.23) met:
Hermen JANSSE HIJTMEIJER,
leeftijd 25 jaar, geboren te Velp ca. 1794-1795, verwer
(zoon van Harme Jansse, geen beroep vermeld, en Johanna Everdina Niriks, geen beroep vermeld).
(Bron: Gelders Archief. Toegangnr.0207. Inv.3241. genlias.nl.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VI. 38. Sijbrand de VRIES
(zoon van VII. 76. Cornelis Sijbrands [de VRIES] x 77. Margaretha [Grietje] GIELING)
geboren te Muiden op 18 december 1798, overleden te Weesp op 3 maart 1835.
Huw. te Weesp op 4 januari 1829 (zie huwelijksakte, nr. 1, te Weesp, met:
Gen. VI. 39. Alida LINDOORN (ook o.a. Alieda LINDOREN;
dochter van VII. 78. Bruno LINDOORN / Bruin LINDOREN, schuitjager,
x 79. Clara KEYZER / Klaartje KEYSER), geboren te Weesp, gedoopt aldaar op 31 maart 1809,
zij ondertekende bij haar huwelijk als Alieda LINDOREN,
overleden in haar (laatste) woonplaats Weesp op 13 april 1844,
echtgenote van Franciscus van den BERG;
dochter van Bruno LINDOORN [Bruin LINDOREN] en Clara KEYZER [Klaartje KEYSER].

Alida hertrouwt (haar 2e huwelijk) te Weesp op 27 mei 1842 met:
Franciscus van den BERG.


Kinderen van VI. 38 x VI. 39: o.a. dochter:
V.19. Klara Helena de VRIES, geb. te Weesp op 1 juli 1831;
zij x huwt V.18. Jan / Johannes SCHMIDT (ook o.a. SCHMIT, SMIDT, SMIT),
geb. te Haarlem op 10 februari 1823.

*) Zie twee huwelijksaktes, t.w. van het echtpaar "de Vries x Lindoren"
en van de ouders van vnd. VI.38. Sijbrand de Vries, t.w.: VII. 76 x 77;
aktes uit de collectie van John de Vries (patojohn[at]hotmail.com)
betreft de rechtstreekse mannelijke lijn, van:
Cornelis de Vries geboren te Weesp op 10 maart 1829,
broer van V.19. Klara Helena de Vries:
hieronder vermeld. – Van het echtpaar Kw. 38. x 39. en hun ouders,
zijn uit de genealogie van John de Vries enkele gegevens aangevuld
voor deze kwartierstaat).


{Ansichtkaart met zeven foto's van Weesp door D. Deden, 2005.
Postcard with seven photo's of Weesp by D. Deden, 2005.
(Coll.: M.Ch. Deden-Kazenbroot, The Netherlands.)

• 4 jan.1829 gemeente Weesp (bron genlias; huw.aktenr.1; archieflocatie Noord-Hollands Archief;
toegangnr.358; inv.358.132.): bruidegom: Sijbrand de Vries, leeftijd 30, geboorteplaats Muiden,
beroep werkman (zoon van Cornelis de Vries en Grietje Gieling)
met bruid: Alida Lindoren, leeftijd 19, geboorteplaats Weesp
(dochter van Bruin Lindoren, beroep schuitjager, en Clara Keijzer).

4 jan. 1829: Uit de huwelijksakte te Weesp op 4 januari 1829 (Nr.1.)
des morgens ten half twaalf uren:

De bruidegom
Sybrand de VRIES, oud 30 jaren, werkman, geboren te Muiden
en woonachtig in deze Stad (Weesp),
meerderjarige zoon van Cornelis de VRIES en Grietje GIELING, beiden overleden.
De bruid Alida LINDOREN, oud 19 jaren, zonder beroep,
geboren en woonachtig in deze Stad (Weesp),
minderjarige dochter van en "geadsisteerd met" (geassisteerd door) haar ouders
Bruin LINDOREN, oud 51 jaren, schuitjager, en Clara KEYZER, oud 43 jaren,
beiden woonachtig in deze Stad (Weesp) en hier tegenwoordig toestemmende
het Huwelijk van hunne dochter met Sybrand de VRIES.

Huwelijksbijlagen:
– Extract van de Acte uit het Register der Huw.-Afkondigingen van Weesp;
– Twee Extracten van geboorten: een akte van Sybrand de Vries alsook een van Alida Lindoren;
– Twee Extracten van overlijden: een akte van Cornelis Sybrand de Vries alsook een van Margaretha Gieling;
– Door getuigen kon de identiteit van de bruidegom worden aangetoond; de overlijdensacten
van de grootouders van vaders- en moederszijde van Sybrand de Vries kunnen niet worden geproduceerd,
omdat: 1) zij reeds lang zijn overleden; en 2) er een verandering van de naam van vader en moeder
heeft plaats gevonden;
– Een Certificaat van Voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den Gouverneur
dezer Provincie Noord-Holland.
Huw.-getuigen: Klaas LINDOORN, oud 27 jaren, werkman, neef van de bruid;
Pieter ALENBEEK, oud 35 jaren, werkman; Jan BOVEN, oud 34 jaren, werkman;
Willem van NAS, oud 27 jaren, werkman;
alle goede vrienden der comparanten en woonachtig in deze Stad (Weesp).
w.g. door de aanwezigen: Alieda Lindoren, Klaas Lindoorn,
Pieter Alenbeek Az, Jan Boven, W. van Nas.
(niet ondertekend door de eerste, derde en vierde comparant,
verklaarden niet te kunnen schrijven).

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• Uit het huwelijk van Sijbrand de VRIES en Alida LINDOORN zijn ook bekend uit bron genlias:
Kinderen van VI. 38 x VI. 39: o.a. dochter: V.19. Klara Helena de VRIES, geb. te Weesp op 1 juli 1831;
zij x huwt V.18. Jan / Johannes SCHMIDT (ook o.a. SCHMIT, SMIDT, SMIT),
geb. te Haarlem op 10 februari 1823.
Voorts zijn de hierna volgende kinderen van VI.-38. x VI.39.
vermeld op website genlias:

• 22 apr.1852 Weesp
(bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr:358; invnr.358.132.;
huw.aktenr.7.):
Cornelis de Vries, geboorteplaats Weesp, bruidegom leeftijd 23, beroep werkman
(zoon van Sijbrand de Vries en Alida Lindoorn) gehuwd in de gemeente Weesp 22 apr.1852
met bruid: Hendrika Schrijver, leeftijd 22, geboorteplaats Weesp
(dochter van Hermanus Schrijver, zaagmolenaarsknecht, en Johanna Hasperink).

• 3 jan.1861 Weesp (bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr:358; invnr.358.132.;
huw.aktenr.1.):
Cornelis de Vries, geboorteplaats Weesp, bruidegom leeftijd 31, beroep werkman
(zoon van Sijbrand de Vries en Alida Lindoorn) gehuwd in de gemeente Weesp 3 jan.1861
met bruid: Grietje Akkerman, leeftijd 26, geboorteplaats Stoutenburg
(dochter van Jochem Barentse Akkerman, beroep daghuurder, en Johanna Beijer).
Nadere informatie: Erk. 1 kind; de bruidegom is weduwnaar van Hendrika Schrijver.

•• 24 okt.1889 Weesp (bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr.358; invnr.358.132;
huw.aktenr.53):
Sijbrand de Vries, geboorteplaats Weesp, bruidegom leeftijd 21, beroep werkman
(zoon van Cornelis de Vries, en Grietje Akkerman)
met bruid: Catrina de Hoop, leeftijd 19, geboorteplaats Amersfoort
(dochter van Coenraad de Hoop, beroep werkman, en Geertruida van Essen).
Nadere informatie: Erk. 1 kind. / (zoon): Cornelis Frederik de Hoop, geb.26 juli 1889 Amersfoort,
zoon van Sijbrand de Vries, en Catrina de Hoop; hij is erkend bij huwelijk ouders te Weesp d.d.24 okt.1889.
(bron Genlias; geb.aktenr.325 datum 26 juli 1889; archieflocatie Het Utrechts Archief; toegangnr.481, invnr.545;
gemeente Amersfoort.)

•• 6 okt.1904 (bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr.358; invnr.358.132;
huw.aktenr.52):
Sijbrand de Vries, geboorteplaats Weesp, bruidegom leeftijd 36, beroep werkman
(zoon van Cornelis de Vries, en Grietje Akkerman)
met bruid: Johanna Françina Lammerts, leeftijd 31, geboorteplaats Harderwijk
(dochter van Frans Johannes Lammerts, en Margaretha Huijkman).
Nadere informatie: de bruidegom is weduwnaar van: Catrina de Hoop.

••• 29 okt.1914 (bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr.358; invnr.358.132;
huw.aktenr.51.):
Bruno de Vries, geboorteplaats Weesp, bruidegom leeftijd 22, beroep blikbewerker
(zoon van Sijbrand de Vries, fabrieksarbeider, en Catrina de Hoop)
met bruid: Christina Roos, leeftijd 21, geb.plaats Weesp, dienstbode
(dochter van Jan Roos, bussenmaker, en Aartje van de Weijer).

• 4 nov.1858 Weesp (bron: genlias; archieflocatie Noord-Hollands Archief; toegangnr:358; invnr.358.132.;
huw.aktenr.14).:
Jacob Schrijver, leeftijd 23, geboorteplaats Weesp, beroep werkman
(zoon van Hermanus Schrijver, en Johanna Harpenag) gehuwd
met bruid: Margaretha de Vries, leeftijd 24, geboorteplaats Weesp
(dochter van Sijbrand de Vries, en Alida Lindoorn).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. VI. 40. Simon de WIT (Simon Pietersz. de WIT / de WITH / de WIDT / de WI(T)D,
zoon van VII. 80. ? Pieter de WIT [=? Pieter Sijmonsz. (de) Wit x 81. ?: Christina Symons Kater,
echtelieden te Monnickendam) geboren te Monnickendam ca. 1779-1780 [?: *1 jul.1781],
scheepstimmerman te Amsterdam,
overleden aldaar zijn laatste woonplaats Amsterdam 23 april 1832.

