HOME

INDEX: NAAMKUNDE / ONOMASTICS

Index locaties één naam studie: Inleiding
Index locations one name study: Introduction

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. See first: copyright, disclaimer, privacy.


Inleiding / Introduction

Familienamen alle spellingsvarianten. Family names all spelling variations:

Namen en locaties in Nederland. / Names and locations in the Netherlands

Namen in Nederland en elders. / Names in the Netherlands and elsewhere.

Index-pag. namen / Index-page names  /   NL &.1.   /   NL &.2.   /  

NL &.3.
   /   NL &.4.   /   NL &.5.   /   NL &.6.   /    NL &.7.    / 

NL &.8.     / NL &.9.     /      NL &.10.     /     NL &.11.     /      NL &.12.

INFO NAAMKUNDE (website meertens.knaw.nl, databases, familienamen)
=> Informatie over alle spellingen is genoteerd bij Kaasenbrood
als meest voorkomende spelling in 1947, zie ook varianten:

CAASENBROOD, CASEMBROOT, (de) CASEMBROOT, CASENBROOT,
KAASENBROOD, KAZENBROOD, KAZENBROOTVerklaring over de betekenis van deze familienaam:
Beroepsbijnaam voor iemand met een zgn. kaas- en broodnering,
en/of een adresnaam voor iemand die woonachtig was in het Kaas- en Broodhuis,
waar wellicht een afbeelding van kaas en brood de gevel of een uithangbord sierde.CASEMBROOTLAAN in POELDIJK
(photo D. Deden, the Netherlands)

Een van de straatnamen met achternaam Casembroot,
welbekende boerderij eigendom van de adellijke familie
Casembroot, in Nederland, locatie Poeldijk.
One of the streetnames with surname Casembroot,
well-known farm owned by the noble family
Casembroot, in the Netherlands, location Poeldijk.

Familienamen op een lijst van adellijke families
=> hogeraadvanadel.nl/adeldom_adellijst.php
==> Casembroot, De

Zie ook publicaties van CBG, website cbg.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Naamkunde is ook bekend als onomastiek, vertaald in het Engels als: onomastics.
Algemene informatie is op sites zoals: wikipedia en meertens.knaw.nl.
Deze pagina is beperkt tot mijn onderzoek gestart voor 1963,
met veel dank aan iedereen voor info en afbeeldingen.
Zie verder cbg.nl en wiewaswie.nl.

The English word onomastics can be translated to Dutch: Naamkunde or onomastiek.
General information is on sites such as: wikipedia and meertens.knaw.nl.
This page is limited to my my own research started before 1963,
with many thanks to everyone for info and pictures.
See further cbg.nl and wiewaswie.nl.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie verder over naamkunde via internet, website Instituut Meertens;
See more explanations, also in English on website:
meertens.knaw.nl

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

=============================================================


MIJN VOOROUDERS / MY ANCESTORS

Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

De achternamen van mijn overgrootouders;
The surnames of my greatgrandparents:

KAZENBROOT, SCHMIDT, de WIT, HAAVEKOST,
TENZER, HUESE, BEKKER, HARTVELD.

Index, van A tot Z; from A to Z:
achternamen/surnames; familienamen/family names:

BEKKER, HAAVEKOST, HARTVELD, HUESE,
KAZENBROOT, SCHMIDT, TENZER, de WIT.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

 

BEKKER, in vroeger eeuwen ook vermeld met oude Nederlandse spelling;
in earlier centuries also mentioned with old Dutch spelling.
In het document hieronder is mijn voorouder Johannes BEKKER vermeld,
mijn overgrootvader, zoon van Pieter BEKKER en Christina LOOPER.
In the document below my ancestor Johannes BEKKER is mentioned,
my great-grandfather, son of Pieter BEKKER and Christina LOOPER.

Johannes Bekker, een van mijn voorouders, zie afbeeldingen boven;
Johannes Bekker, one of my ancestors, see pictures above.
(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

BEKKER is de achternaam van mijn grootmoeder (de moeder van mijn moeder),
Jacoba BEKKER, echtgenote van Johann Gottfried Frans Geldolph TENZER.
De vader van Jacoba BEKKER is Johannes BEKKER, zie afbeelding boven;
hij was getrouwd met Agatha HARTVELD, de moeder van mijn grootmoeder.

Jacoba BEKKER kwam uit een groot gezin, broers en zusters.
De broers van Jacoba BEKKER zijn overleden zonder nakomelingen,
van de zusters was alleen haar oudere zuster Antje BEKKER gehuwd.

De zusters Antje en Jacoba kregen allebei vijf kinderen die kregen de achternaam van hun echtgenoot.
De familienaam BEKKER is alleen uitgestorven bij onze familietak BEKKER - HARTVELD.

