All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


All rights reserved. Copyright © 1963–2010:
Marianne Christina
Deden-Kazenbroot,
auteur / author.

disclaimer


HOME

CONTACT: EMAIL

www.kazenbroot.nl - copyright M.C. Deden-Kazenbroot.

 

De volgende pagina's zijn in bewerking / The following pages are under construction:

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

=================================================================

 


GENERATIE VII: OUDGROOTOUDERS
Voorouders: nummers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.
GENERATION VII: 4th GREAT-GRANDPARENTS
Ancestors: numbers 64-79, 80-95 & 96-111, 112-127.


Voorouders van vaderszijde Generatie VII.64–95.


Gen. VII.-64. Jacob KAZENBROOT / Japik Bancraszoon / Bankris[zoon] / Pancr.
CASEMBROOT / CASEMBROOD / KAASENBROOD / KASENBROOD /
KAZEN BROOD / KAZENBROOD / KAZENBROOT.

Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.)

De doopnaam van Jacob is "Japik", geregistreerd in het RK-doopboek 3A Heemskerk 24 juni 1772
(Boek 3A eerste inschrijving te Heemskerk; zoon van VIII.-128. Bankris CASEMBROOD
en VIII.-129. Grietje Janse de WIT, echtelieden wonende te Noorddorp/Heemskerk;
RK-doopgetuigen: Japik STUT en Trijntje JAPIKS; zie doopaktes hierboven;
in de 2e en 3e inschrijving in RK-doopboeken van Heemskerk spellingvariaties van zijn familienaam:
op kopiepagina in 3A: Japik CASENBROOD, op kopiepagina in 4: Japik CAASENBROOD).
Jacob woonde voor zijn huwelijk te Noorddorp/Heemskerk; na zijn huwelijk te Schoorl, Bergen en Velsen.
Zijn familienaam werd in deze plaatsen op verschillende manieren geschreven in kerkregisters en documenten;
de handtekening van Jacob is ook bekend met ten minste drie verschillende spellingvariaties, zoals familienaam
KAZENBROOD. In aktes van kinderen (zoals extract-huwelijksbijlagen): KAASENBROOD, KAZENBROOT.
Het beroep van Jacob is voornamelijk vermeld als: boer en bouwman.
In zijn overlijdensakte: Jacob KASENBROOD; overleden in zijn laatste woonplaats Velsen 24 januari 1814
(leeftijd 41 jaar oud); 2x gehuwd; Jacob was vader van tien kinderen (vier kinderen uit het eerste huwelijk
en zes kinderen uit het tweede huwelijk waaronder het jongste kind geboren na zijn overlijden aldaar).
Zijn familienaam (met spellingvariaties C/K werd voortgezet door twee zonen uit zijn eerste huwelijk met
Guurtje KAGER (familienaam met spellingvariaties C/K); de familienaam (inclusief spellingvariaties C/K)
van de oudste familietak is na enkele generaties uitgestorven.

Personen met familienaam KAZENBROOT (zie ook 1x fout, variant genoteerd spelling KAZENBROOD)
vermeld in de Volkstelling van 1947 betreft
nakomelingen van de jongste familietak officieel KAZENBROOT:
VI.-32. Hendrik KAZENBROOT (zoon van de echtelieden VII.-64. x1: VII.-65.)
en VI.-33. Erckjen DRIESSEN (ook genaamd o.a.: Erikjen / Ermina / Hermina),
dochter van VII.66. Gerrit DRIESSEN, wagenmaker, en VII.67. Hilletje VASKE,
echtelieden te Groet/Schoorl, Noord-Holland; familienamen ook met varianten).

•• (VII.-64.) Jacob Kazenbrood / Kazen Brood, weduwnaar wonende te Bergen (Noord-Holland)
zoals vermeld in de archiefstukken van de plaats Bergen (prov. Noord-Holland);
ondertr.gaardersreg.4 mei 1805; 19 mei 1805.ondertr.,gaardersreg.civ.:
"4 Mai (1805 Bergen): gaf Jacob Kazenbrood, weduwnaar alhier, zich aan te zullen trouwen met
Maartje Hendrikdr Banning j:d: alhier woonagtig, en beide[n] te Heemskerk gebooren;
als gehoorende voor de bruidegom in geene der classe, en dus Pro - Deô.
/
Zie verder pagina: • MarCh-gen.VIIff.
•• (VII.64.) Jacob Kazen Brood, weduwnaar;
zijn 2e Huwelijk xx te Bergen 19 mei 1805 met:
Maartje Banning (geknoei in de civ.akte; letter a, zie ook: Benning).
De familienaam van Maartje is in andere aktes o.a.:
Bannink, Ben, Bennig, Benningh, Bennink, Binning, Penning),
zij is geboren te Heemskerk. Zie verder: • MarCh-gen.VIIff.

Uit het huwelijk van VII.64. Jacob KAZENBROOD (KAASENBROOD)
en Maartje BANNING/BENNING, zijn nakomelingen bekend
(zie ook de oude schrijfwijze CASEMBROOT te Heemskerk
(bron archiefonderzoek in oude archieven door de archivaris van de gemeente Heemskerk;
CASEMBROOT met spellingsvarianten C/K, in oud-notarieel archief CASEMBROOT,
CASENBROOT; CASEMBROOT is spelling oude hofstijl in de Nederlanden.
Ooverige schrijfwijzen bijvoorbeeld: CAASEMBROOD, CAASENBROOD, CASENBROOD,
CASENBROT, KAASENBROOD, KAASENBROOT, KAASSENBROOT, KASEMBROOT,
KASENBROOD, KASENBROODT, KASENBROOT, KAZENBROOD, KAZENBROOT). /
Zie verder website met databanken over naamkunde van Meertens Instituut => www.meertens.knaw.nl.
Vervolg details kwartierstaatpagina zevende generatie voorouders vader van vaderszijde / father's father:
MarCh-gen.VIIff

VII.-64. Jacob KASEMBROOT, j.m., geboren te Heemskerk; huwde tweemaal;
woonde voor zijn eerste huwelijk in de plaats Schoorl, hij ging in ondertrouw aldaar op 15 april 1797,
het huwelijk vond plaats op 30 april 1797 in de r.kath. kerk te Schoorl, Noord-Holland, met:
VII.-65.Guurtje Hendrikse KAGER, bruid alhier te Schoorl woonachtig.

• 15 April 1797 Schoorl: (VII.64.) Jacob KASEMBROOT, j.m., gebooren te Heemskerk,
thans alhier residerende, zullende trouwen met: Guurtje Hendrikse KAGER alhier woonachtig;
ieder onder de Classe van ƒ 6-0-0. (Bron: Schoorl, DTB-impost-/gaardersregister, inv.nr.8.; blz.270.;
Source: Schoorl, The Netherlands, registers of marriage taxes, inv.nr.8; page 270.)

Gen. VII.-65. Guurtje Hendrikse CAAGER / KAAGER / KAAGERS / KAGER
(dochter van VIII.-130. Hendrik Cornelisz. CAAGER, ook o.a.: CAGER / KAAGER / KAGER,
en VIII.-131. Ariaantje JOOSTESZ, ook o.a.: Adriaantje Jooste[n]s de JONG/JONGH
echtelieden gehuwd (otr.7 jan.1761) 2 feb.1761. te Schoorl, Noord-Holland)
.

VII.65. Guurtje CAAGER is gedoopt te Schoorl op 3 december 1764,
doopnaam/voornaam: Guurtje, dochter van Hendrik CAAGER,
en van Ariaantje JOOSTESZ, echtelieden uit de plaats Catrijp/ Schoorl
(doopgetuige: Gerrit CAAGER; bron: RANH, RK-doopboeknr.3, blz.209).
Guurtje KAGER is overleden in haar laatste woonplaats Bergen in juni 1804
(adres Op de Nes te Bergen, overleden na de geboorte van het vierde kind,
de enige dochter: doopnaam Grietje, RK gedoopt op 30 april 1804 te Bergen, Noord-Holland).
Guurtje Hendrikse KAGER werd begraven te Bergen op 13 juni 1804, leeftijd 39 jaar oud.
(Zie ook deze website-pagina: CASEMBROOT.3.7.Jacob.4a. => Jacob KAZENBROOT.)

Uit dit huwelijk van VII.-64. x VII.-65. onder andere zoon:
(VI.32.) Hendrik (familienaam later vermeld met varianten; oude hofstijl CASEMBROOT
is verdwenen in de loop van de negentiende eeuw bij deze tak vroegere spelling, o.a.:
KAASENBROOD, officieel vanaf 1823 in de huwelijksakte tot heden: KAZENBROOT).
(VI.32.) Hendrik is op 19 november 1799 geboren te Bergen (prov. Noord-Holland).
(In militaire dienst verklaring is Hendrik foutief vermeld geboren in Beverwijk.)

Hendrik is RK gedoopt op 19 november 1799 te Bergen, zoon van de echtelieden:
Jacob Pancr. KAASENBROOD en Guurtje H[endrikse] KAGER,
doopgetuigen Gerrit H[endriksz.] KAGER en Adriaantje de JONG.
Zie ook elders op deze website: Genealogie CASEMBROOT.1.a.

(De afkorting Pancr. = patroniem, eerste voornaam van zijn vader,
o.a.: Pancras/Pancratius => handtekening van Jacob's vader,
in diens testament in Amsterdam met voornaam: Banckeris.)

======================================================


Gen. VII.-66. Gerrit (Gerardus) DRIESSEN
(zoon van VIII.-132. (?: Andries DRIESEN, gehuwd te Alkmaar Stadstrouw/R.K.DTB:105;
DTB-inv.6, folionr.954, op 8 aug.1762],
x VIII.-133. ?: Lijsbeth GERRITS),
Gerrit is geboren ca. 1766 (?: zie doopregister Alkmaar hieronder: doopnaam Gerardus),
RK, beroep wagenmaker; Gerrit DRIESSEN woonde met gezin vermoedelijk te Groet/Schoorl,
Gerrit (of Gerardus) DRIESSEN is overleden na ca. mei 1832.

Uit het RK-doopregister Alkmaar (index 1658–1811): Andries DRIESSE x Leijsbeth GERRITS;
RK-gedoopt zijn de volgende kinderen te Alkmaar; DTB kerk reg.-nummers 102 en 109, betreft:
(nr.109.) ~ Gerardus 11 jul.1766; (=> BETREFT KWARTIERSTAATNR. VII.-66.)
(nr.102.) ~ Maria 17 apr.1769; (nr.102.) ~ Maria 5 jun.1770;
(nr.102.) ~ Catharina 29 apr.1774; (nr.102.) ~ Catharina 1 jan.1777;
(nr.102.) ~ Margaretha 29 nov.1778. //


Gerrit, ook Gerardus, familienaam DRIESSEN (met spellingsvarianten),
beroep wagenmaker, woonde met zijn gezin te Groet/Schoorl,
Gerrit (of Gerardus) DRIESSEN is overleden na ca. mei 1832.

(VII.-66.) Gerrit (of Gerardus) DRIESSEN huwde 9 febr. 1795 te Aalsmeer
(bron / source: LDS-Church, USA) met:
Gen. VII.-67. Hilletje (Hillegonda) VASKE
(dochter van VIII.-134. NN (? Bernardius of Bernardus?) VASKE,
x VIII.-135. Hermine SELIE / SELU, echtelieden te Alkmaar of omgeving),
geboren vermoedelijk circa 1775,
overleden te Schoorl 18 juni 1804, RK begraven aldaar.