Simon Pietersz. de WIT huw. te Monnickendam 17 november 1804 met:
Gen. VI. 41. Trijntje Cornelisse ZIJP (ook o.a. genaamd SEIJP / SEYP / SIJP / SYP;
dochter van VII. 82. Cornelis ZIJP [?: Cornelis Claasz. Zijp]
x VII.-83. NN NN [?: Neeltje Cornelisse Oud],
echtelieden wonende in Noord-Holland te Ilpendam of omgeving)
geboren te Ilpendam ca. 1775-1776,
zij woont op 31 aug. 1837 als weduwe zonder beroep
op het adres: Prinseneiland te Amsterdam;
overleden te Amsterdam 11 januari 1850, oud 74 jaar,
(als Trijntje Cornelisse Zijp, weduwe van Simon Pieterse de Wit).

Kinderen, o.a. zoon: V.20. Klaas Simonsz. de WIT
(ook o.a. genaamd "Klaas SIMONS / Klaas SIMONS DE WIT / Klaas Simons de WIT",
geboren te Monnickendam [arrondissement Hoorn] 17 augustus 1811,
gedoopt aldaar 18 augustus 1811,
milicien, kanonnier Artillerie, scheepstimmerman,
overleden in zijn laatste woonplaats Amsterdam 11 november 1840;

Klaas Simonsz. de WIT huwde te Amsterdam op 13 september 1837
met V.21. Anna RUYTENAAR (ook o.a. RUITENAAR, RUIJTENAAR, RUIJTERMAN,
dochter van VI.42. Gerrit RUITENAAR / Godlief RUIJTENAAR,
en VI.43. Magdaleena Grietje SCHUSLER),
geboren te Amsterdam 26 juni 1808,
gedoopt aldaar 1 juli 1808 in de Westerkerk,
overleden in haar geboorteplaats tevens woonplaats Amsterdam op 2 februari 1886.
(Zie ook bijzonderheden over deze adressen.)

Uit het huwelijk van VI.-40. Simon de Wit en VI.-41. Trijntje Zijp,
is nageslacht bekend met familienaam: de Wit;
de kinderen en verdere nakomelingen van een oudere broer van (V.-20.) Klaas Simonsz. de Wit,
zie hierna VI.-40.a.:

VI.-40.a. Cornelis de Wit, geboren te Monnickendam op 12 okt.1806,
overleden te Den Helder op 11 okt.1864;
Cornelis de Wit x met Albertje Went, geboren te Amsterdam 1 sept.1809,
overleden te Den Helder op 29 sept.1875,
(dochter van Albert Went en Anna Dorothea Kielken, echtelieden te Amsterdam).
Uit dit huwelijk is nageslacht bekend met familienaam: de Wit, hierna vermeld:

• Anna Dorothea de Wit (*1839, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went):
bruid leeftijd 22 geboorteplaats Den Helder;
huw. gemeente Den Helder 17 okt.1861 (aktenr.142; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief)
met bruidegom: Cornelis Speelman, leeftijd 21 geboorteplaats Akersloot (* 1840,
zoon van Pieter Speelman en Neeltje Boon).

• Trijntje de Wit (*1844, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went):
bruid leeftijd 24 geboorteplaats Den Helder;
huw. gemeente Den Helder 17 jun.1869 (aktenr.62; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief)
met bruidegom: Roelof Jacobus Mooij, leeftijd 26 geb.plaats Den Helder (*1842,
zoon van Frederik Roelofszoon Mooij en Cornelia Abbenes).

• Trijntje de Wit (*1844, dochter van Cornelis de Wit en Albertje Went):
bruid leeftijd 31 geboorteplaats Den Helder (weduwe van Roelof Jacobus Mooij);
huw. gemeente Den Helder 6 jul. 1876
(aktenr.104; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruidegom
(weduwnaar van Alida Bakker): Pieter Bont, leeftijd 43 geb.plaats Wieringen (*1832,
zoon van Evert Bont en Trijntje Swan).

• Simon de Wit (Den Helder 1848 – Den Helder?), bruidegom, leeftijd 22,
geboorteplaats Den Helder (zoon van Cornelis de Wit en Albertje Went)
huw. gemeente Den Helder 15 juni 1871 (aktenr.89; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief)
met bruid: Neeltje de Roos, leeftijd 19, geboorteplaats Den Helder [*20 aug.1851 Den Helder]
(dochter van Pieter de Roos [*22 sept.1818 Rotterdam, +14 aug.1905,
z.v. Pieter de Roos x Aaltje of Aatje Jansen, echtelieden te Rotterdam]
en Sophia Virgina Fortune [*1821 Den Helder,
d.v. Franciscus Fortune, van Amsterdam, x Godelieve Nyclais,
van Den Helder, echtelieden te Den Helder].

• Pieter de Wit (Den Helder 25 febr.1853 – Den Helder 8 dec.1899),
bruidegom, leeftijd 25, geboorteplaats Den Helder
(zoon van Cornelis de Wit en Albertje Went) huw. gemeente Den Helder 22 aug.1878
(aktenr.143; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruid:
Neeltje de Roos de weduwe van zijn oudere broer Simon de Wit voornoemd; [K.B. nr.35 d.d. 11-07-1878];
leeftijd 26, geboorteplaats Den Helder [*20 aug.1851 Den Helder] (dochter van Pieter de Roos
[*22 september 1818 Rotterdam – 14 augustus 1905, z.v. Pieter de Roos x Aaltje of Aatje Jansen]

en Sophia Vergine Frontune [= *1821 Den Helder, d.v. Franciscus Fortune, van Amsterdam,
x Godelieve Nyclais, van Den Helder, echtelieden te Den Helder].
•• Nakomelingen uit het huwelijk van Pieter de Wit en Neeltje de Roos;
geboren te Den Helder:

•• Cornelis Simon de Wit (*6 mei 1880 Den Helder – Den Helder 10 apr.1953),
bruidegom leeftijd 26 geboorteplaats Den Helder (zoon van Pieter de Wit en Neeltje de Roos);
huw. gemeente Den Helder 10 mei 1906 (aktenr.63; bron: GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief)
met bruid: Grietje van Marle (*24 jun.1886 Den Helder – 25 jan.1953 Den Helder), leeftijd 19
geboorteplaats Den Helder (dochter Wouter van Marle [*6 jul.1856 Enkhuizen, z.v. Tjaling van Marle
x Weintje van Doornik, echtelieden te Enkhuizen] en v. Johanna Goos [*7 apr.1858 Enkhuizen – 11 febr.1932
Den Helder] echtelieden te Den Helder). Uit het huwelijk van Cornelis Simon de Wit en Grietje van Marle
is nageslacht bekend te Den Helder, familienaam: de Wit.

•• Albertha de Wit (* 1884 Den Helder) bruid leeftijd 22 geboorteplaats Den Helder
(dochter van Pieter de Wit en Neeltje de Roos); huw. gemeente Den Helder 10 jan.1907
(aktenr.12; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruidegom:
Huibrecht Stokhof (*1878 Schiedam), leeftijd 28 (zoon van Jan Stokhof en Bastiana Ritman).

•• Albert de Wit (*1887), bruidegom leeftijd 30 geboorteplaats Den Helder
(zoon van Pieter de Wit en Neeltje de Roos) gescheiden van Anna Jongebloed;
huw. gemeente Den Helder 28 febr.1918 (aktenr.28; bron GenLias: NHA, Noord-Hollands Archief) met bruid:
Pietronella Schoe (*1877) leeftijd 40 geboorteplaats Delfzijl (dochter van Bernardus Schoe en Catharina Jorna)
gescheiden van Petrus van Klaarwater.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VI. 42. Gerrit (doopnaam Godlieff ook gen. Godlief) RUYTENAAR
(ook o.a. RUITENAAR, RUIJTENAAR,
zoon van VII. 84. Antonie Willem RUIJTENAAR, ook gen. Anton Wilhelm RUYTENAAR / RUITENAAR
x 85. Gijsi of Gijsje KOPPIER)
geboren te Amsterdam? ca. 1779-1780,
metselaar, overleden te Amsterdam? na 1837.
Hij is waarschijnlijk de volgende vermeld in het Doopregister 1564-1811 van de stad Amsterdam:
doopnaam van het kind (doopbewijs verstrekt):
Godlieff, zoon van: Antoni Willem RUIJTENAAR en Gijsi KOPPIER;
getuigen Coerd KOP en Maria KOP; pastor Petrus BROES;
doop datum 27 aug. 1780; religie Hervormd, Westerkerk; bron 112 p.440 (folio 218v) nr.6.

Huw. (ondertr., kerk) Amsterdam 24 augustus 1804 met:
Gen. VI. 43. Magdalena Grietje SCHUSLER
(ook o.a. Magdaleena, familienaam ook SCHULER, SCHULLER,
dochter van VII. 86. Hans Jurgen SCHUSLER x VII. 87. Christina PIELET, ook genaamd PIELAT)
vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving,;
gedoopt op 13 februari 1774 te Amsterdam, doopnaam Magdalena Grietje,
dochter van Hans Jurgen Schusler en Christina Pielet
(doopgetuige Grietje Onne; pastor Wilhelm August Klepperbein; religie Evangelisch-Luthers,
Lutherse Kerken bron: inv.nr. 257 p.127 (folio 89) nr.3.) [GAA-website: doopregisters 1716-1811.],
overleden te Amsterdam? na 1837.

Kinderen van VI.-42. x VI.-43., o.a. dochter: V.21. Anna RUIJTENAAR.
In het doopregister van Amsterdam als volgt vermeld:
dochter "Anna", doopbewijs verstrekt; vader Godlief Ruijtenaar, moeder Magdaleena Grietje Schusler;
twee doopgetuigen : Fredrik Snijder en Anna Schusler; pastor Franciscus Fock;
geboorte van het kind d.d. 26 juni 1808, gedoopt 1 juli 1808;
religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.211 (folio 106) nr 6.

Uit het huwelijk van VI.-42. Gerrit RUYTENAAR, ook o.a. Godlief of Godliep RUIJTENAAR,
x VI.-43. Magdaleena Grietje of Magdalena Grietje SCHUSLER ook o.a. SCHULER,
zijn de volgende kinderen gevonden in het doopregister gemeente Amsterdam;
DTB Doopregister 1564–1811, website gemeentearchief.amsterdam.nl/

11 jan.1805: Abraham, gedoopt 11 januari 1805,
zoon van Godlief Ruijtenaar en Magdalena Grietje Schuler
('Schuller', waarvan 1 maal / gevlekt of doorgehaald);
doopgetuigen Teunes Otte en Ida Snijder; pastor Didericus Tendall;
religie Hervormd, Nieuwezijdskapel; bron 73 p.302 (folio 152v) nr.5.