De familienaam HARTVELD is bekend met spellingsvarianten in documenten
bijvoorbeeld ook HARTVELDT en hieronder in familieberichten, met woonplaats Warmond,
historische kranten van 1923 en 1926: HARTVELT, HARTVELD.

(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

Voortzetting van de familienaam BEKKER tot heden is dankzij andere familietakken,
via de ouders van Johannes BEKKER:

Pieter BEKKER (1819-1874) en Christina LOOPER (1819-1899),
van dit echtpaar zijn tot nu toe elf kinderen bekend,
waarbij de achternaam BEKKER
ook wel foutief geschreven werd als BAKKER.

Aangezien de spelling BAKKER niet verder is overgenomen blijft alleen de oudste spelling over
tot heden is mij alleen bekend met spelling familienaam: BEKKER.

Voornoemde Christina LOOPER hertrouwde op oudere leeftijd met de weduwnaar
Johannes Teunis Hendrik PALING, vader van kinderen uit zijn eerste huwelijk met
Hermina Francina MARÉE (die namen zijn ook bekend met spellingsvarianten).
Kinderen met achternaam PALING zijn alleen bekend
uit het huwelijk PALING - MARÉE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =Jacobus HARTVELD 1821-1913.
(coll.: M.C. Deden-Kazenbroot.)

Jacobus HARTVELD, geboortedatum/birthdate 16 jul.1821,
geboorteplaats/birthplace Lisse, prov. Z-H., Nederland/Netherlands.

Zijn roepnaam: "Koos", afkorting van voornaam Jacobus.
Zijn wettige geslachtsnaam [= achternaam, familienaam]
is hetzelfde als van zijn moeder in de geboorteakte: HARTVELD.
De voornaam Jacobus komt voor bij zijn voorouders.
In zijn doopakte van de rooms-katholieke kerk in Lisse,
is meer vermeld dan in zijn geboorteakte van Lisse:

Jacobus geboren op 16 juli 1821 in de gemeente Lisse,
komt overeen met het kind dat in Lisse werd gedoopt:
1821 - 16a Julii.
"Jacobus Visscher, filius illegitimus Joannis
Acatholici ex Hillegom
et Joanna Hartevelt
ex Lisse
Suscepit
Catharina Croon
ex Lisse."

(bron/source R.-Catholic Church, in Lisse, Nederland/the Netherlands.)
Dopen kerkregisters /Baptism: churchrecords, => familysearch.org

Uit het bovenstaande blijkt, dat in officiële kerkregisters van Lisse,
Jacobus dezelfde achternaam kreeg als die van zijn vader,
Joannis VISSCHER, niet-katholiek wonende te Hillegom,
vertaling voornaam Joannis = Johannes.
De achternaam is VISSCHER.

De doopgetuige Catharina Croon / Catharina Kroon,
geboren te Lisse 1772, overleden te Lisse 1849,
echtgenote van Riemer Smakman, beroep schipper,
geboren te Heeg 1767, overleden te Lisse 1840.

Dit is naaste r.kath. familie en buren te Lisse,
zie verder hierna voor meer details.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Datumvolgorde gebeurtenissen
betreft Jacobus, geboren te Lisse 16 juli 1821:

16 juli 1821 te Lisse, geboorte van Jacobus.

16 juli 1821 te Lisse, r.kath. doopakte
inschrijving van: Jacobus Visscher,
onwettige zoon uit de relatie van:
[vader] Joannis [= achternaam Visscher], te Hillegom,
[moeder] Joanna Hartevelt, te Lisse.
doopgetuige: Catharina Croon, te Lisse.

17 juli 1821 te Lisse, burgerlijke stand aangifte van Jacobus Hartveld,
zoon van [vader niet vermeld in deze geboorteakte te Lisse]
Johanna Hartveld, ongehuwde moeder.

Volgens de burgerlijke stand bij de gemeente Lisse, officieel achternaam Hartveld,
omdat de vader of gemachtigde zijn gegevens niet heeft vermeld in geboorteakte.

De Latijnse spelling van voornamen en achternamen zijn vermoedelijk:
voornaam gedoopte kind Jacobus, komt overeen met geboorteakte,
zijn achternaam is vanaf datum 17 juli 1821 : HARTVELD.

Eventuele varianten daarna zijn niet vermeld in zijn geboorteakte,
ook de naam VISSCHER is niet vermeld in zijn geboorteakte.

Spellingen zoals in kerkregisters, bevolkingsregisters,
latere burgerlijke standaktes, niet in zijn geboorteakte.