Uit dit huwelijk van VII.-66. x VII..-67. zijn kinderen bekend,
onder andere dochter: Erckjen (Erckje / Erikje / Erikjen) DRIESSEN,
geboren te Groet / 't Eems (bij Schoorl),
RK gedoopt te Schoorl 9 febr. 1797; zij volgt VI.-33.

De volgende nakomelingen bekend van de echtelieden VII.-66. x VII.67.,
(bronnen, o.a. genlias.nl, fam. DRIESSEN - VASKE / NASKE):

(dochter) Erckjen Driessen, vermeld als bruid, x Hendrik Kazenbroot:
4 mei 1823 gemeente Schoorl (huw.aktenr.5; Noord-Hollands Archief; genlias.nl/):
bruidegom Hendrik Kazenbroot, leeftijd 23, beroep landbouwer, geboorteplaats: (Bergen),
zoon van Jacob Kazenbroot, en Guurtje Kager;
bruid Erckjen Driessen, leeftijd 26, beroep boerenmeid, geboorteplaats: (Groet),
dochter van Gerrit Driessen, beroep wagenmaker, en Hilletje Vaske. //

(dochter) Adriana Driessen, geen partner vermeld in overlijdensakte:
4 feb.1833 gemeente Groet (overl.aktenr.1; Noord-Hollands Archief; genlias.nl/):
overledene Adriana Driessen, geboorteplaats Schoorl, vrouw,
overlijdensplaats Groet, overlijdensdatum 4 feb.1833, leeftijd 34,
dochter van Gerrit Driessen, en Hilletje Vaske. //

(zoon) Jan Driessen, vermeld als bruidegom, x Neeltje Doeven:
17 jan.1824 gemeente Zijpe (huw.aktenr.5; Noord-Hollands Archief; genlias.nl/):
bruidegom Jan Driessen, leeftijd 27, beroep wagenmakersknecht, geboorteplaats Schoorl,
zoon van Gerrit Driessen, en Hillegonda Vaske;
bruid: Neeltje Doeven, leeftijd 27, geboorteplaats Zijpe,
dochter van Pieter Doeven, en Maartje Groen. //

13-14 jan.1820 gemeente Zijpe (overlijdensaktenr.1401, Noord-Hollands Archief, genlias.nl):
overledene Maartje Groen, geboorteplaats: -; vrouw, overlijdensplaats Zijpe, leeftijd 58,
vader: - - ; moeder: - - . Nadere informatie: partner: Pieter Doeven, relatie: wd. //

(vnd. zoon) Joannes Driessen, weduwnaar van Neeltje Doeven, x Anna Roozendaal.
20 apr.1826 gemeente Groet (huw.aktenr.1; Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Joannes Driessen, leeftijd 30, beroep wagenmakersknecht, geboorteplaats Groet,
zoon van Gerrit Driessen, beroep wagenmaker, en Hillegond Naske;
bruid Anna Roozendaal, leeftijd 27, geboorteplaats Warmenhuizen,
dochter van Cornelis Roozendaal, en Jannetje Stet. //

Uit het huwelijk van Joannes Driessen, ook Jan Driessen,
x Anna Roozendaal, ook Antje Roosendaal, Antje Rozendaal,
zijn de volgende kinderen bekend:

(zoon) Gerrit Driessen, geboren te Groet, overleden ald. 24 maart 1831:
(overlijdensaktenr.1, gemeente Groet, aangiftedatum 24 maart 1831,
archieflocatie Noord-Hollands Archief, bron genlias.nl):
overledene Gerrit Driessen, geslacht: M., geboorteplaats Groet,
hij is overleden op 24 maart 1831, overlijdensplaats Groet, leeftijd: 4;
vader Jan Driessen, moeder Anna Roozendaal. //

(dochter) Hiltje Driessen, bruid, x Cornelis Boekel (weduwnaar van Neeltje Weel):
30 jan.1862 gemeente Harenkarspel (huw.aktenr.2, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Cornelis Boekel, leeftijd 44, landbouwer, geboorteplaats Zuid-Scharwoude,
zoon van Jan Boekel, en Antje Bakker;
bruid Hiltje Driessen, leeftijd 32, geboorteplaats Schoorl,
dochter van Jan Driessen, en Anna Roozendaal. //

(dochter) Grietje Driessen, bruid, x Cornelis Boekel (weduwnaar van Hiltje Driessen):
19 mei 1865 gemeente Harenkarspel (huw.aktenr.12, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Cornelis Boekel, leeftijd 47, landbouwer, geboorteplaats Zuid-Scharwoude,
zoon van Jan Boekel, en Antje Bakker;
bruid Grietje Driessen, leeftijd 28, geboorteplaats Schoorl,
dochter van Jan Driessen, en Antje Rozendaal. //

(voornoemde) Cornelis Boekel, zijn eerste huwelijk met Neeltje Weel:
28 apr.1844 gemeente Harenkarspel (huw.aktenr.8, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Cornelis Boekel, leeftijd 26, landbouwer, geboorteplaats Zuid-Scharwoude,
zoon van Jan Willemsz. Boekel, landbouwer, en Antje Cornelis Bakker;
bruid Neltje Weel, leeftijd 18, geboorteplaats Harenkarspel,
dochter van Pieter Weel, landbouwer, en Antje Kunes. //

Van Cornelis Boekel en zijn eerste echtgenote Neeltje Weel, zijn kinderen bekend,
met familienaam Boekel, vermeld in huwelijksakten. (bron genlias.nl/). //
Van Cornelis Boekel en zijn derde echtgenote Grietje Driessen, zijn ook kinderen bekend,
met familienaam Boekel, gehuwd, zie hierna. (bron genlias.nl). //

(huw.aktenr.6, gemeente Bergen, 3 jun.1889, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Jan Oldenburg, leeftijd 35, beroep aannemer, geboorteplaats Bergen,
zoon van Jacob Oldenburg, en Trijntje Brammer;
bruid Aagje Boekel, leeftijd 21, geboorteplaats Haringcarspel,
dochter van Cornelis Boekel, en Grietje Driessen. //

(huw.aktenr.33, gemeente Alkmaar, 26 apr.1897, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Cornelis Boekel, leeftijd 24, beroep landman, geboorteplaats Harenkarspel,
zoon van Cornelis Boekel, en Grietje Driessen;
bruid Grietje Zuurbier, leeftijd 20, geboorteplaats Oterleek,
dochter van Dirk Zuurbier, beroep landman, en Sijbrechtje Krijgsman. //

(dochter) Jannetje Driessen, geboren en overleden op 11 september 1830
(overlijdensaktenr.1209, gemeente Groet, aangiftedatum 12 sep.1830,
archieflocatie Noord-Hollands Archief, bron genlias.nl):
overledene Jannetje Driessen, geslacht: V., geboorteplaats Groet,
zij is overleden op 11 september 1830, overlijdensplaats Groet, leeftijd: half uur;
vader Jan Driessen, moeder Anna Roozendaal. //

(dochter) Jannetje Driessen, bruid, x Cornelis Wuiten:
21 mei 1864 gemeente Harenkarspel (huw.aktenr.16, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Cornelis Wuiten, leeftijd 30, beroep arbeider, geboorteplaats Nieuwe Niedorp,
zoon van Arie Wuiten, en Neeltje Breed;
bruid Jannetje Driessen, leeftijd 31, beroep dienstbode, geboorteplaats Schoorl,
dochter van Jan Driessen, en Antje Roosendaal. //

(vnd. dochter) Jannetje Driessen, weduwe van Cornelis Wuiten, x Pieter Langedijk.
7 okt.1869 gemeente Harenkarspel (huw.aktenr.13, Noord-Hollands Archief, genlias.nl/):
bruidegom Pieter Langedijk, leeftijd 42, beroep arbeider, geboorteplaats Harenkarspel,
zoon van Cornelis Langedijk, beroep arbeider, en Dieuwertje Slijkerman;
bruid Jannetje Driessen, leeftijd 37, geboorteplaats Schoorl, weduwe,
dochter van Jan Driessen, en Antje Roosendaal. //==========================================================

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Gen. VII.-68. Joannes PRAAT
(zoon van VIII.-136. NN PRAAT x VIII.-137. NN),
x Huw. te ? Schoorl ? voor of circa 1793 met:
Gen. VII.-69. Trijntje Dirksd. RINKEL
(dochter van VIII.-138. Dirk RINKEL x VIII.-139. NN NN).

Uit het huwelijk VII.-68. Joannes PRAAT x VII.-69. Trijntje Dirksd. RINKEL
is een kind bekend, t.w. een zoon:
Arie PRAAT, geboren te Schoorl circa 1794, RK,
gedoopt te Schoorl 28 februari 1794, hij volgt VI.-34.

=======================================================


Gen. VII.-70. Adrianus van ESCH
( zoon van VIII.-140. ?, van ESCH, x VIII.-141. ?, ?.),
beroep timmerman, woonde te Amsterdam met zijn gezin,
hij is overleden aldaar voor 6 jul.1811; bron stadsarchief Amsterdam:
Adrianus van Esch, begr. 6 juli 1811, begraafplaats St. Anthonis Kerkhof, Amsterdam,
echtgenoot van Anna van Tonningen. (DTB 1183, p.127vo, p.128.)

VII.-70. Adrianus van ESCH
huw. Amsterdam (otr.18 mrt 1791, dtb 758, p.406) 1791, met:
Gen. VII.-71. Anna van TONNINGEN
(dochter van VIII.-142. ? van TONNINGEN, x VIII.-143.?: ROOTHART ? )

Anna van Tonningen was eerder gehuwd te Amsterdam in 1784
(otr.26 mrt.1784, ondertr.reg. dtb 754, p.163) met Jan Meerman;
overleden ald.; Johannes Meerman, begraven te Amsterdam 13 jan.1789,
begraafplaats: Karthuizer Kerkhof (DTB 1183, p.127vo, p.128.).

Uit het huwelijk van VII.-70. x VII.-71.
onder andere dochter Elisabeth van Esch,
"Elisabeth", familienaam: van Esch. / Elizabet / Elizabeth van ESCH,
zij is geboren te Amsterdam voor of op 8 nov.1791; doopnaam Elisabeth,
gedoopt 8 nov.1791 te Amsterdam in de R.Kath. kerk De Posthoorn,
(doopgetuigen Cornelis Raademakers en Elisabeth van den Bogard;
pastor Wilhelmus Reinerus Boom; bron: 348, p.375, (folio 188) nr.22).

Zij is vermeld hierna als oudste van de kinderen:
Elisabeth van Esch, zij volgt bij generatie VI = VI.-35. /
Huwelijk Gemeente Schoorl datum 27 apr.1817
(bron huw.aktenr.6; archieflocatie Noord-Hollands Archief; www.genlias.nl):
bruid Elizabeth van Esch, leeftijd 25, geboorteplaats Amsterdam, beroep dienstbode
(vader Adrianus van Esch, beroep timmerman, moeder Anna van Tonningen);
bruidegom Arie Praat, leeftijd 23, geboorteplaats Schoorl, beroep werkbode
(vader Joannes Praat, beroep dagloner, moeder Trijntje Dirksd. Rinkel).