22 dec.1806 / 4 jan.1807: Johannes Isak, geboren 22 dec.1806, gedoopt 4 januari 1807,
zoon van Godliep Ruijtenaar en Magdalena Grietje Schusler;
doopgetuigen Frederik Kopier en Cristina Piolet; pastor Hillebrandus Mentes;
religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.151 (folio 76) nr.8.

• 26 jun.1808 / 1 jul.1808: Anna, geboren 26 juni 1808, gedoopt 1 juli 1808,
Doopbewijs verstrekt. (= zij volgt kw.nr.V.-21.)
dochter van Godlief Ruijtenaar en Magdaleena Grietje Schusler;
twee doopgetuigen: Fredrik Snijder en Anna Schusler;
pastor Franciscus Fock; religie Hervormd, Westerkerk; bron 114 p.211 (folio 106) nr 6.

• 9 febr.1811 / 13 febr.1811: Geijsie, geboren 9 febr.1811, gedoopt 13 febr.1811,
dochter van Godliep Ruijtenaar en Magdaleena Grietje Schusler;
doopgetuigen Fredrik Sneijder en Catrina Roos; pastor Jacob van Nuijs Klinkenberg;
religie Hervormd, Nieuwe Kerk; bron 62 p.227 (oud pag.172) nr 9. //

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VI. 44. Hendrik HAAVEKOST (ook HAVEKOST;
zoon van VII. 88. Hendrik HAAVEKOST / HAVEKOST
x VII.-89. Catharina FRED[E]RIKS,
echtelieden te Amsterdam e.o.)
vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving,
gedoopt te Amsterdam 25 augustus 1790 (Evang.Luth. kerk),
touwboorder & touwslager te Amsterdam,
overleden aldaar?
In november 1837 vermeld als Hendrik HAAVEKOST, touwslager,
ondertekende zijn naam te Amsterdam als: H. Havekost.


Huwt te Amsterdam 26 januari 1812, met:
Gen. VI. 45. Jannetje / Jansje van der HEIJDE(N)
(ook o.a. Jansje van der HEIDE(N) / van der HEYDE(N),
dochter van VII. 90. Geysbert van der HEIJDE(N) of Gijsbert van der HEYDEN,
x 91. Catharina of Catrina van den BERG, echtelieden te Amsterdam e.o.)
vermoedelijk geboren te Amsterdam of omgeving,
gedoopt te Amsterdam 2 november 1785 (in de Zuiderkerk: R.Kath.),
overleden te Amsterdam?.

Kinderen, o.a. zoon: V.22. Hendrik HA(A)VEKOST,
geboren te Amsterdam op 3 maart 1812, gedoopt aldaar 3 mrt. 1812,
scheepstimmerman,
gehuwd te Amsterdam op 29 november 1837 met:
Gen.V.23. Elisabeth van der FEEN, ook genaamd Elisabeth van der VEEN
(dochter van VI.46. Frans van der VEEN
en VI.47. Margaretha MOOLEMANS / Margreta MOLEMAN, echtelieden te Amsterdam),
geb. 13 aug. 1806 Amsterdam, gedoopt aldaar 17 aug. 1806 (in de Oosterkerk).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Gen. VI. 46. Frans van der FEEN / van der VEEN
(zoon van VII. 92. NN van der FEEN of NN van der VEEN
x 93. NN NN, echtelieden te Amsterdam e.o.)
geboren te Amsterdam?, ca. (geschat) 1775,
overleden te Amsterdam 1 februari 1820.

Gehuwd te Amsterdam? verm. voor of ca. 1801, met:
Gen. VI. 47. Margaretha MOOLEMANS (ook Margreta MOLEMAN(S),
dochter van VII. 94. NN MOOLEMANS of MOLEMAN(S) x 95. NN NN,
echtelieden te Amsterdam e.o.)
geboren te Amsterdam? ca. (geschat) 1775, overleden te Amsterdam (als weduwe) 20 januari 1830?.
Kinderen, o.a. dochter: V.23. Elisabeth van der FEEN / van der VEEN,
(zie ook hieronder vergeleken met website Gemeentearchief Amsterdam:
[uit extracten: geb. 14 aug. 1806 Amsterdam, [= hieronder 13 aug.1806),
ged. aldaar 17 aug. 1806 (in de Oude Kerk) [= hieronder Oosterkerk]:

Kinderen uit het huwelijk van VI.-46. Frans van der Feen / van der Veen,
x Margareta/Margreta/Marregreta Moleman/Moliman, vermeld te Amsterdam
(gevonden vier kinderen van 1802 t/m 1810 in doopboeken van het tijdvak 1716–1811):

• 1802 Amsterdam:
Hendriena, geboren 25 febr.1802,
dochter van Frans van der Veen en Marregreta Moleman, gedoopt 3 mrt 1802, religie Hervormd, Nieuwe kerk,
door pastor Dirk Semeins van Binnevest, doopgetuigen Hendrik Eggers en Hendriena Witkop.
(Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 61 p.94 nr.13.)

• 1804 Amsterdam: Frans, geboren 31 mrt 1804,
zoon van Frans van der Feen en Margreta Moleman,
gedoopt 11 apr.1804, religie Hervormd, Zuiderkerk, door pastor Adolph Fredrik van der Scheer,
doopgetuigen Jan Swart en Dorothea Potharst.
(Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 103 p.505 (folio 252v) nr.17.)


• 1806 Amsterdam: Elisabeth, (= Elisabeth van der Feen, ook Elisabeth van der Veen;
zij volgt bij kwartierstaatnummer V.-23.),
geboren 13 aug.1806, (in andere archiefstukken 14 aug.1806);
dochter van Frans van der Feen en Margreta Moleman,
zij is gedoopt op 17 augustus 1806, [doopbewijs verstrekt], religie Hervormd, Oosterkerk,
door pastor Fredericus Baarslag, doopgetuigen Jan Swart en Dorothea Polharst.
(Gemeentearchief Amsterdam: Doopregisters tijdvak 1716–1811.
Bron: 92 p.231 (folio 115) nr.6.)
• 1810 Amsterdam: Jacobus, geboren 2 apr.1810,
zoon van Frans van der Veen en Margareta Moliman, gedoopt 8 apr.1810,
[doopbewijs verstrekt],
religie Hervormd, Nieuwe kerk,
door pastor Adolph Fredrik van der Scheer,
doopgetuigen Jacobus Beijer
en Jannetje van der Veen. (Gemeentearchief Amsterdam:
Doopregisters tijdvak 1716–1811. Bron: 62 p.184 (\h.129) nr.3.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

Voorouders van moederszijde Generatie VI. 48 – 63.

Gen. VI. 48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER, TAENZER, TÄNZER,
zoon van VII. 96. Johann Gottfried TENZER x 97. Anna Maria Louise KRESEL,
echtelieden laatst wonende te Wilster) geboren ca. 1790, Ev. Luthers,
vermoedelijk van Zepernik bij Berlijn, meester-kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud.
VI.48. Carl Friederich TENZER (DENZER) huwde voor ca. 1829 met:
Gen. VI. 49. Margaretha SCHMIELAU (ook onder andere genaamd SCHMILAU;
dochter van: VII. 98. Jacob SCHMIELAU, x VII.99. Cathrina RAMUNDT (? of Catharina RAMUND ?)
[echtelieden in Sleeswijk-Holstein; haar voor- en achternaam verder nagaan/controleren.)
Volgens mondelinge familie-overleveringen is deze familie vermeld in oude archiefbronnen,
fam. DENZER of TENZER
vermoedelijk in Sleeswijk-Holstein, Denemarken, Hamburg en omgeving, Berlijn e.o.;
zie ook website www.familysearch.org/ ],
geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 te Burg, Kirchenkreis Suederdith-marschen in Sleswig-Holstein
(echtgenote van Carl Friedrich DENZER, zie VI.48. Carl Friederich of Carl Friedrich TENZER).
Kinderen van het echtpaar Tenzer x Schmielau, o.a. zoon:
V.24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster, overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar 17 dec.1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer), 42 jaar echtgenoot van V.25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, en Heike HELD of HELDT,
echtelieden te Itzehoe) geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats
Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van Peter Andreas TENZER.

Kinderen van V.24. x V.25.: o.a. zoon IV.12. Johann Gottfried TENZER, geboren op 8 mei 1858 te Wilster,
Sleeswijk-Holstein; nationaliteit Duits, Ev.-Luthers gedoopt in mei 1858 in zijn geboorteplaats Wilster,
later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag, overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage
als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina Huese (zie deze kwartierstaat bij generatienr.IV.13.);
Johann Gottfried TENZER werd begraven in de gemeente 's-Gravenhage: Gemeente Begraafplaats,
Kerkhoflaan 12 te Den Haag, 24 juli 1942 (alg. graf, 5e klasse, nr.899, inmiddels geruimd), vermeld
als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina HUESE (zie foto hieronder).

 

Gen. VI. 50. Franz HEESCH
(ook HEESCHE, zoon van VII. 100. NN HEESCH x 101. NN NN) vermoedelijk Ev. Luthers,
waarschijnlijk geboren te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, meester-smid, woonde aldaar
met zijn gezin te Itzehoe en omgeving.
Franz HEESCH (ook o.a.: HEESCHE), meester-smid te Itzehoe, huwde voor ca. 1833 met:
Gen. VI. 51. Heike HELDT (ook o.a.: HELD, dochter van VII. 102. NN HELDT x 103. NN NN)
vermoedelijk van Itzehoe, Ev.Luth.,vermeld in oude documenten als echtgenote van Franz HEESCH.
Kinderen van het echtpaar Heesch(e) x Heldt, o.a. dochter: V.25. Anna Margaretha HEESCH(E),
geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats
Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van Peter Andreas TENZER,
geboren circa 1829, Ev.Luth., koopman en winkelier lederwaren te Wilster, overleden aldaar 13 dec.1871,
begraven in zijn laatste woonplaats Wilster op 17 dec.1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer), 42 jaar oud,
echtgenoot van (V.25.) Anna Margaretha HEESCH (ook onder andere genaamd HEESCHE).