Volgens informatie van burgerlijke stand, cbg.nl,
spelling achternaam: HARTVELD.

(Jacobus HARTVELD, geb.16 juli 1821 te Lisse,
betreft dezelfde persoon met R.Kath. doopnaam:
Jacobus VISSCHER, ged.16 juli 1821 te Lisse.)

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit de geboorteakte hierboven blijkt dat onze voorouder Jacobus HARTVELD
vermeld is met die spelling van zijn achternaam overeenkomstig die van zijn moeder:
Johanna HARTVELD, geboorteakte gemeente Lisse, aktedatum 17 juli 1821;
aangifte van de geboorte door de dorsvroedvrouw van Lisse : Elisabeth SCHAAP,
woonadres Lisse nr.184; zij verklaarde dat Jacobus HARTVELD, is geboren op 16 juli 1821,
's morgens ten half zes uren; zijn moeder van beroep dienstbode, woonadres: Lisse nr.179.
In de geboorteakte zijn twee getuigen in de leeftijd van 55 en 67 jaar oud,
van beroep schipper en rietdekker, beiden geburen en wonende te Lisse, t.w.:
Riemert Smakman, 55 jr, schipper, en Pieter Berkhout, 67 jr, rietdekker.

Zie afbeelding van deze geboorteakte, datum 17 juli 1821

Jacobus HARTVELD, geboorteakte/birthcertificate, plaats/place Lisse, document 17 Jul.1821.
(In doopakte / Inbaptism document, 16 July 1821 in Lisse: Jacobus VISSCHER.)

Jacobus HARTVELD lived in Lisse, later elsewhere,
started his carreer with help from his family in Lisse,
especially thanks to fam. SMAKMAN - HARTVELD:
A younger sister of Johanna HARTVELD:
Agatha HARTVELD (1808-1839),
x Lisse 1826:
Jacobus SMAKMAN (1800-1867),
zoon van / son of:
(vader) Riemer SMAKMAN (Heeg 1767-1840 Lisse),
(moeder) Catharina KROON (Lisse 1772-1849 Lisse).

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Uit archiefonderzoek blijkt, dat familienaam KROON,
met oude spelling ook bekend als CROON,
voorkomt als naaste familie te Lisse, e.o.
De doopgetuige Catharina CROON,
dezelfde als mw Catharina SMAKMAN - KROON,
zij is niet alleen familie maar ook de buurvrouw
van de fam. HARTVELD - WASSENAAR,
rooms-katholieke families o.a. te Lisse.

Zowel familie als buren van elkaar, o.a.:

Jacobus SMAKMAN, zijn grootouders/grandparents:

Mijndert RIEMERS, x Fronica/Froukje MEINERTS.
Jacob/Jacobus KROON, x Grietje RUIJGROK VAN DER WERVE.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

De familienaam RUIJGROK VAN DER WERVE
komt voor bij de voorouders HARTVELD,
familienamen met varianten te Lisse, enz.

RUIJGROK VAN DER WERVE,
in mijn kwartierstaat; in my predigree:
HARTVELD - WASSENAAR.

Als eerste baan van Jacobus HARTVELD,
schippersknecht, mogelijk dankzij fam. SMAKMAN,
zie hierna familie SMAKMAN - HARTVELD:

een jongere zuster van Johanna HARTVELD (*1800) :

Agatha SMAKMAN-HARTVELD (1808-1839),
te Lisse, zij is een tante van:

Jacobus HARTVELD (*1821 te Lisse).

Later komt zijn achternaam HARTVELD ook voor met andere spelling,
zoals o.a.: HARTEVELD, HARTVELDT, HARTVELT.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een selectie van verzamelde gegevens bij overheidsarchieven en genealogieverenigingen
is te vinden op deze sites kazenbroot.eu, kazenbroot.nl, zie ook website deden.eu.

In mijn kwartierstaat voorouders zijn de voorouders BEKKER - LOOPER bij de vijfde generatie, http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors05.html
details => http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.05mm.html

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Zie verder op deze site kazenbroot.nl,
en websites: deden.eu, kazenbroot.eu,

HOME

Naamkunde onderzoek inclusief correspondentie met archieven in Nederland en elders.
Voorbeeld van genealogisch onderzoek voorouders en naamkunde zie verder op deze pagina.
Hierna volgt onderzoeksresultaten naamkunde van mijn eigen achternaam Kazenbroot,
in Nederland en elders een Nederlandse achternaam met spellingsvarianten C-K,
tegenwoordig in Nederland bijv.: Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbroot.
Niet te verwarren met adel, achternaam in Nederland: Casembroot, de.
De familienaam Deden is ook bekend met spellingsvarianten, zie:
Website => http://www.meertens.knaw.nl/cms/nl/databanken