=============================================================

Gen. VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT (div. schrijfwijzen van de familienaam;
zoon van VIII.-144. NN SCHMIT x VIII.-145. NN NN),
x Huw. (voor of circa 1794, vermoedelijk te Utrecht) met:
Gen. VII.-73. Martha FUISCH
(dochter van VIII.-146. NN FUISCH x VIII.-147. NN NN).

Uit het huwelijk van VII.-72. x VII.-73. is een kind is bekend, t.w. een zoon:
VI.-36. Hendrik Carel SCHMIT, geboren te Utrecht omstreeks 1795,
van beroep kleermaker; overleden te Weesp op 11 juli 1842 (familienaam SMIT);
huw. 3 okt.1818 te Weesperkarspel (prov. Noord-Holland), leeftijd 23 jaar, met
VI.-37. Neeltje POOL, geboren te Weesperkarspel circa 1791, als bruid vermeld leeftijd 27 jaar
(dochter van VII.-74. Pieter POOL en VII.-75. Johanna EBBEN).

==================================================================

Gen. VII.-74. Pieter POOL
(zoon van VIII.-148. NN POOL x VIII.-149. NN NN),
beroep tuinman (vemeld 1814). x Huw. (vermoedelijk voor ca.1790-1791, mogelijk Noord-Holland,
bijvoorbeeld in Weesp of Weesperkarspel) met:
Gen. VII.-75. Johanna EBBEN (ook Anna EBBE, Hanna EBBINK, vermoedelijk ook EBBING?,
dochter van VIII.-150. NN EBBE of EBBEN ? x VIII.-151. NN NN).
Uit het huwelijk van VII.-74. Pieter POOL,
en VII.-75. Johanna EBBEN ook Anna EBBE of Hanna EBBINK (EBBING?)
zijn kinderen bekend, o.a. dochter:
(VII.-74.a. =) VI.-37. Neeltje POOL, geboorteplaats Weesperkarsel (ook geboorteplaats Weesp)
geboortedatum ca 1790-1791, vermoedelijk het oudste kind, oudste dochter van VII.-74. x VII.-75.,
echtelieden in Noord-Holland. /
Op 3 oktober 1818 huwt te Weesperkarspel, prov. Noord-Holland:
bruid VI.-37. Neeltie POOL, leeftijd 27 jaar, geboren in de gemeente Weesperkarspel circa 1790-1791
(dochter van VII.-74. Pieter POOL en Johanna EBBEN VII.-75.);
gehuwd in haar geboorteplaats de gemeente Weesperkarspel op 3 oktober 1818 met
bruidegom: VII.-36. Hendrik Carel SCHMIT, leeftijd 23 jaar, geboren in de gemeente Utrecht circa 1795,
kleermaker (zoon van VII.-72. Johan Rhijnhard SCHMIT en VII.-73. Martha FUISCH).
[Bron: GenLias, www.genlias.nl; burg.stand huw.aktenr.15 d.d. 3 okt.1818 Gemeente Weesperkarspel;
archieflocatie Noord-Hollands Archief > locatie Haarlem. //

================================================================


Gen. VII.-76. Cornelis Sijbrands (de VRIES)
(zoon uit het 2e huwelijk van VIII.-152. Sijbrand DIRKSE x [2e] VIII.-153. Geertruij HEUFT),
gedoopt te Diemen op 19 november 1736, begraven te Amsterdam op 7 januari 1804.

(VII.-76.) Hij huwde 2x. Gehuwd (1e) te Vinkeveen (ondertrouwd te Diemen op 2 februari 1759) met:
Aaltje Jacobse KOOPMANSCHAP / Alegunda / Alida KOMANSCHAP
(zij was eerder gehuwd en weduwe van Dirk SWIKKERS),
woonde te Vinkeveen (1759), overleden te Weesp op 4 juni 1788. /

(VII.-76.) Hij hertrouwde als weduwnaar (zijn 2e huwelijk)
te Weesp op 26 april 1789 met:
Gen. VII.-77. Margaretha (Grietje) GIELING
(dochter van VIII.-154. Lucas GIELEN x VIII.-155. Petronella van der LOEF)
geboren te Bussum, gedoopt te Naarden 14 mei 1764; overleden te Weesp 21 juli 1825.
Margaretha (Grietje) GIELING hertrouwde als weduwe, haar tweede huwelijk,
te Weesp op 8 juli 1804 met Jurrian SMIT.

Uit het tweede huwelijk van deze voorouders met kwartierstaatnummers:
VII.-76. Cornelis Sijbrands (de Vries) x VII.-77. Margaretha (Grietje) Gieling,
o.a. het jongste kind, hun zoon:
VI.-38. Sijbrand (Cornelisz.) de Vries, geboren te Muiden op 18 december 1798.

• Zie ook twee huwelijksaktes elders op deze website,
t.w. van het voornoemde echtpaar VII.-76 x VII.-77 De VRIES x GIELING
en van hun zoon VI.-38 x VI.-39. De VRIES x LINDOREN [LINDOORN],
aktes uit de particuliere collectie van John de VRIES (emailadres: patojohn@hotmail.com)
zie elders op deze website, pagina: Various.KAZENBROOT. //
• Zijn voorouders, zie: Cornelis de VRIES, geboren te Weesp op 10 maart 1829,
broer van mijn voorouders: (V.-19.) Klara Helena de VRIES, zij is hierboven vermeld,
dochter van VI.-38. x VI.-39.). //

==========================================================


Gen. VII.-78. Bruno of Bruin LINDOORN of LINDOREN
(?, zoon van VIII.-156. NN LINDOORN. of LINDOREN, en VIII.-157. NN NN),
beroep schuitjager, wonende te Weesp.
Hij huwde met:
Gen. VII.-79. Clara of Klaartje KEYSER of KEIJSER, KEYZER, KEIJZER
(dochter van VIII.-158. NN KEYZER / KEYSER x VIII.-159. NN NN).

Uit het huwelijk van VII.-78. x VII.-79. is een kind is bekend, dochter:
VI.-39. Alida of Alieda LINDOORN ofLINDOREN, geboren te Weesp,
gedoopt aldaar op 31 maart 1809. Zij huwt 1e. te Weesp 4 januari 1829 [zie huw.akte, nr.1.]
VI.-38. Sijbrand de VRIES, geboren te Muiden 18 dec. 1798,
zoon van VII.-76. Cornelis Sijbrands [de VRIES] en VII.-77. Margaretha (Grietje) GIELING,
hierboven vermeld. / Zie verder bij Generatie VI.-39. Alida LINDOORN.) //

===========================================================
===========================================================

 

Gen. VII.-80. Pieter de WIT (?, zoon van VIII.-160. Sijmon de WIT (?) van Oostzaan
x VIII.-161. Trijntje Pieters SPELT, van Monnikendam, geboren omstreeks 1728,
echtelieden aldaar),
*3 jun.1753 te Monnikendam, +2 mei 1824 aldaar.

Pieter de WIT (VII.-80.) Pieter de WIT
huwde (vermoedelijk te Monnikendam of omgeving?)
met:
Gen. VII.-81. Christina KATER
(dochter van VIII.-162. Symon KATER x VIII.-163. Annetje Pieterse BLEIJ / BLEY),
*9 sept.1756 te Monnikendam. //

Uit dit huwelijk van VII.-80. x VII.-81. kinderen, o.a. een zoon:
VI.-40. Simon PIETERS of Simon Pietersz. de WIT, geboren te Monnikendam
ca. 1779/1780, of ca.1 juli 1781 (als oudste kind?).
Hij huwde te Monnickendam 17 nov.1804 met:
VI.-41. Trijntje Cornelisse SEYP / ZIJP, geboren te Ilpendam ca.1775/'76,
+ Amsterdam 11 jan.1850
(dochter van: VII.-82. Cornelis ZIJP
of vermoedelijk [nagaan]: Cornelis Claasz. ZIJP,
en VII.-83. [verm.] Neeltje Cornelisse OUD,
echtelieden wonende te Ilpendam of omgeving.

=============================================================

Gen. VII.-82. Cornelis SEYP / SIJP / ZIJP (?, wsch. geboren te Edam ca.1736;
zoon van VIII.-164. Claas Cornelisz. SEYP / SIJP / ZIJP (? *ca.1706)
en VIII.-165. Trijntje ADRIAANSE
of ADRIAENS),

[mogelijk dezelfde?: Cornelis SYP, overl.akte 30 nov. 1837 Amsterdam;
zie verdere gegevens in vnd. overl.akte aldaar].

Huw. met:
Gen. VII.-83. Neeltje OUD
(dochter van VIII.-166. Cornelis Jacobs OUD x VIII.-167. Alida of Aeltje PIETERS,
echtelieden vermeld te Ilpendam).

Van VII.-82. x VII.-83. is een kind is bekend, t.w. een dochter:
VI.-41. Trijntje Cornelisse SEYP / SIJP, geb. te Ilpendam ca. 1775/1776,
+ Amsterdam 11 jan.1850;
zij huwde met VI.-40. Simon Pietersz. de WIT,
geb. te Monnikendam ca. 1779/1780 of ca.1 juli 1781. //

==============================================================

Gen. VII.-84. Anton of Antoni Wilhelm RUIJTENAAR, ook RUYTENAAR, RUITENAAR
(?, zoon van VIII.-168. NN [?Wilhelm?] RUYTENAAR (?) x VIII.-169. NN NN),
* d.d. ? te ? Amsterdam ?, + na 1 okt. 1845 (verm. te Amsterdam).

x Huw. vermoedelijk voor 1780 te ? Amsterdam ?, met:
Gen. VII.-85. Gijsi of Gijsje COPPIER, ook KOPPIER
(dochter van VIII.-170. NN ? COPPIER of KOPPIER ? x VIII.-171. NN NN).

Van VII.-84. x VII.-85. zijn twee kinderen bekend, gedoopt te Amsterdam
met familienaam RUIJTENAAR (1780 en 1782):

VI.-42. Godlief RUYTENAAR (ook gen. Gerrit RUITENAAR),
geboren vermoedelijk te Amsterdam of omgeving ca. 1779-1780,
metselaar vermeld te Amsterdam, overleden na 1837 te Amsterdam?;
huw. (otr, kerk) Amsterdam 24 aug.1804 met
VI.-43. Magdale(e)na Grietje SCHUSLER,
verm. geboren te Amsterdam of omgeving,
gedoopt op 13 februari 1774 te Amsterdam, doopnaam Magdalena Grietje,
dochter van Hans Jurgen Schusler en Christina Pielet
(doopgetuige Grietje Onne; pastor Wilhelm August Klepperbein;
religie Evangelisch-Luthers, Lutherse Kerken bron: inv.nr. 257 p.127 (folio 89) nr.3.)
[GAA-website: doopregisters 1716-1811.],
zij is overleden na 1837, te Amsterdam?. //

===========================================================


Gen. VII.-86. Hans Jurgen SCHUSLER
(zoon van VIII.-172. NN SCHUSLER
(?; ook: SCHULER, SCHULSLER, SCHUTSELAAR, etc.)
x VIII.-173. NN NN), zijn geboortedatum voorlopig geschat tussen ca 1730 en 1754,
overleden na 1783 vermoedelijk te Amsterdam.
x Huw. voor ca 1774 te (? Amsterdam ?) met:
Gen. VII.-87. Christina PIELAT, ook genaamd PIELET, PILET
(dochter van VIII.-174. NN PIELAT of PIELET, PILET x VIII.-175. NN NN),
+ na 1 okt. 1845 te (verm. Amsterdam).
Van VII.-86. x VII.-87. is een kind is bekend, t.w. een dochter:
VI.-43. Magdaleena Grietje SCHUSLER, geboren voor/ca 13 februari 1774
vermoedelijk te Amsterdam; gedoopt op 13 februari 1774 te Amsterdam,
doopnaam Magdalena Grietje, dochter van Hans Jurgen Schusler en Christina Pielet
(doopgetuige Grietje Onne; pastor Wilhelm August Klepperbein;
religie Evangelisch-Luthers, Lutherse Kerken bron: inv.nr. 257 p.127 (folio 89) nr.3.)
[GAA-website: doopregisters 1716-1811.],
zij is overleden na 1837, te Amsterdam?. //

================================================================


Gen. VII.-88. Hendrik HAVEKOST HZH
(ook o.a.: Hendrik HAAVEKOST, HAVERKOST;
zoon van VIII.-176. ?: Ari HAVEKOST x VIII.-177. ?: Geertruij HENDRIKS,
echtelieden te Amsterdam).