Kinderen van V.24. x V.25.: o.a. zoon IV.12. Johann Gottfried TENZER, geboren op 8 mei 1858
te Wilster, Sleeswijk-Holstein; nationaliteit Duits, Ev.-Luthers gedoopt in mei 1858 in zijn geboorte-
plaats Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag, overleden in zijn laatste woonplaats
's-Gravenhage als niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina Huese (zie deze kwartierstaat bij
generatienr.IV.13.); Johann Gottfried TENZER werd begraven in de gemeente 's-Gravenhage:
Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te Den Haag, 24 juli 1942 (alg. graf, 5e klasse, nr.899,
inmiddels geruimd), niet-hertrouwde weduwnaar van Johanna Dina HUESE (zie foto boven).

 

Gen. VI. 52. Johannes HUESE
(ook o.a. HEUSE(N), HÜSE(N), HUSE(N),
zoon van VII. 104. Eustachius HUESE, x 105. Anna PEL ook genaamd Johanna PELL)
geboren te Den Haag ('s-Gravenhage) 29 januari 1794, gedoopt aldaar 5 februari 1794
(in de Groote Kerk / St. Jacobskerk), aannemer, meester-timmerman te Den Haag,
daarna sociëteitshouder, familiebedrijf met zijn echtgenote te Ginneken bij Breda,
overleden in zijn laatste woonplaats Ginneken 3 oktober 1864.

Detail resultaat:website GenLias www.genlias.nl
Bron: Memories van successie. Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen: Toegangnr: 036.03.03. Inventarisnr: 78. Kantoorplaats: Breda. Memorienr: 95.
Registratie datum: 03-10-1864. Overledene: Johannes Huese.
 

VI. 52. Johannes HUESE huwde te Den Haag (Gemeente 's-Gravenhage) op 22 september 1819:
Gen. VI. 53. Johanna Dina SIMONS
(ook SIEMONS, dochter van VII. 106. Frans of François Marcus SIMONS, x 107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN)
geboren te Den Haag 30 maart 1794, ~ gedoopt aldaar 20 april 1794 (in de Groote Kerk / St. Jacobskerk),
lid familiebedrijf sociëteit te Ginneken bij Breda, overleden in haar laatste woonplaats Ginneken 27 februari 1868.
Kinderen van het echtpaar Huese x Simons, o.a. zoon:
V.26. Frans Alphonsus Huese (ook o.a. François A. Huese),
geboren te 's-Gravenhage 12 april 1828; huw. met:
V.27. Hendrina Maria de Lange, geboren te Alkmaar 18 mei 1822.
De andere kinderen van (VI.-52.) Johannes Huese x (VI.-53.) Johanna Dina Simons;
gegevens uit archiefbronnen, aktedatumvolgorde, (website www.genlias.nl/)

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
. Algemeen = Toegangnr: 50.155. Inventarisnr: 7631.
Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 7. Datum: 27-06-1857.
Bruidegom Frederik Otto Gautier. Geboorteplaats: Breda.
Bruid Francina Johanna Dina Hermina Huese. Geboorteplaats: 's-Gravenhage.
Vader bruidegom George Christiaan Frederik Gautier. Moeder bruidegom Johanna Dorothea Lohoff.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Zeeuws Archief
. Algemeen = Toegangnr: 25.87.
Gemeente: Oostburg. Soort akte: huwelijksakte. Aktenummer: 15. Datum: (woensdag) 07-12-1859.
Bruidegom Susan Johannes Huese. Leeftijd: 33 jaar. Geboorteplaats: 's-Gravenhage, Ambtenaar b/d Rijksbelastingen.
Bruid Johanna van Egmond. Leeftijd: 20 jaar. Geboorteplaats: Vlissingen, naaister.
Vader bruidegom Johannes Huese, Societeithouder. Moeder bruidegom Johanna Dina Simons.
Vader bruid Johannes Jacob van Egmond, gepensioneerd Rijksambtenaar. Moeder bruid Johanna Hoogervorst.
Nadere informatie: Erk. kind: Johanna Dina, ingeschr. B.S. 10-11-1859 te Oostburg.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Gelders Archief
. Algemeen = Toegangnr: 0207.
Gemeente: Arnhem. Soort akte: Huwelijksakte. Aktenummer: 53. Datum: 04-04-1890.
Bruidegom: Frederik Otto Huese. Leeftijd: 28. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid: Maria Elisabeth Johanna ter Linden. Leeftijd: 34. Geboorteplaats: Nijmegen.
Vader bruidegom: Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom: Johanna van Egmond.
Vader bruid: Hendrik Martinus Frederik ter Linden. Moeder bruid: Johanna Kuipers.
Nadere informatie: beroep bruidegom: sergeant majoor; beroep vader bruid: dansonderwijzer.

• rotterdam.digitalestamboom.nl/ Gemeentearchief Rotterdam: Stamboompagina
Huw. plaats Rotterdam datum
25-01-1921. / Rotterdam akte jaar 1921 Nummer a63.
Bruidegom Johannes Frederik Otto Huese, Geertruidenberg, 29.
Vader Frederik Otto Huese. Moeder Maria Elisabeth Johanna ter Linden.
Bruid Gertrude Susan Laming, Rotterdam, 22.
Vader Walter Laming. Moeder Caroline Henriette Boden.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.067.
Inventarisnr: 3073.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 19.
Datum: 27-05-1891. Bruidegom Jan Willem Pakkert. Geboorteplaats: Bathmen.
Bruid Frederika Louisa Wilhelmina Huese. Geboorteplaats: Oostburg.
Vader bruidegom Hendrik Jan Pakkert. Moeder bruidegom Janna Koldewee.
Vader bruid Susan Johannes Huese. Moeder bruid Johanna van Egmond.

• zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/vondsten: Bron: Overlijdensakten Oostburg 1796-1950
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 6 januari 2005]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 / Details:
Susan Johannes Huese: Vader overledene op zondag 14 augustus 1864 Oostburg.
Aktejaar (year) : 1864. Aktenummer (documentnumber) : 39
Overleden op (died on) : 14-8-1864. Overleden te (died in) : Oostburg
Johannes Jacob Huese. Leeftijd bij overlijden (age) : 2 maanden en 2 weken
Geslacht (gender) : mannelijk. Geboorteplaats (place of birth) : Oostburg
Vader (father) : Susan Johannes Huese. Leeftijd (age) : 38.
Beroep (occupation) : commies bij de rijksbelastingen
Moeder (mother) : Johanna van Egmond. Beroep (occupation) : particuliere.

• zeeuwengezocht.nl/SISIS.DLL/vondsten: Bron: Overlijdensakten Oostburg 1796-1950
Archief: Burgerlijke Stand inventarisnummer [toegevoegd: 6 januari 2005]
Akten van de Burgerlijke Stand Zeeland vanaf 1796/1811 / Details:

Susan Johannes Huese: Vader overledene op vrijdag 7 juli 1865 Oostburg.
Aktejaar (year) : 1865. Aktenummer (documentnumber) : 29
Overleden op (died on) : 7-7-1865. Overleden te (died in) : Oostburg
Frans Alphonsus Huese. Leeftijd bij overlijden (age) : 7 dagen
Geslacht (gender) : mannelijk. Geboorteplaats (place of birth) : Oostburg
Vader (father) : Susan Johannes Huese. Leeftijd (age) : 39.
Beroep (occupation) : commies bij de rijksbelastingen
Moeder (mother) : Johanna van Egmond. Beroep (occupation) : particuliere.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.027.
Inventarisnr: 1245.
Gemeente: Breda. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 32. Datum: 20-04-1893.
Bruidegom Johannes Jakob Huese. Geboortedatum: 11-01-1869. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid Christina Hendrika Straatman. Geboortedatum: 08-02-1869. Geboorteplaats: Breda.
Vader bruidegom Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom Johanna van Egmond.
Vader bruid Paulus Straatman. Moeder bruid Francijna Clara Adriana Dirven.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 50.027.
Inventarisnr: 1245.
Gemeente: Breda. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 117. Datum: 12-10-1893.
Bruidegom Paulus Jacobs. Geboortedatum: 13-01-1863. Geboorteplaats: Venlo.
Bruid Johanna Maria Huese. Geboortedatum: 08-09-1866. Geboorteplaats: Oostburg.
Vader bruidegom Willem Jacobs. Moeder bruidegom Adriana Kanters.
Vader bruid Susan Johannes Johannes Huese. Moeder bruid Johanna van Egmond.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 550.155.
Inventarisnr: 2970.
Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 4. Datum: 28-01-1920.
Bruidegom Johannes Jakob Huese. Geboorteplaats: Oostburg.
Bruid Zwaantina Arendina Weide. Geboorteplaats: Avereest.
Vader bruidegom Susan Johannes Huese. Moeder bruidegom Johanna van Egmond.
Vader bruid Wolter Weide. Moeder bruid Johanna Boterman.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie: Brabants Historisch Informatie Centrum. Algemeen = Toegangnr: 550.155.

Inventarisnr: 2970. Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 33. Datum: 30-07-1920.
Bruidegom Frans Kramer. Geboorteplaats: Leeuwarden.
Bruid Francijna Johanna Huese. Geboorteplaats: Breda.
Vader bruidegom Geert Kramer. Moeder bruidegom Geertruida Wierda.
Vader bruid Johannes Jakob Huese. Moeder bruid Christina Hendrika Straatman.

 

• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
.
Algemeen = Toegangnr: 50.067. Inventarisnr: 3071.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 35. Datum: 15-12-1866.
Bruidegom Nicolas van de Wetering. Geboorteplaats: Brussel (BEL).
Bruid Anna Eustatia Huese. Geboorteplaats: 's-Gravenhage.
Vader bruidegom N.N. Moeder bruidegom Anne Catharine van de Wetering.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

• Opmerking = vnd. Nicolas van de Wetering was eerder gehuwd; bron genlias.nl
Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum
.
Algemeen = Toegangnr: 50.067. Inventarisnr:3069.
Gemeente: Ginneken en Bavel. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 4. Datum: 22-02-1845.
Bruidegom Nicolas van de Wetering. Geboorteplaats: Brussel BEL.
Bruid Maria Alvers. Geboorteplaats: Ginneken en Bavel.
Vader bruidegom N.N. Moeder bruidegom Anna Catharina van de Wetering.
Vader bruid Johannes Alvers. Moeder bruid Pietronella van Dijk.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.
 
• genlias.nl/ Detail resultaat: Bron Burgerlijke stand - Huwelijk.
Archieflocatie Brabants Historisch Informatie Centrum.
Algemeen = Toegangnr: 50.155. Inventarisnr: 7632.

