HOME

All rights reserved. Copyright M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy


Poelenburg, Heemskerk, 1725.

KAZENBROOT.NL - Genealogie: Stambomen van mijn voorouders Pieter x Agatha; Fam. "Pieterse Duynmeyer".
Zonen en dochters met "Pieterse" familienamen; de zonen ook genaamd: Bakkum, C/Kasembroot, Duynmeyer;
namen met spellingsvarianten, stambomen met informatie - familietakken nakomelingen; bronnen, indexen.
Genealogy: Family trees of my ancestors Pieter x Agatha; Fam. "Pieterse Duynmeyer".
Sons and daughters with "Pieterse" family names; the sons also named: Bakkum, C/Kasembroot, Duynmeyer;
names with spellingvariations, family tress with information - family branches descendants; sources, indexes.
Families: Mijn voorouders en nakomelingen. My ancestors and descendants; incl. http://www.kazenbroot.nl

KAZENBROOT.NL - Genealogie / Genealogy: (de) Casembroot;
zie ook: stambomen / see also: family trees, => www.kazenbroot.nl