(VII.-88.) Hendrik HAVEKOST is vermeld in de Doopregisters van Amsterdam 1564–1811
• zoon: Hendrik; vader: Ari Havekost, moeder: Geertruij Hendriks;
doopgetuigen: Jan Havekost en Trijntje Rokus; pastor: Wilhelm August Klepperbein;
doop: 3 november 1754; religie: Evangelisch-Luthers, Lutherse kerken;
bron: 237 p.57 (folio 44v) nr.11. /

Hendrik HAVEKOST is mogelijk overleden te Amsterdam of omgeving,
begraven te Amsterdam 17 april 1799 (St. Anthonius Kerkhof).
[Bijz. aantekening begraven van Hendrik HAVEKOST HZH: drie kinderen,
adres: Kl. Oostenburgerstraat, bij de dws-straat [= vermoedelijk afkorting van dwarsstraat];
zie 1206/279 = zie verder in de akte, e.d., te Amsterdam.] /

Gen.VII.-88. Hendrik HAVEKOST HZH (ook o.a.: Hendrik HAAVEKOST, HAVERKOST;
wsch. zoon van VIII.-176. Ari HAVEKOST x VIII.-177. Geertruij HENDRIKS,
echtelieden te Amsterdam);
vermoedelijk dezelfde als het gedoopte kind: Hendrik,
zoon van Ari Havekost en Geertruij Hendriks; doopgetuigen:
Jan Havekost en Trijntje Rokus; pastor: Wilhelm August Klepperbein;
gedoopt te Amsterdam 3 november 1754; religie: Evangelisch-Luthers, Lutherse kerken;
bron: 237 p.57 (folio 44v) nr.11. (bron: gemeentearchief amsterdam) /

VII.-88. Hendrik HAVEKOST HZH is begraven te Amsterdam 17 april 1799
(St. Anthonius Kerkhof).

VII.-88. Hendrik HAVEKOST, later vermeld als Hendrik HAVEKOST HZH;
Gehuwd vermoedelijk te Amsterdam voor ca 1781 met:
Gen. VII.-89. Catharina FREDRIKS (ook: Catharina FREDRIKS, Kattrina VRIEDERIKS;
( dochter van VIII.-178. NN FREDRIKS (?) x VIII.-179. NN NN );
zij is van beroep viskoopvrouw te Amsterdam. /

Uit het huwelijk van VII.-88. x VII.-89. zijn kinderen bekend,
gedoopt in Amsterdam in de periode 1782 tot en met 1795, onder andere zoon:
VI.-44. Hendrik HAVEKOST, ook o.a. genaamd HAAVEKOST,
gedoopt te Amsterdam 25 aug. 1790 (Evang. Luthersche Kerk). /
Zie ook Doopregister Amsterdam 1716-1811: website gemeentearchief.amsterdam.nl/
• zoon VI.-44. Hendrik (zoon van VII.-88. Hendrik HAVEKOST en VII.-89. Catharina FREDRIKS)
gedoopt 25-08-1790 Evangelisch-Luthers, Lutherse Kerken, pastor Augustus STERK,
bron 273 p.81 (folio 51) nr.5. //

==============================================================


Gen. VII.-90. Eijsbert of Geijsbert van der HEIJDEN /
(E/G(u)/(e)/(i/u/ij/y)/s(bert) van der H(EI/IJ/Y)DE(N) Hzn.
(zoon van VIII.-180. NN NN: ?: H.?: ?: van der HEIJDEN / H(E/I/IJ/Y)DE(N)
x VIII.-181. NN NN),
vermoedelijk geboren na circa 1755,
begraven te Amsterdam 14 juli 1804 (St. Anthonius Kerkhof).

Hij is gehuwd vermoedelijk te Amsterdam, voor ca 1783 met:
Gen. VII.-91. Catharina of (C/K)at(t/h/a)rina van den BERG(T)
(dochter van VIII.-182. NN van den BERG(T) x VIII.-183. NN NN);
(VII.-91. Zij hertrouwde als weduwe, verm. te Amsterdam of omgeving voor ca. 1812 met:
Philippus BEFFERS, touwboorder; het echtpaar BEFFERS - Van den BERG
woonde vermoedelijk te Amsterdam of omgeving in 1812.) /

Van VII.-90. x VII.-91.: dochter:
kwartierstaatnr.VI.-45. Jannetje van der Heijde, ook o.a. Jansje van der H(e)/(i/ij/y)de(n),
doopnaam Jannetje, dochter van Geijsbert van der Heijde en Catrina van den Berg;
gedoopt te Amsterdam op 2 november 1785; getuigen: Suur Otten en Johanna van den Berg;
pastor Rutgerus Perizonius; religie Herv., Zuiderkerk; bron 103 p.109 (folio 54v) nr.8.
Zij huwde te Amsterdam op 26 jan.1812
met VI.-44. Hendrik HA(A)VEKOST, o.a. touwboorder / touwslager te Amsterdam. //

==================================================================


Gen. VII.-92. (?:) Frans van der VEEN
(zoon van VIII.-184. NN [?: van der VEEN / van der FEEN] x VIII.-185. NN NN),
hij is geboren [geschat] voor ca 1755, vermeld te Amsterdam in 1776;
vermoedelijk wonende aldaar ca 1775/1776.
Hij huwde [mogelijk te Amsterdam?, voor 1776]met:
Gen. VII.-93. (?:) Hendrina WITKOP
(dochter van VIII.-186. NN (?: WITKOP) x VIII.-187. NN NN).
Uit dit huwelijk van VII.-92. x VII.-93. is een kind bekend, t.w. een zoon:
VI.-46. Frans van der VEEN, later ook genaamd Frans van der FEEN,
geboren te Amsterdam of omgeving; hij is vermoedelijk dezelfde vermeld te Amsterdam
in Doopregisters > gedoopt met doopnaam Frans;
zoon van VII.-92. Frans van der VEEN x VII.-93. Hendrina WITKOP
(doopgetuigen Dirk KRAAMMER, Femmeije LEEURINK; pastor Filips SERRURIER),
doopdatum 3 april 1776, religie Hervormd, Noorderkerk; bron: 84 p.56 (folio 28v) nr.6. /

Hij is overleden te Amsterdam op 1 febr.1820. /

VI.-46. Frans van der FEEN of Frans van der VEEN:
huwde (vermoedelijk te ? Amsterdam? voor of ca.1801) met:
VI.-47. Margaretha MOOLEMANS (ook o.a.: Margreta MOLEMAN[S],
dochter van VII.-94. NN MOOLEMAN(S) of MOLEMAN(S) x VII.-95. NN NN),
zij is geboren vermoedelijk te Amsterdam of omgeving? ca (geschat) 1775,
overleden als weduwe van VI.-46. vermoedelijk te Amsterdam mogelijk ? 20 jan. ?: 1830?
(overlijdensdatum jaartal fout in kopie-extract),
overleden voor 29 nov.1837. /

Uit het huwelijk van VI.-46. x VI.-47. zijn kinderen bekend,
o.a. een dochter vermeld bij generatie V. > kwartierstaatnr.V.-23.
Elisabeth van der FEEN, geboren te Amsterdam 14 aug.1806,
gedoopt aldaar 17 aug.1806; zij huwde te Amsterdam op 29 nov.1837 met:
V.-22. Hendrik HA(A)VEKOST, scheepstimmerman
(*/~ Amsterdam 3 mrt.1812; zoon van VI.-44. Hendrik HA[A]VEKOST
en VI.-45. Jannetje of Jansje van der HEIJDE[N] / van der HEIDE[N] / van der HEYDE[N],
echtelieden te Amsterdam). //

==============================================================


Gen. VII.-94. NN MOOLEMAN(S) / MOLEMAN(S)
(zoon van VIII.-188. (?) NN MOOLEMAN(S) / MOLEMAN(S) x VIII.-189. NN NN).

Hij huwde met:
Gen. VII.-95. NN NN
(dochter van VIII.-190. NN van den BERG x VIII.-191. NN NN). /

Van VII.-94. x VII.-95. is een kind is bekend, t.w. een dochter:
VI.-47. Margaretha / Margreta MOOLEMAN(S) / MOLEMAN(S),
zij is geboren vermoedelijk te Amsterdam of omgeving? ca (geschat) 1775,
overleden als weduwe van VI.-46. vermoedelijk te Amsterdam,
mogelijk ? 20 jan. ?: 1830? (overlijdensdatum jaartal fout in kopie-extract),
overleden voor 29 nov.1837. /
VI.-47. Margaretha of Margreta MO[O]LEMAN[S]: huwde
(vermoedelijk te ? Amsterdam? voor of ca.1801) met:
VI.-46. Frans van der VEEN, later ook genaamd Frans van der FEEN,
geboren te Amsterdam of omgeving; hij is vermoedelijk dezelfde persoon
vermeld te Amsterdam in Doopregisters > gedoopt met doopnaam Frans;
zoon van VII.-92. Frans van der VEEN x VII.-93. Hendrina WITKOP
(doopgetuigen Dirk KRAAMMER, Femmeije LEEURINK; pastor Filips SERRURIER),
doopdatum 3 april 1776, religie Hervormd, Noorderkerk; bron: 84 p.56 (folio 28v) nr.6.
Hij is overleden te Amsterdam op 1 febr.1820.
Uit het huwelijk van VI.-46. x VI.-47. zijn kinderen bekend,
o.a. een dochter vermeld bij generatie V. > kwartierstaatnr. V.-23.
Elisabeth van der FEEN, geboren te Amsterdam 14 aug.1806,
gedoopt aldaar 17 aug.1806; zij huwde te Amsterdam 29 nov.1837 met:
V.-22. Hendrik HA(A)VEKOST, scheepstimmerman
(*/~ Amsterdam 3 mrt.1812; zoon van VI.-44. Hendrik HA[A]VEKOST
en VI.-45. Jannetje of Jansje van der HEIJDE[N] / van der HEIDE[N] / Van der HEYDE[N],
echtelieden te Amsterdam). //

=================================================================
=================================================================


Voorouders van moederszijde Generatie VII.96–127.


Gen. VII.-96. Johann Gottfried TENZER
(familienaam ook o.a.: DENZER, TAENZER;
zoon van VIII.-192. NN TENZER / DENZER x VIII.-193. NN NN),
Gehuwd voor ca 1790 met:
Gen. VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL
(dochter van VIII.-194. NN KRESEL ? x VIII.-195. NN NN). /
Uit het huwelijk van VII.-96. x VII.-97. is een kind is bekend,
een zoon: VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER, TAENZER)
verm. geboren of van te Zepernik (?) [bij Berlijn?] c.1790, Ev.-Luth.,
meester kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud.