Gemeente: Teteringen. Soort akte: huwelijk. Aktenummer: 8. Datum: 10-10-1868.
Bruidegom Bernhart Rutgerus Reinhard Capteijn. Geboorteplaats: Leiden.
Bruid Frederica Louisa Wilhelmina Huese. Geboorteplaats: 's Gravenhage.
Vader bruidegom Franciscus Jacobus Carel Capteijn. Moeder bruidegom Dorothea Bovenkerk.
Vader bruid Johannes Huese. Moeder bruid Johanna Dina Simons.
Nadere informatie: Akte bevat meer informatie.

 

Gen. VI. 54. Geldolph Adriaan de LANGE
(zoon van VII. 108. Pieter de LANGE x 109. Margaretha OUBURGH)
geboren te Alkmaar 11 januari 1773, gedoopt aldaar 17 januari 1773,
kapitein grenadiers nationale garde Departement van de Zuiderzee,
afslager van de vis, schout-bij-nacht der stad Alkmaar,
overleden in zijn woonplaats Alkmaar 13 december 1840, leeftijd ruim 67 jaar.
(Zie ook wapenafbeelding 'de Lange' (lit.: Nederland's Patriciaat, uitg. CBG).

VI. 54. Geldolph Adriaan de LANGE
huwde te Alkmaar 22 mei 1808:
Gen. VI. 55. Johanna Neeltje van der BURG
(ook Johanna Cornelia van der BURGH / van der BURCH,
dochter van VII. 110. Willem van der BURG, ook o.a. Willem van der BURCH
x 111. Johanna SCHEFFERS, ook o.a. Anna SCHEFFERS)
geboren te Rotterdam 28 juli 1788 (wonende: Toornstraat ald.),
gedoopt in haar geboorteplaats Rotterdam op 31 juli 1788 in de Grote kerk,
dopeling Johanna Neeltje van der Burg, dochter van Willem van der Burg en Johanna Scheffers
(doopgetuige Geertruij Kool; bron: DTB Rotterdam inv.1 Doop gereformeerd, index nummer 075.);
overleden in haar laatste woonplaats Alkmaar 10 mei 1828.
Kinderen, o.a. dochter: V. 27. Hendrina Maria de Lange, geboren te Alkmaar op 18 mei 1822;
zij hertrouwde als weduwe met: V.26. Frans Alphonsus Huese, geboren te 's-Gravenhage 12 april 1828.

Gen. VI. 56. Hermanus Benjamin BEKKER
(zoon van VII. 112. Harmanus of Hermanus Benjamin BEKKER,
x 113. Janie STIKKEL, ook Jannetje of Jansje STI[(C/K)E(L/R/RS/S]),
geboren te Amsterdam 8 juli 1793, gedoopt aldaar 12 juli 1793 in de Oude Kerk,
van beroep voor huwelijk scheepstimmerman, daarna molenaar
van de zaagmolen 'De Liefde' standplaats: Op 't Stadsrietland buiten de Muiderpoort
te Amsterdam, overleden te Amsterdam 4 april 1839 (leeftijd 45 jaar).
Gehuwd te Amsterdam 6 augustus 1817:
Gen. VI. 57. Anna HEYL
(familienaam ook o.a. HEIL of HEIJL,
dochter van VII. 114. Pieter HEYL of HEIJL x 115. Maria COTENBRINK, ook o.a. KOOTENBRINK, KORTENBRINK)
geboren te Amsterdam op 5 juli 1794, gedoopt aldaar op 13 juli 1794 in de Herstelde Luthersche Kerk,
Kloveniersburgwal te Amsterdam, Anna HEIJL van beroep voor huwelijk dienstbaar,
overleden in haar woonplaats Amsterdam 5 november 1826 (leeftijd 32 jaar).
Kinderen, o.a. een zoon: V. 28. Pieter BEKKER, geboren te Amsterdam op 31 juli 1819;
hij huwde met V.29. Christina LOOPER, geboren te Amsterdam op 24 juni 1819.

• Huwelijksakte van Hermanus Benjamin Bekker
gehuwd te Amsterdam (b.st.nr.1817/4,26) 6 aug.1817 met Anna Heil:
Op heden den Zesden Augustus des Jaars Achttienhonderd en Zeventien, des middags ten twaalf uren, zijn voor ons
Mr.C. Backer de Jonge,
Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen,
ten einde een Huwelijk aan te gaan, Hermanus Benjamin Bekker, van Amsterdam, molenaar, oud Vier en Twintig
jaren, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hermanus Benjamin Bekker, molenaar, en Janie Stikkers,
mede wonende alhier, ter eenre zijde. En Anna Heil, van Amsterdam, dienstbaar, oud 23 jaren, wonende alhier,
meerderjarige dochter van Pieter Heil, en Maria Kootenbrink, beide overleden, ter andere zijde.
En betuigde ons de ouderen des bruidegoms thans alhier tegenwoordig hunne toestemming te geven tot het
voorschreven huwelijk.
De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 25 Ventose
van het Jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan; Ten eersten: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk
Alhier geschied den 27sten July en derden Augustus Laatstleden; Ten tweeden: Doopcedullen der Verloofden;
Ten derden de Doodcedule van de moeder van de bruid; Tevens ons benevens de ondergetekende Getuigen
onder presentatie van Eede verklarende het overlijden haren Vader en wederzijdsche Grootouderen.
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als Man en Vrouw;
het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan:
dat zij door het Huwelijk zijn verëenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose van het Jaar Elf.
En in tegenwoordigheid van Hermanus Benjamin Bekker, vader des bruidegoms, oud vijftig jaren;
Christian Fredrik Schindeler, buiten beroep, oud 36 jaren; Cornelis Hermanus van Gelster, buiten beroep,
oud 40 jaren; Cornelis Ansing, buiten beroep, oud 38 jaren; allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
w.g.: (bruidegom:) H.B. Bekker, (bruid:) A. Heyl, (1e getuige, vader bruidegom:) H.B. Bekker,
(2e getuige:) C.F. Schindeler, (3e getuige:) C.H. van Gelster, (4e getuige:) Cs. Ansing;
(ambtenaar burg.stand:) C. Backer de Jonge.[Zie fragment-akte met handtekeningen hieronder;
coll.: M.Ch.Deden-Kazenbroot; copyright: Gemeentearchief Amsterdam.]

Huwelijksbijlagen, onder andere Certificaat: "Om te Trouwen." Nr.467.
(Paraaf van de bruidegom: H.B.B.)
Gratis: Ligting van den Jare achttienhondertZestien.
NATIONALE MILITIE.  /  Provincie NOORD-HOLLAND.   /   CERTIFICAAT.
De STAATSRAAD GOUVERNEUR van de PROVINCIE NOORD-HOLLAND, verklaart, dat
Hermanus Bekker
geboren te Amsterdam den 8 July 1793 van beroep Scheepstimmerman
(Zoon van Hermanus [=familienaam Bekker] – en van Jannetje Stikkel – van beroep Molenaar
wonende te Amsterdam.)
binnen de Gemeente van Amsterdam voor de Nationale Militie is ingeschreven,
dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 17 hij vervolgens door den
Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Amsterdam uit hoofde van eenige Zoon finaal is vrijgesteld.
Gegeven te HAARLEM den 29 July 1817. De Staadsraad Gouverneur voornoemd, (met handtekening).
SIGNALEMENT: Lengte 5 v 18, 2 st.; Aangezigt ovaal; Voorhoofd rond; Oogen bruin; Neus idem;
Mond klein; K in rond; Haar bruin; Wenkbraauwen zwart; Merkbare Teekenen – [= geen];
Handteekening: H. Bekker.

Gen. VI. 58. Johannes LOOPER
(ook o.a. [de] LOOPER / LOPER, zoon van VII. 116. Johannes LOOPER,
x 117. Aaltje ofArendje CLAASEN, ook KLAAS of KLAASSE(N))
geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar 6 mei 1787 ({# 59/136} in de Nieuwe Kerk),
werkman, sjouwer te Amsterdam, overleden te Amsterdam? na ca. 1841.
(= + overl. Amsterdam 26-03-1863; nr.2-82: bron:
"H-110 Johannes Looper, ~ ged. Amsterdam 06-05-1787 {# 59/136}";
N.B.: note 1. Johannes LOOPER, overl.: Gr. Wittenburgerstr. 42.
(= Uit de collectie van / From the collection of Michael de Looper - Australia).

(VI.-58.) Johannes LOOPER huwt te Amsterdam 29 maart 1812
[# 1-185v.= coll. Michael de Looper - Australia]:

Gen. VI. 59. Christina TIJTHOFF ( ? SIJTHOFF )
(ook o.a. Kristina TYTHOFF, dochter van VII. 118. Gerrit TIJTHOFF x 119. Neeltje SCHONEWIL)
geboren te Amsterdam, gedoopt aldaar 19 augustus 1785 (in de Oude Kerk),
overleden te Amsterdam? na ca. 1841. / TIJTHOFF -> zie ook/see also: SIJTHOFF.
(coll. Michael de Looper - Australia = Kristina TIJTHOFF,
~ ged. Amsterdam 19-08-1785 {# 31/418; ~ A'dam b/w 1841-1863,
dochter van Gerrit Tijthoff en Neeltje Schonewil).
Kinderen, dochter (zie overzicht hieronder van Michael de Looper, Australia):
V. 29. Christina LOOPER, geboren te Amsterdam op 24 juni 1819;
zij huwt met V.28. Pieter BEKKER, geboren te Amsterdam op 31 juli 1819.