Onomastics research including correspondence with archives in the Netherlands and elsewhere.
Example of genealogisch research ancestors and onomastics see further on this page.
Below follows researchresults onomastics of my own surname Kazenbroot,
in the Netherlands and elsewhere a Dutch surname with spelling-variations C-K,
nowadays in the Netherlands, e.g.: Caasenbrood, Kaasenbrood, Kazenbroot.
Not to be confused with nobility, surname in the Netherlands: Casembroot, de.
The family name Deden is also known with spelling-variations, see:
Website => http://www.meertens.knaw.nl/cms/en/databases


= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

ARCHIEFONDERZOEK EN CORRESPONDENTIE;
Verzamelen van bewijzen voor verder onderzoek.
Hieronder een kleine selectie, incl. heraldiek.
ARCHIVE RESEARCH AND CORRESPONDENCE:
Collecting evidence for further research.
Below a small selection, incl. heraldry.

Mijn achternaam KAZENBROOT is vermeld hieronder in een brief van 6 Mei 1964;
My surname KAZENBROOT is mentioned below in a letter of 6th May 1964.
Generatie/Generation VII, voorouders/ancestors 64-65.
http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.ancestors07.html
Details => http://www.kazenbroot.nl/KAZENBROOT.MCh.anc.07ff.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hierboven uit het originele doopboek inv.3A, van Heemskerk,
met hieronder de kopie uit het doopboek inv.4, van Heemskerk,
rooms-katholieke gemeente, Heemskerk, Noord-Holland:Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

Een van de kinderen was niet vermeld in de brief van 6 mei 1964
afkomstig van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, Nederland;
One of the children was not mentioned in the letter of 6 May 1964
from archive: Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem, the Netherlands:

zoon/son: Roelof, datum/date 8 Jul.1775 in Heemskerk,
3x vermeld in doopboeken van de R.-Katholieke kerk in Heemskerk;
3x mentioned in the baptism books of the R.-Catholic church in Heemskerk:
2x in doopboek nummer 3A (origineel met kopiepagina's van 3A),
1x in doopboek nummer 4 (kopie van de kopiepagina's in boek 3A) /
2x in baptism-book number 3A (original with copy-pages of 3A),
1x in baptism-book number 4 (copy of the copypages in book 3A).
Uit de collecties van het Rijksarchief in Noord-Holland in Haarlem,
hieronder drie doopinschrijvingen betreft Roelof Casenbrood;
below three bapt.records concerning Roelof Casenbrood.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (origineel/original doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopie-copy doc., arch.3A).


Roelof Casenbrood, ged./bapt.8 Jul.1775 in Heemskerk (kopieboek/copy-book doc., arch.4.).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Volgens ouders, grootouders en verdere familie had mijn voorouder in Heemskerk
een familiewapen, afbeelding was nog bij onze voorouder voor tweede wereldoorlog,
in die periode verdwenen, correspondentie zou ook zijn bewaard bij de overheid.
Reden waarom ik voor onze familie een brief stuurde en onderzoek heb gedaan
bij overheidsarchieven, museau en bibliotheek collecties, genealogieverenigingen,
Hoge Raad van Adel archieven en ook bij het CBG, KNGGW, NGV, RKD,
zie brief hierna van 11 juni 1976 aan het Centraal Bureau voor Genealogie.


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.


Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =


Document 7 Jun.1729, Heemskerk, Rijksarchief van Noord-Holland.
Betreft Anna Jans, weduwe van wijlen Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
nalatenschap met onroerend goed; incl. vermelding van hun kinderen.
Concerning Anna Jans, widow of Pieter Pietersz. Kaasenbroot,
inheritance with real-estate; incl. mentioning their children.
(coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands)

 Hierboven uit het particulier archief van kasteel Marquette, stadsarchief Amsterdam;
above from the private archive of castle Marquette, city archive Amsterdam.
(Part.arch.,Marquette, doc.15aug1754; coll.: M.C. Deden-Kazenbroot)

 

Heemskerk, 24 Nov.1761. (Bron / Source: DTB: Begr.; RANH, Haarlem.)
Coll.: M.C.Deden-Kazenbroot, the Netherlands.

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

=========================================================

All rights reserved. Copyright © M.C. Deden-Kazenbroot, auteur. / author.
Deze website wordt regelmatig vernieuwd. Voordat u verder gaat zie eerst: copyright, disclaimer, privacy.
This website is updated regularly. Before you continue see first: copyright, disclaimer, privacy.

Inleiding naamkunde / Introduction onomastics

Index locaties één naam studie / Index locations one name study

=========================================================

home