Hij huwde voor ca 1829 met:
VI.-49. Margaretha SCHMIELAU,
geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 in de plaats Burg, Kirchenkreis Suederdithmarschen
in Sleswig-Holstein, echtgenote van dhr. BECKER,
eerder weduwe van Carl Fried(e)rich DENZER of TENZER
(Margaretha is een dochter van VII.-98. Jacob SCHMIELAU en VII.-99. Cath(r)ina RAMUND(T),
echtelieden in Sleeswijk-Holstein).

De nakomelingen van VII.-96. Johann Gottfried TENZER (DENZER)
x VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL:
(> kinderen van het echtpaar VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER/DENZER
x VI.-49. Margaretha SCHMIELAU, echtelieden wonende in Sleeswijk-Holstein),
o.a. zoon:
• V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud; echtgenoot van V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886,
leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van Peter Andreas TENZER. /
• Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=========================================================


Gen. VII.-98. Jacob SCHMIELAU
(zoon van VIII.-196. NN SCHMIELAU ? x VIII.-197. NN NN). /
Gehuwd vermoedelijk in Sleeswijk-Holstein voor ca 1790 met:
Gen. VII.-99. Catharina of Cathrina RAMUND(T)
(dochter van VIII.-198. NN RAMUND(T) ? x VIII.-199. NN NN). /
Uit het huwelijk van VII.-98. x VII.-99. is een kind is bekend, t.w. een dochter:
VI.-49. Margaretha SCHMIELAU, geboren ca. 1790, vermoedelijk Ev.Luthers gedoopt voor 1803,
overleden op 13 april 1842 te Burg, Kirchenkreis, Suederdithmarschen in Sleswig-Holstein
(echtgenote van Carl Fried(e)rich DENZER/TENZER).
Zij huwde voor ca 1829 met: VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER (ook o.a. DENZER),
vermoedelijk geboren of van Zepernik (?) [bij Berlijn?] circa 1790, meester-kleermaker,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster op 27 maart 1830, leeftijd 40 jaar oud
(zoon uit het huwelijk van VII.-96. Johann Gottfried TENZER (ook o.a.: DENZER, TAENZER)
en VII.-97. Anna Maria Louise KRESEL (familienaam met spellingvariaties),
echtelieden in Sleeswijk-Holstein). /
De nakomelingen van VII.-98. Jacob SCHMIELAU x VII.-99. Cath(a)rina RAMUND(T)
(> kinderen van het echtpaar VI.-49. Margaretha SCHMIELAU
x VI.-48. Carl Fried(e)rich TENZER/DENZER, echtelieden wonende in Sleeswijk-Holstein,
o.a. zoon:
• V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster, overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe
op 13 dec.1871, begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud; echtgenoot van V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD(T), echtelieden te Itzehoe) geboren te Itzehoe circa 1834, Ev.Luth.,
verpleegster, overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886,
leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van V.-24. Peter Andreas TENZER. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

===========================================================


Gen. VII.-100. NN HEESCH / HEESCHE
(zoon van VIII.-200. NN HEESCH(E) [?] x VIII.-201. NN NN)
Gehuwd (vermoedelijk te Itzehoe of omgeving, wonende aldaar of omgeving?)
in Sleeswijk-Holstein met:
Gen. VII.-101. NN NN
(dochter van VIII.-202. NN NN x VIII.-203. NN NN).

Van VII.-100. x VII.-101. is een kind bekend, t.w. zoon:
VI.-50. Franz HEESCH(E), Ev.-Luth., meester-smid,
hij huwde met: VI.-51. Heike HELDT, Ev.-Luth.;
echtelieden wonende met gezin te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein. /

De nakomelingen van VII.-100. NN HEESCH(E) x VII.-101. NN NN,
echtelieden in Sleeswijk-Holstein
(> kinderen van het echtpaar VI.-50. Franz HEESCH(E) x VI.-51. Heike HELDT,
echtelieden wonende te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein, o.a. dochter:
• V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe, Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe ca 1834, Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg) 4 okt.1886, leeftijd 52 jaar,
niet-hertrouwde weduwe van: V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829,
Ev.Luth., koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud, als echtgenoot van
V.-25. Anna Margaretha TENZER, geboren HEESCH. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=================================================================


Gen. VII.-102. NN HELDT (?)
(zoon van VIII.-204. NN HELDT (?) x VIII.-205. NN NN).
Gehuwd vermoedelijk (te Itzehoe of omgeving?) in Sleeswijk-Holstein met:
Gen. VII.-103. NN NN
(dochter van VIII.-206. NN NN x VIII.-207. NN NN).

Van VII.-102. x VII.-103. is een kind bekend, t.w. dochter:
VI.-51. Heike HELDT, Ev.Luth.,
zij huwde met:
VI.-50. Franz HEESCH(E), meester-smid;
echtelieden wonende met gezin te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein. /

De nakomelingen van VII.-102. NN HELDT (?) x VII.-103. NN NN,
echtelieden in Sleeswijk-Holstein
(> kinderen van het echtpaar VI.-51. Heike HELDT x VI.-50. Franz HEESCH(E),
echtelieden wonende te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
o.a. dochter:
• V.-25. Anna Margaretha HEESCH
(dochter van VI.-50. Franz HEESCH, meester-smid te Itzehoe in Sleeswijk-Holstein,
en VI.-51. Heike HELD of HELDT, echtelieden te Itzehoe)
geboren te Itzehoe ca 1834,Ev.Luth., verpleegster,
overleden in haar laatste woonplaats Itzehoe (Sieversberg)
4 okt.1886, leeftijd 52 jaar, niet-hertrouwde weduwe van:
V.-24. Peter Andreas TENZER, geboren circa 1829, Ev.Luth.,
koopman en winkelier lederwaren te Wilster,
overleden in zijn laatste woonplaats Wilster bij Itzehoe op 13 dec.1871,
begraven aldaar op 17 december 1871 (Tenzer, ook Tänzer, Taenzer, Denzer),
leeftijd: 42 jaar oud, als echtgenoot van
V.-25. Anna Margaretha TENZER, geboren HEESCH. /

Kinderen van V.-24. x V.-25.: o.a. zoon IV.-12. Johann Gottfried TENZER,
geboren op 8 mei 1858 te Wilster, Sleeswijk-Holstein; Ev.-Luthers gedoopt
in mei 1858 te Wilster, later o.a. kunsthandelaar te Breda e.o. en Den Haag,
overleden in zijn laatste woonplaats 's-Gravenhage op 21 juli 1942;
begraven op 24 juli 1942 (Gemeente Begraafplaats, Kerkhoflaan 12 te 's-Gravenhage),
als niet-hertrouwde weduwnaar van: IV.-13. Johanna Dina HUESE. //

=============================================================


Gen. VII.-104. Eustachius HUESE (ook genaamd o.a. Stacheus HEUSE, HUSEN)
(zoon van VIII.-208. Johannes HUESE (ook o.a. HUSEN)
x VIII.-209. Jacoba Hermina HAGEMEESTER (div. schrijfwijzen).

Bruidegom Eustachius Huese, jongeman, 's Hage,
wonende in 's Hage [= 's-Gravenhage], gereformeerd;
x ondertrouwdatum 29 okt. 1785 te Cool
(civiel: aangifte gaardersreg. ƒ 6,–; en te Rotterdam op 29 okt. 1785 aangifte / geref.kerk;
ondertr. 30 okt. 1785 's-Gravenhage) / huw. geref. kerk Rotterdam 13 nov. 1785, met:
Gen. VII.-105. Anna / Johanna PEL (ook genaamd PELL)
(dochter van VIII.-210. Filippus / Philippus PEL of PELL,
x VIII.-211. Trijntje STAGGVEN of STAGHOEN, div. schrijfwijzen).
Bruid Anna Pel, jongedochter, de Kruiskade onder Cool,
wonende o/d Kruiskade onder Cool, gereformeerd; opmerkingen: beide gereformeerd: f.6,00.
Bron: DTB Rotterdam inv.11 Trouw gaarder. Website Gemeentearchief Rotterdam.
(Uit div. bronnen archieven te 's-Gravenhage en Rotterdam; zie ook
digitale stamboom; gemeentearchief.rotterdam.nl/).

Van VII.-104. x VII.-105. zijn kinderen bekend, o.a. zoon:
VI.-52. Johannes HUESE (ook o.a. HUSEN), geb. te 's-Gravenhage op 29 januari 1794,
ged. aldaar 5 februari 1794 (in de Grote of St. Jacobskerk: geref. = ned.hervormd). //

================================================================


Gen. VII.-106. François / Frans SIMONS
(ook o.a. genaamd François Marcus SIMONS, Frans Markus SI[E]MONS;
(zoon van VIII.-212. Marcus SIMONS, ook o.a. Marcus Andreas SIMON(S),
x VIII.-213. Maria Emilia PALAIRET, echtelieden gehuwd in de stad Rotterdam
op 10 augustus 1749 in de Waalse kerk vermeld als:
Marcus SIMON, bruidegom van Den Haag, en Marie Emilie PALAIRET, bruid van Den Haag
[bron: Gemeentearchief Rotterdam, DTB Rotterdam, inv.45. Trouw Waals, index-nr.112.]),

VII.106.: geb. te 's-Gravenhage, 2 sept. 1750, ged. aldaar 6 sept. 1750
(in de Grote of St. Jacobskerk, geref.=ned.herv.).
Beroep: Hof- / meester goud- en zilversmid en taxateur,
ook zevenman, keurmeester en Deken voor het Gilde te 's-Gravenhage;
overleden te 's-Gravenhage 26 aug. 1828, leeftijd bijna 78 jr. oud, begraven aldaar.

x Huw. te 's-Gravenhage (ondertr. 27 mei) 17 juni 1781 in de Nieuwe Kerk met:
Gen. VII.-107. Johanna Dina NIEUWENHUYSEN
(ook o.a. NIEUWENHUISEN, NIEUWENHUIJZEN),
(dochter van VIII.-214. Ever(h)ardus NIEUWENHUYSEN,
meester-smid & slotenmaker, zaakwaarnemer, te 's-Gravenhage/Scheveningen,
x VIII.-215. Elisabeth van HOEVE of van HOEVEN),
vermoedelijk geboren te 's-Gravenhage, gedoopt 's-Gravenhage 13 april 1760
(in de Nieuwe Kerk, overleden te 's-Gravenhage in april 1794,
begraven d.a.v. aldaar op 14 april 1794, leeftijd bijna 34 jr. oud. /

Van VII.-106. x VII.-107. zijn kinderen bekend, o.a. dochter:
VI.-53. Johanna Dina SIMONS (ook SIEMONS),
geboren te 's-Gravenhage op 30 maart 1794,
gedoopt aldaar 20 april 1794 (in de ned.herv.kerk: Grote of St. Jacobskerk) //

==============================================================

Gen. VII.-108. Pieter de LANGE
(zoon van VIII.-216. Dr. Geldolph STUYLINGH DE LANGE
x VIII.-217. Sara CORSENDONCK VAN SPEYK),
geb. te Alkmaar 17 nov. 1738, ged. aldaar 20 nov. 1738 (Kapelkerk).