• Huwelijksakte van Johannes Looper
gehuwd te Amsterdam (b.st.nr.1812;1;105v) 29 maart 1812 met Christina Tijthoff:
Op heden den negenentwingsten / maart achttienhondertentwaalf, des namiddags ten half een uur, zijn voor ons
J.Hodshon, Adjunct-Maire der Stad Amsterdam als Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, verschenen,
ten einde een Huwelijk aan te gaan, Johannes Looper, van Amsterdam, buiten beroep, oud vierentwintig jaren,
wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Looper, overleden, en Aaltje Klaassen, koopvrouw,
mede wonende alhier, ter eenre zijde. En Christina Tijthoff, buiten beroep, oud zesentwintig jaren, wonende alhier,
meerderjarige dochter van Gerrit Tijthoff, en Neeltje Schoonewil, beide overleden, ter andere zijde.
De voorafgaande Acten, welke nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 25 Ventose
van het Jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan; Ten eersten: in een Extract uit het Register der Afkondigingen,
behoorlijk Alhier geschied den vijftienden en den twintigsten maart Laatstleden; Ten tweeden: Doopcedullen der Verloofden;
Ten derden: de Doodcedule van de vader van de bruidegom; Ten vierden: de Acte van toestemming van desselves moeder;
Ten vijfden: de Doodcedule der ouderen van de bruid; Ten zesden: de Acte van bekendheid waaruit blijkt het Overlijden
van harer wederzijdsche grootouders; Ten zevenden: de Doopcedulle van Johanna Kristina geboren den eersten Juny
achttienhondertelf, welk kind de aanstaande Echtgenoten ons verklaarde bij elkander te hebben verwerkt en mitsdien het
zelve bij deze te Echten; Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd: of zij elkander aannamen als
Man en Vrouw; het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet
uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van
20 Ventose van het Jaar Elf. En in tegenwoordigheid van: Hendrik Sandberg, tabakswerker, oud 28 jaren;
IJsbrand Janssen, sjouerman, oud 25 jaren; Johannes Verlem, ruiterwagt, oud 61 jaren; Gerrit Planten,
commis bij den Burgerlijken Stand, oud 53 jaren; allen wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten,
welke met ons hebben geteekend, uitgezondert de echtgenote die niet konde schrijven.
w.g.: (bruidegom:) Johannes Looper; (de vier getuigen:)
Hendrik Sandberg, IJsbrand Jansen, Johannes Verlem, Gerrit Planten.

• Huwelijksbijlagen; de eerste bijlage een pagina met datum 13 Maart 1812.
(rechtsboven:5.) [Naam Bruidegom:] Johannes Looper.
De Bruid kan niet schrijven. Kooment Zondag Trouwen. /
Doorgehaalde tekst: Acte van Bekendheid van grootouders [..]. /
Accoord [getuigen:]
Hendrik Santberg, oud 28 jaar, tabakswerker: Foeliedwarsstraat;
IJsbrant Jansen, 25 jaar, sjouerman: Foeliedwarsstraat.
(> R.1.; f.105verso.)
Doopcedullen der Verloofden, twee bijlagen; 21 jan.1812 en 3 mrt.1812.
Burgelijke Stand: Departement Zuiderzee; Eerste Arrondissement;
Gemeente van Amsterdam.
> Extract 21 jan.1812: Doopregister van de Nieuwe Kerk: dopeling Johannes;
vader Johannes Looper, moeder Aaltje Klaasse; doopdatum 6 mei 1787.
> Extract 3 maart 1812: Doopregister van de Oude Kerk: dopeling Christina;
vader Gerrit Tijthoff, moeder Neeltie Schoonewil; doopdatum 19 aug.1785.
• Doodcedule van de vader van de bruidegom Johannes Looper.
Burgelijke Stand: Departement Zuiderzee; Eerste Arrondissement;
Gemeente van Amsterdam. Extract datum 3 maart 1812.
Uit het Sterf-Register van de Burgerlijken Stand is geëxtraheerd;
dat Johannes Looper op den Vijfden Augustus des Jaars 1811
is overleden.
• Ten vierden: de Acte van toestemming van desselves moeder;
akte van twee pagina's in de Franse taal, datum: 9 mrt.1812.
Uit de vrij vertaalde transcriptie = Voor de Vredesrechter Nicolas Breukelaar,
[......] te Amsterdam, is verschenen de moeder van de bruidegom, Arendje Klaas
weduwe van Johannes Looper: wonende te Amsterdam in de Ridderstraat nr.66.
Zij verleende toestemming voor het huwelijk van haar zoon Johannes Looper
(zonder beroep wonende op hetzelfde adres als zijn moeder) met mejuffrouw
Christina Tythoff, wonende Oostenburgerachterstraat nr.12 te Amsterdam.
Ten vijfden: de Doodcedule der ouderen van de bruid; twee aktes met datum 3 maart 1812.
Burgelijke Stand: Departement Zuiderzee; Eerste Arrondissement; Gemeente van Amsterdam.
Extracten uit het Begraaf-Register van 't St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam, begraven zijn:
Gerrit Tijthoff op den 10e Oct.1806. / Neeltje Schoonewil op den 25e juni 1797.
• Ten zesden: Acte van bekendheid voor de bruid; inz. Overlijden van wederzijdse grootouders.
Datum akte [in de Franse taal, vier pagina's]: 9 maart 1812. Vredesrechter Nicolas Breukelaar.
Uit deze akte blijkt dat de grootouders van de bruid Christina Tijthoff (meerderjarige dochter
wonende te Amsterdam op het adres Oostenburgerachterstraat nr.12) zijn overleden.
Vrij vertaald verder blijkt, dat deze benodigde overlijdensaktes ontbreken; getuigen-
verklaringen voor de bruid zijn de volgende personen: Johanna Tijthoff, meerderjarig,
ongehuwd, wonende Oostenburgerachterstraat nr.12 te Amsterdam, zuster van de bruid.
Yda Lind, weduwe van Jan Kraak, eveneens wonende op voornoemd adres te Amsterdam.
Johanna Sinkelaar, echtgenote van Cornelis Vol, mede wonende op vnd. adres te Amsterdam.
Cornelia Molenberg, echtgenote van Hendrik Vink, wonende Ridderstraat nr.72, Amsterdam.
Ondertekend door o.a.: Johanna Tijthoff ("Anna Tijthoff") en Cornelia Molenberg.
Doopcedullen van de dochter van het bruidspaar, doopakte datum extract 3 maart 1812:
Burgelijke Stand: Departement Zuiderzee; Eerste Arrondissement; Gemeente van Amsterdam.
> Uit het Doopregister van de Nieuwe Kerk blijkt, dat de dopeling: Johana Kristina,
(vader Johannes Looper, moeder Kristina Tythoff), is geboren op den 1e juni 1811.

Uit de collectie van / From the collection of: Michael de Looper, Australia:
"Kinderen van / Children of VI.58. Johannes LOOPER x VI.59. Kristina TIJTHOFF":
1. Johanna Christina, * Amsterdam, 01-06-1811 (# 62/246), gewettigd bij huwelijk
[ouders op 29-03-1812], dienstbode, + Amsterdam, 22-11-1834 (# 9-93v), ongehuwd.
2. Arendina, * Amsterdam, 04-04-1813 (# 2-177), + Amsterdam, 07-07-1814 (# 5-234).
3. Arendina, * Amsterdam, 09-02-1815 (# 1-99), + Amsterdam, 01-03-1819 (# 2-146v).
4. Gesina, * Amsterdam, 10-02-1817 (# 1-105), + Amsterdam, 18-10-1818 (# 7-11)
5. Christina, * Amsterdam, 24-06-1819 (# 6-53); + Katwijk a/d Rijn, 07-07-1899.
(N.B.: note 6. [Huw.] X 1e Amsterdam, 12-05-1841, Pieter Bekker (1819-1874);
[Christina huw.] X 2e Katwijk a/d Rijn, 07-07-1881, Johannes Teunis Hendrik Paling.]
6. Neeltje, * Amsterdam, 11-07-1821 (# 5-99v), + Amsterdam, 25-01-1889 (# 2-73).
(N.B.: note 2. Neeltje huwt Hermanus Franciscus Vroons,
geb. Amsterdam 12-04-1816, sjouwer.) / (N.B.: note 3. Neeltje overl. Amstel 51.")
7. Dirkje, * Amsterdam, 02-04-1823 (# 4-50v), + Amsterdam, 22-04-1867 (3-38v).
(N.B.: note 4. Dirkje huwt te Amsterdam met Aart Schouten, geb. Amsterdam 08-01-1827.
Het echtpaar heeft 3 kinderen en woont Gr. Wittenburgerstr. 378 in 1851.)
8. Zoon, * l.l. geb., [l.l. = levenloos geboren zoon], + Amsterdam, 12-01-1825 (# 1-27).
9. Johannes Looper, (see pagina / page H 128 = coll. Michael de Looper, Australia):
* Amsterdam, 13-05-1826 (# 4-171), werkman, + Amsterdam, # 2-58).
(N.B.: note nr. 1.: Johannes Looper: overl. Kattenburgerdwarsstr. 1.
Johannes Looper huw.: X te Amsterdam, 07-05-1851 (# 4-28): Elizabeth Richter,
* Amsterdam, 17-07-1826 (# 5-147v), dienstbaar, + Amsterdam, 12-10-1889 (# 7-63),
dr. van Friedrich Richter en Johanna Elisabeth Vrogel.

Children [Kinderen van 9. Johannes Looper x Elizabeth Richter]:
1. Johanna Christina, * Amsterdam, 22-03-1853 (# 2-131v)
(N.B.: note nr. 2.: Johanna Christina huwt Amsterdam 06-01-1875 (# 1-6)
met: Pieter Coenraad Ingenhof, geb. Amsterdam 17-03-1849, smid, zn. van
Pieter Coenraad Ingenhof, schuitenvoerder, en Cornelia Alberta van Tinteren.)

10. Gerritje, * Amsterdam, 20-01-1829 (# 2-54), + Haarlem, 14-01-1863 (# 7v).
(N.B.: note 5. Gerritje: huwt Amsterdam, 01-02-1854 (# 1-44v) met Willem van der Wateren,
geb. te Haarlem 1829, wijnkopersknecht, zn. van Abraham van der Wateren, schoenmaker
te Haarlem, en Geertruij Bogaard.


- - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI. 60. Joannis VISSCHER
(zoon van VII.120. Jacobus:? VISSCHER:?, en VIII.121. NN, VISSCHER:?)
afkomstig van en/of wonende te Hillegom 16 juli 1821,
relatie te Hillegom/Lisse 1820/1821 met:
Gen. VI. 61. Johanna HARTVELD

(dochter van VII. 122. Johannes of Jan HARTVELD, ook genaamd HART[E]VELD, HART[E]VELT,
vermoedelijk land- en tuinbouwbedrijf?, x 123. Digna of Dina, Dyna, WASSENAAR)
geboren te Lisse, ~ RK te Lisse 6 augustus 1800, dienstbode, later huishoudster,
o.a. te Lisse, Hillegom, spellingvarianten mogelijk: Anna/Antje/Joanna/Johanna,
Janse HARTEVELD/HARTEVELDT/HARTEVELT/HARTVELD/HARTVELDT/HARTVELT),
zij woonde te Lisse 16 juli 1821, vermeld als Joanna HARTEVELT, in doopakte hieronder:

Johanna HARTVELD, zij is overleden te Hillegom 19 augustus 1887,
19 Aug.1887, Hillegom, prov.ZH, NL; overlijdensaktenr.56, aktedatum 19 aug.1887;
www.archiefleiden.nl. (transcr.MCDK; Uit de akte blijkt dat Johanna HARTVELD,
is overleden op 87-jarige leeftijd als weduwe van Joannes LANGEVELD.)
Nr.56. In het jaar 1887, den 19den der maand Augustus zijn voor ons ondergeteekende
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hillegom, verschenen:
Nicolaas Melman, oud 57 jaren, van beroep bouwmansknecht, wonende alhier (Hillegom),
en Johannes van Lierop, oud 33 jaren, van beroep winkelier, wonende mede alhier (Hillegom),
welke ons verklaard hebben, dat op den negentienden van de maand Augustus dezes jaars (19 Aug.1887),
des voormiddags ten één ure, in het huis: Wijk C, Nr. drieëntwintig, binnen deze Gemeente (Hillegom)
overleden is: Johanna Hartveld, zonder beroep, oud zevenentachtig jaren, geboren te Lisse,
weduwe van: Joannes Langeveld; dochter van: Jan Hartveld, en van Dina Wassenaar, beiden overleden;
gewoond hebbende in voornoemd huis. / En is deze akte van overlijden, na gedane voorlezing,
door de aangevers met ons onderteekend. (w.g.: N.Melman, Jh.van Lierop.) //

Johanna HARTVELD, huwde op 36-jarige leeftijd,
te Hillegom op zondag 30 juli 1837 (civ.nr.10, p.275.) :
Joannes LANGEVELD, oud 42 jr, weduwnaar van Cornelia Swaenenburg.
Hij is ook vermeld als: Jan / Joannes / Johannes, Jansz. Langeveld,
geboren en gedoopt op 24 okt.1794 te Hillegom, beroep bouwman,
overleden op 15 november 1865 te Hillegom, oud 71 jaren.

archiefleiden.nl, Archiefblok nr. 0831A > Rubriek I > filegrp 16-33 > Inventaris nr. 18
= Huw.aktenr.10, aktedatum 30 juli 1837, (transcr.MCDK)
In het jaar 1837 den 30sten der maand Julij des middags ten twaalf ure zijn voor ons
gedelegeerd Ambtenaar van den burgerlijken stand van Hillegom, gecompareerd:
Joannes Langeveld, bouwman, oud twee en veertig (42) jaren, geboren te Hillegom, (= ca.1795)
blijkens extract uit het doopboek der Roomsch Catholijke kerk aldaar
den 14den Julij jongstleden (14 juli 1837) afgegeven, meerderjarige zoon van
Jan Claasse Langeveld en Martijntje Weijers beiden overleden,
blijkens extract uit de dood in begrafenis registers,
betreffende den eerstgenoemden op den 7den Julij jongstleden te Leijden,
en voor de laatstgenoemde op den 14den Julij jongstleden te Hillegom afgegeven;
weduwnaar van Cornelia Swaenenburg, blijkens extract uit het register van overlijden
in dato Hillegom den 14den Julij voormeld. / en:
Johanna Hartveld, dienstbode, ongehuwd, oud zes en dertig (36) jaren, geboren te Lisse,
(= ca.1801), blijkens extract uit het doopboek der Roomsch Catholijke gemeente aldaar
in dato den 10den Julij jongstleden (10 juli 1837), meerderjarige dochter van
Jan Hartveld, overleden, blijkens extract uit het register van overlijden,
alsmede op den 10den Julij jongstleden (10 juli 1837) te Lisse afgegeven,
en van Dina Wassenaar, zijne weduwe, zonder beroep te Lisse woonachtig,
ten deze comparerende en hare toestemming gevende tot de voltrekking van het na te melden huwelijk. /
Zijnde de comparanten bruidegom en bruid beiden binnen de gemeente Hillegom woonachtig;
welke ons verzocht hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken;
waarvan de proclamatiën voor de hoofddeur van ons Raadhuis hebben plaats gehad,
namelijk de eerste op zondag den 16den en de tweede op zondag den 23sten Julij jongstleden. /
Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij,
aan hun verzoek voldoende, na voorlezing der gemelde stukken, (zijnde van de voldoening
aan de nationale militie door den bruidegom indertijd gebleken, bij behoorlijk bewijs
op den 12den maart des jaars 1818, door den toenmalige Schout van Hillegom aldaar afgegeven,
bij de voltrekking van des comparanten eerste huwelijk binnen deze gemeente op den
16den augustus des jaars 1832 bereids overgelegd). / Alsmede van het hoofdstuk
van den titel van het Burgerlijk Wetboek, tot opschrift hebbende: "van het Huwelijk,"
ieder der aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot man en vrouw
wilden nemen; waarop, door elk derzelven afzonderlijk een toestemmend antwoord
zijnde gegeven, verklaren wij, in naam der wet, dat:
Joannes Langeveld (weduwnaar van Cornelia Swaenenburg) en Johanna Hartveld,
door den echt zijn verbonden. / Waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt
in tegenwoordigheid van: 1. Jan Cornelisse van Lierop, 49 jaren, tuinier, (= geb.ca.1788);
2. Matheus Zandbergen, 43 jaren, bouwman, (= geb.ca.1794);
de eerstgenoemde aangehuwd broeder, de laatstgenoemde goede bekende van den bruidegom;
mitsgaders van: 3. Jacobus Galjaard, oud 33 jaren, tuinman, (= geb.ca.1804);
en 4. Christiaan Maljé, 23 jaren, koetsier, (= geb.ca.1814); beide goede bekenden van de bruid;
allen wonende te Hillegom als getuigen, door dewelke zowel als door de comparanten
onder Eede is verklaard, dat hun lieden niet bekend is het aanwezen noch ook de laatste verblijfplaats
van de grootouders van den bruidegom. / En hebben de comparanten met de getuigen en ons
na gedane voorlezing alhier onderteekend, met uitzondering van den comparant bruidegom,
dewelke heeft verklaard, niet te kunnen schrijven, noch zijnen naam teekenen.
(w.g.: Jansje Hartvelt, Diena Wassenaar, J.C. v. Lierop, M. Zandbergen, J. Galjaard, C.Maljé.) //

30 Juli 1837 Hillegom: Huwelijksaktenr.10, bijlagen; archiefleiden.nl,
=> archiefleiden.nl/home/collecties/archieven/archievenoverzicht/ead/index/eadid/0836/
=> periode 1811-1842, inventarisnummers 1-32; inventarisnr.27, jaar 1837, Vaste url:
archiefleiden.nl/home/collecties/archieven/archievenoverzicht/inventaris/
memorixscan/eadid/0836/inventarisnr/27
Vanaf scan 67, omslag scan 68, doopakte bruidegom scan 67,
archiefleiden.nl/home/collecties/archieven/
archievenoverzicht/inventaris/memorixscan/eadid/0836/
inventarisnr/27/level/file/scans-inventarispagina/3/scan-index/68/
fotouuid/826ba031-fb44-20a3-2247-8773dce889d0

15-16 Nov 1865, Hillegom, prov.ZH, NL, www.archiefleiden.nl,
burgerlijke stand, overlijdensaktenr.66, aktedatum 16 Nov.1865; (transcr.MCDK) Nr.66. /
In het jaar 1865, den 16den der maand November zijn voor ons ondergeteekende
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Hillegom, verschenen:
Willem van Lierop, oud vierenveertig (44) jaren, van beroep arbeider, wonende alhier (Hillegom),
en Willem van Zanten, oud achtenveertig (48) jaren, van beroep arbeider, wonende mede alhier (Hillegom),
welke ons verklaard hebben, dat op den vijftienden van de maand November dezes jaars (15 Nov 1865),
des namiddags ten negen ure, in het huis Wijk C, Nr. achtentwintig (28), binnen deze Gemeente is overleden:
Jan Langeveld, bouwman, oud eenenzeventig (71) jaren, geboren te Hillegom, echtgenoot van:
Jannetje Janse Hartveld, en eerder weduwnaar van: Cornelia Zwanenburg;
zoon van: Jan Claasse Langeveld, en Martijntje Weijers; neef van den eerste aangever. /
gewoond hebbende in voormeld huis. / (w.g.: W. van Lierop, W. v. Zanten.) //
{Geboortedata; Jan Langeveld, geb.±1794; Willem van Lierop, geb.±1821 [neef van de overledene];
en Willem van Zanten, geb.±1817 [niet in akte vermeld welke relatie tot de overledene]} //

Uit de relatie van VI.-60. Johannes of Joannis VISSCHER, en VI.61. Johanna HARTVELD
is een kind vermeld, zoon: V.30. Jacobus HARTVELD, geboren te Lisse op 16 juli 1821,
overleden te Voorschoten 27 december 1913 (familienaam van V.30. met div. schrijfwijzen);
hij huwde in de Gemeente Lisse op 19 februari 1842
met V.31. Johanna (Anna / Antje) HOVENIER, geboren te Lisse 29 maart 1820.

("Netherlands, Zuid-Holland Province, Church Records, 1367-1911," images, FamilySearch
(https://familysearch.org/pal:/MM9.3.1/TH-1961-31116-5642-25?
cc=2037907&wc=M99Q-V1F:n1134774693 : Rooms Katholiek > Lisse
> Dopen 1760-1865 Trouwen 1805-1865 Overlijden 1805-1811, 1816-1859
> image 53 of 129. // Nederland, Provincie Zuid-Holland, Kerk-archieven, periode 1367-1911,
betreft Rooms Katholieke kerk in Lisse, doopregister, scanafbeelding 53/129. /

Latijnse tekst, RK gemeente Lisse, dopen datum 16 Julii 1821: Jacobus Visscher,
filius illegitimus Joannis, acatholicus ex Hillegom, et Joanna Hartevelt, ex Lisse;
suscepit Catharina Groen ex Lisse. // transcr.MCDK) doopdatum 16e van Juli, 1821:
(voornaam) Jacobus, (achternaam) Visscher, onwettige zoon van de ouders:
(vader) [voornaam] Joannis [= vertaald: Johannes], [achternaam: Visscher],
niet (rooms) katholiek, uit Hillegom, en (moeder) Joanna, Hartevelt, uit Lisse;
doopgetuige: [voornaam] Catharina, [achternaam] Croon, uit Lisse. //


Geboorteakte van Jacobus HARTVELD, geboorteaktedatum 17 juli 1821 gemeente Lisse, prov.ZH, Nederland.
Voor gegevens van de vader van Jacobus HARTVELD, zie doopaktedatum 17 juli 1821 r.kath. kerk te Lisse,
hierboven met achternaam van zijn vader VISSCHER (niet achternaam van zijn moeder zie geboorteakte).

De achternaam van het gedoopte kind is later zoals in geboorteakte, spelling HARTVELD, voornaam Jacobus.
De achternaam HARTVELD, is later ook met spellingvarianten in documenten van nakomelingen, zoals o.a.,
HARTEVELD, HARTEVELDT, HARTEVELT, HARTVELD, HARTVELDT, HARTVELT.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Gen. VI. 62. Sijbrand HOVENIER

(ook genaamd Sijbrand of Sybrand HOEVENIER,
zoon van VII.-124. Elias Klaasz. HOVENIER, x VII.-125. Antje Ottes MESJES)
geboren te Hem, augustus 1774, ~ gedoopt ald., gemeente Venhuizen in West-Friesland, 20 aug.1775,
bouwman en karreman te Venhuizen, later met zijn gezin verhuisd naar Lisse,
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse 24 nov. 1859.
(Zie ook de transcriptie van zijn overlijdensaktenr.73, Lisse, aktedatum 26 nov.1859,
Sijbrand Hovenier, is overleden in zijn woonplaats Lisse, in het huis nr.180 te Lisse,
echtgenoot van Neeltje Bier, zonder beroep wonende te Lisse => MarCh.-gen.VImm. /

Gen. VI. 62. Sijbrand HOVENIER
gehuwd Gemeente Beemster (ondertr.13 okt.) 29 okt.1809 met
Gen. VI. 63. Neeltje BIERE (ook o.a.: BIER / BIEREN,
dochter van VII.-126. Jan BIERE, regent, schout & secretaris van Akersloot,
diaken en ouderling van de Hervormde Gemeente van Limmen (= thans Limmen, gemeente Castricum),
x VII.-127. Guurtje Janse de BOER).

Neeltje BIERE,
geboren en gedoopt in de plaats Akersloot (= thans Akersloot, gemeente Castricum),
o
verleden in de plaats Haarlemmermeer, 31 maart 1878, "Neeltje BIER, oud 95 jaar,
(dochter van Jan BIER, en Guurtje --- ), partner: Sijbrand HOVENIER,
weduwe van Sijbrand HOVENIER. /
(bron genlias.nl, overl.aktenr.109 gemeente Haarlemmermeer, aangiftedatum 1 apr.1878,
archieflocatie: Noord-Hollands Archief); scan-imagenr.32, familysearch.org;
Netherlands, civil registration, Noord-Holland, Haarlemmermeer;
(bekn.transcr.MCDK; overl.aktenr.109.):
"Heden den eersten april 1878, zijn voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente HAARLEMMERMEER, verschenen:
Pieter de Wals,
van beroep arbeider, oud 69 jaren, wonende alhier,
behuwdzoon van de na te noemen overledene,
en Willem Meulblok, van beroep arbeider, oud 50 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene,
welke ons hebben verklaard, dat op den 31sten maart dezes jaars des morgens ten half drie ure,
in het huis staande alhier, nommer 54 R, in den ouderdom van 95 jaren is overleden:
Neeltje Bier,
van beroep zonder, geboren te Akersloot en wonende in voormeld huis,
weduwe van Sijbrand Hovenier, dochter van Jan Bier, en van Guurtje .. .. ..
zijnde de geslachtsnaam der moeder de aangevers onbekend, beide[n] overleden. /
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing
door ons en den eersten comparant is onderteekend,
verklarende de tweede niet te kunnen schrijven.
(w.g.: P. de Wals)
. / De Ambtenaar voornoemd, (w.g.:.)." //

Uit dit huwelijk zijn nakomelingen bekend, onder andere een dochter [bron genlias.nl):
V. 62.a. Antje HOVENIER, geboren te Lisse 29 maart 1820
(dochter van Sijbrand HOVENIER en Neeltje BIEREN;
geboorteaktenr.18 Gemeente Lisse d.d.30 mrt.1820; bron www.genlias.nl/ );
in andere oude archiefbronnen, etc., ook voornaam: Anna of Johanna, familienaam HOVENIER;
gehuwd met V.30. Jacobus HARTVELD
(ook o.a.: HARTVELDT / HARTVELT), geboren te Lisse 16 juli 1821.

Hieronder volgen bijzonderheden over de andere kinderen uit het gezin VI.-62. x VI.-63., familienaam HOVENIER
(in bewerking; oude aantekeningen en archiefbronnen volgen voor zover mogelijk):

V.62.b. Jan HOVENIER, geboren te Lisse 29 mei 1821, zoon van Sijbrand HOVENIER en Neeltje BIEREN;
geboorteaktenr.21 Gemeente Lisse d.d.31 mei 1821; bron burgerlijke standakte archieflocatie Nationaal Archief
(Rijksarchief Zuid-Holland); website GenLias www.genlias.nl

V.62.c. Guurtje HOVENIER, geboren te Lisse 17 sept.1822, dochter van Sijbrand HOVENIER en Neeltje BIEREN;
geboorteaktenr.38 Gemeente Lisse d.d.19 sept.1822; bron burgerlijke standakte archieflocatie Nationaal Archief
(Rijksarchief Zuid-Holland); zie website GenLias www.genlias.nl /
Guurtje HOVENIER, overleden in de plaats Haarlemmermeer, 22 jan.1881, oud 59 jaar, geboren in de plaats Lisse
(dochter van Sijbrand HOVENIER, en Neeltje BIER), partner Pieter de WALS, relatie: ee [= echtgenote van].
(bron genlias.nl, overl.aktenr.27 gem. Haarlemmermeer 22, aangiftedatum 22 jan.1881; archieflocatie:
Noord-Hollands Archief). / scan-imagenr.32, familysearch.org; Netherlands, civil registration,
Noord-Holland, Haarlemmermeer; (bekn.transcr.MCDK; overl.aktenr.27.):
"Heden den 22sten januari 1881, zijn voor ons ondergeteekende,
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente HAARLEMMERMEER, verschenen:
Joachim van den Berg,
van beroep arbeider, oud 49 jaren, wonende alhier, bekende van de na te noemen overledene,
en Johannes Godfried Legel, van beroep concierge, oud 58 jaren, wonende alhier, bekende van de overledene,
welke ons hebben verklaard, dat op den 22sten dezer des nachts ten twee ure,
in het huis staande alhier, nommer 53 R, in den ouderdom van 59 jaren is overleden:
Guurtje Hovenier,
van beroep zonder, geboren te Lisse en wonende in voormeld huis,
gehuwd met Pieter de Wals, arbeider, wonende alhier;
dochter van Sijbrand Hovenier, en van Neeltje Bier, beide[n] overleden. /
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de comparanten is onderteekend.
(w.g.: J. van den Berg, J.G. Legel)
. / De Ambtenaar voornoemd, (w.g.:.)." //

• 10 juni 1887 gemeente Groningen (bron genlias): Detail resultaat:
(Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden /
Archieflocatie Groninger Archieven / Algemeen Gemeente: Groningen /
Soort akte: overlijden / Aktenummer: 509 / Aangiftedatum: 10-06-1887 /
Overledene Petrus de Wals  / Geslacht: M / Overlijdensdatum: 10-06-1887 /
Leeftijd: 78 / Overlijdensplaats: Groningen /
Vader Jacobus de Wals / Moeder Catharina van Beek /
Partner Geurtje Hovenier, Relatie: weduwnaar /
Nadere informatie geboortepl: Geertruidenberg; beroep vader: arbeider //

• 26/27 jan.1841 gemeente Avereest (bron genlias):
Detail resultaat: (Overledene) Bron Burgerlijke stand - Overlijden /
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel / Algemeen Toegangnr: 123 /
Inventarisnr: 867 / Gemeente: Avereest /
Soort akte: overlijdensakte / Aktenummer: 4 / Aangiftedatum: 27-01-1841 /
Overledene Jacobus de Wals /
Geslacht: M / Overlijdensdatum: 26-01-1841 / Leeftijd: 70 / Overlijdensplaats: Avereest /
Vader: - / Moeder: - /
Partner Catrina van Beek, Relatie: echtgenoot / Nadere informatie landbouwer;
geboren te Ginneken (Nb); ouders niet vermeld. //

• 29 jun.1852 / 1 jul.1852 gemeente Avereest (bron genlias):
Detail resultaat: (Overledene) / Bron Burgerlijke stand - Overlijden /
Archieflocatie Historisch Centrum Overijssel / Algemeen Toegangnr: 123 / Inventarisnr: 869 /
Gemeente: Avereest /
Soort akte: overlijdensakte / Aktenummer: 59 / Aangiftedatum: 01-07-1852 /
Overledene Catharina van Beek /
Geslacht: V / Overlijdensdatum: 29-06-1852 / Leeftijd: 82 /
Overlijdensplaats: Avereest / Vader - / Moeder - /
Partner Jacobus de Wals, Relatie: weduwe /
Nadere informatie geboren te Oosterhout (Nb); ouders niet bekend. //

 

=====================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT

• COPYRIGHT, disclaimer, PRIVACY, CONTACT

================================================

Kwartierstaat op volgende pagina's / Pedigree on next pages;

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VII / continued GENERATION VII.

=============================================

Marianne Christina KAZENBROOT >
naar pagina's generaties / > to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. /
MarCh-gen.III. / • MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. /

MarCh.-gen.VI. / GENERATIE VI: EXTRA PAGINA'S - GENERATION VI: EXTRA PAGES :

MarCh.-gen.VIff. / • MarCh.-gen.VIfm. / • MarCh.-gen.VImf. / • MarCh.-gen.VImm. /

MarCh-gen.VII. / • MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. /

MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. / • MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. /

MarCh.-gen.XVI. / • MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=============================================================

• COPYRIGHT, disclaimer, PRIVACY, CONTACT

home