Volgens de Doopregisters van Alkmaar DTB Alkmaar inv.13.
website alkmaar.digitalestamboom.nl > vermeld bij familienaam van de vader
(zonder titels)
van het gedoopte kind: Stuijling de Lange. /
Dopeling (voornaam): Pieter. Vader: Geldolph Stuijling de Lange.
Moeder: Sara Korssendonk van Spijk.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 20-11-1738. Religie: Gereformeerd. /
VII.-108. Pieter de LANGE, beroep Notaris en Procureur te Alkmaar,
Secretaris Bailluwschap Nijenburg, Secretaris en Penningmeester Bergermeer,
Weesmeester en Stadsmajoor van Alkmaar, Heemraad en Molenmeester van Geestmer-Ambacht,
Kerkmeester van de Ned.-Herv. Gemeente, Majoor van de Stille Wacht;

Hij is overleden in zijn woonplaats Alkmaar op 3 april 1784 (leeftijd 46 jaar),
begraven aldaar; De overledene: Pieter de Lange; plaats: Alkmaar;
datum begraven: 9 apr.1784 in de klasse van F 30.-.-.; opmerkingen: 20 gld 4 st.,
laat vijf minderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio M.G. no.236.)
Zie website: alkmaar.digitalestamboom.nl/

VII.-108. Pieter de LANGE (1738-1784) huwde te Alkmaar (b.st./ned.herv.kerk)
2 augustus 1759 met:
Gen. VII.-109. Margareta OUBURGH (ook o.a.: Margaretha OUBURG of OUBURGH,
dochter van VIII.-218. Nicolaas Michielsz. OUBURGH
x VIII.-219. Hendrika / Hendriena / Hendrina FEITH),
geb. te Alkmaar 3 juli 1738, ged. aldaar 6 juli 1738: Dopeling: Margareta.
Vader: Nicolaas Ouburgh. Moeder: Hendrina Feith.
Plaats: Alkmaar. Datum doop: 06-07-1738. Religie: Gereformeerd.
(Bron: DTB Alkmaar inv.13.). /

VII.-109. Margareta OUBURGH, beroep: Regentes Vrouwengasthuis te Alkmaar;
overleden te Alkmaar 26 nov. 1804, begraven aldaar 1 dec. 1804
(in de Grote Kerk: Noordergang graf-nr.206). /
Overledene: Margaretha Ouburg.
Plaats: Alkmaar. Datum begraven: 01-12-1804. Klasse: F 15.--. Opm.: 35 gld 18 st.,
laat meerderjarige kinderen na. (Bron: DTB, folio N.G. no.206.) /

Van VII.-108. x VII.-109.; o.a. zoon:
VI.-54. Geldolph Adriaan de LANGE, geboren te Alkmaar 11 januari 1773,
gedoopt aldaar 12 januari 1773 (gereformeerd DTB-Alkmaar, inv.16;
bron http://alkmaar.digitalestamboom.nl/ ;
zie ook in andere publicaties: doopdatum 17 jan.1773).

N.B.: De familie DE LANGE is vermeld in div. publicaties, o.a. Nederland's Patriciaat,
65e jaargang, 1980/'81 (uitg. CBG); m.b.t. VII.-108. x VII.-109. >
Betr.: Voorouders van moederszijde van mr Pieter van VOLLENHOVEN,
echtgenoot van HKH Prinses Margriet. (Zie ook in deze kwartierstaat bij Gen. VII.-110.
m.b.t. vnd. Geldolph Adriaan de LANGE en voorts div. hoofdstukken in de publicatie
van het boek: "Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel."). //

==============================================================


Gen. VII.-110. Willem van der BURGH
(zoon van VIII.-220. Steven Sweeren van der BURGH x VIII.-221. Aaltje VREEM),
gedoopt te Vianen op 13 januari 1757. Koopman te Rotterdam
(o.a. vermeld in de publicatie "Tussen vrijheidsboom en oranjewimpel :
bijdragen tot de geschiedenis van de periode 1795–1813 /
red. L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn en F.J. van Rooijen. - Rotterdam :
Historische Uitgeverij Rotterdam.
Copyright 1995 by Historische Uitgeverij Rotterdam. > ISBN 90-73714-20-6.;
vermeld o.a. in het hoofdstuk van de auteur L.A.F. Barjesteh van Waalwijk van Doorn:
"Willem van der Burgh en de werving voor een leger van de erfprins" (151-307);
daarin ook vermeld het echtpaar KAZENBROOT - TENZER
(de ouders van mw. M.Ch. Deden-Kazenbroot)
alsmede de voorouders van moederszijde TENZER).

VII.-110. Willem van der BURGH is overleden in zijn laatste woonplaats
Alkmaar 30 maart 1830, begraven aldaar op 2 april 1830 (Kerkhof).

(Gen. VII.-110.) Willem van der Burch, bruidegom van Vianen,
gereformeerd, in ondertrouw te Rotterdam 4 mei 1782,
huwelijk te Rotterdam op 8 september 1782,
burgerlijke stand Stadstrouwregister gemengde huwelijken;
tevens kerkelijk huwelijk vermeld in de akte van 3 okt.1782
in de Zuiderkerk te Rotterdam als: Willem van der Burg en Joanna Scheffers. /

(Gen. VII.-110.) Willem van der Burch (van der Burg, van der Burgh)
was gehuwd met:
(VII.-111.) Anna Scheffers, bruid van Walberberch,
rooms. (Bron: Gemeentearchief Rotterdam, index DTB Rotterdam, inv.17.
Stadstrouw, gemengde huwelijken, index-nr.092.)

Gen. VII.-111. Johanna SCHEFFERS
(dochter van VIII.-222. Christiaan SCHEFFERS
x VIII.-223. Margaretha DICKOBS (DOECKOB?),
geboren te Walberg (in Duitsland) circa 1755/1756,
zij is overleden te Alkmaar 16 aug. 1823, begraven aldaar 19 aug. 1823 (in de kerk). /

Uit dit huwelijk (VII.-110. x VII.-111.) zijn kinderen bekend
(Van der BURG, Van der BURGH),
o.a. dochter VI.-55. Johanna Cornelia (Johanna Neeltje) van der BURGH,
geboren te Rotterdam 28 juli 1788.
(Zie ook hieronder voor meer bijzonderheden, dopen van deze dochter
te Rotterdam 31 juli 1788, gedoopt als Johanna Neeltje van der Burg,
ouders Willem van der Burg en Johanna Scheffers, wonende in de Toornstraat
(gedoopt in de Grote Kerk te Rotterdam, doopgetuige Geertruij Kool;
bron: DTB Rotterdam, inv.1. Doop gereformeerd, indexnr.075.) /
(N.B. Ook dit gezin is vermeld in vnd. publicaties,
copyright Historische Uitgeverij Rotterdam.) //

============================================================

Gen. VII.-112. Harmanus Benjamin BEKKER / Hermanus Benjamin BEKKER,
(zoon van VIII.-224. Benjamin BEKKER x [huw. voor 1759]
VIII.-225. Saara, Sara(h) BODIJN/ BOEDIJN / BOUDIJN),
geboren te Amsterdam in 1767; hij is gedoopt op 4 okt.1767:
zoon met doopnaam Harmanus Benjamin,
vader Benjamin Bekker, moeder Saara Boedijn;
doopgetuigen: Harmanus Bekker en Alida van Rijen;
pastor Johan Albert van Muijden; religie Hervormd, Nieuwe kerk te Amsterdam;
bron: 56 p.356 (folio 178v) nr.2. Doopregisters 1564-1811.
website gemeentearchief.amsterdam.nl/
Beroep: Houtzager, molenaar van molen "de Liefde" (buiten de Muiderpoort,
Hogendijk, nr. 14., Kanton 4.), Amsterdam;
hij overleed in zijn woonplaats Amsterdam 17 jan. 1827, oud 60 jaar,
op laatstvermeld adres in Amsterdam. /

VII.-112. Hermanus Benjamin BEKKER
huwde (vermoedelijk voor 1793) met:
Gen. VII.-113. Jannetie (Janie, Jannetje, Jansie) STIKKEL
(ook o.a.: STICKEL, STIKKER, STIKKERS, STIKKES)
(dochter van VIII.-226. ?: Sijbrant [?] STIKKEL
x VIII.-227. ?: Treijntie ter HEIJDEN [?],
echtelieden wonende te Amsterdam). /

Janie STIKKER, echtgenote van Hermanus Benjamin BEKKER,
is mogelijk [nagaan:] een dochter van Sijbrant STIKKEL en Treijntie ter HEIJDEN,
vermeld in het Doopregister van Amsterdam als Jannetie STIKKEL,
gedoopt 21 maart 1756 in de Oosterkerk te Amsterdam; religie Hervormd;
doopgetuigen: Lammert ter Heijden en Gerretie Jacobs;
pastor Theodorus van Schelluijne; bron 91 p.59 (folio 30) nr.8.
=> website gemeentearchief.amsterdam.nl/

Zij is overleden in haar woonplaats Amsterdam d.d. 15 dec. 1828
(weduwe; aktes nagaan m.b.t. haar ouders: gen. VIII.). /
(Nagaan bij het Gem.archief Amsterdam in haar overlijdensakte, etc.,
of zij inderdaad een dochter is van vnd. echtpaar;
volgens deskundigen is zij familie of juister een dochter
van de eigenaar van de houtzaagmolen de Liefde, Stadsrietlanden te Amsterdam.
De bruidegom VII.-112. werd na zijn huwelijk molenaar van deze houtzaagmolen;
familiebedrijf te Amsterdam. / Meerdere personen zijn (mede-)eigenaar geweest
van deze molen, ook personen met de familienaam STICKEL.) /

Van de echtelieden VII.-112.H.B. BEKKER
x VII.-113. Janie STIKKER (of o.a. STIKKEL) zijn kinderen bekend,
o.a. zoon: VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER, geb. te Amsterdam 8 juli 1793,
gedoopt aldaar 12 juli 1793 (in de Oude Kerk,
zoon van Hermanus Benjamin BEKKER en Janie STIKKER;
doopgetuigen Benjamijn BEKKER en Wijbreg SERWEGTER;
pastor IJsbrandus HOEFHAMER; religie Hervormd; Oude Kerk te Amsterdam.
(Bron: GAA,DTB-dopen,nr.33,p.249(folio125)nr.3.).

VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER huwde met:
VI.-57. Anna HEIL (familienaam ook HEYL of HEIJL;
zij ondertekende bij haar huwelijk: A. HEYL),
geboren 5 juli 1794 te Amsterdam, gedoopt te Amsterdam op 13 juli 1794
in de Hersteld Luthersche Kerk, Kloveniersburgwal te Amsterdam;
doopregister-index vermeld als dopeling Anna,
dochter van Pietel Heil en Maria Kootenbrink;
doopgetuigen: Gerrit Kootenbrink en Maria Rijstenbrink;
gedoopt door pastor Isaäc Scholten.
(Bron: GAA-Amsterdam, op de originele doopakte: nr.295,p.136,nr.3.) /

Betreft de familienaam BEKKER, (ook o.a. bekend als BAKKER, BECKER,
zie verder deze kwartierstaatgegevens)
v./a. VIII.-224. Benjamin BEKKER x voor ca 1759 met
VIII.-225. Saara / Sara(h) BODIJN, BOEDIJN, BOUDIJN:
DTB-website Amsterdamse Doopregisters 1564-1811
gemeentearchief.amsterdam.nl. //

=========================================================

Gen. VII.-114. Pieter HEYL, ook genaamd o.a.: Pietel HEIL, Pieter HEIJL.
(zoon van VIII.-228. NN HEYL x VIII.-229. NN NN),
hij woonde te Amsterdam, vermoedelijk overleden aldaar. /

Hij is gehuwd met:
Gen. VII.-115. Maria COTENBRINK, ook o.a. KOOTENBRINK, KORTENBRINK
(dochter van VIII.-230. NN COTENBRINK (?) x VIII.-231. NN NN),
zij woonde te Amsterdam,
overleden te Amsterdam 18 nov. 1811.

Uit het huwelijk van VII.-114. x VII.-115. is een kind bekend, t.w. dochter:
VI.-57. Anna HEIL, ook HEYL of HEIJL: zij is geboren op 5 juli 1794 te Amsterdam,
gedoopt te Amsterdam 13 juli 1794 in de Hersteld Luthersche Kerk,
Kloveniersburgwal te Amsterdam-centrum;
in het doopregister-index: dopeling Anna, dochter van Pietel Heil en Maria Kootenbrink;
doopgetuigen: Gerrit Kootenbrink en Maria Rijstenbrink;
gedoopt door pastor Isaäc Scholten. / Bijz.: Het doopbewijs is pro deo [gratis] verstrekt.
(Bron: GAA-Amsterdam, originele doopakte, zie Doopregisters 1716-1811.: nr.295,p.136,nr.3.). /

Anna HEYL (fam.naam div. schrijfwijzen; handtekening: A. Heyl)
huwt als Anna HEIL met:
VI.-56. Hermanus Benjamin BEKKER, geb. te Amsterdam 8 juli 1793,
gedoopt aldaar 12 juli 1793 (in de Oude Kerk, geref.=ned.herv./protestants)
als Hermanus Benjamin, zoon van Hermanus Benjamin BEKKER en Janie STIKKER;
doopgetuigen Benjamijn BEKKER en Wijbreg SERWEGTER;
pastor IJsbrandus HOEFHAMER; religie Hervormd; Oude Kerk te Amsterdam.
(Bron: GAA,DTB-dopen,nr.33,p.249(folio125)nr.3. /
Zie verder hierboven en deze kwartierstaat, generatie VI.-57.
Anna HEIL/ HEIJL/ HEYL. //

============================================================


Gen. VII.-116. Johannes LOOPER
(zoon van VIII.-232. NN LOOPER x VIII.-233. NN NN),
hij woonde te Amsterdam, overleden aldaar 5 augustus 1811.
Huw. met:
Gen. VII.-117. Aaltje / Arendje CLAASEN / KLAAS / KLAASSE(N)
(dochter van VIII.-234. NN CLAASEN / KLAASSEN (?) x VIII.-235. NN NN)
koopvrouw te Amsterdam, zij overleed na 1812 vermoedelijk aldaar. /

Van VII.-116. x VII.-117. is een kind bekend, zoon:
VI.-58. Johannes LOOPER, gedoopt te Amsterdam 6 mei 1787
(geref.=ned.herv.; in de Nieuwe Kerk). //

========================================================


Gen. VII.-118. Gerrit TIJTHOFF
(zoon van VIII.-236. ? TIJTHOFF x VIII.-237. ? NN NN)
vermoedelijk wonende te Amsterdam, overleden aldaar,
begraven op 10 oktober 1806 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
weduwnaar van Neeltje Schoonewil;
hij huwde te ? Amsterdam? met:
Gen. VII.-119. Neeltje SCHOONEWIL
(dochter van VIII.-238. ? SCHOONEWIL x VIII.-239. ?)
vermoedelijk wonende te Amsterdam, overleden aldaar,
begraven op 25 juni 1797 op het St. Anthonius Kerkhof te Amsterdam,
echtgenote van Gerrit TIJTHOFF. /

Uit dit huwelijk is een dochter bekend:
VI.-59. Christina TIJTHOFF, ook: Kristina TIJTHOFF, TYTHOFF, geboren te Amsterdam,
gedoopt aldaar in de Oude Kerk op 19 augustus 1785 (nr.31/418, geref.kerk),
zij huwde te Amsterdam 29 maart 1812 met:
VI.-58. Johannes LOOPER, geboren te Amsterdam,
gedoopt (geref.) op 6 mei 1787 te Amsterdam in de Nieuwe Kerk. //

=============================================================


Gen. VII.-120. Jacobus:? VISSCHER:?,
(zoon van VIII.-240. NN VISSCHER:? x VIII.-241. NN NN)
x:
Gen. VII.-121. NN, VISSCHER:?
(dochter van VIII.-242. NN VISSCHER:? x VIII.-243. NN NN).
Waarbij een zoon bekend, te Hillegom:
VI.-60. Johannes / Joannis VISSCHER, van Hillegom,
vermeld als niet Rooms-Katholiek te Lisse in het
Rooms-Katholieke doopregister van Lisse 16 juli 1821;
uit zijn relatie te Hillegom/Lisse 1820/21 met:
VI.-61. Johanna HARTVELD, geboren te Lisse,
gedoopt RK aldaar 6 augustus 1800
(dochter van VII.-122. Jan of Joannes, ook Johannes HARTVELD,
en VII.-123. Digna, Dijna, Dyna, Dina WASSENAAR,
echtelieden te Lisse),
waarbij een kind bekend, zoon V.30. Jacobus HARTVELD,
geboren te Lisse op 16 juli 1821, RK gedoop te Lisse,
dopeling Jacobus VISSCHER, niet-wettige zoon van:
vader Joannis VISSCHER, uit Hillegom, en moeder Joanna HARTEVELT, uit Lisse;
doopgetuige: Catharina CROON, uit Lisse.
(Voornoemde Catharina CROON, komt ook voor met achternaam spelling KROON,
echtgenote van Riemert SMAKMAN, zie verder geboorteaktedatum 17 juli 1821.)De geboorteaangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente Lisse datum registratie 17 juli 1821,
door de vroedvrouw en de naaste buren, onder andere voornoemde Riemert SMAKMAN, schipper.

 

============================================================

Gen. VII.-122. Jan HARTVELD, ook Jo(h)annes HARTEVELD, HARTVELD, HARTVELT,
(zoon van VIII.-244. Jacob HARD(E)VELT, HART(E)VEL(D/T),
x VIII.-245. Aagje RUIJGROK VAN DE WERF,
ook Aaltje Janse RUIJ(G)ROK, RUIJ(G)ROK v.d. WERF.

VII.-122. Jan of Joannes HARTVELD
huwde te Lisse op 5 juni 1789, voor de RK-kerk aldaar op 21 juni 1789, met:
Gen. VII.-123. Digna WASSENAAR, ook Dijna, of Dina, of ook Dyna, WASSENAAR,
(dochter van VIII.-246. Jan Hendriksz. WASSENAAR
x VIII.-247. Leentje 's-GRAVENDIJK of Leentje Bente[Bernard?] SCHRAVENDIJK),
geb./ged. 30 juli 1768 te Lisse, doopnaam Digna WASSENAAR.
Zij tekende met voornaam: Diena.

Uit dit huwelijk van (VII.-122.) met (VII.-123.) is onder andere bekend, dochter :
VI.-61. Johanna HARTVELD, familienaam met diverse spellingsvarianten,
o.a.: HARTVELDT, zij is geb./ged. (RK) 6 augustus 1800 te Lisse,
van beroep dienstbode-huishoudster aldaar; relatie met: (kwartierstaatnr. VI.-60.),
waarbij een zoon zie vijfde generatie kwartierstaatnummer 30, hij volgt V.-30. //


Geboorteakte van Jacobus HARTVELD, geboorteaktedatum 17 juli 1821 gemeente Lisse, prov.ZH, Nederland.
Voor gegevens van de vader van Jacobus HARTVELD, zie doopaktedatum 17 juli 1821 r.kath. kerk te Lisse,
hierboven met achternaam van zijn vader VISSCHER (niet achternaam van zijn moeder zie geboorteakte).
De achternaam van het gedoopte kind is later zoals in geboorteakte, spelling HARTVELD, voornaam Jacobus.
De achternaam HARTVELD, is later ook met spellingvarianten in documenten van nakomelingen, zoals o.a.,
HARTEVELD, HARTEVELDT, HARTEVELT, HARTVELD, HARTVELDT, HARTVELT.

Jacobus HARTVELD is RK gedoopt in Lisse 16 juli 1821 met achternaam van zijn vader: VISSCHER.

Zie verder bij de vijfde generatie: V.-30. Jacobus HARTVELD,
x V.-31. Johanna HOVENIER, familienamen met spellingsvarianten
zoals HARTVELDT, HOVENIER. / Voor meer details generatie VII,
kwartierstaat voorouders van moederszijde, moeder's moeder:

=> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

============================================================

Gen. VII.-124. Elias Klaasz. HOVENIER
(zoon van VIII.-248. [verm. Nicolaas of Klaas HOVENIER] x VIII.-249.),
geboren te Venhuizen circa 1725, landman, woonde in de Weed onder de kerk te Venhuizen,
tevens Diaken te Hem (vermeld in 1759),
begraven te Hem op 7 januari 1805.
(VII.-124.) Eliasz. Klaasz. HOVENIER
huwt (1e) te Venhuizen op 29 september 1748 met:
Lijsbeth Hermens BAKKER, jongedochter van Hem,
overleden voor december 1765.

(VII.-124.) Hij hertrouwde als weduwnaar,
huwt (2e) te Venhuizen op 6 december 1765 met:
Gen. VII.-125. Antje Ottes MESJES
(dochter van VIII.-250. [vermoedelijk Ott MESJES] x VIII.-251.),
jongedochter van Ooster-blokker. /

Uit dit tweede huwelijk van (VII.-124.) met (VII.-125.) zijn acht kinderen bekend,
allen met familienaam HOVENIER,
waaronder het vijfde kind, de tweede zoon vermeld hierna:
VI.-62. Sijbrand / Sybrand HOVENIER (ook genaamd HOEVENIER),
geboren te Hem in aug. 1774, gedoopt aldaar op 20 augustus 1775,
(Hem = gemeente Venhuizen in West-Friesland, provincie Noord-Holland);
beroepen: bouwman, tevens karreman te Venhuizen, later wonende te Lisse;
overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 november 1859.

(VI.-62.) Sijbrand HOVENIER
huwde (ondertr.13okt.) 29 okt.1809 gemeente Beemster met
(VI.-63.) Neeltje Jans Bier (ook: Biere, Bieren), dochter van Jan BIERE, zie VII.-126. //

zie ook verder bij de vijfde generatie: V.-31. Johanna HOVENIER).

Bijzonderheden over de nakomelingen van VII.-126. Jan (Arisz.) BIERE (BIER / BIEREN)
=> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

===========================================================


Gen. VII.-126. Jan Arisz. BIERE (BIER / BIEREN);
(zoon van VIII.-252. Aris BIERE (BIER, BIEREN) x VIII.-253. Trijntje GERRITS);
Jan Arisz. BIERE, geboren te Schermer in 1746; beroep boer vermeld te Akersloot en omgeving,
Jan was regent, schout en secretaris van Akersloot,
diaken en ouderling Hervormde Gemeente
van Limmen, provincie Noord-Holland.

Jan BIERE, is overleden in zijn woonplaats Uitgeest op 4 dec.1823 oud 77 jr,
geboorteplaats Schermer, zoon van Aris Biere, en Trijntje Gerrits;
weduwnaar van Guurtje de Boer. (bron: overlijdensaktenr.33, gemeente Uitgeest;
haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland Uitgeest jaar 1823, overl.aktenr.33. //
(Index burg.stand overl.akte 10-j. index, => Biere, Jan; overl.akte 11 dec.1823 te Uitgeest). //

(VII.-126.) Jan Arisz. BIERE huwde twee keer in Noord-Holland;

zijn eerste huwelijk met:
Bregje Willems SCHERMEER / SCHERMER (1747–1778;
(dochter van Willem SCHERMEER of SCHERMER). /
Bregtje SCHERMER is overleden voor 23 okt.1778:
Impost Begr. Limmen 23 okt.1778 door Jan BIERE:
"Sijn Vrouw Bregtje SCHERMER": f.6:-:-".
(bronnen, o.a.: Limmen, geref.begr.1777-1779). /

(VII.-126.) Jan Arisz. BIERE hertrouwde als weduwnaar
(zijn 2e huwelijk) met:
Gen. VII.-127. Guurtje Janse de BOER, van Heerhugowaard, geboren ca.1757
(dochter van VIII.-254. Jan de BOER x VIII.-255. NN NN).

• 14 okt.1781 Heerhugowaard - 28 okt.1781 Akersloot (bron archiefalkmaar.nl.)
Plaats Heerhugowaard, bron DTB periode 1777-1795, bevat Aangifte voor de impost
op trouwen, Inventarisnummer 04, soort registratie trouwakte, pagina 19, bijzonderheden:
trouwen 28 okt.1781 Akersloot; bruidegom is weduwnaar; bruid is weduwe;
bruid in klasse F. 15.-.-. / Plaats huwelijk Heerhugowaard, datum huwelijk 14 okt.1781.
bruidegom: Jan Bieren, bruid Guurtje Jans de Boer. // (Zie ook register, akte online;
transcr.MCDK: DTB Heerhugowaard, Aangifte voor de Impost op trouwen,
trouwakte pagina 19, 14 okt.1781, akte in het jaar 1781, 14 October: Eerste Gebod :
Jan Bieren, wed[uw]enaar te Akerslood en Guurtje Jans de Boer, weduwe,
in de H[eer] Hu[go]waard voor de Bruijd in de Cl[asse] van: 15.-.-.
Zijn den 28 October te Akerslood: Gertrouwt is op Zijn tijd.
Betoogh uijtgegeven. //


(VII.-127.) Guurtje Jans de Boer is overleden in haar woonplaats Uitgeest op 11 apr.1817,
leeftijd 59 jaren, overige gegevens niet bekend; overlijdensaangifte door haar echtgenoot
vnd. Jan Biere VII.-126. (bronnen o.a.: haarlem.digitalestamboom.nl, Kennemerland,
Uitgeest, overl.aktenr.6, jaar 1817. // 10-j. tafel alf.index, > Boer / Guurtje, de /
overl.aktedatum 11 april 1817, gem. Uitgeest). //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

(VII.-127.) Guurtje Jans de BOER was eerder gehuwd te Langedijk op 25 april 1777.
(bron: Archief Alkmaar, website www.archiefalkmaar.nl, plaats Broek op Langedijk,
DTB: Doop-, Trouw- en Begraafsplaatsregisters, periode 1750-1794, bevat:
Begraven, trouwen (Zuid Scharwoude), Inventarisnummer 31, trouwakte,
aktenummer 2782, bijzonderheden: Jongman en Jonge Dogter,
plaats huwelijk: Langedijk, datum huwelijk 25-04-1777,
bruidegom Gerrit Jansz Pos, bruid Guurtje Jans de Boer.

• Jan.1781 Heerhugowaard - 27 Jan.1781 Hensbroek; (bron archiefalkmaar.nl,
Index DTB, Begraafregisters, Plaats: Heerhugowaard, twee vermeldingen:

• Periode 1765-1805, Aangifte vooir de impost op begraven, Inventarisnr.05.
Soort registratie begraafakte, pagina 75, plaats overlijden Heerhugowaard,
plaats begraven Hensbroek, datum begraven 27 jan.1781,
overledene Gerrit Post. / relatie 1. Pieter Hoogland. //
(scan register,akte, transcr.MCDK) : Datum in het jaar 1781:
• 27 Januari, Geeft P.r Hoogland aan 't lijk van:
Gerrit Post, is te Hensbroek begraven: Classe 15.-.-. //

• Periode 1767-1804, Aangifte vooir de impost op begraven, Inventarisnr.06.
Soort registratie begraafakte, pagina 79, plaats overlijden Heerhugowaard,
plaats begraven Hensbroek, datum begraven 27 jan.1781,
overledene Gerrit Post. / relatie 1. Pieter Hoogland. //
(scan register,akte, transcr.MCDK.) : 1781, den 27 Jan.: Geeft P.r Hoogland
aan 't lijk van Gerrit Post, zal te Hensbroek begraven worden in de Classis: 15.-.-.
> Laat een Cind na. (vert. lees: De overledene laat een kind na.) //

Uit dit huwelijk is nageslacht bekend te Langedijk, resp. Broek op Langedijk,
een dochter, de vader is in deze doopakte vermeld met achternaam Pos,
later in zijn begraafakte inschrijvingen te Heerhugowaard spelling: Post.

(dochter) Trijntje, gedoopt 26 jul.1778 te Langedijk,
vader Gerrit Jansz Pos, moeder Guurtje Jans de Boer.
(archiefalkmaar.nl, DTB dopen periode 1747-1821,
bevat Dopen, ondertrouwen, trouwen (Zuid Scharwoude, Broek op Langedijk),
Inventarisnummer 29, soort registratie doopakte, pagina 78100, plaats doop
Langedijk, datum doop 26 juli 1778. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


(VII.-127.) Guurtje Jans de BOER (dochter van Jan de BOER)
hertrouwde met de weduwnaar Jan BIERE (ook: BIER / BIEREN)
regent, schout en secretaris van Akersloot, etc.etc., zij zijn vermeld
in de archieven van het Noord-Hollands Archief te Haarlem en Alkmaar
(archief website te Alkmaar: => GEN: Bloys/Belonje, GHG Limmen nr.12:
Jan Biere, schout en secr. Akersloot; x1. Bregje Willems Schermer (1747–1778);
x2. Guurtje Jans de Boer (test. not.PdeLange 1782.10.12)
[= testament in 1782, notaris P. de Lange te Alkmaar.] //

N.B.: Toevalstreffers DTB Heerhugowaard periode 1777-1795,

Aangifte voor de impost op trouwen, in het jaar 1777, archiefalkmaar.nl,
scan transcr.MCDK: 5 October: Eerste Gebod: Klaas Alberts
Bakkum, J: M., en Grietje Corn.s Keut, wed.e, beijde in d Waart.
Zijn voor d Waart getrouwt, in d Cl[asse] v: 6.-.- voor beyde : totaal : 12.-.-. //

Aangifte voor de impost op trouwen, in het jaar 1792, archiefalkmaar.nl,
scan transcr.MCDK: 1 November : Het Eerste Gebod: Claas Alberts
Bakkum wed[uwnaa]r in de Waart, Pro deo; en
Antje Seymensz Mulder J[onge] D[ogter] in de Banne van Obdam Classe 3.-.-,
dog laa[t]st in de Waart, is 17 Nov[em]b[e]r Betoog gegeven na Obdam. //

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

• 14 okt.1781 Heerhugowaard - 28 okt.1781 Akersloot (bron archiefalkmaar.nl.)
Plaats Heerhugowaard, bron DTB periode 1777-1795, bevat Aangifte voor de impost
op trouwen, Inventarisnummer 04, soort registratie trouwakte, pagina 19, bijzonderheden:
trouwen 28 okt.1781 Akersloot; bruidegom is weduwnaar; bruid is weduwe;
bruid in klasse F. 15.-.-. / Plaats huwelijk Heerhugowaard, datum huwelijk 14 okt.1781.
bruidegom: Jan Bieren, bruid Guurtje Jans de Boer. // (Zie ook register, akte online;
transcr.MCDK: DTB Heerhugowaard, Aangifte voor de Impost op trouwen,
trouwakte pagina 19, 14 okt.1781, akte in het jaar 1781, 14 October: Eerste Gebod :
Jan Bieren, wed[uw]enaar te Akerslood en Guurtje Jans de Boer, weduwe,
in de H[eer] Hu[go]waard voor de Bruijd in de Cl[asse] van: 15.-.-.
Zijn den 28 October te Akerslood: Gertrouwt is op Zijn tijd.
Betoogh uijtgegeven. //


Uit het huwelijk van Jan Arisz. BIERE en Guurtje Janse de BOER
zijn veel nakomelingen bekend met familienamen BIER, BIERE, BIEREN, o.a.:
VI.-63. Neeltje BIERE, ook BIER, BIEREN; Neeltje BIERE is geboren te Akersloot,
gedoopt te Limmen;
Neeltje Janse BIER, jonge dochter, huwt in de gemeente Beemster
(ondertr.13 okt.) 29 okt.1809 met:
VI.-62. Sijbrand HOVENIER (Sybrand, familienaam ook o.a. HOEVENIER),
hij is geboren te Hem in aug.1774, gedoopt aldaar op 20 augustus 1775,
beroep bouwman en karreman te Venhuizen, later met zijn gezin verhuisd naar Lisse;
hij is overleden in zijn laatste woonplaats Lisse op 24 nov.1859.

Uit het huwelijk VI.-62. x VI.-63. is nageslacht bekend met familienaam HOVENIER
(ook met spellingvariaties zoals HOEVENIER;
zie ook verder bij de vijfde generatie: V.-31. Johanna HOVENIER).

Bijzonderheden over de nakomelingen van VII.-126. Jan (Arisz.) BIERE (BIER / BIEREN)
=> http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07mm.html

=========================================================

Zie ook op deze website / See also on this website:

Various.Marianne Ch. KAZENBROOT

• COPYRIGHT, disclaimer, PRIVACY, CONTACT

==================================================

ancestors / voorouders Marianne Christina KAZENBROOT:

> vervolg GENERATIE VII / continued GENERATION VII.

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

===============================================================

Marianne Christina KAZENBROOT > naar pagina's generaties /
> to pages generations: gen.-index. - XX.

MarCh.-gen.-index. / • MarCh.-gen.I. / • MarCh-gen.II. / • MarCh-gen.III. /

MarCh.-gen.IV. / • MarCh.-gen.V. / • MarCh.-gen.VI. / • MarCh-gen.VII. /

MarCh-gen.VIIff. / • MarCh-gen.VIIfm. / • MarCh-gen.VIImf. / • MarCh-gen.VIImm. /

MarCh-gen.VIII. / • MarCh.-gen.IX. / • MarCh.-gen.X. / • MarCh.-gen.XI. / • MarCh-gen.XII. /

MarCh-gen.XIII. / • MarCh.-gen.XIV. / • MarCh.-gen.XV. / • MarCh.-gen.XVI. /

MarCh-gen.XVII. / • MarCh-gen.XVIII. / • MarCh.-gen.XIX. / • MarCh.-gen.XX. /

==========================================================

• COPYRIGHT, disclaimer, PRIVACY, CONTACT

home